21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Doğum yer     : Üsküdar-İstanbul

Doğum tarii   : 29-08-1959

Eğitim             : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu

Meslek            : İç hastalıkları uzmanı

İş deneyimi    : Ankara Sağlık Müdürlüğü

                           Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Başhekimi

                           Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi

                           Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi

                           Adana Devlet Hastanesi Başhekimi

                           Adana İbnisina Tıp Merkezi Başhekimi

                           Adana Bayındır Tıp Merkezi Başhekimi

                           Mersin Uzman Ata Tıp Merkezi Başhekimi

                           Mersin Akdeniz Hastanesi Başhekimi

Yabancı dili     : İngilizce

Eğitim
ODTÜ İİBF İktisat
Mezuniyet Ocak 1998

Deneyim
Xport Tekstil Genel Müdür / Nisan 2017-Şubat 2018 
Patile Anadolu Mutfağı Yönetim Kurulu Üyesi / 2010 -
İstanbul Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi / 2000 - 2003 
Özdemir Çağdaş Gıda Genel Müdür / 1999 - 2010 
Özata Yemek Servisleri Yönetim Kurulu Üyesi / 1998 - 1999

1996-1997 yıllarında DYP Denizli Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve DYP ODTÜ Üniversite Başkanlığı görevlerinde bulundum.
İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Lisans                 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                          TARİH BÖLÜMÜ 1990-1994

Yüksek Lisans   GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

                          YAKINÇAĞ BİLİMDALI 1995-2000 

                          Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) (Danışman: Doç. Dr. Hakan Kırımlı), Ankara 2000.

 Doktora             GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

                          YAKINÇAĞ BİLİMDALI 2000-2006

                          Türkistan'da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusya'sının Sosyo-Politik Açıdan Eğitime              

                          Yaklaşımı, (Danışman: Doç. Dr. Timur Kocaoğlu), Ankara 2006.

 

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

 • Kongre
 • ISLAM IN THE TSARIST CENTRAL ASIA: CLASHING CULTURAL CONTEXTS AND PERSPECTIVES , Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference Bloomington, Indiana.
 • Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
  • Çin-Türkiye İlişkileri ve Uygurlar Avrasya’da Barış ve Diyalog, Uygur Toplumunun Dünü, Bugünü, Yarını, Maltepe Üniversitesi İstanbul(2009)
  • Japonya Yakın Dönem Tarihinin Öğrenilmesinde Popüler Kültürün Rolü: Rurouni Kenşin Genç Bilim adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara(2009)
  • Yüzyıl Sonu 20. Yüyzıl Başlarında İdil Boyu Tatarlarının Türkistan'daki Faaliyetleri Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyulmu Kütahya(2006)

Seminer

 • Kırgizsitanda 2010 Oş Olayları (2011) ORSAM, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN 13 ARALIK 2011 TARİHİNDE DÜZENLENEN “BAĞIMSIZLIĞININ 20. YILINDA KIRGIZİSTAN VE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ” ÇALIŞTAYI

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • YY TÜRK DÜNYASI TARİHİ (2010/2011 GÜZ-2011/2012 GÜZ)
 • TÜRK TARİHİ (2009/2010 BAHAR-2011/2012 GÜZ)
 • C. İNKILAP TARİHİ (2009-2010 GÜZ )

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2012). Çarlık Rusyasında Müslümanlar Üzerine Bir Dergi: Mir İslama (1912-1913). Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2(83-102).
 • (2009). Kazan Dergisi (1970-1980) . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(71-90).
 • (2008). Türkistan’da İki Rus Eğitimci: Vladimir Petroviç Nalivkin ve Nikolay Petroviç Ostroumov. Türk Kültürü, 2(314-320).
 • (2008). 19. Asır Sonu ve 20. Asır Başlarında İdilboyu Tatarlarının Türkistan’daki Faaliyetleri. Ekev Akademi Dergisi, 37(321-338).
 • (2007). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkistan’da Yerli Eğitim Kurumlarının Durumu. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 3(105-134).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • ASIR ÖZBEK TÜRKLERİ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE SEYAHATNAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2010) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Lisans 1993 - DTCF Tarih Bölümü
Yüksek Lisans 1999 - Ulusal Cheng-chi Üniversitesi (Tayvan), Tarih Enstitüsü
Doktora 2003 - Ankara Üniversitesi, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı


Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2010). On the Relations between State and Religion in Asia (16-19th Centuries).Journal of Asian History, 44/1(70-78).
Konuralp Ercilasun (2009). Suchandana Chatterjee, Mind and Vision: Perceptions of Reform in Kazakhstan and Kyrgyzstan, New Delhi:Bookwell Publishers, 2006. Europe-Asia Studies , 61/2(377-379).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (1995). Selçukluların Kafkasya Politikası. Türk Kültürü, XXXIII/387(420-432).
Konuralp Ercilasun (1995). Orhan Bey Devrinde Osmanlı Devleti’nin Trakya Politikası . Türk Kültürü, XXXIII/388(485-499).
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2012). "Küresel Kriz ve Çin-AB İlişkileri". 21. Yüzyıl, 38 (59-64).
Konuralp Ercilasun (2012). "Suriye-İran Ekseninde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl, 42 (76-79).
Konuralp Ercilasun (2012). "Türkistan Bütünleşmesinin Ekonomik ve Demografik Unsurları". 21. Yüzyıl, 47
Konuralp Ercilasun (2012). "Yeni Süper Gücün Ordusu mu?: Çin Silahlı Kuvvetleri". 21. Yüzyıl, 44
Konuralp Ercilasun (2010). “Kırgızistan’ın Renksiz Devrimleri”. Stratejik Düşünce, Mayıs 2010 (42-46).
Konuralp Ercilasun (2010). “Çin: Yükselişe Devam mı?”. 21. Yüzyıl, Haziran 2010 (35-40).
Konuralp Ercilasun (2009). “Şincan’da Neler Oluyor?”. Radikal, 10 Temmuz 2009 (17).
Konuralp Ercilasun (2006). “Frank’ın ‘Yeniden Doğu’su Üzerine Düşünceler”. Journal of Turkic Civilization Studies, 2 (33-45).
Konuralp Ercilasun (2004). “Mançuların 18. Yüzyılda Kâşgar’daki Yönetimleri”. Atayurt Tarih Dergisi , 1/1 (6-7).
Wang He-xing (1999). “Asya Mali Krizi Işığında Dünya Ekonomisi”. Avrasya Dosyası, 4/3-4 (215-221).
Ye Zheng-Jia (1999). “Güney Asya Güvenliği ve Çin”. Jeoekonomi, 1/1 (86-89).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 1”. Türk Yurdu, 15/93 (18-21).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 2”. Türk Yurdu, 15/94 (20-22).
Eric Roulean (1994). “Türkiye’ye Meydan Okumalar”. Avrasya Dosyası, 1/1 (105-112).

Kitap ve Editörlük
Kitap
Konuralp Ercilasun. (2008). “China in Central Asia: A Case Study of Relationship between China and Kazakstan”. The Commonwealth of Independent States: Energy, Security and Development, editörler Anuradha M. Chenoy & Ajay Patnaik. Hindistan. Knowledge World International.
Konuralp Ercilasun. (2008). “The Kyrgyz Revolution: Before and After”. Cultures and Societies in Transition: India, Russia and Other CIS Countries, editör Manu Mittal. Hindistan. Shipra Publications.
Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri). M.S. 1. yüzyılda yazılmış bir Çin kaynağının Hunlarla ilgili bölümünn açıklamalı metin neşri. Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
Konuralp Ercilasun. (2004). “Doğu Türkistan’ın Geleceğine Bakışlar”. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan I. Cilt. Türkiye. ASAM Yayınları.
Konuralp Ercilasun. (2002). “Karahanlılar Devrinde Kaşgar”. Kafalı Armağanı. Türkiye. Akçağ Yayınları.
Atıf
(2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Kongre
Konuralp Ercilasun, 2012. "The Transition of Mongolian Nomadic Economy During Qing Era" , International Scientific Conference of Young Mongolists, Ulanbator, Moğolistan.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış", 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Turkey's Religious Activities in Central Asia", Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference, Bloomington, Indiana.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Hunlarla Çinliler arasındaki Kültürel İlişikiler", Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2011. "Central Asia between Russia and China: Trilateral Relations and Concepts of Sovereignty (18th - 20th Centuries)", The Changing Nature of Asian Relations from the 18th to the Early 20th Century, Singapur.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Bozkır Halklarında Hakimiyet Düşüncesinin Dile Yansıması: Tengri-kut Çanyü”, I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Multiculturalism and Governance: Practices in Central Asia and Turkey”, SAPA International Conference: Multiculturalism and Global Knowledge Governance, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2010. "Relations between the Executive and Bureaucracy in Turkey", KAPA International Conference: Beyond New Public Management, Seul, Kore.
Konuralp Ercilasun, 2009. "Yusuf Has Hacip'in 21. Yüzyıldaki Torunları", Yusuf Has Hacip'in Doğumunun 990. Yıldönümü Sempozyumu, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2008. “Khrushchev and Brezhnev Era: Emergence of the ‘New Soviet Person’?”, Central Eurasian Studies Society, First Regional Conference, Isık Göl, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2007. “Silk Road as a Sub-Global Region: A Sphere Emerging from the Interaction of Cultural and Economic Fields”, International Seminar on Reviving the Silk Route: New Initiatives and Engagements for the 21st Century, Goa, Hindistan.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Mercânî ve Sayramî Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Aydınlarının Çingizoğullarına Bakışları”, Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslar arası Sempozyumu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Кытай булактарында 18-19 кылымдарындагы Кыргыз-Казак мамилелери” (Çin Kaynaklarına göre 18-19. Yüzyıllarda Kırgız-Kazak İlişkileri), Жайыл Баатыр: тарых, учур жана келечек, Эл аралык илимий – практикалык конференция (Cayıl Baatır: Tarih, Bugün ve Gelecek, Uluslar arası İlmî Konferans), Karabalta, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Türk Tarihinde Metodoloji Meselesi" , III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabat, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Küreselleşmenin Orta Asya’da Yarattığı Problemler ve Fırsatlar: Avrupa Birliği Modeli", International Symposium on Globalization And Turkic Civilization, Bişkek, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “XVIII-XIX кк. арасындагы Чыгыш Түркистан тууралуу кытай булактарында” (18-19. Yüzyıllarda Çin Kaynaklarında Doğu Türkistan), Ажыбек баатыр жана анын доору Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары аттуу Республикалык илмий-практикалык конференция. Narın, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “Цинь империясынын Кашкариядагы мамлекеттик башкаруу системасы (XVIII к. 2-жарымы) (Mançuların 18. Yüzyılda Kaşgar’daki Yönetimleri)”, Кыргызская государственность в системе Евразийских реалий, Международный конгресс востоковедов (Uluslar Arası Doğu Bilimcileri Kongresi). Bişkek.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
"Arap Baharı Gölgesinde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İkinci Safranbolu Kongresi Arap Baharı ve Türkiye, Safranbolu (30-31 Mart). (2012)
"Central Eurasia – Heartland Again?: On Definitions of the Notion of Eurasia". The Eurasia Discourse, Stockholm International Program for Central Asian Studies tarafından düzenlenen çalıştay, İstanbul (31 Mayıs). (2012)
"Orta Asya'da Bögesel İşbirliği İmkanları". 6. Uluslararası Türk- Asya Kongresi, TASAM, İstanbul (7-8 Haziran). (2012)
Discussant. KAPA International Conference: The Role of the State in Economic Development and Stability (29-30 Nisan), Pusan, Kore. (2011)
"Kazakistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan ve Kazakistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (22 Kasım). (2011)
"Kırgızistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (13 Aralık). (2011)

Seminer
"Kuzey Kore'de İktidar Değişimi" (2011) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara (28 Aralık).
"Kyrgyz Politics" (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Historiography of Xinjiang” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“The Kyrgyz Historiography” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Pre-Soviet Border Issues” (2009) Borders and Boundaries – from a Modern Sociocultural Perspective, Stockholm, İsveç.
"Tarihî Süreç İçerisinde Ulusal Marşlar" (2008) Ulusal Marşlarımız Paneli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
"Tayvan İzlenimleri ve Çin'in Geleceği" (1999) Ankara Türk Ocağı, Ankara.

Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
Çarlık Döneminde Türkistan’da Fikir Akımları (2008)
Tarih-i Emniye’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (2006)

Dersler
Orta Asya Türk Tarihi II (2011-12 Bahar)
Türk Kültür Tarihi II (2011-12 Bahar)
İslam Öncesi Türk Tarihi I - II (2003 -- 2008 Güz-Bahar)
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (2003 -- 2007 Güz)
Çağdaş Türk Toplulukları Tarihi (2004 -- 2008 Bahar)
Genel Türk Tarihi Bibliyografyası (2004-05 Güz)
Yakın Dönem Türk Dünyası Tarihi (2004-05 Güz)
Genel Türk Tarihine Giriş (2006 -- 2008 Güz)
Türk Dünyasında Çağdaşlaşma Hareketleri (2006-07 Güz)
Çince 1 (2008-09 Güz)
Çince 2 (2008-09 Bahar)
Introduction to Chinese Language (2008-09 Güz)
Orta Asya Türk Tarihi I (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2011-12 Güz)
Orta Asya Türk Hanlıkları Tarihi (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2012 Güz)
Avrupa Hunları Tarihi (2012 Güz)
Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri Tarihi (2012 Güz)
Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri (2012 Güz)

Yabancı Dil
20 Kasım 2011 / 86,25

I) EĞİTİM

2004 – 2010: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Programı, Ankara

2001 – 2003: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Ankara

1982 – 1986: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yab.Dil.Böl.İng.ABD, Lisans Programı, Erzurum

II) TEZLER

1)Putin Döneminde Rusya Federasyonu’nun ‘Yakın Çevre’ Politikası: 2000-2008, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, Danışman: Prof. Dr. Haydar Çakmak.

2)1990’lı Yıllarda Türk Dış Politikasının Oluşumunda Güvenlik Kaygıları ve MGK’nın Rolü, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, Danışman: Prof. Dr. Ramazan Gözen.

III) ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 20 Ekim 2017.

IV) KİTAP BÖLÜMÜ

İsrail, ABD’deki Yahudi Lobisi ve İkinci Körfez Savaşı,  Türel Yılmaz ve diğ.(der.) Ortadoğu Siyasetinde İsrail, Platin Yayınları, Ankara, 2005, ss.99-145.

V) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1)Körfez Savaşları’nda İsrail ve Yahudi Lobilerinin Rolü, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, 2013 (4), s.183-206.

(http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/YAhudi%20%C4%B0srail%20Lobisi.pdf)

2)Uluslararası Politika ve Birleşmiş Milletler Sisteminde Önalıcı Kuvvet Kullanma, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Sayı:2, Kasım 2015 4 (2), s.123-148.

(http://www.jamyo.edu.tr/dergi/makale_pdf/sayi_5/Makale_5.pdf)

3.Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kongre Kitapçığı (Yayın aşamasında)

VI) SÜRELİ YAYINLAR

1) Rusya’nın Ayrılıkçılıkla Mücadelesi ve Uluslararası İşbirliği, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 58, Ekim 2013, s.31-39.

2) Dönüşüm Sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı: 2010-2015, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı:64, Nisan 2014, s.7-14.

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/2014/04/10/7532/donusum-surecinde-milli-istihbarat-teskilat-2010-2015

3) Ukrayna Krizi’nde NATO Faktörü, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 75, Mart 2015, s.51-59.

http://www.21yyte.org/online-dergi/oku/7/#sayfa/52

VII) YAYINLARA ATIFLAR (TESPİT EDİLENLER)

1) Erhan Akdemir, Amerika’nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, 2006, ss. 53-74. 

2) Mehmet Şahin, ABD-İsrail İlişkileri: Böyle Dost Düşman Başına, Ortadoğu Analiz, 2 (21), Eylül 2010.

3) Mehmet Şahin, Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Doç.Dr.Türel Yılmaz, Ankara, 2007.

4) Ramazan Gözen, “Turkish Foreign Policy in Turbulence of The Post-Cold War Era: Impact of External and Domestic Constraints” İdris Bal (ed.), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era (Boca Raton, Florida: BrownWalker Press, 2004), s. 27-51.

5) Beyazıt Erkin, Ukrayna Krizi: Yeniden Soğuk Savaş Senaryosu ve Kırım, TASAV, Dış Politika Araştırmaları Merkezi, Değerlendirme No.7, Şubat 2014, http://www.turkakademisi.org.tr/usr_img/yayinlar/degerlendirme/deger_20_dpa_7_ukrayna_krizi_erkIn_son.pdf

6) H.Alparslan Özmen, Enerji Güvenliği Politikaları ve Kırım, Bilgesam, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Tebliği, 23-24 Eylül 2014, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-383-2014122935guvenlik_kongresi_bildirileri-45.pdf

 

VIII) VERİLEN DERSLER

1) Rus İstihbarat Örgütü, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, (Dafne Otel:  14-15 Aralık 2013, 25-26 Ocak 2014, 22-23 Mart 2014; İncek : 2015, 2015, 2016).

2)Türk İstihbarat Tarihi ve Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 19-20 Nisan 2014.

3)Kuzey Kafkasya’da Düşük Yoğunluklu Çatışma ve Rus Antiterör Eylemleri, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Terörizm ve Antiterörizm Sertifika Programı, Ankara, 01-02 Mart 2014.

4)Türkiye’de Milli Güvenlik Kültürü’nün Gelişimi, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Staj Programı, Ankara, 11 Şubat 2014.

5)Amerikan İstihbarat Servisleri, 4 Mart 2017, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Servisleri Sertifika Programı, İncek, 4 Mart 2017.

6)Karşı İstihbarat, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, İncek, 6-7 Mayıs 2017.

7)İKK ve Koruyucu Güvenlik Programı, İstihbarat ve Siber Güvenlik Eğitimi, 18-19 Şubat 2017, Eczacıbaşı Bilişim, Levent, İstanbul.

8)İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 17-18 Haziran 2017, Bostancı, İstanbul.

9)İstihbarat, İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 9-10 Aralık 2017, Tarabya, İstanbul.

 

IX) TELEVİZYON YAYINLARI

1)15 Temmuz Darbesi Belgeseli, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/nokjta-na-puchot-11-11-2016

2)15 Temmuz Darbesi Mülakatı, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/chanikoglu-fetula-gjulen-ne-e-sluchajna-figura-vo-svetskata-geo-politika

X) RADYO YAYINLARI

1)Ukrayna, Brüksel ve Moskova arasında mı sıkışıyor? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Ukrayna-Bruksel-ile-Moskova-arasinda-mi-sikisiyor/

2)Moskova, İsrail-İran gerilimini etkileyebilir mi? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Moskova-Israil-Iran-gerilimini-etkileyebilir-mi/

3)ABD’nin başarısızlığı Rusya’nın Ortadoğu’da rolünü arttırdı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/abdnin-basarisizligi-rusyanin-orta-doguda-rolunu-artirdi/

4)Rusya’daki aflar, ‘Yeni Rusya’ algısının bir parçası mı? Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/rusyadaki-aflar-yeni-rusya-algisinin-bir-parcasi-mi/

5)Rusya Suriye’ye başında beri yapıcı yaklaştı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 14 Ocak 2014, http://turkish.ruvr.ru/2014_01_14/rusya-suriyeye-basindan-beri-yapici-yaklasti/

6)Rusya Ukrayna krizi için başından beri müzakere çağrısı yapıyor, Rusya’nın Sesi Radyosu, 26 Haziran 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_06_26/rusya-ukrayna-krizi-icin-basindan-beri-muzakere-cagrisi-yapiyor/

7)Kobani sarmalı Türkiye’yi içine mi çekiyor? Rusya’nın Sesi Radyosu,October 10, 2014, http://www.rsfmradio.com/2014_10_10/kobani-sarmali-turkiyeyi-icine-mi-cekiyor/

8)Erdoğan-Putin buluşması:Batı’dan başka bir dünya daha var, Rusya’nın Sesi Radyosu, 2 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_12_02/Erdogan-Putin-bulusmasi/

9)Rusya’da olumsuzluk bumerang gibi Batı’yı da etkiler, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu) 26 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/rsfmradio.com/2014_12_25/281710963/

10)Müzakere masasında Rusya’nın elin zayıflatmayı hedefliyorlar, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 21 Ocak 2015, http://tr.sputniknews.com/analiz/20150121/1013571202.html

11)Obama’nın ‘Ukrayna itirafı’ ne anlama geliyor? Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 02 Şubat 2015, http://tr.sputniknews.com/abd/20150202/1013751523.html

12)Moskova Suriye İçin Kapsayıcı Çözüm Arıyor, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 08 Nisan 2015, http://tr.sputniknews.com/columnists/20150408/1014881529.html

13)Rusya’nın Operasyonlarıyla Suriye’de Yeni Bir Dönem Başladı, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 01 Ekim 2015, http://tr.sputniknews.com/gunaydin_turkiye/20151001/1018123136/rusya-operasyon-suriye-yeni-donem.html

 

XI) RÖPORTAJLAR

Hasan Mesut Önder röportajı..Dr.Erhan Canikoğlu: “Teröre yönelik istihbaratta eleman niteliği önemli..”, 23 Mayıs 2017, https://www.ocakmedya.com/turkiye/2017/05/23/hasan-mesut-onder-roportaji-dr-erhan-canikoglu-terore-yonelik-istihbaratta-eleman-niteligi-onemli/

XII) İŞTİRAK EDİLEN ULUSLARARASI KONFERANSLAR/YUVARLAK MASA TOPLANTILARI/SEMİNERLER

1) VI.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khabarovks,Rusya, 4-8 Eylül 2007. http://rt.com/news/security-chiefs-hold-anti-terrorism-pow-wow-in-khabarovsk/

2) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı,“Dmitry Medvedev’in Başkanlığında Rusya’nın Dış Politikası”, National Otel, Moskova, Rusya,  17 Mart 2008. 

3) VII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khanty-Mansisk,Rusya, 26-29 Mart 2008, https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2009_03_05_heads_brief.pdf

4) NATO Temsilciliği, Seminer, “Uluslararası Güvenlik Ortamını İstikrarlaştırıcı Faktör Olarak NATO”, Polonya Büyükelçiliği, Moskova,Rusya, 16 Mayıs 2008.

5) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, “ABD-Rusya Stratejik İlişkileri ve Yeni ABD Başkanı’na Not”, National Otel, Moskova,Rusya, 7 Ekim 2008.

6) Avrasya Ekonomik Klubü, Toplantı, (Aleksandr Dugin), “Küresel Ekonomik Kriz: Perspektifler ve Çıkışlar”, Bangkok Restorant, Moskova,Rusya, 30 Ekim 2008.

7) Avrasya Mirası Vakfı,  Yuvarlak Masa Toplantısı, Dr. Tsyan SYAUN’in “Çin Siyasetinde Orta Asya’nın Yeri” sunumu, Moskova,Rusya, 21 Kasım 2008. http://www.fundeh.org/eng/projects/8/events/1039/

8) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "ABD-Rusya Nükleer Silahsızlanma Sürecinde Şimdi Hangi Adımlar Atılmalı?”, National Otel, Moskova,Rusya, 05 Mart 2009.

9) Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi UAİ Bölümü Rus-Türk Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Sovyet Sonrası Ülkeler Kürsüsü, Yuvarlak Masa Toplantısı, "Çağdaş Dünya'da Rusya'nın Güney Kafkasya Ülkeleri ve Türkiye İle Çok Taraflı ve İkili İşbirliği", Moskova,Rusya, 14 Nisan 2009.

10) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "Rusya ve Küresel Ekonomik Kriz: Çözüm Arayışları", National Otel, Moskova,Rusya,  15 Nisan 2009. http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13614354780.pdf

11) Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü ve TASAM, Yuvarlak Masa Toplantısı,"Rusya ve Türkiye: Ortaklık Stratejisi", Moskova,Rusya, 18 Mayıs 2009. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1070/ikinci_rusya-turkiye_yuvarlak_masa_toplantisi_moskovada_yapildi_

12)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, ABD-RF Silahların Kontrolü Diyaloğu’nun Geleceği ve 3.Hazırlık Komitesi’nin 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı Sonuçları”, National Otel, Moskova,Rusya,  28 Mayıs 2009.  http://www.pircenter.org/en/events/1773-seminar-the-future-of-the-usrussian-dialogue-on-nuclear-arms-control-and-results-of-the-3rd-prepcom-to-the-2010-npt-review-conference

13) VIII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Irkutsk,Rusya, 16-19 Haziran 2009. http://rt.com/news/world-s-security-services-meet-to-counter-terrorism/

14) BE-SA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi) Direktörü Prof.Dr.Efraim Inbar’ın konuşmacı olarak hazır bulunduğu Ortadoğu konulu beyin fırtınası toplantısı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 19 Mart 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/03/20/7494/israil-besadan-ziyaret

15) Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Olanakları ve Geleceğe Dair Umutlar, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 09 Aralık 2014, http://avim.org.tr/en/Yorum/REGIONAL-COOPERATION-POSSIBILITIES-AND-PROSPECTS-FOR-THE-FUTURE-IN-THE-CAUCASUS

16) Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrar Kaygıları, AVİM&NATO Kamu Diplomasi Bölümü, Ankara, 12 Haziran 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-IN-DUZENLEDIGI-GUNEY-KAFKASYA-DA-GUVENLIK-VE-ISTIKRAR-KAYGILARI-BASLIKLI-KONFERANS

17) Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Öngörüler Konferansı, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 16 Aralık 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-VE-KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG-ISBIRLIGI-ILE-TURK-ERMENI-ILISKILERININ-GELECEGINE-ILISKIN-ONGORULER-BASLIKLI-KONFERANS-DUZENLENMISTIR

18) Incek Debates, Türkiye-Rusya Krizi Nasıl Kontrol Edilebilir?, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 25 Şubat 2016, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/is-gelistirme-ve-stratejik-yonetim-arastirmalari-merkezi/2016/03/01/8415/incek-tartismalarindaincek-debates-turkiye-rusya-krizi-tartisildi

19) Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi Özel Sayısı Tanıtım Toplantısı, AVİM, Ankara, 15 Nisan 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/TANITIM-TOPLANTISI-VE-KONFERANS-ULUSLARARASI-SUCLAR-VE-TARIH-INTERNATIONAL-CRIMES-AND-HISTORY-CARLIK-RUSYASI-VE-SOVYETLER-BIRLIGI-NDE-KIRIM-TATARLARI

20) ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel N.Rosenblum ile Toplantı, AVİM, Ankara, 17 Mayıs 2016, http://avim.org.tr/tr/Duyuru/AVIM-ABD-DISISLERI-BAKANLIGI-MUSTESAR-YARDIMCISI-VEKILI-DANIEL-N-ROSENBLUM-U-AGIRLADI

21) Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-Ermenistan İlişkileri, AVİM, Ankara, 21 Haziran 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/GUNCEL-GELISMELER-ISIGINDA-TURK-ERMENI-ILISKILERI-DR-OSMAN-FARUK-LOGOGLU

 

XIII) ULUSLARARASI KULÜP ÜYELİĞİ

Politik Araştırmalar Merkezi (The Center for Policy Studies-PIR Center) Uluslararası Trialogue Kulüp Toplantıları-Moskova, Rusya (2008-2009) http://www.pircenter.org/en/

XIV) DEVAM EDİLEN KURSLAR/SEMİNERLER

1)Fulbright Semineri (İngilizce Öğretim Metodolojisi Sertifika Programı), Robert Koleji, Istanbul 01-21/07/1987

2)Alman Kültür Derneği Almanca Kursu (Ankara, Ocak-Haziran 1990)

3)Oniki Ada Valiliği Yunanca Kursu (Rodos, 1997)

4)TÖMER Rusça Kursu (Şubat-Temmuz 2006, Temel Kur-Ocak-Temmuz 2011)

XV) YABANCI DİL

1)İngilizce (KPDS, 94) (YDS, 95)

2)Rusça  (TÖMER Temel Kur, 95)

Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi parlamentoda yemin ederek görevine başladı. Abdulmehdi ile parlamentodan onay alan 14 bakan da yemin etti.

29 Ekim Cumhuriyet bayramının kutlanma şekli, Ankara'da Anıtkabir ziyareti haricinde tören yapılmayacak olması, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 3. Havalimanı açılışı bahanesiyle İstanbul'da yapılacağı konuları bu hafta konuşulması beklenen konular arasında.

Adana'da IŞİD operasyonu... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen 6 kişi Adana'da gözaltına alındı.

Rusya Bilimler Akademisi’nden Vitaliy Naumkin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların yüzde 80’inin silah bırakmaya ve politik çözüm sürecine geçmeye hazır olduğunu belirtti.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 01-06-2023

Çin’in Tang Hanedanlığı Merkezinden Türkistan’a Mesaj

Türk cumhuriyetleri devlet başkanları 9 Mayıs’ta Rusya’da II.Dünya Savaşı zaferinin sene-i devriyesi törenlerine katılarak Putin’e bir anlamda destek mesajı verdiler.