Mehmet Zeki Bodur

 

ÖĞRENİM DURUMU

 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - TODAİE, “Kamu Yönetimi Yüksek                  Lisansı
 • Silahlı Kuvvetler Akademisi - İstanbul- Uluslararası İlişkiler
 • Deniz Harp Akademisi - Kurmay Eğitimi –“Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği, Tarih  -          Personel Yönetimi-Ulusal Güvenlik" Yüksek Lisansı- İstanbul 
 • Deniz Harp Okulu - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstanbul

KONFERANS SUNUMLARI                                                                                                                             

 • 2008–2009 Öğretim Yılı Harp Akademileri - “Deniz Güvenliği ve Deniz Haydutluğu” konularında Deniz Harp Akademisi öğrencilerine eğitimci.
 • 2008–2009 Öğretim Yılı Harp Akademileri - “Denizde Denetim Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Hukuki Boyutları” (D.H.A ) hususlarında akademi öğrencilerine konferans ve eğitimci.
 • 07- 09 Aralık 2012 - Antalya 4. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu -  “Küresel Göç İçinde Sınıraşan Bir Suç Olarak Yasadışı Göçün Gelişim Trendleri ve Öngörüler” konulu bildirinin sahibi olarak sunumu.

SEMİNERLER, PROJELER ve toplantılar

 • İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Çalışmaları
 • AB Yasadışı Göç, İltica Görev Gücü Toplantıları
 • AB Adalet Özgürlük, Güvenlik Alanı Çalışma ve toplantıları
 • AB Kolluk Kuvvetlerinin Güç Kullanımı Semineri-TAIEX
 • AB Kolluk Hizmetlerinde Profesyonelliğin Artırılması Semineri-TAIEX
 • AB Üyesi Ülkelerdeki Sahil Güvenlik Hizmetlerinin İşleyişi, Organizasyon Yapısı, Kurumlararası İşbirliği Prosedürleri Semineri  -  TAIEX
 • AB Deniz Güvenliği Yönetiminde Birlikte Çalışabilirlik Yaklaşımı” (An Interoperable Approach to European Union Maritime Security Management-OPERAMAR) Projesi.
 • “AB Ülkelerinin Deniz Yolu ile Yasadışı Göçe karşı konusundaki tecrübeleri” konulu TAIEX Çalışması.
 • 2015-2016 Yılları arasından “Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının Karma Göç Akımları Odaklı Uygulanması Projesi” kapsamında icra edilen “Karma Göç ve Hassas Grupların Korunması Eğitim Programına” eğitimci.

YAYINLAR

 • BODUR, M.Zeki (2010) “Ege’de Denizden Yapılan Yasadışı Göç ve Göçmen Profilleri, Göçmenleri Geleceğe Yönelik Beklentileri ve Öngörüler”, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratjileri Dergisi, S:103. Ulusal hakemli Dergi. www.harpak.edu.tr/Dokuman/guv_str_sayi_12_aralik2010.pdf
 • Denizden Yapılan Yasa Dışı Göç ve Göçmenlerin Profili: Ege Denizi Örneği” konulu tez çalışması ve bu kapsamda yasadışı göç ve iltica alanındaki bilimsel çalışmalarım halen devam etmektedir.
 • UTSAM tarafından 07–09 Aralık 2012 tarihleri arasında Antalya icra edilen 4. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu’nda “Küresel Göç İçinde Sınıraşan Bir Suç Olarak Yasadışı Göçün Gelişim Trendleri ve Öngörüler” konulu bildiri UTSAM Yayınları, Ulusal hakemli Dergi.
21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları
KORONAVİRÜS NEDİR, ÇİN’İ NASIL ETKİLEDİ?

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Cahit Armağan Dilek   - 26-02-2020

Suriye ve Libya'da Türkiye'yi Yiyip Bitiren Canavar

Türkiye'de, iktidarın içeride ve dışarıda karşılaştığı sorunları çözmekten çok uzak olduğu iyice gün yüzüne çıktı.