Mehmet Zeki Bodur

  ÖĞRENİM DURUMU Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - TODAİE, “Kamu Yönetimi Yüksek                  Lisansı” Silahlı Kuvvetler Akademisi - İstanbul- Uluslararası İlişkiler Deniz Harp Akademisi - Kurmay Eğitimi –“Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği, Tarih  -          Personel Yönetimi-Ulusal Güvenlik" Yüksek Lisansı- İstanbul  Deniz Harp Okulu - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstanbul KONFERANS SUNUMLARI                                                                                                                              2008–2009 Öğretim Yılı Harp Akademileri - “Deniz Güvenliği ve Deniz Haydutluğu” konularında Deniz Harp Akademisi öğrencilerine eğitimci. 2008–2009 Öğretim Yılı Harp Akademileri - “Denizde Denetim Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Hukuki Boyutları” (D.H.A ) hususlarında akademi öğrencilerine konferans ve eğitimci. 07- 09 Aralık 2012 - Antalya 4. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu -  “Küresel Göç İçinde Sınıraşan Bir Suç Olarak Yasadışı Göçün Gelişim Trendleri ve Öngörüler” konulu bildirinin sahibi olarak sunumu. SEMİNERLER, PROJELER ve toplantılar İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Çalışmaları AB Yasadışı Göç, İltica Görev Gücü Toplantıları AB Adalet Özgürlük, Güvenlik Alanı Çalışma ve toplantıları AB Kolluk Kuvvetlerinin Güç Kullanımı Semineri-TAIEX AB Kolluk Hizmetlerinde Profesyonelliğin Artırılması Semineri-TAIEX AB Üyesi Ülkelerdeki Sahil Güvenlik Hizmetlerinin İşleyişi, Organizasyon Yapısı, Kurumlararası İşbirliği Prosedürleri Semineri  -  TAIEX “AB Deniz Güvenliği Yönetiminde Birlikte Çalışabilirlik Yaklaşımı” (An Interoperable Approach to European Union Maritime Security Management-OPERAMAR) Projesi. “AB Ülkelerinin Deniz Yolu ile Yasadışı Göçe karşı konusundaki tecrübeleri” konulu TAIEX Çalışması. 2015-2016 Yılları arasından “Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının Karma Göç Akımları Odaklı Uygulanması Projesi” kapsamında icra edilen “Karma Göç ve Hassas Grupların Korunması Eğitim Programına” eğitimci. YAYINLAR BODUR, M.Zeki (2010) “Ege’de Denizden Yapılan Yasadışı Göç ve Göçmen Profilleri, Göçmenleri Geleceğe Yönelik Beklentileri ve Öngörüler”, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratjileri Dergisi, S:103. Ulusal hakemli Dergi. www.harpak.edu.tr/Dokuman/guv_str_sayi_12_aralik2010.pdf “Denizden Yapılan Yasa Dışı Göç ve Göçmenlerin Profili: Ege Denizi Örneği” konulu tez çalışması ve bu kapsamda yasadışı göç ve iltica alanındaki bilimsel çalışmalarım halen devam etmektedir. UTSAM tarafından 07–09 Aralık 2012 tarihleri arasında Antalya icra edilen 4. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu’nda “Küresel Göç İçinde Sınıraşan Bir Suç Olarak Yasadışı Göçün Gelişim Trendleri ve Öngörüler” konulu bildiri UTSAM Yayınları, Ulusal hakemli Dergi.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Dr. Cengiz Tatar   - 22-07-2019

YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ’NDE ERZURUM KONGRESİ; “ VATAN BİR BÜTÜNDÜR PARÇALANAMAZ”

Erzurum Kongresi, Anadolu’da Milli Mücadelenin 2’nci adımı olarak atılan bağımsızlık meşalesidir.