< < İstanbul Araştırmaları Merkezi

İstanbul Araştırmaları Merkezi (0)

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 1. MERKEZİN FAALİYET AMACI, GÖREVLERİ VE FAALİYET ALANLARI:
  • Merkezin Adı ve Merkezi

                               “İSTANBUL ARAŞTIRMALARI MERKEZİ”- İSTANBUL

 • Merkezin Amacı

                Büyük imparatorlukların başkenti olarak dünya kültürünün en önemli yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul içinde barındırdığı suyolu ile kurulduğu günden bugüne tarihsel süreç içinde çok önemli bir konuma sahiptir.

                İstanbul Boğazını içinde bulunduran şehir, Türkiye dışında Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için Akdeniz'e ve diğer açık denizlere ulaşabilmek için tek yoldur. Baltık Denizi ve Kuzey Okyanusu'na kıyısı olan Rusya dışında Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkeler içinse alternatifi olmayan bir güzergâhtır.

                İstanbul, iki kıtanın birleştiği noktada yer alması, sıcak iklimlere ve okyanuslara açılan bir kapı olması, tarihi İpekyolu’nun Avrupa’ya uzanan kapısı olması gibi sebeplerle tarih boyunca her zaman çok önemli bir stratejik öneme sahip olmuş, “Bir Kuşak bir Yol Projesi” kapsamında yeni dönemde de stratejik önemini sürdürecektir. Bu nedenle İstanbul ve Boğazlar bölgesi her yönden gözlem altında bulunması gereken çok önemli bir konuma sahiptir. Yine küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği konusunun İstanbul Boğazı ve boğazlara olacak etkilerinin araştırılması önem kazanmaktadır.

                İstanbul Araştırmaları Merkezinin amacı, İstanbul’da ki ekonomik, politik, kültürel ve demografik gelişmeleri, ülkemizin milli güvenlik çıkarları ekseninde inceleyerek, şehrin geleceği ile ilgili bilimsel araştırmalar, raporlar ve yayınlar yapmaktır.  

                (c)          Merkezi Görevleri

 1. İstanbul ve Boğazlar Bölgesinde, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar üzerindeki etkileri çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda başka birimler tarafından oluşturulan görüşleri bilimsel tartışma ve işbirliği ortamı içinde değerlendirmek,
 2. İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin durumunu, başta  “Bir Kuşak bir Yol Projesi” olmak üzere küresel iklim değişikliği çerçevesinde geçmişten geleceğe yönelik bir perspektifler doğrultusunda incelemek,
 3. İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin durumu hakkında, ülkemizin stratejik ve politik hedefleri doğrultusunda geçerli olabilecek politika seçeneklerinin belirlenmesine yönelik her türlü bilgi ve verileri toplamak,
 4. Başta Suriyeliler olmak üzere İstanbul’da bulunan uluslararası statü sahibi tüm yabancı gruplar hakkında ilgili ilçe bazında demografik, sosyal, kültürel ve politik araştırmalar yapmak ve raporlar yayınlamak,
 5. Suriyeli sığınmacılar ve diğer gruplar ile ilgili çalıştaylar, beyin fırtınaları, konferanslar düzenlemek,
 6. Suriyelilerin Suriye’ye dönüşünü teşvik için Suriyelilere yönelik çalışmalar yapmak, (Arapça videolar ile geri dönüş çağrıları, Suriye’de barışın geldiğini duyuran Arapça çalışmalar, Arapça internet sitesi, Şam’a yakın tanınmış kişiler ile Suriyeliler arasında buluşmaların sağlanması gibi)
 7. “Bir Kuşak bir Yol Projesi” kapsamında İstanbul Boğazı ve çevresinin stratejik önemi ve ülkemize etkileri hakkında sosyal, kültürel ve politik araştırmalar yapmak ve raporlar yayınlanmak,
 8. Karadeniz’in stratejik önemi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesinin önemi hakkında stratejik ve politik araştırmalar yapmak ve raporlar yayınlamak,
 1. BM dâhil UA Kuruluşların ziyareti geri dönüş için koordine ve ortak proje üretmek,
 2. İstanbul B.B. Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları dâhil yerel makamların ziyareti yapmak.
 3. Yapılan inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınlar, raporlar, notlar hazırlamak,
 4. Gerekli görülen yerli ve yabancı yayınlara abone olup, bunları izlemek ve değerlendirmek,
 5. İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin stratejik durumu ve önemi hakkında konferans, seminer, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve yapılan bu tür faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katılmak,
 6. Faaliyetlerin yürütülmesinde başta 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ve diğer ilgili birimler ile yakın bir eşgüdüm içinde bulunmak, karşılıklı bilgi alışverişini etkin biçimde yerine getirmek,
 7. Çalışmaların yürütülmesinde, üniversite ve akademik kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları, dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren enstitüler, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organları ile temaslar kurmaktır.

                (d)          Merkezin Faaliyet Alanları

                Merkez, belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

 1. 1.            İstanbul ile ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemek. 
 2. 2. Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek. 
 3. 3. Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak. 
 4. 4. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 5. 5. Merkezin amaçları çerçevesinde diğer çalışmalara katılmak. 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display