Talabani Sonrası Irak’taki Dengeler Nasıl Değişir?

Yazan  06 Ocak 2013
Siyasi liderlerin ölümü, o kişinin kimliğine bağlı olarak bazen sadece bir insanın kaybı değil, bir dengenin yitirilmesi anlamına da gelebilir. Bu yüzden her halükarda Talabani sonrası Irak konusunda hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin 17 Aralık 2012 günü akşamı beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olması nedeniyle bir süre sonra tedavi için Almanya'ya götürüldü.

Talabani daha evvelden de tedavi için gittiği Almanya'dan üç ay sonra, Eylül ayında dönmüştü. Almanya'dan gelen haberler, Talabani'nin ancak vücut diliyle konuşabildiği yönündedir.

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, 19 Kasımda başlayan Merkezi Irak Hükûmeti ile Kuzey Irak Yönetimi arasında, Kerkük, Musul, Selahaddin, Diyala gibi yoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı ihtilaflı bölgeler yüzünden ortaya çıkan gerilimi azaltmak için devreye girerek ortamı yatıştırmaya, Erbil'e giderek iki tarafı uzlaştırmaya çalıştı. Her iki tarafın ihtilaflı bölgelere yığdığı askerî birliklerini geri çekmesini sağlamak için gayret sarf etti. Bu gerilimli ortam Talabani'nin sağlığının kötüye gitmesine sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Celal Talabani uzlaştırıcı, barışçıl özelliği ile Irak'ta önemli bir konuma sahiptir. Onun ölümüyle bir takım dengelerin değişebileceği hesaplanmaktadır.

Peki, Talabani Kimdir?

Celal Talabani, 1933 doğumlu, Bağdat Üniversitesi hukuk mezunudur. 1948 yılında Molla Barzani ile Prag'da görüşmeye gittiği tarihten beri siyasetin içindedir. 1950'de Kürdistan Demokratik Parti (KDP) Öğrenci Birliğini kurdu, 1961'de hükûmete karşı Kürt hareketine katıldı. Barzani ile uzun yıllar güç mücadelesi yaptı. KDP içinde daha fazla kalamayacağını anlayarak kendisini destekleyenlerle birlikte 1975 yılında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'ni kurdu. Talabani, KYB'nin sosyalist bir parti olacağını ve KDP'nin aşiret çizgisinden uzak duracağını söyledi. Bir yıl sonra, merkezi hükümete karşı silahlı kampanya başlattı. 1988 yılında Saddam Hüseyin'in Halepçe'de Kürtlere karşı kimyasal silahlar kullandığında, KYB ağır bir darbe aldı. Talabani Kuzey Irak'ı terk ederek İran'a sığındı. 1992'de KYB-KDP ortak yönetimi kuruldu. İki parti arasındaki gerilim, 1994 yılında silahlı çatışmaya ve iç savaşa neden oldu. ABD ve kısmen İngiltere'nin çabalarıyla, iki parti heyetleri arasında yapılan çok sayıda toplantının ardından, Talabani ve KDP lideri Mesut Barzani 1998 yılında Washington'da bir barış anlaşması imzaladı. ABD önderliğindeki güçlerin Irak'ı işgale başladığı 2003 yılının Mart ayı öncesinde, iki parti arasındaki Talabani-Barzani liderliğini oluşturdu. Her iki lider de daha sonra Irak Yönetim Konseyi'ne atandı. Irak'ın işgali her iki lideri kazançlı duruma getirdi. Yine ABD'nin aracılığıyla sözlü bir mutabakat üzerinde anlaşma sağlandı. Bu mutabakatla Irak'ta kurulacak devlet çatısının esasları belirlendi. Bu mutabakata göre, Cumhurbaşkanlığına bir Kürt lider, başbakanlığa bir Şii lider, Meclis başkanlığına bir Sünni lider getirilmesi taraflarca olumlu karşılandı. Bu çerçevede 2005 yılında KYB lideri Celal Talabani Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Talabani'nin Cumhurbaşkanı olması, hem Irak içinde hem de yurt dışında müspet yorumlandı. Ancak bugün Talabani öldüğü takdirde, onun yerine geçecek kişinin Talabani'nin ağırlığını ve saygınlığını, uzlaştırıcılığını koruyabilecek bir kişiliğe sahip olamayacağı noktasında endişeler vardır.

Bu da, Talabani sonrası Irak'ta nasıl bir gelişme yaşanacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Talabani sonrası Irakta bir belirsizlik yaşanacağı muhakkak. Bu belirsizliğin Irak'taki dengeleri bozup bozmayacağı konusu ise henüz net değil.

Irak'ta Talabani sonrası nasıl bir belirsizlik yaşanabilir?

Talabani ölürse, Cumhurbaşkanlığına kimin geçeceği konusu büyük önem kazanmaktadır. Irak'ta dini ve mezhepsel yapının kuvvetli olması siyasetin mezhepler üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. Bu da devlet mekanizmasının mezhepsel yapıya göre oluşturulmasını gerektirmektedir. KDP daha çok Kuzey Irak'taki Kürtler tarafından desteklenirken, KYB bütün Irak'taki şehirli radikaller tarafından desteklenmektedir. Bu yüzdendir ki, Saddam sonrası Irak yönetiminde cumhurbaşkanlığı, ülke yönetimine Kürtler'in de katılımı için Kuzey Irak yönetiminden bir isme bırakılmıştı ve bu görevi Talabani üstlenmiştir. Talabani'nin Cumhurbaşkanlığına geçmesi ile partisi KYB zayıflarken KDP'nin güç kazandığı görülmektedir. Kürt yönetimi kaynakları, ılımlı ve sol ağırlıklı kişiliğiyle Kuzey Irak eski başbakanı Berham Salih'in Talabani'ye yakınlığı nedeniyle Talabani'den sonra KYB'nin başına ideal aday olacağını belirtmektedir. Cumhurbaşkanlığına mevcut mutabakata uyularak yine bir KYB Kürt liderinin getirilmesi üzerinde taraflar anlaşabilirlerse, Berham Salih'in Cumhurbaşkanlığına da geçme ihtimali vardır.

Ancak Kuzey Irak Kürt yönetimiyle merkezi hükümet arasında büyük bir gerilim var ve Barzani, Maliki'nin istifasını isteyecek kadar Bağdat yönetiminden kopuk bir duruş sergilemektedir. Halen mecliste çoğunluğa sahip olan Irak başbakanının cumhurbaşkanlığı koltuğunu yine bir Kürt isme teslim etmesi Barzani'ye karşı bir taviz olarak algılanabileceği için bu konuda yeni bir krizin yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Bağdat kulislerinde Maliki'nin Türkiye'ye sığınan eski cumhurbaşkanı yardımcısı Sünni politikacı Tarık el Haşimi nedeniyle ayrı düştüğü Sünnilere bu makamı jest olarak verebileceği konuşulmaktadır. Bunun için en güçlü aday da Sünni lider Salih el Mutlak'tır. Bu durumda, KYB ülke içinde etkinliğini yitirir, KDP ile bir birleşme söz konusu olmasa da, ya KDP içinde giderek erir ya da başka bir şekle bürünerek siyasetin içinde bulunmaya çalışır. KDP Kuzey Irak'ta tek başına söz sahibi olur, Kerkük, Musul, Selahaddin, Diyala gibi yer altı kaynakları bakımından zengin olan ihtilaflı bölgelere tam hâkim olmaya çalışır ki, bu durum Türkmen yoğunluklu bölgelerin Kuzey Irak Yönetimine geçmesini ve Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan etmesini sağlar. Türkiye'nin öteden beri vurguladığı Irak'ın bütünlüğü projesi çöker, PKK'nın da Güneydoğu Anadolu bölgesinde özerklik ve bağımsızlık hayalleri ile terörü tırmandırmasına sebep olur. Türkiye'nin her haliyle, gerek Türkmen soydaşların haklarını korumak gerekse Kerkük gibi Türkmen şehirlerin otonom bir yapıda olmalarını sağlamak için devrede olması gereken bir durumdur.

Burada Başbakan Nuri Malki'nin başka bir hesap peşine de düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. O da Maliki'nin, Irak'ın % 60 nüfus potansiyeline sahip Şiilerin Cumhurbaşkanlığını hak ettiğini iddia ederek, mecliste de çoğunluğu elinde bulundururken, Şii bir lideri aday göstermesi olabilir ki, bu durumda Irak'ta Şii ağırlığı ve etkinliği iyice artar, biraz daha fazla İran'ın güdümüne girer. Maliki'nin Kürtleri dışlayıp, Sünni ve Şii olarak ayrışan ülkedeki Arapların birliğini sağlamak için bir yapıştırıcı olarak kullanma eğilimine girmesi gerilimi artırır. Merkezi Irak Hükûmeti Kuzey Irak Yönetimine yönelik baskılarını artırır, gerginlik giderek sıcak bir çatışmaya yönelebilir. Bu gerginlik ihtilaflı bölgelerin ele geçirilmesine yönelik olacaktır ki, Türkmenleri de yakından ilgilendirecek, Kuzey Irak'ın bağımsızlığını ilanına kadar gidecek ve Türkiye'yi ister istemez Irak'taki bu çatışmanın bir tarafı haline sokacaktır. Türkiye-Maliki ilişkileri gerilecek, belki de Türkiye Kuzey Irak'ı destekler pozisyona girecektir. Bu, Türkiye için arzu edilmeyen en kötü senaryo olabilir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı adayları arasında Kerkük valisi Necmettin Kerim'in adı da sayılmaktadır. Tıp eğitimi alan ve Peşmergelere katılan Kerim, George Washington Üniversitesi'nde nöroşirürji eğitimi aldı. Molla Mustafa Barzani'nin kişisel doktorluğunu da yapan Kerim, 2011 yılında Kerkük valiliğine seçildi. Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin de Cumhurbaşkanlığına aday olması Irak kulislerinde konuşulmaktadır.

Irak'ta Türkiye'nin hassasiyetleri olduğu konular nelerdir?

Türkiye, Talabani sonrasında da Irak'ta ülke bütünlüğünün esas alındığı bir yapıyı tercih ederek bu konudaki politikalarını aktive edecektir. Bu doğrultuda Türkiye, Irak'ın bütünlüğü konusunda irade koyabilecek bir Cumhurbaşkanı adayını desteklemesi gerekmektedir. Türkiye bu konuda ABD'nin de desteğini yanına alarak Maliki'yi, devletin bütünlüğüne zarar verecek adayları desteklememesi ve gerginliği tırmandıracak faaliyetler içerisinde olmaması sağlamak için gayret sarf etmelidir.

Şii bir liderin Irak'ın İran eksenine kaymasına ve Kuzey Irak Yönetimi ile Merkezi Irak Hükûmeti arasındaki gerginliği artıracağından, Türkiye açısından tercih edilebilecek bir alternatif gibi görülmemektedir.

Türkiye'nin üzerinde durması gereken başka bir hassasiyet, Cumhurbaşkanlığının olayları Kuzey Irak'ın bağımsızlığını ilan ettirmeye kadar götürecek bir noktaya getirilmesine müsaade etmemesi olmalıdır. İhtilaflı bölgeler olarak adlandırılan Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin merkezi Irak elinde kalması Türkiye açısından, savunduğu Irak'ın bütünlüğü projesine uygun görülmektedir. Kerkük ve çevresinin otonom bir yapıya kavuşturulması ise, Türkiye'nin ve bölgede yaşayan Türkmenlerin arzuladığı bir durumdur. Türkmenlerin bulundukları ortamlarda, eşit şekilde yönetime katılmaları esas olmalıdır. Hangi alternatifte olursa olsun şartlar Türkiye'nin, Türkmenlerin menfaatlerinin korunması ve Türkmen bölgelerinin egemenliği konusunda istese de istemese de konuya aktif olarak müdahil olmasını gerektirecektir.

Sonuç olarak, siyasi liderlerin ölümü, o kişinin kimliğine bağlı olarak bazen sadece bir insanın kaybı değil, bir dengenin yitirilmesi anlamına da gelebilir. Bu yüzden her halükarda Talabani sonrası Irak konusunda hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu, Türkiye açısından Suriye'den çok daha ciddi bir gerilimin sınırlarımız ötesinde yaşanması ve bir türlü Türkiye'ye sıçraması anlamına gelebilir.

 

Emruhan Yalçın

A-Özgeçmişi

(Güncelleme: 04.02. 2013)

 

1. Adı Soyadı: Emruhan Yalçın

2. Doğum Tarihi: 10.06.1954

3. Unvanı: Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu

 •   Lise          : Kuleli Askerî Lisesi - İSTANBUL (1972)
 •   Üniversite  : Kara Harp Okulu - ANKARA (1975)
 •   Akademi   : Kara Harp Akademisi - İSTANBUL (1987)

               Silahlı Kuvvetler Akademisi - İSTANBUL (1989) 

 •   Doktora      : Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1996)
 • Doçent       : Bilkent Üniversitesi - ANKARA (2011)

5. Yabancı Dil Bilgisi

 • İngilizce       : İyi
 • Almanca      : İyi

6. Doktora Tezi

 • Birinci Dönem Erzurum Mebusu Mustafa Durak (Sakarya)’nın Hayatı ve TBMM’deki faaliyetleri.

B-Yayınları

7. Yayımlanmış Kitapları

 1.  Millî Mücadele’ye Sadakat ve Mustafa Durak Sakarya, Biz Bize Yayınları, Ankara, 2008. 
 2.  Atatürk Türkiye’sinde Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi ve Bizans Projesi, Siyasal Yayınları,  Ankara, 2008.  
 3.  Son Haçlı Kalesi: Heybeliada, Elips Kitap, Ankara, 2009.
 4.  Millî Mücadele’de Çerkeş, Ames Matbaa ve Ajans Ltd. Şti., Ankara, 2012

8. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri

 1. “Military Service and Recruitting in the 19th and 20th Centuries”İnternational Review of Military    History, nr 86, 248-262, Broussels, 2006.
 2. “Historical Development of Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus”, İnternational Review of Military History, N087, 251-273, The Turkish General Staff Military History and Strategic Studies Directorate Publications, Ankara, 2007.   

9. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanmış Bildirileri

 1. 08 Ağustos 2004 tarihlerinde, Rabat/FAS’ta düzenlenen 30‘ncu Uluslararası Askerî Tarih Kongresinde “The Effects of the Gulf Crisis and the Gulf War on Turkish Economy” konulu bir bildiri sunumu, The Economic Aspects of Defence Through Major World Conflicts, Acta, FAS Askerî Tarih Komisyonu, Rabat, 2004.
 1. 26–28 Ekim 2004 tarihlerinde, Sofya/BULGARİSTAN’da yapılan Askerî Tarih Araştırmalarının 90 Yılı Uluslararası Konferansında “The Development of Turkish Archives Management and Musology” konulu bir bildiri sunumu, BULGARİSTAN Askerî Tarih Enstitüsü, Sofya, 2004.        
 1. 06–11 Ekim 2005 tarihlerinde, BULGARİSTAN’ın I’nci Dünya Savaşına katılışının 90’ncı yıldönümü münasebetiyle, Sofya’da düzenlenen Uluslararası Askerî Tarih Konferansında “Turkish-Bulgarian Relations During the first World War” konulu bir bildiri sunumu, BULGARİSTAN Askerî Tarih Enstitüsü, Sofya, 2005.
 1. 9-11 Kasım 2005 tarihlerinde, Belgrad/SIRBİSTAN-KARADAĞ’da düzenlenen Uluslar arası Balkan Paktı Konferansında, “The Developments after the Second World War and Their Effects on the Turkish Foreign Policy and on the Balkans” konusunda bir bildiri sunumu, SIRBİSTAN-KARADAĞ Askerî Tarih Enstitüsü, Belgrad, 2006.
 1. 02–06 Mayıs 2006 tarihlerinde, Sofya/BULGARİSTAN’da düzenlenen Politika ve Askerî Strateji Arasındaki Etkileşim temalı Uluslararası Askerî Tarih Konferansında “Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk Döneminde Ordu-Siyaset İlişkisi” konulu bir bildiri sunumu, BULGARİSTAN Askerî Tarih Enstitüsü, Sofya, 2006.
 1. 19–25 Haziran 2006 tarihlerinde TUNUS’ta yapılan Uluslararası Akdeniz Askerî Ortamındaki Sosyallik ve Dayanışma Kollekyumunda, “The Relation between Army Strategy and Politics in the Republic of Turkey in the Period of Atatürk” konusunda bir bildiri sunumu, TUNUS Askerî Tarih Enstitüsü, Tunus, 2006.

10. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri

 1.  “Ermenilerin Avrupa’ya Açıldıkları Nokta: Musa Dağı”Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, Sayı:3, Yıl:2, s.101–108, Şubat 2004.  
 2. “Kerkük’ün Nüfus Yapısı”, Uluslararası Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Erzurum, Cilt: IV, Sayı:3, s.77–102,  Ocak / Şubat 2005.   
 3. “Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ta Bitmeyen Mücadelesi”, Uluslararası Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Erzurum, Cilt: IV, Sayı: 3, s.111–148,  Temmuz / Ağustos 2005.
 4. “Heybeliada Ruhban Okulu’nun Yeniden Açılması”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 41, 125–158, Mayıs 2008.   
 5. “Türk-Bulgar Ortak Kültürü”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 43, 555–576, Bahar 2009.   
 6. “II. Meşrutiyet Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 45, 157–176, Bahar 2010.
 7.  “Meclis’in Kayseri’ye Nakli Tartışmaları ve Mustafa Durak (Sakarya) Bey”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 48, 893–909, Güz 2011.

11. Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanmış Bildirileri

 1.   20–22 Nisan 2005 tarihlerinde, İstanbul’da 10’uncu Askerî Tarih Sempozyumunda “Kıbrıs Barış Harekâtı” konulu bildiri sunumu, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları, 119, 117-144, Genelkurmay Basım evi, Ankara, 2006.
 2.   15 Aralık 20212 tarihinde, ODTÜ ve Gazi Üniversiteleri Balkan Ülkeleri Topluluklarının ortaklaşa Ankara Gazi Üniversitesi’nde düzenledikleri “100’ncü Yılında Balkan Savaşları” konulu Panelde, “100. Yılında Balkan Savaşları’nın Askerî Açıdan İncelenmesi” konulu bildiri sunumu.

12. Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri

 1. “Suriye İzlenimleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, Yıl:123, Sayı:381, s.96–105, Temmuz 2004.
 2.  “Fas’ta icra edilen Uluslararası Askerî Tarih Kongresi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, Yıl: 124, Sayı: 383, s.110–121, Ocak 2005. 
 3. “Bulgaristan’da icra edilen Uluslararası Askerî Tarih Konferansı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 387, 110–121, Ocak 2006.
 4.  “Terörün Kaynağı PKK Kampları”, 21. Yüzyıl Dergisi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 47, 57-62, Kasım 2012.
 5. “100. Yılında Askerî Açıdan Balkan Savaşları”, 21. Yüzyıl Dergisi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 48, 05-11, Aralık 2012.
 6. “Hangi Türkiye, Hangi Türkler?”, 2023 Dergisi, Sayı: 140, 24.12.2012.
 7. Merkezi Irak Hükümeti İle Kuzey Irak Yönetimi Arasında Gerilen İlişkiler”, 21. Yüzyıl Dergisi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 49, 64-69, Ocak 2013.
 8. Talabani Sonrası Irak Nasıl Şekillenir?”, 2023 Dergisi, Sayı: 141, 24-34, 15.01.2013.
 9. Irak'ta Gerilimi Artıran Süreç”, 21. Yüzyıl Dergisi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 50, 40-46, Şubat 2013.

13. Diğer Makaleleri

 1. Haftalık Terör Gündemi (23 Tem.-23 Eyl. 2012)”, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 24.09.2012.
 2. PKK Şemdinli'de Kurtarılmış Bölge mi oluşturuyor?”, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 28.09.2012.
 3. Haftalık Terör Gündemi (24-29 Eylül 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 30.09.2012.
 4. Haftalık Terör Gündemi (29 Eylül-05 Ekim 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 05.10.2012.
 5. Kuzey Irak'taki Türk Askeri Varlığının Sonlandırılması”,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 07.10.2012.
 6. Haftalık Terör Gündemi (05-12 Ekim 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 12.10.2012.
 7. PKK'nın Okullara Saldırıları”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 22.10.2012.
 8. Haftalık Terör Gündemi (12-19 Ekim 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 22.10.2012.
 9. Haftalık Terör Gündemi (19-30 Ekim 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 30.10.2012.
 10. Haftalık Terör Gündemi (30 Ekim-06 Kasım 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 06.11.2012.
 11. PKK'nın Gelir Kaynağı: Kenevir Tarlaları”, Pusula Gazetesi, Erzurum, 02.11.2012.
 12. Haftalık Terör Gündemi (06-13 Kasım 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 13.11.2012.
 13. Türk Yargısının Geldiği Nokta”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 14.11.2012.
 14. Türk Yargısının Geldiği Nokta”, Pusula Gazetesi,  Erzurum, 18.11.2012.             
 15. Haftalık Terör Gündemi (13-20 Kasım 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 20.11.2012.
 16. Açlık Grevlerinin Etkisi, PKK'nın Silahından Daha Kuvvetli Oldu               “, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 20.11.2012.
 17. Patriot Füze Sistemi Niçin Geliyor?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 24.11.2012.
 18. Kuzey Irak Yönetimi İle Merkezi Irak Hükümeti Arasında Gerilen İlişkiler”,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 25.11.2012.
 19. Haftalık Terör Gündemi (20-27 Kasım 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 27.11.2012.
 20. Patriot Füze Sistemleri Niçin Geliyor?”, Pusula Gazetesi,  Erzurum, 01.12.2012.              
 21. Haftalık Terör Gündemi (27 Kasım-04 Aralık 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 05.12.2012.
 22. "Haftalık Terör Gündemi (04-11 Aralık 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 11.12.2012.
 23. PKK'nın Bundan Sonraki Adımı Ne Olabilir?”, Pusula Gazetesi,  Erzurum, 14.12.2012.  
 24. PKK'nın Bundan Sonraki Adımı Ne Olabilir?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 18.12.2012.
 25. PKK Bu Çocukları Nasıl Kandırıyor?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 18.12.2012.
 26. Haftalık Terör Gündemi (11-18 Aralık 2012)”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 18.12.2012.
 27. Öcalan Serbest Kalırsa, Terör Biter mi?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 19.12.2012.
 28. Patriotların Konuşlandırıldığı yerler belli oldu!”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 24.12.2012.
 29. Talabani sonrası Irak’ta dengeler nasıl değişir?”, Pusula Gazetesi, Erzurum, 24.12.2012.
 30. Haftalık Terör Gündemi (18 Aralık 2012-02 Ocak 2013), 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 02.01.2013.
 31. BDP'li Milletvekillerinin Dokunulmazlıkları Kaldırılmalı Mı?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi,  02.01.2013.
 32. Talabani sonrası Irak’ta dengeler nasıl değişir?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 11.01.2013             
 33. Oslo’dan İmralı’ya”, Pusula Gazetesi, Erzurum, 11.01.2013.
 34. "Oslo’dan İmralı’ya", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 08.01.2013. 
 35. Paris’te üç PKK’lı Kadın Teröristi Kim/kimler ne maksatla öldürdü?”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi, 23.01.2013.

 14. Radyo Programlarındaki Açık Oturum ve Söyleşileri

 1. TRT-1 Ankara Radyosu, “Atatürk Türkiye’sinde Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi ve Bizans Projesi” kitabının tanıtımı, 14.03.2008.
 2. Rusya’nın Sesi Radyosu, Dünyadan Haberler, Canlı Yayında Söyleşi,  Sunucu: Amur Gadjiev, “Türkiye’ye Patriotlar niçin geliyor?”, 29.11.2012.
 3. TRT Radyo-1, Gün Ötesi Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Sunucu: Mehmet Şahin, “Patriotların Gelişi”, 13.12.2012.
 4. Radyo Karadeniz, Haftaya Bakış Programı, Gazeteci Bedrettin Habiboğlu ile birlikte Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Nuriye Atabey, “İmralı Süreci, Paris’te üç PKK’lı kadın teröristin öldürülmesi olayı, Fransa’nın Mali’ye müdahalesi”, 14.01.2013.
 5. Radyo Karadeniz, Haftaya Bakış Programı, Gazeteci Bedrettin Habiboğlu ile birlikte Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Nuriye Atabey, “ABD Büyükelçiliğine yapılan canlı bombalı saldırı”, 04.02.2013.

15. Televizyon Programlarındaki Açık Oturum ve Söyleşileri

 1. Halk TV, Gerçek Gündem Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Aydoğan Kılıç, “Patriotlar kimin için geliyor?”, 10.12.2012.
 2. Halk TV, Gerçek Gündem Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Aydoğan Kılıç, “Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’den sonra Irak’taki dengeler nasıl değişir?”, 18.12.2012.
 3. Halk TV, Gerçek Gündem Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Aydoğan Kılıç, “10 Ocak 2013 tarihinde Paris’te öldürülen üç PKK’lı kadının faili kim/kimler olabilir?”, 11.01.2013.
 4. Halk TV, Gerçek Gündem Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Aydoğan Kılıç, “İmralı Süreci”, 25.01.2013.
 5. Halk TV, Gerçek Gündem Programı, Canlı Yayında Söyleşi, Moderatör: Aydoğan Kılıç, “ABD Büyükelçiliğine yapılan canlı bombalı saldırı”, 01.02.2013.

C-Faaliyetleri

16. Düzenlediği Beyin Fırtınası, Panel ve Toplantılar

 1. Beyin Fırtınası; “Terörizmle Mücadele ve Müzakerede Gelinen Aşama”, 21. YY. Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacılar: Dr. Mustafa Ziya (Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı), E.P.Alb. Mithat Işık (Araştırmacı Yazar), E. J. Alb. Erdal Sarızeybek (Araştırmacı Yazar), Yrd. Doç. Dr. Kürşad Şehmuz Turan (Gazi Üni. UAİ), 17.11.2012.
 2. Seminer; “Suriye’deki Son Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansıması, Suriye Lideri Esad ile Görüşme”,  21. YY. Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu, 01.12.2012.
 3. Seminer; “Strateji, Güvenlik ve Türkiye”,  21. YY. Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: E. Tümg. Armağan Kuloğlu, 14.12.2012.
 4. Seminer; “100. Yılında Balkan Savaşlarınınincelenmesi”,  21. YY. Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: Osman Kılıç ve Doç. Dr. Emruhan Yalçın, 28.12.2012.
 5. Seminer; “Ekonomi Politiği”,  21. YY. Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, 11.01.2013.
 6. Seminer, "Ulusal Güvenlik", 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: Dr. Ali Bilgin Varlık, 18.01.2013.
 7. Seminer, "Afganistan'da Siyasal Sistemi Etkileyen Üç Temel Faktör: Mikro-milliyetçilik, Radikal İslam ve Bölgesel Liderler", 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: Dr. Fazıl Ahmet Burget, 25.01.2013.
 8. Seminer, "PKK Terör Örgütü ile Mücadelede başarılı mıyız?", 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Oturum Başkanı Doç. Dr. Emruhan Yalçın, Konuşmacı: E. J. Tuğg. Erhan Patır, 26.01.2013.                                

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Bojidar Çipof   - 18-01-2021

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'tan Hakaret Rum Patriği Bartholomeos'tan Sükût

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos 14 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bir televizyon programında "İslam bir din değildir. Siyasi bir partidir. İnsanları da savaşın insanlarıdır" şeklinde konuşarak Müslümanlığa hakaret etti! ...