‘’Daha adil bir uluslararası yönetim amaçlayan’’ BRICS ülkeleri

Yazan  09 Ağustos 2021

Yazan: Beyza Nur Gültekin

BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır.  Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 23'ünü oluşturan bu ülkeler BRICS ülkeleri Avrupa ve Amerika’nın kontrolündeki çok taraflı bir sistem içinde "daha adil bir uluslararası yönetime ‘’ulaşmayı hedefliyor. BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli konumları bulunacak.

2009'dan itibaren devlet başkanları seviyesinde her yıl toplanan ülkeler siyasi bir diyalog kurma hedefi güttü. 2014'te ise BRICS çatısı altında Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) temelleri atıldı. Bu sayede ülkeler ABD ve Avrupa'nın hükmündeki Uluslararası Para Fonu'na (IMF) rakip bir kurum oluşturdu. 50 milyar dolarlık bir sermayeye sahip banka, dünyanın en büyük çok taraflı kurumlarından biri haline geldi. Temel amaçları, ‘’eşitlikçi, demokratik ve çok kutuplu düzeninin kurulması’’ yönünde ilerlemek.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesi. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin de neredeyse yüzde 25’ini oluşturmakta. BRICS ülkelerinin son on yıllık büyüme performansları bu dönemdeki dünyanın toplam ekonomik büyümesinin yarısına karşılık gelmekte. Globalleşmenin bir gereği olarak ülkeler dünya ekonomisi içerisinde etkinliklerini arttırma amacıyla ticari ve finansal alanlarda güç birliğine yönelik bloklar oluşturmaktadır.

Ülkelerin güçleri

BRICS üyesi Çin, dünyanın en büyük nüfusuna, Rusya en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. Hindistan ise en hızlı büyüyen dünya nüfusuna sahip ve Brezilya hem yüzölçümü hem de nüfus olarak ekonomisi ile birlikte diğer Latin Amerika ülkelerinin lideri.Güney Afrika ise maden ve diğer tabii kaynakları bakımından zengin bir ülke. Afrika ülkeleri arasında hem ekonomisi hem de yönetimi ile örnek teşkil eden bir durumu var.

21.yüzyılda BRICS  konumlanması

Geçmiş yıllara nazaran dünya ekonomisinde daha fazla öne çıkan BRICS oluşumu birçok alanda faaliyet gösteren bir kurum haline gelmiştir.  Batı merkezli dünya ekonomisine güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkan BRICS ticaret savaşları, yaptırımlar, kur krizleri ve bölgesel güvenlik endişelerinin yükseldiği bir dönemde Batılı ülkelere kıyasla iş birliğine daha yatkın bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan dünya düzeninde, son on yılda BRICS mali ve teknik yardımlarını arttırmıştır. Özellikle düşük gelirli ülkelerle Güney-Güney İşbirliği yoluyla farklı ekonomik birleşim yolları ve araçları oluşturmuşlardır.

 

Kaynakça: Anadolu Ajansı, investopedia, euronews

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Oktay Küçükdeğirmenci   - 08-08-2022

JAPONYA GÜVENLİK PARADİGMASINDA DEĞİŞİM ŞART

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından Çin’in Japonya’dan 160 kilometreden daha yakın sulara füze fırlatması, muhtemelen Japon halkınının ülkenin savunma amaçlı askeri yığınak yapması için desteğini artıracak. ...