Amerika Mısır'daki Olaya Darbe Derse...

Yazan  19 Ağustos 2013

Son dönemde Mısır'da gerçekleşen olaylar dolayısıyla ABD'nin takındığı tavır eleştirilmektedir. Bu eleştirelerin başında da, ABD'nin "darbe" ifadesini kullanmaması ve yardımın kesilmemesi gelmektedir. ABD'de Florida ve Kentucky üniversitelerinden bir heyet yaptığı incelemede "darbeleri" ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırlamıştır. Söz konusu rapora göre "darbeler" uluslararası yardım gördükleri takdirde daha uzun devam etmekte ve yönetimi devretmemektedir. Bu mesele Mısır'a uyarlandığında ABD ve AB'nin kınama sözlerinden ileriye gitmemesi askeri yönetimin, rapordaki verilere göre, iktidarda kalmaya devam edeceğini göstermektedir. Özellik ABD için önemli olanın bölgesel çıkarları olduğu dikkate alınacak olursa Mısır olayında takınacağı tavırda bir değişiklik olmayacağını ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla ABD'nin Mısır olaylarına darbe demesi ya da dememesinden ziyade asıl önemli olan Vaşington'un çıkarlarının ne yönde geliştiğidir. Vaşington çıkarları zedelenmediği sürece ilişkilerini devam ettirecektir. Araştırmanın tamamı için; http://www.uky.edu/~clthyn2/shannon_et_al_FPA.pdf

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Suinbay Suyundikov   - 25-09-2020

Rusya’nın Libya Politikası

Rusya başat bir aktör olarak Orta Doğu sahnesine geri dönmüştür. Bu çalışmada, Rusya’nın Orta Doğu’daki tarihsel varlığı kısaca ortaya konulacak, Arap Baharı sonrası dönemde Rusya’nın bu bölgede Libya’ya yönelik izlediği politikanın değerlendirilecek, hedeflerin ve çıkarları tespit edilecektir. ...