21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Esma Özdaşlı, 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans öğrenimini ‘’Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) İlişkileri (1991-1999)’’ isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamladı.  Doktora öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında ‘’Stratejik Ortaklık Kavramı ve İsrail’in Azerbaycan Politikası’’ isimli tezi ile 2012 yılında tamamladı.

YAYINLAR

KİTAP

Timuçin Kodaman ve Esme Özdaşlı, “Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail- Azerbaycan İlişkileri, Orion Kitabevi, Ankara, 2016.

MAKALELER

1.Esme ÖZDAŞLI, "Çin ve Rusya Federasyonu’nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, ss. 108-122. (2012)
2.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “HAMAS (Hareket’ül İslamiye-İslami Direniş Hareketi)”, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 177-197,2006.
3.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “Geçmişten Günümüze Irak Türkleri (Türkmenler)”, Global Strateji, Yıl 3, Sayı 9, ss. 153-172, Nisan 2007. (2007)
4. Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, ss. 201-227, Mayıs 2008. (2008)
5. Esme Özdaşlı, "Key trends, ıssues and Solution Offers of International Relations Education in Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences,174, 2015, pp. 2934 – 2939. (2015)
6. Esme Özdaşlı, "Ermeni Açılımı Sonrası Azerbaycanlı Üniversite Öğrencilerinin Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013907, Cilt 8, Sayı 40, Ekim 2015. (2015)
7. ESME Özdaşlı, "Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri", Turkısh Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879rn (2015)
8. Esme Özdaşlı, “Kafkasya’nın Çernobil’i Metsamor Nükleer Santrali”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 50, ss. 45-64, Yaz 2016.
9. Esme Özdaşlı, “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, Volume 10/14 Fall p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879, 2015.
10. Esme Özdaşlı, “Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1) . ss. 135-146, 2016.
12.Esme Özdaşlı, “İsrail’in Yeni Çevre Stratejisinde Güney Kafkasya”, BİLİG, Sayı 82, ss. 175-200, Yaz 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Mahkum Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın: Bahtiyar (Hayatı, Fikirleri Ve Türkiye’ye Bakışı), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, ss. 222-231, Mart 2016.
14. İsa Burak Gonca ve Esme Özdaşlı,  “Kazakistan'ın Dış Politika Önceliklerinin Şekillenmesinde Bir Faktör Olarak Çin'in Enerji Talebi”, Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies (AVİD), V/1, ss. 147-166, 2016.
15. Esme Özdaşlı ve Timuçin Kodaman, “İsrail’in İslam Dünyası İle İlişkileri, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı-V, Sayı 86, Ocak-Haziran 2016.
16. Ali Asker ve Esme Özdaşlı, “Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve Kanlı Senelerin Bitmeyen Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 59, 2018.
17. Esme Özdaşlı ve Ali Asker, “Bir Bütünün Parçaları: Ermeni Açılımı Politikası ve Azerbaycan Topraklarının İşgali”, Qarabağ, Dünen, Bu Gün ve Sabah,14-cü Elmi-Emeli Konfransının Metarialları, Qarabağ Azatlıq Teşkilatı, Bakı, 2015.

TEBLİĞLER

1.Esme Özdaşlı, "KEY TRENDS, ISSUES AND SOLUTION OFFERS OF INTERNATIONAL RELATIONS EDUCATION IN TURKEY", INTE 2014rnInternational Conference on New Horizons in Education, 24-28 June 2014, Paris. (2014)
2.Esme Saraç, “Uluslararası Gelişmeler Işığında 19. Yüzyıl Boyunca Rusya’nın Ermeni Sorununa Bakışı”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, 2009. (2009)
3.Filistin Sorunu Bağlamında İsrail’in Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri (Türk Tarih Kurumu-Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sorunu Sempozyumu, Ankara 2013 (2013)
5.Esme Saraç, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Kültürel Boyutu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22-24 Ekim 2008.rn (2008)
6.Esme Saraç, ”Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşılaştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 25-29 Mayıs 2008. (2008)
7.Esme Özdaşlı "Türk Dünyası Kadın Hareketi Öncüsü: Şefika Gaspıralı", Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde 2014 (2014)
8.Esme Özdaşlı, "Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Fikirleri ve Türkiye’ye Bakışı", Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahabzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur 2014 (2014)
9."Ermeni Açılımı Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Bir Adım Geri İki Adım İleri", Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2015)
10. Esme Özdaşlı ve Diren Şahin, “ SSCB Dönemi Milliyetler Politikası ve Rusya Yahudi Özerk Oblastı: Birobidzhan”, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017.
11. Esme Özdaşlı ve Hasan Fatih Seval, “Rusya Müslümanlarının Bolşevik Devrimi'ne Katkıları ve Mirsaid Sultan Galiyev, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2017.

ANALİZLER

1.Esme Özdaşlı, "Yeni Büyük Oyunda Yeni Perde: İsrail-Kazakistan İlişkileri Üzerine Bir İnceleme", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/04/10/7534/yeni-buyuk-oyunda-yeni-perde-israil-kazakistan-iliskileri-uzerine-bir-inceleme, Yayın Tarihi: 10 Nisan 2014. (2014)
2.Esme Özdaşlı, "Ermenistan’daki Saatli Bomba: Metsamor", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/05/11/7589/ermenistandaki-saatli-bomba-metsamor, Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2014. (2014)
3.Esme Özdaşlı, "Çin’in Gölge Politikası: Uluslararası Sistemde Paralel Yapılar ve Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi, Yayın Tarihi:18 Kasım 2014. (2014)
4.Esme Özdaşlı, "Hoş geldin Hemreylik Günü", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 31 Aralık 2013, http://tursam.org/?p=1394 (2013)
5.Esme Özdaşlı, "Pakistan’da Muhammet İkbal Ruhu Hala Canlı", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 2014, http://tursam.org/?p=1401 (2014)
6.Esme Özdaşlı, "From a Legend of the First Christian State to the Strategy of Occupation: Brief History of the Albanians", Newtimes, http://newtimes.az/en/experts/1605, 8 Mayıs 2013. (2013)
7.Esme Özdaşlı, "Son Türk Soykırımı: Hocalı", Dergi Ayrıntı, Cilt 3, Sayı 24, 2015. (2015)
8.Esme Özdaşlı, "25. Yılında Hocalı Soykırımını Uluslararası Alanda Ne kadar Tanıtabildik”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2017/02/28/8583/25-yilinda-hocali-soykirimini-uluslararasi-alanda-ne-kadar-anlatabildik, 28 Şubat 2017.
9.Esme Özdaşlı, "Osmanlı Devletinin Tehcir Kararı ve Bugüne Yansımaları", Gökkubbe Dergisi, Sayı 4, 2015. (2015).
10. Esme Özdaşlı, “Protokollere Son Veda: Serj Sarkisyan Türkiye İle İmzalanan Protokolleri İptal Ettiklerini Açıkladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ermenistan/2018/03/09/8835/protokollere-son-veda-serj-sarkisyan-turkiye-ile-imzalanan-protokolleri-iptal-ettiklerini-acikladi9, Mart 2018.
11. Esme Özdaşlı, “Güney Azerbaycan’da Türkçe Eğitim Başladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/guney-kafkasya-iran-pakistan-arastirmalari-merkezi/2017/02/07/8576/guney-azerbaycanda-turkce-egitim-basladi, 7 Şubat 2017.
12. Esme Özdaşlı, “İran Parlamentosunda Türk Kökenli Milletvekilleri Fraksiyonu Kuruldu”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/iran/2017/04/24/8611/iran-parlamentosunda-turk-kokenli-milletvekili-fraksiyonu-kuruldu, 24 Nisan 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Sınırsız Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa: Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Son Durum, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2016/05/10/8446/sinirsiz-kardesilikten-stratejik-ortakliga-turkiye-azerbaycan-iliskilerinde-son-durum, 10 Mayıs 2016.

 

KONFERANSLAR ve KATILDIĞI PROGRAMLAR

 1.  Türkiye'nin Balkan Politikası", Kosova Türkleri Milli Bayramı, 25 Nisan 2015, Kosova. (Yıl:2015)
  2. Dünya Bülteni Programı, TRT AVAZ, 16 Ekim 2015. (Yıl:2015)
  3. Esme Özdaşlı, "Dünden bugüne Türkiye-Azerbaycan İlişkileri’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 29 Aralık 2013 (Yıl:2013)
  4.Esme Özdaşlı, "Ermeni Sorunu ve Tehcir", II. Türk Dünyası Birlik Kurultayı, Isparta, 2014. (Yıl:2014)
  5.50 Dakika Programı, TRT AVAZ, 25 Aralık 2014 (Yıl:2014)
  6."Sözde Soykırımın 100. Yılı Gerçek Soykırımın 23. Yılı" Hocalı Soykırımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (Yıl:2015)
  7."Geçmişten Günümüze Türk Kadını" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2014. (Yıl:2014)
  8."Ermeni Sorunu", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2015. (Yıl:2015)

ULUSLARARASI JURİLİ ETKİNLİKTE ÖDÜL

1.Esme ÖZDAŞLI, Şərqdə ilk dünyəvi, demokratik respublikanın elan edilməsinin 95 illiyi münasibətilə "Newtimes.az” portalının keçirdiyi məqalə müsabiqəsi üçüncülük mükafatı, 8 Mayıs 2013. (2013)

Lise: Kuleli Askeri Lisesi (2006-2010)

Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2011-2014)

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi / Yönetim Bilimleri (2014-2017)

Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Kamu Yönetimi (2017-halen)  

FETÖ ile ilgili Çalışmaları:

Özer, Mehmet Akif ve Aksakaloğlu, Y. (2017). 15 Temmuz Öncesi Süreçte Kritik Bir Nokta: Kamu Görevlilerine Yönelik Şantaj Suçu. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Muş.

Aksakaloğlu, Y. ve İrdem, İ. (2016). Askeri Okullarda FETÖ Örgütlenmesi, I. Uluslararası Antalya Güvenlik Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı, Ankara: UTGAM, 32-33. 

 

Aksakaloğlu, Y. (2018). FETÖ Kıskacında Askeri Okullar. Galeati Yayıncılık: Ankara.

 

Ergin KAHVECİ 1963 yılında Artvin Yusufeli'de doğmuştur.

Eğitim durumu: İlk, Orta öğretimini Artvin İli Ardanuç İlçesinde tamamladı. Lise düzeyi meslek eğitimi için (yatılı) Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesine gitti. 1980 yılında okul derecesi yaparak mezun oldu.
Aynı yıl Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak kamu görevine başladı.
1982 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi. 1987 yılında mezun oldu. Çalışarak okudu. İntibak yaparak, Ziraat Mühendisi olarak kamu görevine devam etti. Toprak İlmi ana branşına ek olarak Zootekni ve Su Ürünlerini bölümleri için ek branş yetkisi aldı.
Bu branşlara rağmen, Tarımsal Mühendislik, Projelendirme, Planlama, Analiz, İstatistik konularına ağırlık verdi.
1988-1989 arası Kısa Dönem askerlik yaptı.
Askerlik dönüşü 1989 yılında yönetici oldu.
Tarım Bakanlığının taşra birimlerinde uzun yıllar yönetici, Mühendis olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu ve kendi işini kurdu.
2005 yılında davet edildiği Anavatan Partisinde 2006 yılında Tarım Komisyonu Başkanı olarak aktif siyasete katıldı. Daha sonra Tarım, Orman ve Çevre Komisyonları Koordinatörü oldu. Partinin bu konulardaki 2007 programının hazırlanmasını sağladı/hazırladı.
2009 yılında yeni dönem Parti programını güncelledi.
2011 Yılında Anavatan-DP birleşmesinde, Program Komitesinde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını” yazdı.
Parti MKYK’sında görev aldı. Partinin ARGE ve Medya İle İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
DP Yüksek Haysiyet Divanı üyesi olarak çalıştı.
Bir süre aktif siyasete ara verdi. Bu süre zarfında davet aldığı birçok çalışmaya katıldı.
2017 Yılında İYİ Parti’nin Tarım ve Kırsal Programının hazırlanmasında ve komisyon çalışmalarında aktif rol aldı. 2018 yılı başında İYİ Parti Yüksek İstişare Kuruluna seçildi.
2005 yılından sonra kendisini Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Planlama konusunda yoğunlaştırdı. Bu konularda kendi adına çalışmalar yaptı.

Bazı STK Çalışmaları: Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneğinin çok uzun yıllar temsilciliğini yaptı. Birçok çalışmasına katıldı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 1990-98 yılları arasında Artvin İl Temsilciliğini yaptı.
TMMOB Delegeliği, ZMO Danışma Kurulu üyeliği, 98-2000 arası Y. Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Samsun Artvin Hemşehri Derneğinde Yöneticilik yaptı.
Konut Yapı Kooperatiflerinde Yönetici, Başkanlık ve yapımcılık yaptı.
Yerel basın ve yazılı medyada yazılar yazdı; köşe yazarlığı yaptı. Halen bir medya grubunda basılı gazetede köşe yazıları yazmaya devam ediyor.
Tarım tematik kanallarında uzman olarak programlar yaptı.
Birçok çalıştay, panel ve konferansa katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.
Birçok mesleki ve iş amaçlı belgeye sahip oldu.
Hayvan, toprak, bitki eğitiminin yanına; felsefe, toplum ve insan üzerine yaptığı okumalarına akademik bir statü kazandırmak için 2016 yılında Sosyoloji eğitimine başladı. Halen 3. Sınıfta, başarılı bir öğrencilik dönemi sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, 03.03.1961'de Tokyo/Japonya’da doğmuştur

Eğitim Durumu

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce (Çok iyi)

Almanca (Çok iyi)

Akademik Kariyeri:

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu tezi ile "Siyasal Teori Doçenti" unvanını almıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1990’lı yıllar boyunca Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak’ta ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore/Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. Ümit Özdağ 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan "Ermeni Araştırmaları Enstitüsü"nü kurmuştur.

Ümit Özdağ, 2000 yılında “Stratejik Analiz” adlı aylık strateji dergisinin yayına geçirmiştir. 2001 senesi başında “Ermeni Araştırmaları” adlı üç aylık dergiyi yayına başlatmıştır. 2002 senesinde Londra’da “The Review of International Affairs” adlı üç aylık dergiyi ve “Ankara Papers” adlı kitap dizisini Frank Cass yayınevi ile birlikte yayınlamaya başlamıştır. 2001 yılında siyaset bilimi profesörü olan Özdağ, 2003’de ASAM Başkanlığından ayrılmıştır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof Dr. Ümit Özdağ 2005 yılından bu yana 21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü Başkanlığını yürütmektedir. Prof.Dr. Ümit Özdağ  “21. Yüzyıl” adlı üç aylık düşünce dergisinin yayın kurulu başkanlığını yapmaktadır. Güvenlik bilimleri, ,istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yayınlanmış on üç kitabı, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu gibi dergi  ve Yeniçağ ve Akşam gibi gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi mevcuttur.  

 Kitapları

1)  Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990 ve 2. Baskı, Bilgeoğuz Yayınları, 2006 İstanbul.
2)  Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi, Hikmet Neşriyat, İstanbul 1990.
3)  Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Yayınları, İstanbul 1996.
4)  Türkiye, Kuzey Irak ve PKK (Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi) ASAM Yayınları, Ankara 1999.
5)  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 3. baskı Jeopolitik Bir İnceleme, ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)  Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK, Üçok Yayıncılık, Ankara 2005.
7)  Yeniden Türk Milliyetçiliği, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı, Ankara 2006.
8)  Ülkücü İktidar, İstanbul 2006
9)  Gelecek 1000 Yılda da Buradayız, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı Ankara 2006.
10)  Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları, Bilgi Yayınevi Ankara 2006.
11) Türk Ordusunun PKK Operasyonları , Pegasus Yayınları, 6 Baskı, İstanbul 2007. (Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK adlı kitabın genişletilmiş ve geliştirilmiş şeklidir)
12)  Kerkük, Irak ve Ortadoğu, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2007.
13)  Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları, Pegasus Yayınları, İstanbul 2008.
14)  Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmergelere Karşı Savaşı, Fark Yayıncılık, Ankara 2008.
15)  İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2008.
16)  PKK-Pusu ve Katliamların Kronolojisi, Kripto Kitaplar
17)  Ermeni Psikolojik Savaşı, Kripto Kitaplar, (Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile)
18)  Türk Sorunu , Kripto Kitaplar 2009
19)  Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Kitaplar, 2010
20)  Doğu Raporu, Kripto Kitaplar, 2011
21)  İkinci Tek Parti Dönemi , Kripto Kitaplar, 2011

Tercüme Eserler

- Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
- Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994
- Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997
- Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, Ankara 1993

İngilizce Kitaplar

-  Cultural Structure and Cultural Identity Problem, IN Southeastern Anatolia Region and Among Those Who İmgrated From Eastern And Southeastern Anatolia Region to West, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Ankara 1996.
-   Low Intensity Conflict in Turkey, Frank Cass, Londra 2003.

Tercüme Kitaplar

1)  Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
2)  Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994.
3)  Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997.
4)  Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, (Prof. Dr. Mümtazer Türköne ile birlikte) Ankara 1993.

Editörlük Yapılan Eserler

1)  Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan Göç Eden Yurttaşlar Hakkında Sosyoekonomik Araştırma, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Türk Metal Yayınları, 2. Baskı Ankara 1996.
2)   Terörizm İncelemeleri, (Teori, Örgütler, Olaylar) (Prof.Dr. Osman M. Öztürk ile) ASAM Yayınları, Ankara 2001.
3)   Irak Krizi, (S. Laçiner ve Serhat Erkmen ile ) ASAM Yayınları, Ankara 2002
4)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt I (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
5)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt II (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt III, (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.

İngilizce Makaleler

-   “Turkey and the EU: A Geopoliticak Examination”, Turkish Policy Quarterly, Winter 2003.
-    “Winning a Low Intensity Conflict:Drawing Lessons from the Turkish Case”, (Ersel Aydınlı ile beraber) Democracies and Small  Wars, (ed. Efraim İnbar), Frank Cass, London 2003.

Ankara ile Moskova arasında imzalanan İdlib mutabakatının sahaya nasıl uygulanacağı merak konusu. Hangi bölgeler silahtan arındırılacak? Terör unsurlarının yeni bölgesi neresi olacak?

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bölgesel ittifak formülü kullandığını söyleyen 21.YY Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek Türkiye’nin de bir ittifak modeli oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Türk ve Suriyeli istihbarat yetkililerinin İran'da bir araya gelmesinin ardından gözler Ankara-Şam hattındaki diplomatik temaslarda.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, ABD ile Türkiye arasında aylardır süren Rahip Brunson krizine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını değerlendirdi.

Amerikan Dış İlişkiler Konseyinin (Council of Foreign Relations-CFR) "Kriz ve Çatışmaların Önlenmesi Öncelikleri" adıyla yayımladığı yıllık raporda Türkiye siyasi ve güvenlik alanındaki iki tespitle 2018’de en riskli ülkeler arasında gösterilmektedir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 21-09-2023

Z Kuşağı/Tuzağı

Dijital tekonoloji ürünlerinin yaygınlaşarak kullanılması, yarardan çok zarar sorununu gündeme getirdi.