21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Ergin KAHVECİ 1963 yılında Artvin Yusufeli'de doğmuştur.

Eğitim durumu: İlk, Orta öğretimini Artvin İli Ardanuç İlçesinde tamamladı. Lise düzeyi meslek eğitimi için (yatılı) Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesine gitti. 1980 yılında okul derecesi yaparak mezun oldu.
Aynı yıl Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak kamu görevine başladı.
1982 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi. 1987 yılında mezun oldu. Çalışarak okudu. İntibak yaparak, Ziraat Mühendisi olarak kamu görevine devam etti. Toprak İlmi ana branşına ek olarak Zootekni ve Su Ürünlerini bölümleri için ek branş yetkisi aldı.
Bu branşlara rağmen, Tarımsal Mühendislik, Projelendirme, Planlama, Analiz, İstatistik konularına ağırlık verdi.
1988-1989 arası Kısa Dönem askerlik yaptı.
Askerlik dönüşü 1989 yılında yönetici oldu.
Tarım Bakanlığının taşra birimlerinde uzun yıllar yönetici, Mühendis olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu ve kendi işini kurdu.
2005 yılında davet edildiği Anavatan Partisinde 2006 yılında Tarım Komisyonu Başkanı olarak aktif siyasete katıldı. Daha sonra Tarım, Orman ve Çevre Komisyonları Koordinatörü oldu. Partinin bu konulardaki 2007 programının hazırlanmasını sağladı/hazırladı.
2009 yılında yeni dönem Parti programını güncelledi.
2011 Yılında Anavatan-DP birleşmesinde, Program Komitesinde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını” yazdı.
Parti MKYK’sında görev aldı. Partinin ARGE ve Medya İle İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
DP Yüksek Haysiyet Divanı üyesi olarak çalıştı.
Bir süre aktif siyasete ara verdi. Bu süre zarfında davet aldığı birçok çalışmaya katıldı.
2017 Yılında İYİ Parti’nin Tarım ve Kırsal Programının hazırlanmasında ve komisyon çalışmalarında aktif rol aldı. 2018 yılı başında İYİ Parti Yüksek İstişare Kuruluna seçildi.
2005 yılından sonra kendisini Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Planlama konusunda yoğunlaştırdı. Bu konularda kendi adına çalışmalar yaptı.

Bazı STK Çalışmaları: Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneğinin çok uzun yıllar temsilciliğini yaptı. Birçok çalışmasına katıldı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 1990-98 yılları arasında Artvin İl Temsilciliğini yaptı.
TMMOB Delegeliği, ZMO Danışma Kurulu üyeliği, 98-2000 arası Y. Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Samsun Artvin Hemşehri Derneğinde Yöneticilik yaptı.
Konut Yapı Kooperatiflerinde Yönetici, Başkanlık ve yapımcılık yaptı.
Yerel basın ve yazılı medyada yazılar yazdı; köşe yazarlığı yaptı. Halen bir medya grubunda basılı gazetede köşe yazıları yazmaya devam ediyor.
Tarım tematik kanallarında uzman olarak programlar yaptı.
Birçok çalıştay, panel ve konferansa katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.
Birçok mesleki ve iş amaçlı belgeye sahip oldu.
Hayvan, toprak, bitki eğitiminin yanına; felsefe, toplum ve insan üzerine yaptığı okumalarına akademik bir statü kazandırmak için 2016 yılında Sosyoloji eğitimine başladı. Halen 3. Sınıfta, başarılı bir öğrencilik dönemi sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, 03.03.1961'de Tokyo/Japonya’da doğmuştur

Eğitim Durumu

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce (Çok iyi)

Almanca (Çok iyi)

Akademik Kariyeri:

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu tezi ile "Siyasal Teori Doçenti" unvanını almıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1990’lı yıllar boyunca Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak’ta ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore/Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. Ümit Özdağ 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan "Ermeni Araştırmaları Enstitüsü"nü kurmuştur.

Ümit Özdağ, 2000 yılında “Stratejik Analiz” adlı aylık strateji dergisinin yayına geçirmiştir. 2001 senesi başında “Ermeni Araştırmaları” adlı üç aylık dergiyi yayına başlatmıştır. 2002 senesinde Londra’da “The Review of International Affairs” adlı üç aylık dergiyi ve “Ankara Papers” adlı kitap dizisini Frank Cass yayınevi ile birlikte yayınlamaya başlamıştır. 2001 yılında siyaset bilimi profesörü olan Özdağ, 2003’de ASAM Başkanlığından ayrılmıştır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof Dr. Ümit Özdağ 2005 yılından bu yana 21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü Başkanlığını yürütmektedir. Prof.Dr. Ümit Özdağ  “21. Yüzyıl” adlı üç aylık düşünce dergisinin yayın kurulu başkanlığını yapmaktadır. Güvenlik bilimleri, ,istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yayınlanmış on üç kitabı, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu gibi dergi  ve Yeniçağ ve Akşam gibi gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi mevcuttur.  

 Kitapları

1)  Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990 ve 2. Baskı, Bilgeoğuz Yayınları, 2006 İstanbul.
2)  Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi, Hikmet Neşriyat, İstanbul 1990.
3)  Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Yayınları, İstanbul 1996.
4)  Türkiye, Kuzey Irak ve PKK (Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi) ASAM Yayınları, Ankara 1999.
5)  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 3. baskı Jeopolitik Bir İnceleme, ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)  Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK, Üçok Yayıncılık, Ankara 2005.
7)  Yeniden Türk Milliyetçiliği, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı, Ankara 2006.
8)  Ülkücü İktidar, İstanbul 2006
9)  Gelecek 1000 Yılda da Buradayız, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı Ankara 2006.
10)  Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları, Bilgi Yayınevi Ankara 2006.
11) Türk Ordusunun PKK Operasyonları , Pegasus Yayınları, 6 Baskı, İstanbul 2007. (Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK adlı kitabın genişletilmiş ve geliştirilmiş şeklidir)
12)  Kerkük, Irak ve Ortadoğu, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2007.
13)  Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları, Pegasus Yayınları, İstanbul 2008.
14)  Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmergelere Karşı Savaşı, Fark Yayıncılık, Ankara 2008.
15)  İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2008.
16)  PKK-Pusu ve Katliamların Kronolojisi, Kripto Kitaplar
17)  Ermeni Psikolojik Savaşı, Kripto Kitaplar, (Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile)
18)  Türk Sorunu , Kripto Kitaplar 2009
19)  Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Kitaplar, 2010
20)  Doğu Raporu, Kripto Kitaplar, 2011
21)  İkinci Tek Parti Dönemi , Kripto Kitaplar, 2011

Tercüme Eserler

- Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
- Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994
- Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997
- Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, Ankara 1993

İngilizce Kitaplar

-  Cultural Structure and Cultural Identity Problem, IN Southeastern Anatolia Region and Among Those Who İmgrated From Eastern And Southeastern Anatolia Region to West, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Ankara 1996.
-   Low Intensity Conflict in Turkey, Frank Cass, Londra 2003.

Tercüme Kitaplar

1)  Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
2)  Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994.
3)  Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997.
4)  Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, (Prof. Dr. Mümtazer Türköne ile birlikte) Ankara 1993.

Editörlük Yapılan Eserler

1)  Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan Göç Eden Yurttaşlar Hakkında Sosyoekonomik Araştırma, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Türk Metal Yayınları, 2. Baskı Ankara 1996.
2)   Terörizm İncelemeleri, (Teori, Örgütler, Olaylar) (Prof.Dr. Osman M. Öztürk ile) ASAM Yayınları, Ankara 2001.
3)   Irak Krizi, (S. Laçiner ve Serhat Erkmen ile ) ASAM Yayınları, Ankara 2002
4)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt I (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
5)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt II (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)   21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt III, (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.

İngilizce Makaleler

-   “Turkey and the EU: A Geopoliticak Examination”, Turkish Policy Quarterly, Winter 2003.
-    “Winning a Low Intensity Conflict:Drawing Lessons from the Turkish Case”, (Ersel Aydınlı ile beraber) Democracies and Small  Wars, (ed. Efraim İnbar), Frank Cass, London 2003.

Ankara ile Moskova arasında imzalanan İdlib mutabakatının sahaya nasıl uygulanacağı merak konusu. Hangi bölgeler silahtan arındırılacak? Terör unsurlarının yeni bölgesi neresi olacak?

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bölgesel ittifak formülü kullandığını söyleyen 21.YY Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek Türkiye’nin de bir ittifak modeli oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Türk ve Suriyeli istihbarat yetkililerinin İran'da bir araya gelmesinin ardından gözler Ankara-Şam hattındaki diplomatik temaslarda.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, ABD ile Türkiye arasında aylardır süren Rahip Brunson krizine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını değerlendirdi.

Amerikan Dış İlişkiler Konseyinin (Council of Foreign Relations-CFR) "Kriz ve Çatışmaların Önlenmesi Öncelikleri" adıyla yayımladığı yıllık raporda Türkiye siyasi ve güvenlik alanındaki iki tespitle 2018’de en riskli ülkeler arasında gösterilmektedir.

Avrasya Dosyası - ABD Özel Dosyası Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2000

ABD'nin İslam Politikası
ABD-İngiltere: Özel Bir İlişki
ABD'nin Almanya Politikası
Türk-Amerikan İlişkileri: Belirsizlikten Yakınlaşmaya
Amerikan Ulusal Füze Savunma Sistemi
Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenlik Örgütlenmesi
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası ABD-İsrail İlişkileri
Clinton'un Dış Politikasına Koşullu İki Övgü
Amerika'da Din ve Siyasal Kültür
Washington'un Hazar Havzası Politikası ve Türkiye
1947'den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Portresi
ABD Süper Güç Olarak Kalabilir Mİ?
Kazakistan'ın Petrol ve Gazının Türk ve Rus Dış Politikasındaki Yeri ve Önemi
Rusya'daki 2000 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Demokratikleşme Süreci Açısından Bir Analizi

 

Avrasya Dosyası - Arap Dünyası Özel Cilt:6 Sayı: 1 Yıl: 2000

Soğuk Savaş Sonrasında Basra Körfezinde Güvenlik: Yapılanma, Algılamalar, Politikalar
İlk Dönem Arap Kültür Tarihinde Türk İmgesi
Arap Dünyasındaki Ana Psikolojik Motifler
Türkiye'de Laikliğin Kabulü ve Arap Dünyası
Basra Körfezi Güvenliği ve Hazar Zenginlikleri
Irak'ın Geleceği Üzerine Tartışmalar
Suudi Arabistan Krallığı: İstikrar İçinde İstikrarsızlık Unsurları
Orta Doğu - Geçiş ve Halefiyet - Süreklilik ve Değişim
İmaj Sorunu ve Türk - Arap İlişkileri Üzerine Bir Deneme
Arap Baas Sosyalist Partisi Üzerine
Foreign Backers, Domestic Dissent and Regim Policy in Jordan: Explaining Repression-Accommodation Decisions
Arap Birliğinin Hayal Kırıklığı: Libya'nın Mısır ile İlişkilerinde Siyasi Pragmatizm (1992-99)
Arap Dünyasında Nasır Önderliği
Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü
İsrail'deki Arap Azınlığın Kimlik Sorunu
Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadelede yeni Öneriler
Arap Dünyasındaki Liderlik ve Ekonomi 1950-1996

 

Avrasya Dosyası - Azerbaycan Özel Sayısı Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2001

 

Bakü'nün Kurtarılması Uğruna Türk Diplomasisinin Mücadelesi: 1918 Yılı
Azerbaycan'ın Tamamlanamayan Ekonomisi ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri
Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliği: Sorunlar, Perspektifler
Azerbaycan'da Anayasalaşma Süreci ve Benimsenen Sistemin Niteliği
Azerbaycan'da Milli Kimlik Sorunu
Azerbaycan'da Siyasal Partiler ve Siyasal İlişkiler
Azerbaycan'daki Etnik Azınlıklar
Azerbaycan'da Bitmeyen Geçiş Süreci ve Medya Çıkmazı
Azerbaycan-İran Bağlamında Güney Kafkasya'da Etno-Sosyal Yapı
Kafkasya'da Uluslararası Rekabet
Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan - Türkiye İlişkileri
Bağımsızlığın On Yılında Azerbaycan - Rusya İlişkileri (1991-2001)
Kaderdaş Devletler: Azerbaycan Gürcistan İlişkileri
Satranç Tahtasında Azerbaycan ve Farsistan
Azerbaycan ve Türkiye ile Bitmeyen Kan Davası Ekseninde Ermenistan'ın Dış Politikası

 

Avrasya Dosyası - Rusya Özel Sayısı Cilt:6 Sayı:4 Yıl 2001

Başkan Putin ve İcraatları "Rusya'da Eskiye Dönüş" Olarak Kabul Edilebilir Mi?

Rusya'nın Siyasal Ekonomisi ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri
Rusya Federasyonu'nda Merkez-Bölge İlişkilerinin Ekonomik Boyutu
Coğrafya Tarih ve Rus Kimliği
Rusya'nın Yeni Ulusal Güvenlik Konsepti ve Askeri Doktrini
Büyük Satranç Tahtası ve Rusya'nın Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonu
Ulusal Füze Savunma Sistemi (NMD) Çin'i Rusya'ya Yakınlaştırabilir Mi?
Rusya ve Türkiye'nin Güvenliğinde Enerji İhracat e İthalatının Rolü
Türk-Rus İlişkileri: Kasyanov Ziyareti'nin Anatomisi
Rusya Federasyonu'nun Kafkasya Politikası ve Çeçnistan Savaşı
Moskova'nın Çeçenistan Çıkmazı ve Çıkış Arayışları
Kuzey Kafkasya'da Kktendincilik ve Vahabilik Sorunu
Bağımsızlıklar Sonrası Türkistan'da Rus Siyaseti
Orta Asya'da Köktendinciliğin Kökenleri Hakkında Birkaç Söz
Üçüncü Kuşak: 21. Yüzyıla Girerken Rus-Amerikan İlişkileri
Rusya'dan Ayrı ya da Rusya'nın Bir Parçası: Ukrayna Rusya İlişkilerinin Kederli Bir Destanı
Post-Sovyet Rusyası ve Diğer BDT Devletlerinde Etno-Politik ve Etno-Sosyal Faktörlerin Rolü
Sibirya'ya Çinli Göçü ve Yeni Bir Daispora Oluşumunun Başlangıcı
1990'larda Rusya-İran İlişkileri

 

Avrasya Dosyası - Türkmenistan Özel Sayısı Cilt: 7 Sayı:2 Yıl: 2001

10 Yıllık Bağımsızlık Sürecinde Türkmenistan Ekonomisine Genel Bir Bakış
Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan'da Gerçekleştirilen Reform Hareketi
Geçiş Sürecinde Türkmenistan'da Finansal Piyasaların Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları
Türkmen Gazının Bağımsızlık Mücadelesi
Geçiş Sürecinde Türkmenistan'ın Siyasi Yapısı: Türkmenbaşı Modeli
Türkmenistan'ın Azınlıklar Konusundaki Siyaseti
Türkmenistan Devletinin Dış Politikasının Temel Sacayağı: Daimi Tarafsızlık Statüsü
Hazar'da Tehlikeli Oyunlar: Statü Sorunu, Paylaşılamayan Kaynaklar ve Silahlanma Yarışı

Türkmenistan ve Rusya: "Gaz" Üzerine Kurulu İlişkiler

Kopetdağı'nın İki Tarfaındaki Komşular: Türkmenistan - İran İlişkilerinin Son On Yılı

Türkmenistan'da Çevre Sorunları
D-8 İşbirliği Örgütü
Gruplarda Olumlu (Tedavi Edici) ve Yıkıcı (Destruktif) Etmenler

Milli Özelliklere Göre Orta Asya'nın Sınırlarını Belirleme Politikası

 

Avrasya Dosyası - Kırgızistan Kazakistan Özel Sayısı Cilt:7 Sayı:4 Yıl 2001-2002

Geçiş Döneminde Kazakistan Ekonomisi
Kırgızistan'da Reformların Onuncu Yılı: Piyasa Ekonomisine Daha Çok Var
Kırgızistan Ekonomisinin Reformlaşmasında Serbest Ekonomik Bölgeler
Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve Demokrasi Yolundaki Gelişmeler
Kazakistan'da Siyasal Gelişmeler
Kırgızistan'da Siyasal Değişimin Özellikleri
Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Dinamizmi: On Yıllık Deneyim
Demografinin Gölgesi Altında Rusya Kazakistan İlişkieleri
Kazakistan'da Alman Azınlığı
Rusya ve Kırgızistan: Asimetrik İlişkilerin Sürekliliği
Rusya ve Kırgızistan: Devletlerarası İlişikilerin Dinamiği ve Perspektifleri
Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan'da İktisadi Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık
Kafkasya ve Orta Asya Petrol Doğalgazının Bugünü Geleceği ve Türkiye
Rusya'nın Azerbaycan Politikası

 

Avrasya Dosyası - Birleşmiş Milletler Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:1 Yıl 2002

Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Perspektifinden Birleşmiş Milletler'in Analizi
Birleşmiş Milletler'e Yeniden Canlılık Kazandırılması
Günü Yakalamak
Güvenlik Konseyi: Gizli Kalanlar
Birleşmiş Milletler Sistemi ve Azınlık Hakları
Uluslararası Hukuk Açısından Uluslararası Organizasyonlar ve İnsan Haklarının Korunması: Birleşmiş Milletler Örneği
Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Bir Araç Olarak Birleşmiş Milletler ve Temel Sorunları
BM ve Kuvvet Kullanımı
Birleşmiş Milletler Savaşabilir mi?
Küreselleşme Karşısında Birleşmiş Milletler
ABD-BM İlişkileri: Çok Taraflılığık ile Tek Taraflılığın Bir Sentezi
Rusya ve Latin Amerika Devletleri BM'de: İşbirliği Sorunları, Olanakları ve Geleceği
Uluslararası Hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan Operasyonu

Değişen Dünya Düzeni, Değişen Barış Gücü Misyonları ve Türkiye'nin Katkısı

Kolonyal Miras, Kimlik ve Bölgesel İlişkiler

11 Eylül Sonrası ABD: Süper Güç Yeni Politika Arayışında

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararlarında Kıbrıs Sorunu

ABD ve İngiltere'nin Irak Karşısındaki Kuvvet Kullanımlarının Değerlendirilmesi

 

Avrasya Dosyası - İstihbarat Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:2 Yıl 2002

İstihbaratın Tarihsel Teorisi
İstihbarat Biriminin Çalışma Yöntemleri
Teoride ve Pratikte Propaganda
Psikolojik Propaganda: 20. Yüzyılın İlk Yarısında Fikirlerin Fikirlerle Savaşı
Psikolojik Harp İstihbaratı
Stratejik İstihbarat
I. Dünya Savaşı Öncesi İstihbarat ve Günümüze Etkileri
Enformasyon Savaşı - Siber Savaş - Net Savaşı
Enformasyon Savaşı: Etkiler ve Kaygılar
Bilgi Savaşı: Siperlerden Klavyelere Taşınan Harekatın Anatomisi
Osmanlılarda İstihbarat
Soğuk Savaş Sonrasında Askeri Stratejik İstihbaratın Yeni Vizyonu
ABD İstihbaratının Kullanımı ve Sınırları
Rusya Gizli İstihbarat Servisleri: KGB'nin Kısa Tarihi
"Bölücü Televizyon Yayıncılığı" ve Uluslararası Bağlantıları: Med TV Örnek Olayı 1994-1999
İmam Şamil'in Mektuplarının Kuzey Kafkasya Bağımsızlık Hareketini Aydınlatmadaki Yeri ve Önemi
Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı
Uluslararası İlişkiler Teorileri Arasında Normatif Teorinin Yeri ve Kapsamı

 

Avrasya Dosyası - Moleküler Biyoloji Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:3 Yıl 2002

21. Yüzyılda Moleküler Biyoloji
İnsan Genom Projesi
Hastalıkların Genetik Kaynakları
Kök Hücreleri ve Klonlama
Genetik Araştırmalar ve Etik
21. Yüzyılda Gen Teknolojileri
Gen Teknolojilerinin Tıpta Kullanımı
Hayvancılık ve Veterinerlikte Gen Teknolojileri ve Biyoteknoloji
Gen Teknolojileri ve Tarımın Geleceği
Endüstriyel Üretimde Gen Teknolojileri
Gen Teknolojileri ve Ulusal Güvenlik
Neden Biyoinformatik?
Soğuk Savaş Sonrasında Devlet Egemenliğinin Sınırlarına Normatif Bir Bakış
Arnavutluk'ta Demokratikleşme Çabaları ve Sorunlar

 

Avrasya Dosyası - Jeopolitik Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:4 Yıl 2002

Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye
Tarihte Jeopolitik
Jeopolitik ve Orta Doğu
Rus Jeopolitik Düşüncesinde Misyon Arayışları
Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu
Geleneksel Uzay ve Siberuzay: Günümüz Uluslararası Politikasında Coğrafyanın Değişen Rolü
Irak'ta Kürt Ayrılıkçılığı ve Başarı Şansı
Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası
Ege Kıta Sahanlığı Sorununda Türkiye'nin Hukuki Durumu: Uluslararası Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme
İsrail ve Amerika'nın Irak Savaşı
Küreselleşme ve Kimlik
Ayrılıkçı Televizyon Yayıncılığında Dış Destek ve Nedenleri
Türkiye'nin Orta Doğu Polirikasının İncelenmesi: İstanbul Toplantısı Örnek Olayı
Soğuk Savaş'tan Bugüne ABD ve Petrolcü Müttefikleri
Rusya Federasyonu 2002 Yılı Nüfus Sayımı ve Düşündürdükleri
Jeopolitik Kavramı ve Unsurları

 

Avrasya Dosyası - Enerji Özel Sayısı Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2003

21. Yüzyıl Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal Gazının Yeri ve Önemi
Doğu-Batı Enerji Koridoru Doğalgaz ile Tamamlanıyor: BOTAŞ'ın Avrupa'ya Açılım Stratejisi
Mavi Akım: Genetik Şifresi Çözüldü
Petrol Piyasalarının Yapısı, Petrolün Etkileşim Ağları ve Petrol Şirketleri Arasındaki Rekabet Ortamı
Petrol Petrol Politikaları ve Orta Doğu: Global Politikaların Bölgesel Yansımaları ve Irak Savaşı
Türkiye'de Petrol Aramacılığının Önemi
Hayalden Gerçeğe Trans-Afgan Boru Hattı Projesi: Boru Hattı Gölgesinde Devam Eden Bir Savaşın Anatomisi
Balkanlar ve Enerji

 

Osman Gazi Yiğit
Osman Gazi Yiğit
Güney Kafkasya-İran-Pakistan Araştırmaları Merkezi
Genç Stratejist
Cihan Kasapoğlu
Cihan Kasapoğlu
Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi
Genç Stratejist
Mesut Yılmaz
Mesut Yılmaz
Amerika Araştırmaları Merkezi
Genç Stratejist
İbrahim İnanç Çakıroğlu
İbrahim İnanç Çakıroğlu
Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi
Genç Stratejist
Gökhan Soruş
Gökhan Soruş
Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi
Genç Stratejist

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 13-01-2022

Kazakistan'da Ayağına Kurşun Sıkanlar

Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır.