Staj Programları

12 Mart 2013

Staj programına katılanlara 21.YYTE’nin sağlayacağı teknik ve fiziki şartlar ile kurumsal tecrübe neticesinde katılımcıların aşağıdaki amaçlara ulaşabilmesi hedeflenmektedir:

21.YYTE’de staj programlarını başarıyla bitirenlerin ilgili bölümlerde bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırması, araştırma faaliyetlerinde bulunarak analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi, stratejik raporların hazırlanması çalışmalarına katılması, yerel ve yabancı kaynaklara ulaşılması, araştırma metotlarının öğrenilmesi, toplanan ham ve yarı işlenmiş bilgilerin işlenerek birer stratejik bilgiye dönüştürülmesi metotlarının öğrenilmesi, strateji merkezlerinde çalışma tecrübesinin elde edilmesi gibi hedeflere ulaşmış olacaklardır.

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

21.YYTE’de staj yapabilmek için Türkiye’de ve yurt dışındaki üniversitelerde aşağıda belirtilen Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencileri ve mezunları ile; 21.YYTE’nin faaliyet alanlarına giren konularda bilgi ve tecrübelerini arttırmak isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları çalışanları ile istekli diğer şahıslar staj için başvurabilirler.

Stajda öncelik eğitimini şu alanlarda alan ve/veya sürdürenlere verilecektir:

 1. Uluslararası İlişkiler

 2. Siyaset Bilimi

 3. Tarih

 4. İktisat, İşletme vb.

 5. Filoloji / Mütercim Tercümanlık

Yukarıda verilen bölüm isimleri bir öncelik sıralaması değildir. Bunların dışında başka bölümde okuyan öğrenciler de 21.YYTE faaliyetlerine uygunluk açısından ikna edici bulundukları takdirde staj programına kabul edilebilirler. Ayrıca üniversitelerde eğitim almayan veya diğer kişilerin staj durumları başvuru sonrasında değerlendirilebilecektir.

 

21.YYTE’nin Sorumlulukları

Staj programı süresince 21.YYTE, katılımcıların stajlarını yapabilmeleri için her türlü ofis malzemelerini ve teknik materyali sağlar. Staj programına katılanlara alanındaki tecrübeleri araştırmacılardan dönemsel dersler verilecek ve bir “Staj Bitirme Çalışması” hazırlanması istenecektir. Bu çalışmalardan başarılı bulunanların hazırlayacakları makalelerin 21.YYTE web sitesi ve dergilerinde yayınlanması imkanı da olabilecektir.

21.YYTE stajyerleri 21.YYTE birimlerinde akademik ve ofis çalışmaları yaparlar. Program bu alanlardan sadece bir tanesini kapsamaz. Yöntem konusunda 21.YYTE Başkanlığı yetkilidir.

Katılımcıların staj yapacakları ülke ve/veya konu stajyerin yetenek ve ilgi alanı ile orantılı olmak kaydıyla 21.YYTE tarafından belirlenecektir.

Katılımcılara stajlarını başarıyla tamamlamaları halinde bir staj sertifikası verilmektedir.

 

Stajyerlerin Sorumlulukları

Staj programına katılanlardan istenen “Staj Bitirme Çalışması”nı hazırlamaları gerekmektedir. (Bu çalışmayı hazırlamayanlara staj bitirme belgesi verilmez ve stajları başarısız sayılır.)

21.YYTE tarafından düzenlenen her türlü toplantı, konferans ve uygulamalara katılırlar.

21.YYTE Başkanlığı’nca ve/veya danışman araştırmacılar tarafından kendilerine verilen 21.YYTE faaliyet alanları ile ilgili her türlü görevleri yerine getirirler.

Katılımcılar 21.YYTE mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uymak zorundadırlar.

Katılımcılar 21.YYTE’nin belirleyeceği çalışma saatlerine uymak durumundadırlar. Stajyerlerin başarı belgesi alabilmek için staj ve eğitim süresinin en az yüzde 75’ine katılması ve bu programı başarı ile tamamlaması gerekmektedir. 21.YYTE’de bulundukları süre boyunca 21.YYTE’nin kurallarına uymayı kabul ederler.

21.YYTE, katılımcıların başvuru esnasında verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda sorumlu değildir. Staj süresince veya sonrasında katılımcıların verdiği bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, 21.YYTE her türlü hizmetini durdurabilir veya iptal edebilir. İlk bilgilere dayanan her türlü haklar ve belgeler de geçersiz hale gelebilir. Programa katılmış olan tüm stajyerler başvuru anındaki bilgilerinin doğru olduğunu kabul ederler ve 21.YYTE’deki her türlü faaliyetlerinde kurumun kurallarına uymayı taahhüt ederler. Bu konuda doğacak herhangi bir sorunda 21.YYTE hiçbir sorumluluk kabul etmez. Staj programına katılırken beyan edilen bilgilerin doğruluğundan stajyerler sorumludur.

Stajyerler 21.YYTE’de bulundukları süre boyunca 21.YYTE’nin kurallarına uymayı kabul ederler.

21.YYTE Stajyerleri genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla mükelleftirler.

 

21.YYTE Stajyerlerinin görevleri şunlardır:

 • 21YYTE Kütüphanesinin düzenlenmesi

 • 21YYTE arşivinde bulunan bilimsel dergilerin sıralanması ve ciltlenebilmesi için hazırlanması

 • 21YYTE Kütüphanesindeki kitapların bilgisayar ortamında fişlenmesi

 • Günlük olarak Türk ve dünya basınının taranması ve çalıştıkları bölge haberlerinin e-posta ile uzmanlara yollanması

 • 21YYTE internet sitesine bilgilerin girilmesi

 • Günlük gazetelerin 21YYTE arşivi için kesilmesi, dosyalanacak hale getirmesi ve dosyalara yerleştirilmesi

 

Başvuru Şekli ve Zamanı

Staj programlarına; belirlenen dönemler dahilinde başvuru yapılabilmektedir.  Staj süresi, gerek görüldüğü takdirde karşılıklı konuşularak uzatılabilir. Her başvurunun mutlaka başvurulmak istenen zaman diliminden en az 15 gün önce yapılması gerekmektedir.

Başvuru aşağıdaki belgelerle belirtilen adrese bizzat ve/veya elektronik posta yoluyla yapılabilir.

Staj başvurusu için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

1. Niyet Mektubu (Adaylar hangi alanda staj yapmak istediğini belirtmelidir)

2. Özgeçmiş

3. Not dökümü (Transkript)

4. Başvuru Formu (Aşağıda ekte verilmiştir)

5. Fotoğraf (internet ortamında)

Müracaatların This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yapılması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

21.YYTE bu yönetmelikte belirtilen kuralların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.

Her türlü anlaşmazlıkta Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Yabancı Öğrenciler İçin Staj Yönetmeliği

Yabancı öğrenciler için yukarıdaki bütün şartlar geçerlidir. Buna ilave olarak yabancı öğrencilerin Türkçe bilmeleri tercih sebebi olacaktır. Yabancı öğrencilerin de ulaşım, konaklama, sağlık vs. gibi ihtiyaçları tamamıyla kendileri tarafından karşılanır.  

Staj Programı Başvuru Formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları
Berlin'deki Libya Konferansında ne oldu? Libya'da şimdi neler olacak?

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Cahit Armağan Dilek   - 22-01-2020

2020'de Türkiye'ye yönelik risk ve tehditler

Atatürk'ün şu sözü hem Türkiye'nin değerini hem de Türkiye'ye yönelik tehditlerin neden bol olduğunu çok iyi anlatır: