21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Türkiye'nin Çin büyükelçisi Emin Önen, Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global Times'ta Türkiye-Çin ilişkilerine dair bir yazı kaleme aldı. Önen, Çin ile Türkiye'nin ortak bir gelecek inşa ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri devam edecektir. Sismik araştırmaları devam eden Barbaros'a ilave olarak bu hafta Fatih sondaj gemisi de denize açılacaktır. Bu durum önümüzdeki haftayla birlikte her an krize dönüşebilecek bir sürece girilmiş olacaktır.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı petrol ambargosunun başarılı olmadığını belirterek, "ABD, İran petrolünün satışını önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" dedi.

SANA'nın haberine göre İdlib’in yanı sıra Hama ve Halep kırsallarında belli başlı dış güçlere hizmet olarak faaliyet gösteren radikal teröristlerin Suriye hükümetini suçlama amacıyla sivillere karşı kimyasal silah saldırısında bulunma hazırlıklarında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi’nin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün, 140’ı çocuk olmak üzere toplam 300 kişi insani koridor Abu Duhur üzerinden İdlib’in gerginliği azaltma bölgesinden ayrıldı. 81’i çocuk olmak üzere 175 Suriyeliye tıbbi yardım verildi” denildi. Merkezin bildirdiğine göre, gün boyunca, Ikko, Deyruna, Cubbez-Zaur, Safsafa, AkçerBaer, Haddad, Kinsibba, Kara Cagez, MakanisEd-Duvayri ve Halep’in kuzey-batı etekleriyle Hama vilayetinin Açan ve Halfai yerleşimlerinde çatışmalar yaşandı. 

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2019 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni yayınladı. Türkiye 190 ülke arasında 43. sırada yer buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut durumu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası döneme benzetti.

Rifat Erman DİNÇEL, 1962 Malatya doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. 
Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 2007 yılında Ekonomi Dalında Yüksek Lisansını tamamlamış, 2011 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yönetimi Dalında Doktora Eğitimi almıştır.

Yayımlanan Kitaplar:
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Soru Bankası 2004 ve SPK Temel ve Türev Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, kitaplar Detay Eğitim yazarlar grubu adına yayımlanmıştır.

Profesyonel Kariyer:
1984 yılında Etibank Kambiyo bölümünde başladı, 1986-1992 yıllarında Halk Bankası Dış İlişkiler Bölümünde çalıştı. 1992 de özel sektöre geçti, Bankekspres Hazine Bölümü, 1994 Tekstilbank Uluslararası Finans Bölümün de Müdür, 1994-1997 TB Capital Management SA Cenevre/İsviçre’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı, çalıştığı alan uluslararası piyasalarda türev (derivative) ürünlerde portföy yönetimi oldu.

1998-1999 Interbank’ın iştiraki olan İnter Yatırım- İnter Portföy’da Genel Müdür Yardımcısı, 1999-2000 Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, 2000-2001 A Bank iştiraki Alternatif Yatırım da Genel Müdür Yardımcısı ve Alternatif Portföy Yönetim Projesinde Kurucu Genel Müdürü, 2001-2002 Oyak Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve AXA Oyak Hayat Şirketinde Genel Müdür Danışmanı, 2002 Oyak Emeklilik Kuruluşunda Danışman olarak görev aldı.

Detay Eğitim:
2002- günümüze Detay Eğitim Kurucu Ortağı, Eğitim Danışmanı olarak çalışmakta ve kurumlara Ekonomi, Stratejik Yönetim ve Risk Yönetimi alanında danışmanlık hizmet vermektedir.

Detay Eğitim, Bankacılık sektöründe SPK sınavları hazırlık, Sigortacılık sektöründe Bireysel Emeklilik Sisteminin eğitimlerini ilk hazırlayan ve uygulayan eğitim kurumudur.

Detay Eğitim 2002’den bu güne 60 bine yakın bankacı ve sigortacıya mesleki teknik eğitimler sunmuştur.

Eğitim ve Danışmanlık:
Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliğinde Bankacılık teknik konularında eğitmen, Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar birliği bünyesinde SPK Lisans Yenileme konularında eğitmen olarak görev almıştır.

Bireysel Emeklilik Şirketlerinde ve sektörde, teknik eğitimler ve gelişim eğitimleri hazırlamakta ve sunmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi, SPK Lisanslama ve Bankacılık Teknik eğitimleri konusunda Detay Eğitim bünyesinde ve üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak eğitimler vermektedir.
Risk yönetimi, Hazine Yönetimi, Stratejik Yönetim konularında konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık hizmeti kapsamında, stratejik yönetim (firmaların, kendilerinden başlayarak, sektör, ülke dahilinde finansal analizleri, risk yönetimi unsurları, stratejilerinin analizi), girişimcilik, liderlik, geliştirmecilik, finansal Yönetim ve bütçe, proje yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.

Doğum Yeri        : Konya

Doğum Tarihi     :23.06.1970

Eğitim Durumu:

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Lisans derecesini tamamlamıştır. 1993- 1995 yıllarında TBMM’de milletvekili danışmanı olarak görev yapmıştır.  1995 yılında “1980 sonrası Türkiye IMF ilişkisi: Bazı istikrar programlarının Türk ekonomisine etkisi” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans Derecesini ve 2002 yılında da “Dış ticaret Şirketlerinin Türkiye ekonomisindeki Yeri” konulu tez çalışması ile doktora unvanını almıştır.

Yabancı Dil        : İngilizce(Orta Düzey)

Akademik Kariyeri :

1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görevine başlamıştır. 2005 yılında yardımcı doçent doktor unvanı almıştır. 2010 yılında Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanını elde etmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2017 Profesör Doktor unvanını almış ancak daha sonra 2017 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümüne Profesör Doktor unvanı ile çalışmaya devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde zaman içerisinde pek çok idari görevi yürütmüştür. Akademik yaşamı boyunca pek çok bilimsel çalışma yürüten lisanüstü öğrenciye ve de sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Ayrıca yerel ve ulusal dergilerde/gazetelerde(Konya Postası, Kervan, Barem, Yankı) görev yapmıştır. Polonya ve Çek Cumhuriyetindeki üniversitelerde kısmi dönemlerde dersler vermiştir. Akademik anlamda ekonomi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış 100’e yakın makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce atıf yapılmıştır.  Son dönemde enerji yatırımları ve güvenliğinin ekonomik etkileri, Kamu Özel İşbirliği Yatırımları, Türkiye Varlık Fonu, Varlık Yönetim Şirketleri, Yabancılara Taşınmaz Satışı, Kriz Erken Uyarı Sinyalleri, gibi spesifik konularda da çalışmalar yürütmektedir. Halen üniversitesinde uluslararası ekonomi politik, ekonomi politik dersleri vermektedir.

Bilimsel Çalışmaları

-Photovoltatic Solar  Power Plant Invesment Optimization Model for Economic External Balance: Model of Turkey, Energy and Environment, EAE-17-0292.R2.(2018)

-Kamu Özel İşbirliği Yatırımları ve Dış Borç Ödeme Projeksiyonu. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(3), 867-889. (2018)

-Makro Ekonomik Göstergeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 4.Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Üzerine Etkisi, 4. Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Dünya Kaya Gazı Gelişmeleri ve Türkiye Kaya Gazı Potansiyeli. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey(2018)

-PV Güneş Paneli Üretim Kuruluş Yeri Matematiksel Modellerle Analizi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey (2018)

-Orta Asya’nın Gelişen Ekonomik Gücü: Makro Ekonomik Göstergeler İle Özbekistan. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Taşkent, Özbekistan (2018)

-Effects of Public-Private Partnerships Investments on Economy: A Case Study for Turkey. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi (2017)

-Kamu Özel İşbirliği (KÖI) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon Etkisi. (2017)

-Dış Ekonomik Dengeler Kapsamında Güneş Enerji Yatırım Planlaması. (2017)

-Güneş Enerjisi Kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımlarının Ekonomik Etkileri. (2017)

-Linear Optimization Model Based on Analytic Hierarchy Process: Factory Location Study. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congres, 37 (2017)

-Renewable Energy Optimization for Economic External Balance. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congress, 36 (2017)

-Informal Employment in Terms of Age Groups: Age of 15-19 Years and Over 55. International congress on Afro-Eurasian Research II, (2017)

-A Comparative Analysis on TheProgress of Informal Employment Considering Turkey and Selected Other Countries. EuropeanCongress on Economic Issues, 150 (2017)

-Kayıt Dışı İstihdamın Gelişimi Üzerine Türkiye ve Seçilmis Ülkeler Özelinde Karşılaştırmalı analiz. European Congress on Economic Issues, 151 (2017)

-The Relationship Between Concentration and Profitability in Turkish Banking Sector. Journal of Emerging Economies and Policy, 1, 11-18. (2016)

-High Technology Export and R&D Expenditures A Study For E7 Countries. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(11), 219-230. (2016)

-A New Financial Instrument For External Balance International Real Estate Investments. International Journal of Business and Social Science, 7(10), 1-6. (2016)

-Efficiency of Foreign Aids as a Policy Instrument to Decrease Poverty in the Countries Research on Selceted Heavily Indebted Poor Countires. ICOMEP 2016, 1913-1921. (2016)

-Cari Açık ve Enerji İthali İlişkisi Güneş Enerjisi. (2016)

-The New Face of the Development Social Capital. European Journal of Business and Economics, 10(2), 20-23. (2015)

-Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Eş bütünleşme ve Panel Nedensellik. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 122-126. (2015)

-Effects of Non Tariff Measures on Turkey's Exports to the European Union. American International Journal of Social Science, 4(5), 49-57. (2015)

-Dünya Ticaretinde Tarife Dışı Engeller :2008 Krizi Sonrası Yaşanan Gelişmeler. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(30), 75-101. (2015)

-Türkiye'de Üçüz Açıklar ve Ekonomik Büyüme:1990-2014 Dönemine Yönelik Bir Analiz. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2015)

-Ekonomik Büyüme ve Net Hata Noksan Iliskisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 881-888. (2014)

-Energy Consumption and Economic Growth in Turkey an Emprical Analysis. (2014)

-İktisadi Büyüme Olgusuna Ekonomik Bir Yaklaşım ''BRIMCH'' Ülkeleri ve Türkiye Örneği. (2012)

-The Relationships between R&D Expenses And Economic Growth with Relations of European Union. Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (2012)

-Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ekonomik Performansının Ölçümü: 1992- 2008. Avrasya Etütleri(39), 49-75. (2011)

-Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari İşlemler İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 26(306), 69-94. (2011)

-Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkisi. 9th International Conference on Knowledge, Economy and Management (2011)

-Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma ile İlişkisi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. (2010)

-İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye'de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2006). Finans Politik&Ekonomik Yorumlar(529), 75-84. (2009)

-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye deneyimi 1992-2007. (2008)

-İhracat ile Turizm Gelirlerindeki Değişimin Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkisi: 1998-2005. (2008)

-Küreleşme ve Bölgeselleşme Dikatomisi ve Gelecek Karşıt Süreçlerin Çatışma Potansiyeli. (2008)

-1980 Sonrası Türkiye'nin İhracat Yapısındaki Değişim ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4), 129-135. (2007)

-Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış. Akademik Bakış(11) (2006)

-Erken Uyarı Sinyali Olarak Sermaye Göstergeleri: Asya Krizi Örneği. İktisat İşletme ve Finans (2006)

-Görünmez Engeller : Serbest Ticarete Bir Engel mi?. Akademik Bakış(11), 1-11. (2006)

-Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki. Erciyes Üniversitesi IIBF Dergisi(24), 63-75. (2005)

-Paradan Sıfır Atmanın Gerekçeleri, Sonuçları ve Türk Lirasına İade-i İtibar. (2005)

-Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım.  (2004)

-Sürdürülebilir Kalkınmanın Paradigması. (2004)

-Globalization and Nation State Concept in the New World Order. (2004)

-Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sorunu. (2003)

-Türkiye'deki Dış Ticaret Şirketlerinin Yapılanması.  (2002)

Kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Bölüm adı:(Bağımsızlığın 20 yılında Kazakistan Cumhuriyetinin Makro Ekonomik Performansı 1992-2011). Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, (2012).

-Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş, Bölüm adı:(Dokuz Işık Doktrini ve Milli İktisat Sistemi) (2017).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Çek Cumhuriyeti) Ekin Yayınevi, (2008).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Kazakistan) Ekin Yayınevi, (2008).

-Küresel Güç ve Refah: Uluslararası Ekonomi Politik Teorileri ve Alanları, Bölüm adı:(Dış Ticaret Teorileri ve Uluslararası Ekonomi Politik) Nobel Yayın Dağıtım, (2007).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(Finansal Krizler için Erken Uyarı Sinyali Olarak Cari Hesap Göstergeleri) Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(1990 Sonrası Türkiye'de Yaşanan

Krizler: 1994, 2000 ve 2001 Krizleri), Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

Dr. Haldun Solmaztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl fiili hizmetten sonra, 2005 yılında tuğgeneral rütbesiyle emekli edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve karargahlarında, yurt içinde, Kıbrıs’ta ve yurtdışında hizmet etmiştir. NATO’da iki ayrı dönem, SHAPE (Belçika) Harekat Başkanlığında ve İzmirde Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığında görev yapmıştır. Birleşmiş Milletler, AGİT veya NATO/koalisyonlar komutasındaki birçok operasyona ya fiilen iştirak etmiş ya da planlama ve icrasında sorumluluk almıştır: Somali, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Afganistan, Batı Sahra, El Halil (Filistin), Dağlık-Karabağ, Nahcivan. Ayrıca Rusya Federasyonundaki çeşitli AKKA denetlemelerinde bulunmuştur. Şehirde, meskun mahallerde ve kırsalda terörle mücadelede ve direniş/isyan bastırma harekatında geniş operasyonel deneyimi vardır.

Uluslararası güvenlik ve siyaset alanında çalışan faal bir analizci, yorumcu, konuşmacıdır. Türk dış siyaseti, Türk siyaseti, Amerikan dış siyaseti, Trans-Atlantik ilişkileri, ‘üçüncü dalgadan’ sonra demokratikleşme, siyasi psikoloji, stratejik liderlik ve askeri tarih konularında yazar, konuşmalar yapar ve dersler verir. Türk ve uluslararası medyada sıklıkla görünür.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde göreve başlamadan önce, birçok düşünce kuruluşunda çeşitli görevlerde bulunmuştur: (bazıları) Washington Institute for Near East Policy (WINEP) Vaşington; Royal Institute of International Affairs (Chatham House), Londra; Center for European Security Studies (CESS), Groningen, Hollanda; Londra Metropolitan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi; Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TURKSAM), Ankara. Bir süredir de, Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulunda dersler vererek, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisinde Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar olarak, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün etkinliklerine katılmaktaydı.

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Mütevelli Heyeti Başkanlığı Genel Koordinatörü (2006-2008), Müttefikler-arası İhtiyat Subaylar Federasyonu (CIOR) Başkan Yardımcısı (2011-2014) görevlerinde de bulunmuştur. Halen Gelibolu Derneği Yüzüncü Yıl Koordinatörü ve Dış İlişkiler Danışmanı, Gallipoli and Dardanelles International (Londra) derneğinin Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Solmaztürk Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisi mezunudur. Boston Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Master derecesi, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Siyaset Bilimi Doktora derecesi vardır. Doktora tezi, ‘Türkiye’de Demokratikleşmede Sivil Toplum Düşünce Kuruluşlarının Rolü’, yargı ve güvenlik sektörü reformları yasama ve siyasi karar alma süreçlerini incelemektedir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Batın Durmaz   - 09-06-2023

TÜRKİYE’NİN KOMŞULARINDA VE EKONOMİK PAZAR ALANLARINDAKİ DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM : 2035 PERSPEKTİFİ-1

Bu çalışmanın temel amacı 2035 yılı çerçevesinde çeşitli ülkelerde beklenen nüfus değişimlerinin istatistiği üzerinden ekonomik ve siyasi değerlendirmelerde bulunmaktır. Dünyada yapılan çeşitli nüfus projeksiyonlarından yola çıkarak Türkiye merkezli bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Bu ama...