Amerika Mısır'daki Olaya Darbe Derse...

Yazan  19 Ağustos 2013

Son dönemde Mısır'da gerçekleşen olaylar dolayısıyla ABD'nin takındığı tavır eleştirilmektedir. Bu eleştirelerin başında da, ABD'nin "darbe" ifadesini kullanmaması ve yardımın kesilmemesi gelmektedir. ABD'de Florida ve Kentucky üniversitelerinden bir heyet yaptığı incelemede "darbeleri" ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırlamıştır. Söz konusu rapora göre "darbeler" uluslararası yardım gördükleri takdirde daha uzun devam etmekte ve yönetimi devretmemektedir. Bu mesele Mısır'a uyarlandığında ABD ve AB'nin kınama sözlerinden ileriye gitmemesi askeri yönetimin, rapordaki verilere göre, iktidarda kalmaya devam edeceğini göstermektedir. Özellik ABD için önemli olanın bölgesel çıkarları olduğu dikkate alınacak olursa Mısır olayında takınacağı tavırda bir değişiklik olmayacağını ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla ABD'nin Mısır olaylarına darbe demesi ya da dememesinden ziyade asıl önemli olan Vaşington'un çıkarlarının ne yönde geliştiğidir. Vaşington çıkarları zedelenmediği sürece ilişkilerini devam ettirecektir. Araştırmanın tamamı için; http://www.uky.edu/~clthyn2/shannon_et_al_FPA.pdf

Son Düzenlenme Salı, 16 Temmuz 2019 06:13

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Mehmet Zeki Bodur   - 14-11-2019

GÖÇ TANIMLARININ KULLANILMASINA YÖNELİK KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Göç ve göçmen konusu üzerinde halen, uluslararası ve ulusal anlamda sözleşmelerde yapılan tanımlar dışında, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir kavramsal tanım bulunmamakta birlikte, bu durumun temel sebebinin, hem göçmenlerin hem de mültecilerin aynı güzergâhları kullanarak göç hareketlerini sürd...