Kazakistan Yerli ve Milli Savunma Sanayisini Geliştirecek

Yazan  04 Şubat 2021

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi, Nursultan Nazarbayev başkanlığında toplandı. Toplantıda Kazakistan’ın 2021-2025 yılları arası Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin ana yönleri, Silahlı Kuvvetlerin yeni teçhizatlarla yapılanması ve savunma sanayisinin geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Toplantının açılışını yapan Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev, bugün diğer ülkelerle birlikte Kazakistan'ın da güvenlik ortamında niteliksel bir değişim sürecine girdiğini kaydetti.

Nazarbayev, birliği güçlüdevlet ve millet olarak bir dönüm noktasına geldik. Koronavirüs salgını dönüm noktasını oluşturdu. Önümüzdeki yaklaşık on yıllık süre içerisinde bu salgının etkisi olacak. Günümüzde geleneksel ulusal güvenlik sorunlarında bir dönüşüm olduğunu ve bunun yanı sıra yeni siber ve hibrit tehditlerin de ortaya çıktığını ifade etti.

Nazarbayev, Kazakistan toplumunun modern koşullara uyum sağlayabilen yeni milli güvenlik mimarisini geliştirme ihtiyacının olduğuna vurgu yaptı.

Nazarbayev, ekonomik, teknolojik, sosyal durum ve dış koşullar ne kadar değişirse değişsin, asla ihlal edilmeyecek milli çıkarlara sahibiz. Bunlar, Kazakistan'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milli birliği, siyasi istikrarı, vatandaşların refahı ve sosyal adaletidir. Ulusal güvenlik stratejisinin söz konusu değerlerin korunmasına, bağımsızlığımızın güçlendirilmesine dayandığını ve bu yıl Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlanacağının altını çizdi.

Nazarbayev, bulaşıcı ve diğer tedavileri bulunmayan hastalıkların küresel bir tehdit haline geldiği için biyogüvenlik konusunun uzun süre gündem dışı kalmayacağını kaydetti. Bu bağlamda, biyogüvenlik ve halk sağlığına yönelik temel tehditlere karşı etkili önlemlerin önemini vurguladı. Artık sağlık bakımı, ulusal güvenliğin ve sosyal istikrarın kilit noktası olarak düşünülmelidir. Pandemi sırasında sosyo-ekonomik yavaşlamalar meydana gelir. Her şeyden önce, gelirde bir azalma olacak, bölgeler, şehirler ve köyler arasındaki eşitsizlik artacaktır. Bu sorunların çözümüm için planlı çalışmak gerekir. Düşük gelirlilere yönelik geniş çaplı destek sağlanmalıdır. Ayrıca Nazarbayev, ekonomik güvenlik, siber güvenlik, bilgi güvenliği ve beşeri sermaye güvenliği konularına da özel önem verdi.

Nazarbayev, gerçek tehdit doğal yer altı kaynak fiyatlarının düşmesi değil, ülkenin entelektüel potansiyelinin düşmesidir. Bu özellikle eğitim için geçerlidir. Bu alanda hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Önümüzdeki on yılda eğitim ve bilim bizim ulusal emelimiz olmalıdır şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca geleneksel ulusal güvenlik türleri olan dış ve askeri güvenliğe de değindi. Buradaki temel zorluklar, dış güçlerin çatışması, Merkezi Asya ve çevresinde istikrarsız bölgeler oluşturma olasılığı, bölgedeki terör, radikal ve diğer yıkıcı güçlerin yoğunlaşmasıyla ilgilidir.

Tartışmanın ardından üyeler, Kazakistan Cumhuriyeti'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisinin kavramsal ilkelerini onayladılar. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti'nin askeri güvenliğini sağlaması ve Silahlı Kuvvetlerin gelişmesiyle ilgili konuları da görüşüldü.

Konsey Başkanı, ülkenin silah ve askeri teçhizat üretiminde yeni teknolojilerin ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Silahlı Kuvvetlerin 2030 yılına kadar yeniden yapılanması ve savunma sanayisinin geliştirilmesini söyledi. Ayrıca Nazarbayev, yerli ve milli savunma sanayinin ve araştırma ve geliştirmesine önem verilmesini ve Silahlı Kuvvetlerin askeri eğitim düzeyini arttırmak ve bölgesel savunma güçlerini güçlendirmek amacıyla bir dizi özel talimatlar verdi.

İleri teknolojili sektörlerinden olan savunma sanayisi, Kazakistan’da milli düzeyde desteklenen büyük proje olacaktır. Kazakistan’ın kritik coğrafik konumda açısından baktığımızda acilen savunma sanayisinin geliştirilmesi gerektiği görülür.Milli Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar hem zaman hem de uluslararası konjektör açısından çok isabetlidir.

Caydırıcılık potansiyeli yüksek askeri güç, milli güvenliğin ve uluslararası politika yönünün temel belirleyicisidir. Savunma sanayinin ülkelerin güvenliği ve etkinliği bakımından sahip olduğu önem, uluslararası alanda egemen olmak isteyen ülkeleri savunma alanında ileri teknoloji geliştirmeye yöneltmiştir. Yerli ve milli olarak savunma sanayi teşkil etmenin temel emeli, Kazakistan’ın bu alandaki dışa bağımlılığını asgariye indirerek, bölgede ve uluslararası alanda en önemli yaptırım güçlerinden biri olan askeri etkiyi oldukça en üst düzeye çıkarmaktır.

 

Suinbay Suyundikov

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Rusya-Türkistan Araştırmaları Uzmanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü   - 29-09-2023

Türk Dünyasının Başı Sağ Olsun...

Türk kadınlarını gururlandıran, Türk milletini onurlandıran; nezaketiyle, cesaretiyle, şuurlu Türk milliyetçiliğiyle, vatanseverliği ve vatan nasıl seviliri gösteren yılmaz mücadelesiyle mümtaz bir kişi olduğunu gördük, bildik, şahitlik ettik. Ganire Pashayeva ruhun şad olsun. Türk milletinin başı s...