21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Almanya'da Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkenin batısında her 3 kişiden biri, doğusunda ise her 2 kişiden biri göçmenlerin Almanya’ya sadece sosyal devletin olanaklarını istismar etmek için geldiğini savunuyor.

EĞİTİM

Lisans 1989 Kara Harp Okulu

Yüksek Lisans 2007 Ufuk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler

Doktora 2013 Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi

 

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Sömürgecilik Kıskacında Afganistan- History Studies (2012)

2. Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler- DTCF Dergisi (Yayın aşamasına-2013 Aralık)

3.İspanyol Ordusu ( Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi ilkbahar- 2014)

 

ULUSLARARASI KONGRE/ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1.SSCB’nin Latin Amerika Politikası ve Günümüze Yansımaları (Bildiri) (2. Latin Amerika ve Karayipler Uluslararası Kongresi (Ankara-2010)

2. Afganistan'daki Sovyet İşgali'nin Türk Dünyasına Etkileri ( 1. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu- Niğde 2014 )

 

ULUSAL DERGİDE YAYIMLANAN MAKALELER

( 21. Yüzyıl Düşünce Dergisi)

1. Mandela'nın Son Mucizesi

2. Nikaragua'nın Eski Rüyası, Latin Amerika'nın Yeni Kanalı

3. Pasifik İttifakı: Latin Amerika Kaplanlarının Yeni Adresi

4. Venezuela'nın Jeopolitiği

5. Latin Amerika'da Ekonomik Durum ve Beklentiler

6. Lavrov'un Latin Amerika Ziyareti

 

YABANCI DİLLER

İngilizce

İspanyolca

Rusça

Edirne ilinin Keşan ilçesinde, 15 Mart 1964 tarihinde doğan Salih Çelen, sırası ile Atatürk ilkokulu, Atatürk Ortaokulunu ve ardından Keşan Ticaret Lisesini bitirmiştir.

Keşan Ticaret lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girerek hukuk eğitimi aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Barosunda başladığı Avukatlık Stajını bitirerek 1988 yılında Avukat olarak Ankara Barosu levhasına kayıt yaptırdı.

Yedek Subay okulunu derece ile bitirmesi nedeniyle kuraya tabi olmaksızın kendi tercihi ile Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde Hakim Asteğmen olarak Askerlik Hizmetini yaptı.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Antalya Milletvekili olarak seçilene dek Ankara’da aktif Avukatlık yaptı.

Gerçek ve tüzel kişilerin hukuk danışmanlığı yanında daha çok Özel Hukuk davalarında uzmanlaşmıştır.

Yine bu yıllarda gerek Ankara’da ve gerekse Türkiye genelinde faaliyeti olan çeşitli hukuk oluşumlarında yer alan Salih Çelen, Türk Hukuk Enstitüsünün yönetim kurullarında bulunmuş ve 4 dönem Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Milletvekilliği sırasında iki dönem Anayasa Komisyonu üyeliği yapan Salih Çelen, Genel kurul çalışmalarına katılmak, grup adına konuşma yapmak dahil çok sayıda kanun teklifi ve soru önergeleri vermiştir.

Bu arada Doğru Yol Partisi Genel Sekreter yardımcılığı görevini de üstlenen Salih Çelen, parti faaliyetlerinde de aktif olarak çalışmıştır.

Milletvekilliğinden sonra tekrar Ankara’da Avukatlığa başlayan Salih Çelen, 2006 yılında, Baroda Birlik Grubu ön seçimini kazanarak Ankara Barosu Başkan adayı oldu ise de seçimde başarılı olamamıştır.

Bu arada İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan Salih Çelen, aynı fakültede Doktora Eğitimini de tamamlamasının ardından yapılan Doktora Yeterlik sınavından da başarılı olmuştur.

“Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi” konulu Doktora tez çalışması devam etmektedir.

Mesleki olarak başlıca çalışma alanları, inşaat sözleşmeleri, enerji hukuku sözleşmeleri ve diğer özel hukuk sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili, özel hukuk sözleşmelerinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar ve özel hukuk davalarının Yargıtay aşaması dahil takip ve neticelendirilmesi yanında Danıştay aşaması dahil idari davalar konularında da çalışan Salih Çelen, bu güne kadar beş binden fazla sayıdaki gerçek ve tüzel kişinin vekâlet görevini üstlenmiştir. Türkiye’nin en büyük ilk 100 ve ilk 500 şirketi arasındaki şirketlerden, her dönem vekâletini üstlendikleri olmuştur. Türkiye’nin en büyük enerji şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş. nin Baş Hukuk Müşavirliği ve Yönetim kurulu Danışmanlığı görevlerini de üstlenen Salih Çelen halen bu şirketteki görevine devam etmektedir.

Hobileri arasında seyahat etmek, kitap okumak, bahçe ile uğraşmak olan Salih Çelen, evli, iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir

Trump'a basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri tarafından "Erdoğan İran yaptırımlarına uymayız" dedi, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Trump soruyu "Bazı ülkelere İran'la petrol ticaretinde muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim" şeklinde yanıtladı.

 

Öğrenim

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Trabzon) (02.09.1996-21.07.2000)

 

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Trabzon) (29.09.2000-11.05.2005)

 

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İstanbul) (10.04.2006-24.11.2011)

 

Akademik Dereceler

Bilim Uzmanı (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), MA (11.05.2005)

Doktor (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), PhD. (24.05.2011)

Doçent (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), Assoc. Prof. (25.09.2018)

 

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi (50/d) (Ekim 2002-Ocak 2005)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Ocak 2005-Mart 2006)  

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (35/d) (Nisan 2006-Şubat 2012)                    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Şubat 2012- Kasım 2015)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent(Kasım 2015- Mart 2018)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi (Mart2018- devam ediyor)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Tezler

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Gökhan Koçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon, Mayıs 2005. (180 syf.)

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, Kasım 2011. (733 syf.)

 

 

Kitaplar/Kitap Bölümleri

Jeopolitik Uluslararası İlişkilerde İnsan, Devlet, Coğrafya ve Zaman Etkileşimi Üzerine Bir Giriş, Barış Kitabevi, Ankara, Aralık 2017, 204 syf.

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği (1923-2010): Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz, Barış Platin Kitabevi, Ankara, Ocak 2013, 810 syf.

"Türkiye-Ermenistan İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 199-232.

"Türkiye-Suriye İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 383-409.

"Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-2005)", Türkiye ve Komşuları, Mohammad Arafat (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Mayıs 2009, ss. 59-180.

 


Makaleler

"Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (2017), ss. 1-31.

“Asker Neden Darbe Yapar?: Kurumsallaşmasını Tamamlayamamış Demokrasilerde Sivil-Asker İlişkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 8/Yaz,  No:31 (2016), ss. 67-73.

“Türkiye'de Yeni Sağ'ın Kamu Yönetimi Anlayışı: Turgut Özal ve ANAP”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 18 (Aralık 2015), ss. 393-417. (Çağrı D. Çolak’la birlikte).

“Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar'ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, JASS Studies, Number: 35, Summer I (2015), ss. 327-349.

“Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu ve ABD Hegemonyasının Siyasal ve Kültürel Kaynağı: 'Amerikan İstisnacılığı' ya da 'Açık/Kaçınılmaz Yazgı' ”, JASS Studies, Number: 26, Summer II (2014), ss. 405-420.

“Sevr Fobisi/Sendromu: Türkiye'nin Güvenlik Endişesini Anlamak Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, Volume 9/5 (Spring 2014), ss. 1835-1847.

“Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVIII (June 2014), ss. 51-77.

“Türkiye'de Dış Politika ile İç Hukuk Düzeni Arasındaki İlişki: T. C. 1982 Anayasası Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme”, JASS Studies, Number: 25-I, Summer I (2014), ss. 269-283.

 “Türk Boğazları'nın Geçiş Rejiminin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Statüsü”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVII (March 2014), ss. 467-493.

“Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Teamül Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Hukukta 'Meşru Müdafaa Hakkı' ”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6 (Aralık/Ocak/Şubat 2014), ss. 171-201.

“Dış Politikada Stratejik Bir Zorlama Yöntemi: Zorlayıcı Diplomasi”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5 (Eylül/Ekim/Kasım 2013), ss. 99-118.

“1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askeri, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 103, Sayı: 205 (Temmuz-Ağustos 2013), ss. 103-136.

“Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930): Türk Dış Politikası Tarihinde Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, History Studies, Volume 4, Issue 4 (Kasım/November 2012), pp. 385-413.

“Atatürk’ün Dış Politika Anlayışında Gerçekçilik ve Pragmatizm Olguları: Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri Örneği”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 9 (Şubat 2007), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss. 175-185. 


Bildiriler

"Comparative Analysis of the Turkish Presidential System with Government Systems Including Seperation of Powers",2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Sırbistan, 10-14 Mayıs 2017. (Çağrı D. Çolak ve Muhammed Y. Bilgili’yle birlikte).

"Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Rejimi'ne Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Jeopolitik Bir Hata (mı?)", 5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi-Karadeniz'in Politik Ekonomisi ve Bölgesel Güvenlik, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadolu Hisarı Kampüsü, İstanbul, Türkiye, 12-13 Aralık 2016, pp.336-348.

"Westphalian Dönemden Post-Westphalian Dönem’e Uluslararası İlişkilerde Sınır Olgusu: 21. Yüzyılda 'Devlet Jeopolitiği' ile 'Küreselleşmenin Jeopolitiği' Arasındaki Mücadelenin İzdüşümleri", İstanbul Güvenlik Konferansı 2016-Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, 2-4 Kasım 2016, TASAM & Milli Güvenlik Enstitüsü, Radisson Blu Hotel, Şişli, İstanbul.

"Uluslararası İlişkilerde Başarısız/Kırılgan Devlet Sorunsalı ve Arap Baharı Sürecinde İki Başarısız Devlet Örneği: Mısır ve Suriye", III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, ORMER & Sakarya Ünivesitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 11-13 Ekim 2016, Sakarya.

"Ölmek, Öldürmek, Ölüme Tanıklık Etmek: Çanakkale Savaşları'nın Sosyolojik Ve Psikolojik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme", 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Australia Monash University, Çanakkale, Türkiye, 21-24 Mayıs 2015, pp.1-14.

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Meşruiyeti ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirmesi", Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2014, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

" 'Kanal İstanbul' Projesi’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne Olası Etkileri: Karadeniz’de 'Jeopolitik Bir Çılgınlık'[ğ]ın İzdüşümleri", VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu (Karadeniz'den Hazar'a Stratejik Bakış, 6-8 Kasım 2014, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, Giresun, Türkiye, ss. 1-11.

"Balkanlar'ı Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler", "I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu", 3-5 Eylül 2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Dedeman Oteli, Zonguldak, Türkiye, ss. 1-10.

"Terörizm Olgusu ve Türkiye'de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar: Bir Alan Çalışması", Proceedings, International Symposium Regional and Global Dinamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, 28-29 April 2011, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2011, ss. 226-256. (M. Ozan Şahin’le birlikte)

"Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı, Güvenlik Konseyi, Savaş ve Barış: 'De Jure' ve 'De Facto' İki Farklı Uluslararası Sistem Üzerine Düşünceler", VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Türkiye, 21-22 Ekim 2015, ss. 1-20.

 

"Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları", 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Ümit Özdağ (Edt.),IV. Safranbolu Kongresi (100. Yılında Birinci Dünya Savaşı), 11-13 Nisan 2014, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Safranbolu,  Kripto Kitaplar, Ankara, Ağustos 2014, ss. 359-380.

 

"İnsanlığın Olağan Durumu 'Savaş' ve Bir Medeniyet Hali 'Barış' Üzerine", Konferans Tam Metin KitabıV. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, 11-12 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa, ss. 572-584.

 

"PKK Terörünün Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Algılaması ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri", Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler-II. İlkadım Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2008Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (Sempozyum Bildirileri), Edt. Doç. Dr. Osman Köse, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Samsun, 2009, ss. 449-464.

 

"Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD–AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları", Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 

1959 yılında Elazığ'da doğdu.

1978-2005 yılları  arasında TSK'nin muhtelif birliklerinde görev yaptı. 1980 yılında Arapça temel, 1989 yılında Arapça tekamül kursu gördü. 1997-2000 yılları arasında Şam/Suriye Kıdemli Askeri ataşeliğinde İdari Ataşe olarak görev yaptı.

Arapça dilini okuma, yazma ve dinleme olarak iyi düzeyde bilmektedir. Görevde bulunduğu süre zarfında ülkemizi ziyaret eden Arap ülkeleri  Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarına tercümanlık görevinde bulunmuştur.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü, Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Milli Güvenlik Stratejileri Bilim Dalı ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında tamamlamıştır. Türk Dış Politikası, Kuzey Irak ve PKK terör örgütü üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Aslen İzmir’li olan Gözler, 1948 Hopa doğumludur. Orta ve lise eğitiminden sonra 1970 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirmiş ve aynı fakültede yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır.

   1985 yılına dek MTA Genel Müdürlüğünde jeolog olarak çalışan Gözler aynı kurumda Bölge Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Bu arada Orta Doğu Amme İdaresi’nde Kamu Yönetimi Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988-1996 yılları arasında ETKB’na bağlı kurumların Yönetim Kurullarında çalışmış ve 1997-2000 arasında da İMMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1997’de Etibank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Gözler, 2005 yılında bu kurumdan emekli olmuştur.

  Gözler çeşitli dergilerde mesleki, sosyal ve Türk kültürü konularında makaleler yazmaktadır.

1967’de Ankara’da doğdu. 1981-1985 yılları arasında Deniz Lisesi’nde, 1985-1989 yılları arasında Deniz Harp Okulu’nda öğrenim gördü.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın deniz ve kara birliklerinde 2003 yılına kadar görev yaptı. 2005 yılında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamlayıp kurmay subay oldu. 2008’de kendi isteğiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrıldı.

Deniz Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra bir süre Çin Halk Cumhuriyeti’nde denizcilik sektöründe çalıştı.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display