21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

1965 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul, orta ve liseyi İstanbul’da okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Basın Yayın ( İletişim) Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında 1985 yılında Eskişehir’de Sakarya gazetesinde başladı. 1987-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 1992-1993 Show TV, 1993-1994 Star TV, 1995 -1996 32. Gün, 1996-1997 Show TV, 1999-2002 yılları arasında Kanal D’de  Haber Araştırma Müdürlüğü ve Savaş Muhabirliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında kendi prodüksiyon şirketini ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı www.internetajans.com’adlı haber portalını kurdu.

Irak Türkmenlerini anlatan ve 3 dilde hazırlanan “Çileli Efendiler” “Tribün Terörü” ve “Türbeler” belgesellerini çekti. 2002-2003 yılları arasında Habertürk TV’de “Savaş Durumu” ve “Doğrudan Doğruya” adlı haber programlarını hazırlayıp sundu. 2002 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 19 savaş bölgesinde çektiği 90 fotoğrafını  “Savaş fotoğrafları” sergisinde sergiledi. 2005-2006 yıllarında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Uluslararası Gazetecilik” dersi verdi.

2006-2007 yıllarında Karadeniz TV’de “Doğrudan Doğruya” adlı haber programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında DURUM adlı siyasi dergiyi 6 sayı çıkarabildi. 2004-2008 yılları arasında Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Yaklaşık 75 ülkede yaşadığı deneyimlerini aktardığı “Ateş Ortasında”, “Yalanistan”, “Düşman Kardeşler”, “Çeçenler”, Irak Yanıyor”, “Kanlı Kukla PKK”, “Pusu Hikayeleri” ve “Ergenekon Tezgahı” adlı kitapları yayınlandı. Vedat Yenerer’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluştan aldığı mesleki ödülleri bulunmaktadır. Yenerer evli ve bir kız çocuğu sahibidir.Dr. Tuğçe Varol lisans ve doktora derecesini Yeditepe Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış olup Yüksek Lisans derecesini ise Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ilişkiler ve Küreselleşme bölümünde tamamlamıştır.

2007 yılından itibaren doktora tez çalışması olan “Rus Dış Enerji Politikasının Analizi” olan çalışması nedeni ile enerji politikaları alanında akademik makaleler, tebliğler ve sunumlar hazırlamaktadır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yapmaktadır.

2012-2013 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmış ardından 2013-2014 tarihlerinde TÜBİTAK 2219 burs desteği sayesinde Moskova Üniversitesi Küresel Süreçler Fakültesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmıştır. Halen San Diego State University'de ikinci Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yapan Varol'un ABD'de yayınlanmış 'Energy Policies of Turkey During Erdogan Era: Facts and Lies' adlı kitabı bulunmaktadır. 

Uzmanlık Alanları

Avrupa’da siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri bütünleşme; Bütünleşme kuramları; AB ortak dış, güvenlik ve savunma politikası; AB Genişlemesi; AB’nin küresel ve bölgesel politikaları; AB’deki ayrılıkçı hareketler;  Türkiye-AB ilişkileri.

Biyografi

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde AB Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve 21. Yüzyıl Dergisi’nin editörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği Programı’ndan yüksek lisans derecesi almıştır. 2013’te de Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları Programı’nda doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında sosyal içerikli çeşitli projeler yürütmüştür. Akademik dergilerde yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuş birçok bilimsel çalışması bulunmaktadır. 

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi’de doğmuştur. Küçük yaşta ailesiyle beraber Türkiye’ye geldi. İlkokuldan üniversiteye kadar Türkiye’de okudu. Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunudur.

Mezun olduğu yıldan itibaren telekomünikasyon sektöründe özel bir firmada iş geliştirme üzerine çalışmaya başlamıştır. 10 sene sektör deneyiminden sonra alanında %100 yerli üretim teknoloji yatırımları ve ürünleri ile sektöre milli ürünler kazandırmıştır.

Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan gündemini yakından takip etmiş araştırmalar, makaleler ve raporlar paylaşmıştır. Uzmanlık alanı başta Çin olmak üzere, Asya ülkeleridir. İngilizce bilmektedir.

Görevi: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

 

 

EĞİTİM DURUMU:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı – 1984, Konya

Y.Lisans: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı -1990, Konya

Yüksel Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Yrd. Doç.Dr. Hayati Hazır

Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı – 1999, Konya

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin İzlediği Dış Türkler Politikası, Doç.Dr. Ümit Özdağ

Georgia State University 2011 Temmuz-Aralık Gazi Üniversitesi değişim programıyla

Yabancı Dil: İngilizce

 

MESLEKİ TECRÜBELER:

2010:Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

2000-2010: Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutman, Ankara

1999-2000: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonu, Ankara

1998-99: M.E.B. Yenimahalle Yapı Meslek ve İnşaat Teknik Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1997-98: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Yayımlar Dairesinde Kitap Yazımı, Ankara

1994-97: M.E.B. Sincan Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1985-94: M.E.B. Konya Gazi Lisesi Tarih Öğretmenliği, Konya

 

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

ULUSLARARASI DERGİLER

Yılmaz, Meşkure; Kutup(suz) Dünyada Türkistan’ın Jeopolitiği ve Giderek Artan Önemi, Türk Dünyası Araştırmaları Temmuz-Ağustos 2013/205 s. 137-154

Yılmaz, Meşkure; İran Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Mart-Nisan 2008/173, s. 63-83

Yılmaz, Meşkure; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk                 Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye’nin                       Bölge Türklerine Yönelik Politikaları, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bilig 10/Yaz 99, s.61-79

 

 ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Yılmaz, Meşkure; IMWC International Multidisciplinary Women’s Congress, 13- 16 Ekim 2009 Yılmaz, Meşkure; III. Black Sea International Symposium “Black Sea Beneficiaries 4-6 Ağustos 2010

 

KİTAPTA BÖLÜMLER

Yılmaz, Meşkure; Sadık Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz, Meşkure; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah;                    Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

 

KİTAPLAR

Yılmaz, Meşkure; Tarihi, Siyasi ve Kültürel Yönleriyle TÜRKLERİN DÜNYASI ve Türkiye’nin Dış Türkler politikası, Kripto Yayıncılık, Ankara, 2010

Yılmaz, Meşkure; Konya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru, Çizgi Kitabevi, Konya, 2014

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

Yılmaz Meşkure; Karabağ Savaşı ve Adım Adım Hocalı Soykırımı, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Temmuz 2011, Cilt: IX, Sayı:2, Elazığ 2013, s.95-104

Yılmaz, Meşkure; Atatürk’ ün Dış Türkler Politikası, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, sayı:37 Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2010,s. 43-64

Yılmaz, Meşkure; Amerikalılar Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? , Türkiye Günlüğü, Sayı:9, Güz 2008, 73-78

Yılmaz, Meşkure; 24 Nisan Neyin Tarihi? Türk Yurdu, Nisan 2008, Cilt:28, Sayı:248, s.66- 67

Yılmaz, Meşkure; İsa Yusuf Alptekin’in Ölümünün Dokuzuncu Yılında, Türk Yurdu, Ağustos, 2005, Cilt:25, Sayı:216, s.85-91

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4, Ankara, 1999, s.79-94

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Boyutu İçinde Kıbrıs’taki Gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Ankara, Kasım 1998, s.133-151

 

ATIFLAR

Telli Bulut , Mehmet; Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Suriye İlişkiler ve Su Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Muzaffer Ercan Yıldız, Balıkesir 2008,/sf. 11,erişim adresi: 193.255.184.8/tezpdf/24723.pdf

Bulut, Arslan; Afganistanın Yarısı Türk, Ötüken, 23 Eylül 2001, Yılmaz, Meşkure;     Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4, Ankara, 1999, s.79-94

Baş, Hakan; Unutulan Batı Trakya Türkleri, Umay Yayınları, 2005, Yılmaz, Meşkure; Sadık

Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz Börklü, Lozan Sonrası Batı Trakya Türklerinin Genel Durumu ve Genel problemi a.g.m, http//www.turkhaber.org/32htlm

Erciyes, Erdem; Türkiye-Suriye İlişkileri IQ Yayıncılık, İstanbul 2004 Yılmaz, Meşkure; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah; Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

Yılmaz, İlhan; Geçmişten Günümüze Irak’ta Türkmen Politikası ÇTTADV, 2006 Bahar sayfa 127-142 web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/pdf/cilt1sayi1/Makale_8_ilhanyilmaz.pdfYılmaz, Meşkure; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Selçuk; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Ank. 2005 Yılmaz, Meşkure; Irak’ ta Yaşayan Türklerin Yakın Siyası Tarihi, Kerkük Dergisi sayı 29 sayfa 19-24

Kaan, Gaytancıoğlu; Soğuk Savaş Sonrası Döneminde Türkiye Suriye ilişkilerinin Orta Doğu Politikasına Etkisi Yılmaz, Meşkure; Lozan sonrası Suriye Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri http://www.turan.tc/kalem/bilimsel/mak.sur.htm.(18.11.2007)

Baş,Hakan;Unutulan Batı Trakya Türkleri,Umay Yayınları,Meşkure Yılmaz Börklü, ‘Lozan Sonrası Batı Trakya Türklerinin Durumu ve Problemleri’, http://turkhaber.org/32.html

 

TV VE RADYO PROGRAMLARI

Yılmaz, Meşkure; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 5 Ekim 2010, Bosna Seçimlerin Değerlendirilmesi

Yılmaz, Meşkure; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 8 Eylül 2010, Makedonya’nın Bağımsızlık Günü

Yılmaz, Meşkure; “Tarihin İzinde” Türkiye’nin Sesi Radyosu, 14 Haziran 2010, Nüfus Mübadelesi ile ilgili değerlendirme

Yılmaz, Meşkure; “Biz Bize” Kanal B, 26 Ağustos 2010 Büyük Taarruz’un Yıldönümü

Yılmaz, Meşkure; “Biz Bize”Kanal B, 18 Mart 2010, Çanakkale Zaferinin Yıldönümü

Yılmaz, Meşkure; ‘İstiklal’den İstikbal’e Programı’ TRT Türk TRT Int 22 Haziran 2008, Amasya Genelgesi’nin Yıl Dönümü ile ilgili Konuşma

Yılmaz, Meşkure ‘Tarihin İzinde Programı’ ATA tv 14 Kasım 2007, Dış Politika ile ilgili konuşma

Yılmaz, Meşkure; ‘Aydın Bakış Programı’ TRT ınt 10 Kasım 2006, Atatürk ile ilgili konuşma

 

KONFERANSLAR

Yılmaz, Meşkure; Atatürk ve Cumhuriyet, 10 Kasım 2011 Georgia Tech University ABD

Yılmaz, Meşkure; Adriyatik’ den Çin Settine Türk Dünyası, 19 Mart 2011, TÜRD KAD

Yılmaz, Meşkure; Kadın Olmak, 8 Mart 2011, Isparta Belediyesi Halı Salonu

Yılmaz, Meşkure; Türk Dünya’ sı, 7 Aralık 2010, Konya Türk Ocağı

Yılmaz, Meşkure; ‘Çanakkale’den İstiklale’, 16 Mart 2009, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Muzaffer Turla Salonu

Yılmaz, Meşkure; Özür Meselesi ile ilgili Konferans, 24 Aralık 2008 Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

Yılmaz, Meşkure; Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ile ilgili konferans, 17 Mart 2006, Elmadağ Halk Eğitim Salonu

Yılmaz, Meşkure; İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili konferans, 11 Mart 2005, Elmadağ Halk Eğitim Salonu

 

ULUSAL BİLDİRİLER

Yılmaz, Meşkure; Milliyetçi Kadınlar Kurultayı, Ankara, 1 Mart 2014

Yılmaz, Meşkure; Bağımsızlıklarının 20.Yılında Türk Dünyası ve Türkiye, Amasya, 8 Ocak 2012

 

YAZARLIK

Yılmaz, Meşkure; 2007 Yılı Günboyu Gazetesi Köşe Yazarlığı

Yılmaz, Meşkure; 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (21yyte.org) Strateji Merkezinde Yazar ve Bilimsel Danışman (2007-2011)

 

BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

Yılmaz, Meşkure; Turansam Strateji Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi (2009-2010)

 

YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Yılmaz, Meşkure; 21.Yüzyıl Dergisi (2009- -)

 

AGİT GÖZLEMCİLİĞİ

Yılmaz, Meşkure; 2-10 Kasım 2010 Azerbaycan seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından AGİT Gözlemcisi olarak görevlendirilmiştir.

Eğitim ve Dereceler

2006             Doçent YÖK

1995-2000  Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Doktora)

1993-1995  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Yüksek Lisans)

1993-1996  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Lisans)

1983-1989   A.Ö.D TEFEV Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi

 

GÖREVLER:

Eylül 2012:  Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Şubat 2008:  Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Birim Koordinatörü

Temmuz 2006- Ocak 2008: Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Birim Koordinatörü

Mart 2005- Haziran 2006 :  Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Birim Koordinatörü

2000-2004:  Doktora Sonrası Araştırmacı, Cambridge Üniversitesi Onkoloji Bölümü, Hutchison/MRC Araştırma Merkezi

1995-2000: Araştırma Görevlisi, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

YAYINLAR (Science Citation Index)

Belirgen M, Berrak SG, Ozdag H, Bozkurt SU, Eksioglu-Demiralp E, Ozek MM., Biologic tumor behavior in pilocytic astrocytomas., Childs Nerv Syst. 2012

Ilk O, Rajabli F, Dungul DC, Ozdag H, Ilk HG. A novel approach for small sample size family-based association studies: sequential tests. Eur J Hum Genet. 2011 Aug;19(8):915-20.

Mesci L, Ozdag H, Yel L, Ozgur TT, Tan C, Sanal O. H2AX gene does not have a modifier effect on ataxia-telangiectasia phenotype. Int J Immunogenet. 2011 Jun;38(3):209-13.

Duman D, Sirmaci A, Cengiz FB, Ozdag H, Tekin M. Screening of 38 genes identifies mutations in 62% of families with nonsyndromic deafness in Turkey. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Jan-Feb;15(1-2):29-33.

Cengiz FB, Duman D, Sırmacı A, Tokgöz-Yilmaz S, Erbek S, Oztürkmen-Akay H, Incesulu A, Edwards YJ, Ozdag H, Liu XZ, Tekin M.Recurrent and Private MYO15A Mutations Are Associated with Deafness in the Turkish Population. Genet Test Mol Biomarkers. 2010

Uz E, Alanay Y, Aktas D, Vargel I, Gucer S, Tuncbilek G, von Eggeling F, Yilmaz E, Deren O, Posorski N, Ozdag H, Liehr T, Balci S, Alikasifoglu M, Wollnik B, Akarsu NA. Disruption of ALX1 causes extreme microphthalmia and severe facial clefting: expanding the spectrum of autosomal-recessive ALX-related frontonasal dysplasia. Am J Hum Genet. 2010 May 14;86(5):789-96.

Sirmaci A, Erbek S, Price J, Huang M, Duman D, Cengiz FB, Bademci G, Tokgöz-Yilmaz S, Hişmi B, Ozdağ H, Oztürk B, Kulaksizoğlu S, Yildirim E, Kokotas H, Grigoriadou M, Petersen MB, Shahin H, Kanaan M, King MC, Chen ZY, Blanton SH, Liu XZ, Zuchner S, Akar N, Tekin M. A truncating mutation in SERPINB6 is associated with autosomal-recessive nonsyndromic sensorineural hearing loss. Am J Hum Genet. 2010 May 14;86(5):797-804.

Bayele HK, Chiti A, Colina R, Fernandes O, Khan B, Krishnamoorthy R, Ozdağ H, Padua RA. Isotopic biomarker discovery and application in translational medicine. Drug Discov Today. 2010 Feb;15(3-4):127-36.

Sirmaci A, Oztürkmen-Akay H, Erbek S, Incesulu A, Duman D, Taşir-Yilmaz S, Ozdağ H, Tekin M. A founder TMIE mutation is a frequent cause of hearing loss in southeastern Anatolia. Clin Genet. 2009 Jun;75(6):562-7. Epub 2009 May 5.

Sirmaci A, Duman D, Oztürkmen-Akay H, Erbek S, Incesulu A, Oztürk-Hişmi B, Arici ZS, Yüksel-Konuk EB, Taşir-Yilmaz S, Tokgöz-Yilmaz S, Cengiz FB, Aslan I, Yildirim M, Hasanefendioğlu-Bayrak A, Ayçiçek A, Yilmaz I, Fitoz S, Altin F, Ozdağ H, Tekin M.Mutations in TMC1 contribute significantly to nonsyndromic autosomal recessive sensorineural hearing loss: a report of five novel mutations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 May;73(5):699-705. Epub 2009 Feb 1.

Tekin M, Hişmi BO, Fitoz S, Özdağ H, Cengiz FB, Sirmaci A, Aslan I, Inceoğlu B, Yüksel-Konuk EB, Yilmaz ST, Yasun O, Akar N. (2007) Homozygous mutations in fibroblast growth factor 3 are associated with a new form of syndromic deafness characterized by inner ear agenesis, microtia, and microdontia. Am J Hum Genet.; 80(2):338-44.

L. Mesci, H. Özdağ, T. Turul, B. Göktürk, F. Ersoy, İ. Tezcan, Ö. Sanal. (2006) “Screening of BTK mutations and carrier status and prenatal diagnosis in parents who have hypogammaglobulinemia with B cell deficiency”. Tur. J. of Ped; 48, 4: 362-364

Ilk HG, Ilk O, Konu O, Ozdag H (2006) Investigation and comparison of the preprocessing algorithms for microarray analysis for robust gene expression calculation and performance analysis of technical replicates (in Turkish). Proceedings of the IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference.

H Özdağ, Y Egin, N Akar. (2006) “Prothrombin gene 20209 C >T along with the first description of a homozygous polymorphism at the 3' downstream region +4 C >T in the Turkish population.” Lab Hematol.;12(3):131-3.

H. Özdağ, A. E. Teschendorff, S. J. Hyland, A. Ahmed, A. Veerakumarasivam, C. Blenkiron, G. Burtt, M. J. Arends, P. Collins, J. Brenton, T. Kouzarides, C. Caldas 2006 “Differential expression of selected histone modifier genes in human solid cancers”. BMC Genomics. 25;7:90.

Maria J. Garcia, Jessica C.M. Pole, Suet-Feung Chin, Andrew Teschendorff, Ali Naderi, Hilal Özdağ, Maria Vias, Tanja Kranjac, Tatiana Subkhankulova, Claire Paish, Ian Ellis, James  D. Brenton, Paul A.W. Edwards & Carlos Caldas (2005) “A 1Mb minimal amplicon at 8p11-12 in breast cancer identifies new candidate oncogenes” Oncogene 24(33):5235-45.

M. Grigorova, J.M. Stainesa, H. Özdağ, C. Caldas and P.A.W. Edwards “Possible causes of chromosome instability: comparison of chromosomal abnormalities in cancer cell lines with mutations in BRCA1, BRCA2, CHK2 and BUB1” Cytogenet Genome Res, 2004;104(1-4):333-40.

N.G. Iyer, H. Özdağ, C. Caldas. (2003) “p300/CBP and cancer”, Oncogene 2004 May 24;23(24):4225-31.

N. G. Iyer, S-F. Chin, H. Özdağ, Y. Daigo, D-E. Hu, M. Cariati, K. Brindle, S. Aparicio, C. Caldas. (2004) “p300 regulates p53-dependent apoptosis after DNA damage in colorectal cancer cells by modulation of PUMA/p21 levels” PNAS  101, 19, 7386–7391 

L.H. Davies, D. Huntsman, M. Ruas, F. Fuks, J. Bye, S-F. Chin, J. Milner, L.A. Brown, F. Hsu, B. Gilk, T. Nielsen, M. Schulzer, S. Chia, J. Ragaz, A. Chahn, L. Linger, H. Özdağ, E. Cattaneo, E.S. Jordanova, E. Schuuring, D.S. Yu, A. Venkitaraman, B. Ponder, A. Doherty, S. Aparicio, D. Bentley, C. Theillet, C.P. Ponting, C. Caldas and T. Kouzarides. (2003) “EMSY links the BRCA2 pathway to sporadic breast and ovarian cancer” Cell. 115(5): 523-35.

H. Özdağ, Sarah J. Batley, Asta Försti, N. Gopalakrishna Iyer, Yataro Daigo, Mark Arends, Bruce A. J. Ponder, Tony Kouzarides, and Carlos Caldas. (2002)“Mutation analysis of histone deacetylases EP300, CBPand PCAFin human cancers”, British Journal of Cancer, 87, 1162-1165.

H. Özdağ, M. Tez, I. Sayek, M. Müslümanoğlu, O. Tarcan, F. Içli, M. Öztürk, T. Özçelik. (1999) “BRCA1 and BRCA2 mutations in Turkish breast cancer patients”, European J. Can., 2000, 36(16): 2076-82.

The BRCA1 Exon 13 Duplication Screening Group, H. Özdağ (2000) “TheExon13DuplicationintheBRCA1GeneIsaFounderMutationPresentinGeographicallyDiversePopulations”  Am. J. Hum. Genet., 67:207-212.

M. Ricciardone, T. Özçelik, B. Cevher, H. Özdağ, M. Tuncer, A. Gürgey, O. Uzunalimoğlu, H. Çetinkaya, A. Tanyeli, E. Erken, M. Öztürk. (1999) "MLH1 deficiency predisposes to neurofibromatosis and early childhood hematological malignancy", Cancer Research ,  59, 290-293.

R. Öner, C. Öner, G. Erdem, H. Balkan, H. Özdağ, M. Erkan, F. Gümrük, A. Gürgey, Ç. Altay. (1996)"A Novel ()o-Thalassemia due to a ~30-kb Deletion Observed in a Turkish Family", Acta Haematologica, 96, 232-236.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

Özdağ H, Biyoteknoloji ve Ulusal Strateji, (2010), Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları, Editörler: Munis Dündar, Haydar Bağış, Erciyes Üniversitesi Yayınları No 80, Kayseri

 

DİĞER YAYINLAR

Hilâl Özdağ,Genetik ve Milli Güvenlik (2007), 21. Yüzyıl Türkiye Dergisi, Nisan 2007.

Hilâl Özdağ, “Türkiye : Bilim, Neredeyiz Nerede Olmalıyız”  (2003) 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt. ASAM Yayınları

Hilâl Özdağ, Hatice Mergen, “Hastalıkların genetik kaynakları” Avrasya Dosyası Sonbahar 2002, 8 (3), Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sayısı.

 

DANIŞMA KURULUNDA GÖREV ALINAN DERGİLER

American Journal of Molecular Biology

Scientific Research Publishing (SCIRP: http://www.scirp.org)

Molecular and Cellular Biochemistry

Springer (http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/11010)

Dataset Papers in Medicine

Hindawi (http://www.datasets.com/journals/medicine/editors/genetics/)

Doğum Yeri: Boğazevci Köyü/Çiçekdağ-Kırşehir.

Doğum Tarihi: 05-09-1956

Medeni Hali: Dul. İki Çocuk

Adres: Gazi Üniversitesi. İİBF. Uls.İlişk. Böl. Beşevler-Ankara.  

 

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI:

Lisans eğitimi : Fransa’nın Dijon kentinde, Bourgogne Üniversitesi’nde (Faculte De Sciences Humaines. Bölümü: Sciences Sociales - Sosyal Bilimler Bölümü ), İyi derece ile mezun, 1985

Yüksek Lisans : Fransa’nın Besançon kentinde Franche-Compte Üniversitesinde (Faculte De Sciences Humaines-Beşeri Bilimler Fakültesi), Çok iyi derece ile mezun, 1987

Doktora : Paris-x Nanterre Üniversitesi’nde ( Faculte De Droit et de Sciences Politiques - Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi )

Tez Konusu : La Turquıe Et Les Organisations Internationales. Mezuniyet derecesi , Çok şerefli  (Tres Honorable - 1993)

 1979-1994 yılları arasında Fransa da yaşadım. Ocak-Ekim 1994 Ayları arası UNESCO Milli komitede dokuz ay geçici görevle çalışmış, 1994-2000 yılları arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmış, 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmış, 1999 yılında Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doçent, 2005 Yılında ise aynı anabilim dalında Profesör olmuştur.

2005 Haziran-2006 Ocak ayları arasında Genelkurmay Başkanlığına bağlı “Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi”nin kurucu başkanlığını yapmış ve kendi isteği ile ayrılmıştır. 2004-2007 yılları arasında dört yıl süreyle Avrupa Birliğinin Jean Monnet burslarının jüri üyeliği ve jüri başkanlığını yapmıştır.  Nisan 2002 yılından beri Ankara, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Haziran 2006 tarihinden Bu yana da bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.  

 

1965 yılında doğmuş, İlk orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlamıştır.  1986 yılında Kara Harp Okulu “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümünden “Topçu Subayı” olarak mezun olmuştur. 1987-1996 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik topçu birliklerinde takım komutanlığı, batarya subaylığı ve batarya komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılından itibaren 17 yıl Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı birimlerde görev yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine yurt içi ve yurt dışı görevlerde 27 yıl başarı ile hizmet ettikten sonra, 2013 yılında kendi isteği ile “Albay” rütbesi ile emekli olmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2004 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Tarih, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Dış Türkler (özellikle Irak, İran ve Suriye Türkleri), Ortadoğu, Kıbrıs, Türk Dış Politikası, Güvenlik, İstihbarat ve Terör Örgütleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 

Eğitim Durumu:

Lisans: Kara Harp Okulu (1986),

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016)

Yüksek Lisans: “Irak’ta Türkmen Politikası” (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-2004)

Doktora: “Körfez Savaşlarından Günümüze Türkmen Sorunu” (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-2010)

Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı. Tez konusu: “Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction”
Doktora Tezi: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı. Tez Konusu: “Definition and Classification of Turkish Nationalism”

 

Akademik Unvanlar

Doçent Doktor: 18 Mayıs 2018 UAK kararı ile
Yardımcı Doçent Doktor: 14 Kasım 2012 Fakülte Kararı ile- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi Doktor: Şubat 2012 tarihinden itibaren- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi: Kasım 2007 tarihinden itibaren – İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

İdari Görevler:

 

  • Bölüm Başkan Yardımcısı: Ocak 2013- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Kurul Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Sorumlusu
  • CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi
  • İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Doçent Üye Temsilcisi
    CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi

 

YAYINLAR

1) Kitap

Yesevi, Ç.G. (2018). Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları. Ankara: Kripto Yayınevi.

Yesevi, Ç. G. (2015). İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri. Ankara: Kripto Yayınevi. ISBN:978-605-4991-22-8

Yesevi, Ç. G. (2015). Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler. İstanbul: Der’in Yayınevi. ISBN: 978-605-4993-40-6 (Burcu Yavuz Tiftikcigil’le birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Gezi Parkı’nda Ne oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi.  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN:978-605-4763-19-1 (Mensur Akgün, Burak Cop ve Yunus Emre ile birlikte).

2) Kitap Editörlüğü

Yesevi, Ç. G. (2014). Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.  ISBN: 978-605-4763-276. (Mensur Akgün ve Sylvia Tiryaki ile birlikte).

3) Uluslararası Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy and Climate Change Policies of Russia and China. In Filiz Katman (Ed.) Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability. (pp.165-182). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.  ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4 (with Ceren Uysal Oğuz). http://www.cambridgescholars.com/global-climate-change-environment-and-energy                                                               

Yesevi, Ç.G. (2014). Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective. (p.59-70). Oxford: Inter-disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-266-9                  

Yesevi, Ç.G. (2011), Classification of War, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (Eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future. (p.21-30). Oxford: Inter-disciplinary Press. Inter-Disciplinary, ISBN: 978-1-84888-084-9,

4) Ulusal Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç. G. (2015). İran Enerji Sektörü: İran’ın Akıllı ve Yumuşak Gücü. İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.)Enerji Diplomasisi. (s.441-469), İstanbul: Beta Yayınları. ISBN: 978-605-333-362-3                                                                                                                      

Yesevi, Ç. G. (2014). Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 87-103).  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 105-122). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.  

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya Ekonomik Topluluğu, Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.) Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi. (s.479-501). ISBN: 978-605-333-198-8. İstanbul: Beta Yayınları

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail İstihbarat Örgütleri ve Mossad. İçinde Ümit Özdağ (Ed). İstihbarat Örgütleri.(217-270) Ankara: Kripto Yayınları.  ISBN: 978-605-4991-099

5) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergide Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç. G. (2015).Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis.  International Journal of Energy Economics and Policy 5(1), 2015, pp.27-44. ISSN: 2146-4553 ( (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union. Mediterrenean Journal of Social Sciences 5 (23), 1986-1994. ISSN 2039-9340 (print), Doi:10.5901/mjss.2014.v5n23p1986.

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict in Energy Projects. Journal of Economics and Sustainable Development 5 (12), 56-69. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)  (Burcu YavuzTiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Female Terrorism. European Scientific Journal 10 (14). 579-594. ISSN:1857-7881, e-ISSN: 1857-7431.

6) Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç.G. (2018)Considering Pipeline Politcs in Eurasia: South Stream, TurkStream and TANAP. Bilge Strateji 10 (18). ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç.G. (2017). Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017/1 (33), 113-136. (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte).

Yesevi, Ç.G. (2017). İsrail’in Devlet İmajının Şekillendirilmesi.Bilge Strateji Dergisi 9 (16), 97-130, ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç. G. (2017). Güvenlikleştirme Teorisi Açısından İsrail’in Türk Dünyası Politikası. Türk Dünyası Araştırmaları 115 (227). ISSN:0255-0644.

Yesevi, Ç. G. (2015). Irak’ın Enerji Denklemi: Türkiye’nin Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler 10. 63-106. ISSN:2147-3412                                                                            

Yesevi, Ç. G. (2014).İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askeri İstihbaratı.  Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (4). 107-144. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail Silahlı Kuvvetleri. Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (2). 123-168. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2013). “Türkiye’nin Güvenliği: Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Yeniden Değerlendirilmesi” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1). 266-286. ISSN: 2146-782X

Yesevi, Ç.G. (2013). Security Threats in Central Asia”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5(2), ISSN: 1309-8063,  pp.26-38.

Yesevi, Ç.G. (2012), “Turkish Political Parties and Turkish Nationalism”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4(1), ISSN: 1309-8063, pp.95-106.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Türk Milliyetçiliğinin Evrimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.4, No.2, ISSN: 1309-8012, s.75-85

7) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç. G. (2014). Türkiye’nin Enerji Politikaları: Kuzey Irak’la İşbirliği. In Mensur Akgün (Ed.) Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanul: Istanbul Kültür University. ss.3-20. ISBN: 978-605-4763-24-5.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da İşbirliği ve Bütünleşme Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü”. Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri (İstanbul, 22 Mart 2013) Türkiye ve Avrasya İlişkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, No:87, ss. 251-271. ISBN-13: 978-605-4303-250

Yesevi, Ç.G. (2012), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, May 2011 Izmir, Turkey, , s.145-155. ISBN:978-975-483-947-0

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Evilness in the Beauty Mothers for Peace and Destroyers of Life”Human Security: New Challenges, New Perspectives Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.349-363

8) GPOT Papers

Yesevi, Ç.G. (2013). “Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği”, GPOT Çalışma Kağıdı No:4, Ocak 2013.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü”, GPOT Policy Update, Nisan 2013.

9) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç.G. (2017). Energy Relations in Eurasia. 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, 2017 at Casa Convalescència of  Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Yesevi, Ç. G. (2015). Considering Pipeline Politics in Eurasia: TANAP, South Stream and Turkish Stream. II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium held by Bülent Ecevit University and St. Petersburg State University of Economics.  9-13 November 2015, St. Petersburg, Russia, p.8.

Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Economic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK(with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit Proceedings, ISBN:-10:0615846882 ISBN-13:978-0-615-84688-0, p.38. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2013). “Turkish Energy Strategy: Current Status and Future Prospects. International Conference on Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanbul Kultur University International Relations Department, 26-27 October 2013, Istanbul

Yesevi, Ç.G. (2011), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, 4-6 May, 2011 Izmir, s.47

Yesevi, Ç.G. (2011), “Classification of War”, 8th Global Conference: War and Peace
22- 24 May 2011, Warsaw, Poland

Yesevi, Ç.G. (2011), “Perceiving Peaceful and Secure Society: Being deaf, dumb and blind”, ISCAP II Conference:  International Conference on Intercultural Studies 25-27 May 2011, Porto, Portugal, s.24-25

Yesevi, Ç.G. (2011), “Reconciliation and Diversion in Turkish Politics: The Parameters of Democracy, Kemalism and Islamism” Cultural Difference and Social Solidarity: Dividing and Uniting Communities Beyond Multiculturalism Conference4-8 July 2011 Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus, s.28

Yesevi, Ç.G. (2011), “Humor and Danger: Reconstruction of order in world politics and in Turkish politics” ,Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.501.

10) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit. 7-9 July 2014. Ca Fascori University, Venice, Italy. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç.G. & Uysal Oğuz, C. (2011), “Hot Issues: Relationship of Global Climate Change and Energy Policies”, EPPAM, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Russian Foreign Policy from the Russian Empire to the Russian Federation”, IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2011), “Comparative Oil Policies of Russia and Azerbaijan”,  IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Impacts of the Republican Meetings on Social Connectivity”, Connectivity in 21st Century Conference, Inter-disciplinary.net, Austria-Salzburg, 4-6 November 2012

Yesevi, Ç.G. (2013). “Securitizing Turkey: Re-Examining Turkish Energy Strategy, Cappodacia Series: International Conference on Energy Economics and Policy, Nevşehir University Institute of Social Sciences, 16-18 May 2013, Nevşehir.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Security Threats in Central Asia”; International Conference on Social Sciences, SOSRES, 4-5 Ekim 2013, İzmir

11) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç.G. (2014). İsrail ve Türk Dünyası. Amasya 2. Türk Dünyası Çalıştayı: 11 Eylül Sonrasında Türk Dünyasında Gelişmeler. 24-26 Ekim 2014.

Yesevi, Ç. G, Akkaraca Köse, M. (2013). “Siyasi Psikoloji ve Davranışsal İktisat”,  Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,  19-22 Nisan 2013, Kıbrıs.

Yesevi, Ç.G. (2012). “Türk Milliyetçiliği’nin Evrimi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, SOBİAD, 28 Nisan 2012, İzmir.

12) Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlananlar,

Yesevi, Ç.G. (2013). “Mısır’ın Baharı ve Enerji Politikaları” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz, sayı.55, 28-33

Yesevi, Ç.G. (2014). Koruyucu Hat: Kara Operasyonu Tecrübesi ve Silah Ticareti. 21. Yüzyıl Dergisi, sayı.70, Ekim, 20-25

Yurtdışı Deneyimi:

Mayıs 1995: NATO stajı

14-18 Eylül 2009: İsveç, Malmö Üniversitesi Erasmus Staff Training

3-7 Mayıs 2010: Slovakya, Comenius Üniversitesi, Erasmus Staff Training

10-15 Mayıs 2015: Çek Cumhuriyeti, Metropolitan Prag Üniversitesi, Erasmus Plus Staff Mobility for Teaching (World Energy Politics lessons. Open Lecture: “Securitizing Turkey and the European Union: Re-Examining Energy Strategies and Pipeline Politics)

Üniversite Dışı Deneyim

2012- devam ediyor  21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi,  Dış Politika Makale Yazarlığı

2012-2013 Enerjienergy.com sitesi Köşe Yazarlığı

2011-2013 Önce Vatan Gazetesi, Köşe Yazarlıgı,

2010-2013 Yesevi Dergisi, Makale Yazarlığı

 

Eğitim Programları:

1-Kış Okulu

9 Şubat-13 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen Orsam Kış Okulu’nda Enerji Politikaları dersini vermiştir. https://www.youtube.com/watch?v=A-5_GQOtY9k

2-Uluslararası Yaz Okulu:

22 Temmuz- 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

14-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 2. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3 -14 Ağustos 2015 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 3. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3- İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı:

10-11 Aralik 2016 tariheri arasında, İstanbul’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Gaziantep’te, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

28-29 Mart 2015 tarihleri arasında, Ankara’da,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Dünya İstihbarat Örgütleri Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

22-23 Mart 2014  tarihleri arasında, Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

25-26 Ocak 2014 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

14-15 Aralık 2013 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler:

1. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü , Danışman , 2012

2. Siyasi İlimler Türk Derneği, Üye , 2014

Hakemlikler:

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bilge Strateji

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Alınan Ödül:

Best Paper Award: Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Ecomic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK

Çetin Güney 1964 Yılında Muş’un Bulanık İlçesinde doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde maliye dalında lisans, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tez konusu “Demokrat Partiye Basın Muhalefeti: Akis Mecmuası Örneği” dir. 1992-1999 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve Buca Belediyesinde de memur olarak çalıştı.

1999-2008 arasında Ankara Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Türkiye Uzmanı, 58. ve 59. Hükümetlerde sosyal politikalar konusunda danışmanlık yaptı. 2008 – 2011 yılları arasında Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen Bölgesel Kalkınma, Göç, Entegrasyon, Stratejik Planlama, Kent Ekonomileri konulu projelerde görev aldı. Halen Türkiye’nin İktisadi ve Sosyal Tarihi, Kurumlar Tarihi ve Biyografi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Alanıyla ilgili yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi biriminde Türk siyasi hayatı, seçmen davranışı, siyaset teorisi bağlamında siyasal partiler, yerel yönetimler, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal sorunları hakkında raporlar hazırlamaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 20-03-2023

Çanakkale Ruhu ve Sembollerin Önemi

Vatan uğruna can veren on binlerce şehidi hatırlatırcasına her ilkbahar açan “kan çiçeği” gelincikler neden Çanakkale savaşlarının değil de Büyük Britanya’nın birinci Dünya Savaşı sembolüdür?