Hoşgeldiniz; Bugün 16 Ocak 2017 Pazartesi

Başkandan

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır”. 29.10.1933

 

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü internet sitesine hoş geldiniz.

 

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2006 yılında kurulmuş ve siyasi tarihimizin en çalkantılı bir döneminde başarıyla gelişerek on yaşını doldurmuş, rüştünü ispatlamıştır. Halen Ankara İncek’teki yeni binasında, kuruluş günündeki heyecanla, çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Enstitümüz, Türkiye’nin ulusal çıkarları, güvenliği, uluslararası ilişkileri ve Türk Dünyasıyla ilgili alanlarda stratejik çalışmalar yapan bağımsız, siyaset-dışı ve siyaset-üstü bir düşünce kuruluşudur. Amacımız, alternatif politika önerileri, stratejik hareket tarzları ve projeler geliştirme yoluyla, siyasi karar alma ve uygulama süreçlerine olumlu katkıda bulunmaktır.

 

Çalışmalarımız, araştırma, tartışma, analiz, yayın, karar vericilere ve kamuoyuna ulaşma, eğitim ve öğretim başlıkları altında toplanabilir. Temel bakış açımız, Türkiye’nin milli gücünü ve ulusal çıkarlarını, Türk demokrasisini geliştirecek, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak şekilde, bilimsel, nesnel, propagandadan arınmış somut sonuçlara ulaşmaktır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, bu maksatla, çok seviyeli, çok boyutlu, çok taraflı akademik, siyasi ve entelektüel tartışmalara, görüş alış verişine, uzman katkılarına özel önem verir.

 

Alternatif hareket tarzlarının geliştirilmesi, doğal olarak, halen uygulanmakta olan siyaset, strateji ve projelerin bilimsel şüphecilik içinde ele alınmasını, irdelenmesini gerektirmektedir. Ancak, Enstitü çalışmalarında kaynaklar ve verilerle, bunlara dayalı yorum, değerlendirme ve kişisel görüşler birbirinden açıkça ayrı tutulur. Entelektüel coşku ve bilimsel cesaretin, evrensel ölçütlerde araştırma ve analiz yöntemleriyle, aydın ve bilim insanı sorumluluğu içinde birleştirilmesi esas alınır.

 

Raporlarımız ve diğer yayınlarımız başta TBMM İhtisas Komisyonları olmak üzere ilgili kurumlara, siyasetçilere, danışmanlarına, uygulayıcı bürokratlara ve kurumlara ulaştırılır, kendileri de stratejik odaklı toplantılar ve akademik çalışmalarımıza davet edilirler.

 

21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, yurttaşların siyasi partiler dışındaki ‘sivil’ yollarla da yönetime, yani siyasi karar alma, kanun yapma ve yasama süreçlerine katılımlarının, çağdaş demokrasilerin vazgeçilemez bir koşulu olduğuna inanır. Ülkemizde hakim geleneksel siyasi kültürün, demokratik katılımı bir siyasi tehdit olarak görmesi ve katkıyı peşinen reddetmesi, doğrudan yöntemler yanında, kamuoyu üzerinden dolaylı olarak da etkili olmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu maksatla, yazılı ve görsel medya ile sağlıklı, verimli ve sürekli bir kurumsal ilişkiye, öte yandan diğer sivil toplum kuruluşları, özellikle düşünce kuruluşları ve üniversitelerle bilimsel işbirliğine özel önem veriyoruz. Bu ilişki ve işbirliği arayışı, tam bir şeffaflık çerçevesinde, yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşları, Türkiye’deki diplomatik misyonları da kapsamaktadır.

 

Eğitim ve öğretim programlarımız da, siyasete ve siyasi konulara ilgi duyan genç lider adaylarının, geleceğe hazırlanmalarına mütevazı katkılar sağlamak üzere düzenlenmişlerdir.

 

Bu mesajı okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ediyor, sizleri, etkinliklerimize ve çalışmalarımıza katılmaya, yayınlarımıza akademik katkılarda bulunmaya ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ne üye olmaya, destek vermeye davet ediyorum. Lütfen, eleştiri, görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşın. 1 Ocak 2016

 

Saygılarımla,

Dr. Haldun Solmaztürk hsolmazturk@21yyte.org

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı