21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilk ve tek kadın İl Müdürü olarak Marmara Depremi’nin sabahı göreve atandı. Kurumun çeşitli departmanlarında görev aldığından dolayı tüm çalışanları tanımasını, uyum içinde güçlü bir takım olarak çalışmasını sağladı. Böylece İstanbul'da depremin bütün süreçlerini yönetirken, depremin etkilediği diğer illere de destek verdi.

 

DENEYİM

1999-2003     İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (İl Müdürü)

1997-1999     İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Yapım 3. Şube Müdürlüğü (Kontrol Şefi)

1986-1997     İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Özel Eğitim-Sağlık Kurumlar Ruhsat Bürosu (Şef)    

1984-1986     İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Mimari Büro (Isı Yalıtım ve Projelendirme)

1981-1984   İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Yapım –Keşif-İhale-Hakediş İnceleme (Kesin Hesap Kontrol Mühendisi)

1979-1981     İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Yapım 2.Şube Kontrol Şefliği (Şef)                                    

 

EĞİTİM

1972-1978     İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık  Fakültesi                        

1969-1972     Üsküdar Kız Lisesi, Fen Bilimleri 

 

YETENEKLER / YETKİNLİKLER

 Dil                                         Yetenekler/Yetkinlikler

İngilizce                                   Liderlik
                                            Proje Yönetimi
                                            Kriz Yönetimi

 

 

 

HOBİLER

Ülkemi ve Türk Dünyası’nı ilgilendiren konular hakkında kongre ve panellere katılmak, İslam öncesi Türk tarihine olan merakımdan dolayı, Avrasya coğrafyasını gezmek, Proto-Türkler’den İslam öncesi Türk Topluluk-Devletlerine kadar olan sürede tarih sahnesinde var olan bütün topluluk –devlet-imparatorlukların yaşadığı coğrafyalarda gezmek, fotoğraf çekmek, kültürel, tarihi ve sosyal özelliklerini gözlemlemek ve bu konuda araştırma yapmış yazarların kitaplarını okumak.

Kara Kuvvetleri K.lığına bağlı çeşitli birlik ve karargâhlarda ve Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına bağlı kurumlarda birlik komutanlığı, karargâh subaylığı, şube müdürlüğü,  askeri okullarda öğretmenlik ve kurul başkanlığı yaptı. Ayrıca, Bosna Hersek ve Afganistan’da NATO görevlerinde bulundu. TSK adına yurt dışında çeşitli NATO toplantılarına ve tatbikatlarına katıldı. NATO kurslarında öğretmen ve NATO çalışma gruplarında üye olarak görev yaptı. Son olarak NATO’nun Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinde-Centre of Excellence-Defence Against Terrorism (ANKARA)- kurs direktörlüğü ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2012 tarihi itibariyle albay rütbesiyle emekli oldu.

Askerlik kariyerinin yanısıra, hukuk eğitimimden dolayı Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde "Güvenlik ve İstihbarat" ile "İstihbarat Hukuku" dersleri verdi.. Emekli olduktan sonra Başkent Ünivrsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Siyasi Karar Mekanizmaları ve İstihbarat dersi verdi. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İstihbarat Hukuku" dersleri vermekte ve serbest avukatlık yapmaktadır.

ÖĞRENİM DURUMU

 • Kuleli Askeri Lisesi-1985
 • Kara Harp Okulu-1989
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1996
 • Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansı-2001 (Tez: Avrupa’da İnsan Hakları Alanında Gelişmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türk Hukukuna Etkileri)
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktorası-2010            

YABANCI DİL VE DÜZEYİ

 • İyi seviyede İngilizce 

KURS VE SERTİFİKALAR      

 • Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda  istihbarat kursları
 • Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları, Terörizm ve Medya konularında kurs direktörlüğü (İngilizce)
 •  Mülakât Teknikleri
 • Öğretim Teknikleri

Nizip, Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayarak 1969 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1973 yılında mezun olmasının ardından Kilis’e öğretmen olarak atandı. Bu arada aynı fakültede Türk ve İslam Sanatları Tarihi dalında doktora yaptı ve 1980 yılında Erzurum İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. İngiltere’de araştırmalarda bulundu. Doçentliğini aldıktan sonra Ankara İlahiyat Fakültesi’ne döndü. 1990 yılında Aga Han Vakfı burslusu olarak Harvard ve MIT’de misafir profesör olarak görev yaptı. 1994’de profesörlüğe yükseldi. Malatya Fırat ve Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi üniversitelerinde dekanlık görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu’na ve TÜBİTAK’a projeler yaptı, Bir dönem Kolombiya’da ders verdi. 2017 yılında Gaziantep’e Hizmet Edenler ödülünü aldı. Aynı yıl emekli oldu. Çevrecilik faaliyetleri ile de tanınan Çam, memleketinde boş bir alanı ormanlaştırmaktadır.

Nusret Çam, büyük bir kısmı kendi imkânlarıyla başta Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tunus, Fas, Mısır, Yemen, İran, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, İtalya olmak üzer otuzdan fazla ülkeyi gezdi, ulusal ve uluslararası kongrelere, konferanslara, sempozyumlara bildiriler sundu.  Radyo ve televizyon programları yanında belgesellerde danışmanlık yaptı; yüze yakın makale yayınladı, Aynı zamanda şiir de yazan Nusret Çam “Osmanlı Güneş Saatleri”,“Erzurum Tabyaları”,“İslamda Sanat Sanatta İslâm”, “Şiir Diliyle Kur'anıkerim Meali”, “Gaziantep Türk Kültür Varlıkları Envanteri”,“Adana Türk Kültür Varlıkları Envanteri”, “Aşk Dini”, “Cennetin Konukları” adlı kitaplardan başka daha birçok esere imza attı.

İngilizce ve Kazakça bilen Nusret Çam evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir.

EĞİTİM

 • Işıklar Askeri Lisesi (1987 - 1991)
 • Kara Harp Okulu (Sistem Mühendisliği) (1991- 1995)
 • Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Cumhuriyet Tarihi alanında Yüksek Lisans - 2013 )
 • Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Cumhuriyet Tarihi alanında Doktora - devam ediyor)

 

İŞ TECRÜBESİ

 • 1996-2013 : Özel Kuvvetler Komutanlığı
 • 2013-2016 : Komando Tugay Komutanlığı
 • 2016 - 2018 : Özel Kuvvetler Komutanlığı
 • 2018-2019 : Komando Tugay Komutanlığı

 

SAHA ÇALIŞMALARI

 • 1997-2019 dönemleri arasında yurt içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde icra edilen Terörle Mücadele faaliyetlerine,
 • 6 ay süre ile; Bosna Hersek’te NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Kuvvet Koruma Tim Komutanlığı ve Koruma Müdürlüğü görevlerine,
 • 1997-2013 yılları arasında; toplamda 48 ay olmak üzere Irak kuzeyinde yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamındaki görevlere,
 • 2015-2016 döneminde yurt içinde icra edilen Meskun Mahallerde Muharebe Operasyonları’na,
 • 2016-2019 yılları arasında Suriye Harekat Alanında icra edilen FKH,ZDH,İGAP ve BPH kapsamında icra edilen faaliyetlerin çeşitli safhalarına katılım sağlanmıştır.

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

 • Almanca (Orta Düzey)
 • İngilizce (Orta Düzey )

Doğum Yeri: Kazakistan Cumhuriyeti

Yüksek Lisans “Uluslararası İlişkiler” Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Ankara.

İktisadi ve İradi Bilimler Fakültesi, Lisans “Uluslararası İlişkiler 

 

Yabancı Dil Bilgisi:

- İngilizce

- Türkçe

- Rusça

1989’da Keçiören’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Keçiören ve Ayrancı’da tamamlayıp, 2007’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne başlamıştır.

2012 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tezli yüksek lisans programına başlamış ve 2014 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorası yapmaktadır.

Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri: Polatlı/Ankara

Doğum Tarihi:01.01.1987

Medeni Durum:Bekar

 

Eğitim Bilgileri:

02.03.2014 – 24.06.2018 Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi, Viyana Üniversitesi, AVUSTURYA

30.09.2005 – 28.06.2010 Girne Amerikan Üniversitesi Çifte Diploma Programı

Lisans, International Relations, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC

27.09.2007 – 23.07.2008 Lisans, Management, University of Northern Virginia, A.B.D

2001 – 2005 Ahmet Feyzi Alaettinoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi, Alanya, ANTALYA

İş Deneyimleri:

01.2019 – 07.2019 Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü Stajyeri; İş Sahası ve İnovasyon Bölümü– Viyana

 

10.2018 – 01.2019 Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü Stajyeri; Kırsal Girişimcilik, İş Yaratma ve İnsan Güvenliği Bölümü– Viyana

 

2013 –2018 Enstitü Başkan AsistanlığıDünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü  – Viyana

02.2015 – 07.2015 Asistanlık, Akademik Rehberlik Programı, Viyana Üniversitesi

 

Sertifika, Ödül, Yayın ve Bildiriler:

25.07 – 02.08.2019 Üstün Başarı Sertifikası – Alman Politikaları Uluslararası Eğitim Programı, Julius-Maximilians Üniversitesi, ALMANYA

21.05 – 24.05.2019 “Indigenous Language Education in Crimea” Bildiri Sunumu, Küresel Eğitim ve Araştırma Konferansı, University of South Florida, Sarasota-Manatee, A.B.D

21.05.2019Eğitim Sertifikası – “Qualitative Data Analysis Using Nvivo Software”, University of South Florida, Sarasota-Manatee, A.B.D

07.01.2019 “Avrupa Birliğinde Ortak Göç Politikası”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/politik-sosyal-kulturel-arastirmalar-merkezi/avrupa-birliginde-ortak-goc-politikasi

18.11 – 25.11.2018     Eğitim Sertifikası – Postmodern Liderlik Kursu, Uzaktan Eğitim Programı, İstanbul İşletme Enstitüsü.

09.11.2016 – 28.06.2017 Avrupa Birliği Eğitim Serfitikası – “Neuer Schwung für Europa” Centre International de Europeenne (CIFE Nice/Berlin),  Brüksel, Viyana

26 – 27.09.2014   ''Is Crimean Tatar Language Disappearing?'' Bildiri Sunumu, 1.Uluslararası Ukrayna’nın  Tehlikedeki Türk Dilleri Sempozyumu, Ukrayna Milli Bilimler Akademisi, A. Kramski Sarkiyat Ensitüsü, Kiev, UKRAYNA

13 – 14.03.2009''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Azerbaycan İlişkileri'' Bildiri Sunumu–1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul

Yabancı Dil:

İngilizce– İleri Seviye

Almanca – İleri Seviye

Fransızca– Orta Seviye

Hırvatça– Temel Seviye   

1962, Gümüşhane-Kelkit

 

Eğitim:

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ankara Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (Yüksek Lisans)

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yüksek Lisans)

İş Tecrübesi:

Serbest Avukatlık

Bakanlık Müşavirliği

Araştırma Görevliliği

Kerkük’ün Musalla mahallesinde 1996 yılında dünyaya gelmiş, ilk ve ortaokulu Musalla okulunda bitirmiş ardından ise Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema ve Televizyon bölümünde okumaya başlamıştır.

Kerkük’te yayın yapan TERT TV’de yönetmen olarak profesyonel hayatına bu genç yaşına rağmen devam eden Reşat Salihi, birçok kısa film, müzik klipleri ve belgesel çekimleri de yapmıştır.

Yaptığı kısa film, müzik klipleri ve belgesel çekimleri sayesinde Kerkük’te tanınan bir yönetmen olarak kendisini belirtmiştir. Geçtiğimiz 2017 yılında yapılan 2. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde İpekyolu Özel Ödülü'nü alarak başarılarına bir başka başarı daha eklemiştir.

Bunun yanında çeşitli haber sitelerine ve gazetelerde yazarlık yapmış, dünya, Orta Doğu ve özellikle Türkmeneli hakkında birçok makaleler yazmıştır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 18-05-2023

Yapay Zeka Tehlikesi ve Yapay Geri Zeka Sendromu

Yapay zekanın babası olarak duyurulan Geoffrey Hinton’ın, çalışmalarından pişman olarak Google’dan ayrıldığı haberi yayıldı.