Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi

Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı. Tez konusu: “Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction”
Doktora Tezi: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı. Tez Konusu: “Definition and Classification of Turkish Nationalism”

 

Akademik Unvanlar

Doçent Doktor: 18 Mayıs 2018 UAK kararı ile
Yardımcı Doçent Doktor: 14 Kasım 2012 Fakülte Kararı ile- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi Doktor: Şubat 2012 tarihinden itibaren- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi: Kasım 2007 tarihinden itibaren – İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

İdari Görevler:

 

  • Bölüm Başkan Yardımcısı: Ocak 2013- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Kurul Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Sorumlusu
  • CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi
  • İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Doçent Üye Temsilcisi
    CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi

 

YAYINLAR

1) Kitap

Yesevi, Ç.G. (2018). Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları. Ankara: Kripto Yayınevi.

Yesevi, Ç. G. (2015). İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri. Ankara: Kripto Yayınevi. ISBN:978-605-4991-22-8

Yesevi, Ç. G. (2015). Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler. İstanbul: Der’in Yayınevi. ISBN: 978-605-4993-40-6 (Burcu Yavuz Tiftikcigil’le birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Gezi Parkı’nda Ne oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi.  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN:978-605-4763-19-1 (Mensur Akgün, Burak Cop ve Yunus Emre ile birlikte).

2) Kitap Editörlüğü

Yesevi, Ç. G. (2014). Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.  ISBN: 978-605-4763-276. (Mensur Akgün ve Sylvia Tiryaki ile birlikte).

3) Uluslararası Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy and Climate Change Policies of Russia and China. In Filiz Katman (Ed.) Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability. (pp.165-182). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.  ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4 (with Ceren Uysal Oğuz). http://www.cambridgescholars.com/global-climate-change-environment-and-energy                                                               

Yesevi, Ç.G. (2014). Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective. (p.59-70). Oxford: Inter-disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-266-9                  

Yesevi, Ç.G. (2011), Classification of War, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (Eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future. (p.21-30). Oxford: Inter-disciplinary Press. Inter-Disciplinary, ISBN: 978-1-84888-084-9,

4) Ulusal Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç. G. (2015). İran Enerji Sektörü: İran’ın Akıllı ve Yumuşak Gücü. İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.)Enerji Diplomasisi. (s.441-469), İstanbul: Beta Yayınları. ISBN: 978-605-333-362-3                                                                                                                      

Yesevi, Ç. G. (2014). Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 87-103).  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 105-122). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.  

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya Ekonomik Topluluğu, Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.) Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi. (s.479-501). ISBN: 978-605-333-198-8. İstanbul: Beta Yayınları

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail İstihbarat Örgütleri ve Mossad. İçinde Ümit Özdağ (Ed). İstihbarat Örgütleri.(217-270) Ankara: Kripto Yayınları.  ISBN: 978-605-4991-099

5) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergide Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç. G. (2015).Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis.  International Journal of Energy Economics and Policy 5(1), 2015, pp.27-44. ISSN: 2146-4553 ( (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union. Mediterrenean Journal of Social Sciences 5 (23), 1986-1994. ISSN 2039-9340 (print), Doi:10.5901/mjss.2014.v5n23p1986.

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict in Energy Projects. Journal of Economics and Sustainable Development 5 (12), 56-69. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)  (Burcu YavuzTiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Female Terrorism. European Scientific Journal 10 (14). 579-594. ISSN:1857-7881, e-ISSN: 1857-7431.

6) Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç.G. (2018)Considering Pipeline Politcs in Eurasia: South Stream, TurkStream and TANAP. Bilge Strateji 10 (18). ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç.G. (2017). Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017/1 (33), 113-136. (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte).

Yesevi, Ç.G. (2017). İsrail’in Devlet İmajının Şekillendirilmesi.Bilge Strateji Dergisi 9 (16), 97-130, ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç. G. (2017). Güvenlikleştirme Teorisi Açısından İsrail’in Türk Dünyası Politikası. Türk Dünyası Araştırmaları 115 (227). ISSN:0255-0644.

Yesevi, Ç. G. (2015). Irak’ın Enerji Denklemi: Türkiye’nin Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler 10. 63-106. ISSN:2147-3412                                                                            

Yesevi, Ç. G. (2014).İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askeri İstihbaratı.  Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (4). 107-144. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail Silahlı Kuvvetleri. Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (2). 123-168. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2013). “Türkiye’nin Güvenliği: Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Yeniden Değerlendirilmesi” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1). 266-286. ISSN: 2146-782X

Yesevi, Ç.G. (2013). Security Threats in Central Asia”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5(2), ISSN: 1309-8063,  pp.26-38.

Yesevi, Ç.G. (2012), “Turkish Political Parties and Turkish Nationalism”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4(1), ISSN: 1309-8063, pp.95-106.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Türk Milliyetçiliğinin Evrimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.4, No.2, ISSN: 1309-8012, s.75-85

7) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç. G. (2014). Türkiye’nin Enerji Politikaları: Kuzey Irak’la İşbirliği. In Mensur Akgün (Ed.) Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanul: Istanbul Kültür University. ss.3-20. ISBN: 978-605-4763-24-5.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da İşbirliği ve Bütünleşme Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü”. Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri (İstanbul, 22 Mart 2013) Türkiye ve Avrasya İlişkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, No:87, ss. 251-271. ISBN-13: 978-605-4303-250

Yesevi, Ç.G. (2012), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, May 2011 Izmir, Turkey, , s.145-155. ISBN:978-975-483-947-0

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Evilness in the Beauty Mothers for Peace and Destroyers of Life”Human Security: New Challenges, New Perspectives Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.349-363

8) GPOT Papers

Yesevi, Ç.G. (2013). “Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği”, GPOT Çalışma Kağıdı No:4, Ocak 2013.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü”, GPOT Policy Update, Nisan 2013.

9) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç.G. (2017). Energy Relations in Eurasia. 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, 2017 at Casa Convalescència of  Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Yesevi, Ç. G. (2015). Considering Pipeline Politics in Eurasia: TANAP, South Stream and Turkish Stream. II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium held by Bülent Ecevit University and St. Petersburg State University of Economics.  9-13 November 2015, St. Petersburg, Russia, p.8.

Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Economic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK(with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit Proceedings, ISBN:-10:0615846882 ISBN-13:978-0-615-84688-0, p.38. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2013). “Turkish Energy Strategy: Current Status and Future Prospects. International Conference on Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanbul Kultur University International Relations Department, 26-27 October 2013, Istanbul

Yesevi, Ç.G. (2011), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, 4-6 May, 2011 Izmir, s.47

Yesevi, Ç.G. (2011), “Classification of War”, 8th Global Conference: War and Peace
22- 24 May 2011, Warsaw, Poland

Yesevi, Ç.G. (2011), “Perceiving Peaceful and Secure Society: Being deaf, dumb and blind”, ISCAP II Conference:  International Conference on Intercultural Studies 25-27 May 2011, Porto, Portugal, s.24-25

Yesevi, Ç.G. (2011), “Reconciliation and Diversion in Turkish Politics: The Parameters of Democracy, Kemalism and Islamism” Cultural Difference and Social Solidarity: Dividing and Uniting Communities Beyond Multiculturalism Conference4-8 July 2011 Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus, s.28

Yesevi, Ç.G. (2011), “Humor and Danger: Reconstruction of order in world politics and in Turkish politics” ,Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.501.

10) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit. 7-9 July 2014. Ca Fascori University, Venice, Italy. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç.G. & Uysal Oğuz, C. (2011), “Hot Issues: Relationship of Global Climate Change and Energy Policies”, EPPAM, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Russian Foreign Policy from the Russian Empire to the Russian Federation”, IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2011), “Comparative Oil Policies of Russia and Azerbaijan”,  IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Impacts of the Republican Meetings on Social Connectivity”, Connectivity in 21st Century Conference, Inter-disciplinary.net, Austria-Salzburg, 4-6 November 2012

Yesevi, Ç.G. (2013). “Securitizing Turkey: Re-Examining Turkish Energy Strategy, Cappodacia Series: International Conference on Energy Economics and Policy, Nevşehir University Institute of Social Sciences, 16-18 May 2013, Nevşehir.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Security Threats in Central Asia”; International Conference on Social Sciences, SOSRES, 4-5 Ekim 2013, İzmir

11) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç.G. (2014). İsrail ve Türk Dünyası. Amasya 2. Türk Dünyası Çalıştayı: 11 Eylül Sonrasında Türk Dünyasında Gelişmeler. 24-26 Ekim 2014.

Yesevi, Ç. G, Akkaraca Köse, M. (2013). “Siyasi Psikoloji ve Davranışsal İktisat”,  Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,  19-22 Nisan 2013, Kıbrıs.

Yesevi, Ç.G. (2012). “Türk Milliyetçiliği’nin Evrimi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, SOBİAD, 28 Nisan 2012, İzmir.

12) Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlananlar,

Yesevi, Ç.G. (2013). “Mısır’ın Baharı ve Enerji Politikaları” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz, sayı.55, 28-33

Yesevi, Ç.G. (2014). Koruyucu Hat: Kara Operasyonu Tecrübesi ve Silah Ticareti. 21. Yüzyıl Dergisi, sayı.70, Ekim, 20-25

Yurtdışı Deneyimi:

Mayıs 1995: NATO stajı

14-18 Eylül 2009: İsveç, Malmö Üniversitesi Erasmus Staff Training

3-7 Mayıs 2010: Slovakya, Comenius Üniversitesi, Erasmus Staff Training

10-15 Mayıs 2015: Çek Cumhuriyeti, Metropolitan Prag Üniversitesi, Erasmus Plus Staff Mobility for Teaching (World Energy Politics lessons. Open Lecture: “Securitizing Turkey and the European Union: Re-Examining Energy Strategies and Pipeline Politics)

Üniversite Dışı Deneyim

2012- devam ediyor  21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi,  Dış Politika Makale Yazarlığı

2012-2013 Enerjienergy.com sitesi Köşe Yazarlığı

2011-2013 Önce Vatan Gazetesi, Köşe Yazarlıgı,

2010-2013 Yesevi Dergisi, Makale Yazarlığı

 

Eğitim Programları:

1-Kış Okulu

9 Şubat-13 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen Orsam Kış Okulu’nda Enerji Politikaları dersini vermiştir. https://www.youtube.com/watch?v=A-5_GQOtY9k

2-Uluslararası Yaz Okulu:

22 Temmuz- 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

14-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 2. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3 -14 Ağustos 2015 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 3. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3- İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı:

10-11 Aralik 2016 tariheri arasında, İstanbul’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Gaziantep’te, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

28-29 Mart 2015 tarihleri arasında, Ankara’da,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Dünya İstihbarat Örgütleri Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

22-23 Mart 2014  tarihleri arasında, Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

25-26 Ocak 2014 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

14-15 Aralık 2013 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler:

1. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü , Danışman , 2012

2. Siyasi İlimler Türk Derneği, Üye , 2014

Hakemlikler:

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bilge Strateji

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Alınan Ödül:

Best Paper Award: Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Ecomic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Dr. Aslan Yaman   - 11-12-2023

Turan’a Doğru Bir Adım Daha: 10. Zirve

İlki 2011 yılında Almatı’da toplanan Türk Devletleri Teşkilatının 10.Zirvesi Astana’da yapıldı. Bu toplantıda ana tema olarak belirlenen başlık TÜRK DEVRİ idi.