Nashiler: Putin’in Siyasal Askerleri

Yazan  25 Mayıs 2012
Nashi Gençlik Hareketi, 2011 sonlarında başlayan Putin karşıtı eylem ve gösterilere karşı kullanılacak bir araç olarak III. Putin Döneminde bir nevi yeniden düzenlenmekte ve bu sefer siyasi alana sokulmaktadır.

Putin, 4 Mart 2012 seçimlerinden yüzde 62 oranında oy alarak 7 Mayıs'ta Dimitri Medvedev'den devlet başkanlığı koltuğunu teslim almıştır.[1] Putin'in devlet başkanlığını almasından çok geçmeden 21 Mayıs 2012'de gençlik örgütü Naşi"lerin kurucusu Vasili Yakemenko, gençleri ve muhaliflerin yanlarına çekmeye çalıştığı orta sınıf kentli seçmenleri kuracağı parti ile yanlarına çekmeyi amaçladıklarını açıklamıştır.[2] 4 Aralık 2012 Duma Seçimleri ve 4 Mart 2012 Devlet Başkanlığı seçimleri sonrasında "Putin karşıtı gösterilerin"[3] artması akabinde, Putin taraftarlığı ile bilinen Nashi gençlik grubunun siyasi hayata atılarak bir parti oluşumuna gidişi önemli bir gelişmedir. Nitekim Yakemenko "Güç Partisi" adını verecekleri bu yeni siyasi partinin sonbaharda yerel seçimlere katılmasını hedeflediklerini belirtmiştir.[4]

1999 sonunda Boris Yeltsin'in devlet başkanlığından istifası ile yerine Vladimir Putin'i bırakması sonrasında, Rusya'da devletin sermaye ile ilişkileri yeniden devlet lehine düzenlemeye başlamış, federatif sistemde hızlı bir merkezileşmeye giderek ve otonom cumhuriyetlerin yetkileri azaltmıştır.[5] Moskova'nın merkezi otoritesinin yeniden güçlendirilerek, periferinin bağımsız politikalar üretmesinin etkisiz hale getirilmesini amaçlanmış ve bu doğrultuda iç cephenin dağılma tehdidi azaltılarak, dış politikada daha güçlü politikaların üretilebilmesi amaçlanmıştır.[6] Putin'in ikinci devlet başkanlığı dönemi içerisinde RF'nun yakın çevresinde renkli devrimler yaşanmaya başlamıştır. Bu sürecin kendi egemenlik sahasına yansımasını istemeyen Putin bu dönemde sokakların muhalefetin egemenliğe girmesini engelleyecek bir gençlik örgütü olarak Nashi adlı örgütünün kurulmasını sağlamıştır.

 

 

Nashi Gençlik Hareketi'nin Doğuşu

Renkli devrimlerin yakın çevresinde gerçekleşmesini endişe ile izleyen Rusya, renkli devrimlerin gerçekleşmesinde gençlerin etkisi ve faaliyetlerini görmüştür. Demokratikleşme isteğinin sivil toplum üzerindeki etkisini gören Kremlin kendi gençlik topluluğunu kurmak ve gençlerin enerjilerini kendi politikaları dâhilinde kontrol etmek ve kanalize etmek istemiştir. [7]Bunun neticesi olarak da Rusçada "bizim" anlamına gelen ve açılımı "Genç Demokratik Antifaşist Hareket" olan Nashi gençlik hareketi 1 Mart 2005'te Vasily Yakemenko tarafından resmi olarak ilan edilmiştir. [8] Özetle Putin'in Nashi'yi Ukrayna ve Gürcistan'da yaşanan Batı destekli devrimlerin Rusya'da tekrar etmesini engellemek amacı ile için kurmuştur.[9] Nashi Hareketinin web sitesi adresindeki (www.nashi.su) ".su" uzantısı Sovyet Dönemine duyulan nostaljik özlemin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. [10] Nashi projesinin ilk yılında yaklaşık 250 milyon dolar harcanmıştır.[11]

Her yıl Seliger Gölü'nde düzenlenen Nashi kamplarında gençlere ücretsiz eğitim verilmektedir. Gençler her gün başlıkları "Rusya'nın gücü", "Rusya'yı yıkmak isteyenler" ya da "Rusya tekrar dünya lideri olacak" gibi konular olan 3 ayrı konferansa katılmaktalar. Herkesin bileğinde manyetik bileklik bulunmakta ve bunlar toplantılara girişte kapılarda okutulmaktadır. Ayrıca herkesin Nashi sembolü olan kırmızı tişörtler giymesi şart koşuluyor.[12] Ayrıca kampta tanışan gençlerin birbirleri ile evlenmesi için yardımcı olunurken gençler Rusya'nın büyük bir güç olması için daha fazla çocuk sahibi olma istekleri dikkat çeken bir konudur. [13] Rusya'nın nüfusu her geçen yıl azalmaktadır. Nashi gençlik örgütü içerisinde de nüfus=güç gibi çağrışımların yapılışı önemli bir politik hamle olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan gençler kampta bir nevi askeri bir eğitim almakla birlikte Putin'i adeta bir kahraman olarak benimsemişlerdir. [14] Yakamenko Nashi Hareketi'nin Putin'i destekleyeceğini fakat bunun kişisel değil, Putin'in siyasi duruşu ve ülkenin egemenliğinin korunumu, ekonomik ve politik modernizasyonu ve şiddete dayanmayan gelişim ve geleceğin küresel lideri olma özellikleri nedeni olduğunu açıklamıştır.[15]

Kısaca Rusya Devlet Başkanı Putin'e bağlılık yemini eden gençlik örgütü Nashi içerisinde yer alan gençlerin, Putin muhaliflerini bastırmak için sokak dövüşleri organize ettiği ve özellikle Rus karşıtı politikalar benimseyen ülkelere karşı sanal eylemler de dahil olmak üzere pek çok faaliyet düzenledikleri görülmektedir. Bu bağlamda birkaç örnek vermek gerekirse;

- 2006'da Moskova'da bulunan İngiliz Büyükelçi Anthony Brenton Putin karşıtı söylemleri sonrasında Nashi'nin kendisine ve ailesini de etkileyen "şiddete varan fiziksel tacize" mağruz kaldıklarını belirtmiştir. [16]

- 2007'de Estonya'nın bir Sovyet döneminden kalma "Kızıl Ordu" savaş anıtının yerini değiştirmesinin ardından, Nashi Moskova'daki Estonya elçiliğini kuşattı, taşlar fırlattı, trafiği kilitledi ve Estonya bayrağını yırttı. Grup lideri Vasily G. Yakemenko'nun da aralarında bulunduğu Nashi üyeleri, Mayıs ayı başındaki bir basın toplantısında Estonya Büyükelçisi Marina Kaljurand'a saldırmışlardır. [17]

2010'da Nashi'lerin Seliger kampında büyük bir değişim yaşanmış uluslararası öğrencilere kampın kapıları açılmıştır. Pek çok yabancı genç kampa davet edilmiştir. Nashi kampının yabancı öğrencileri ağırlaması ile birlikte Rusya uluslararası alandaki ortaklıkları ve konumu için parlak bir geleceğe sahip güçlü bir ülke imajını çizmiştir. [18] Putin, Nashi Hareketi ile ülkede istikrarın sağlanışı açısından önemli bir politika izlemiştir diyebiliriz. Çünkü daha önce renkli devrimlerde kaşımıza çıkan Otpor, Pora, Kımara gibi devrimleri gerçekleştiren gençlik hareketlerinin[19] bir nevi önü kapatılmıştır.

 

Sonuç

Althusser'in egemen ideolojinin ya da gücün devletin ideolojik aygıtları ile yerini sağlamlaştırma ve ideolojisini benimsetme teorisinin bir yansıması Rusya'da Putin'in Nashi örgütü bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Renkli Devrimler sonrasında Putin'in kurmuş olduğu Nashi Gençlik Hareketi, 2011 sonlarında başlayan Putin karşıtı eylem ve gösterilere karşı kullanılacak bir araç olarak III. Putin Döneminde bir nevi yeniden düzenlenmekte ve bu sefer siyasi alana sokulmaktadır. Kremlin açısından, Nashi Gençlik Örgüt karşıt gruplara karşı kullanılacak bir koz olmanın yanı sıra Rusya'nın gelecekte karşılaşacağı demografik sorunların çözümü, genç nüfusun denetim altında tutulması ve en önemlisi de Putin'e sadık genç bir kitlenin yetişiyor olması açısından önemlidir.

 


 

[1] Details of Putin's Inaugural Ceremony,http://en.rian.ru/russia/20120507/173282268.html,07.05.2012

[2] Nashi Head to Launch Political Party, http://www.themoscowtimes.com/news/article/nashi-head-to-launch-political-party/458952.html,22.05.2012

[3] Merve Suna Özel ,"Rus Kışı'nda Muhalif Gösteriler" 04.01.2012, http://www.21yyte.org/tr/yazi6439-Rus_Kisinda_Muhalif_Gosteriler.html

[4]Notorious "Nashi" boss creates "The party of power"

http://en.gazeta.ru/news/2012/05/21/a_4596233.shtml,21.05.2012

[5]E. B. Paker, "Çöküşten Kaosa Rusya, ABD ve Kafkasya Üçgeni"

http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=1&dsid=168&dyid=2844

[6] M. H. Caşın, Rus İmparatorluk Stratejisi, ASAM Yay., Ankara,2002,s326

[7] Gary Cartwright ,Nashi Back on the Streets of Moscow", 01/23/2011, http://www.cartwright.eu.com/node/338

[8] Cartwright, a.g.m.

[9] "İkinci Hitler mi olacak?"http://haber.gazetevatan.com/0/129485/30/Haber,26.07.2007, Ken Martinez,"A Visit to Seliger 2010:Examining Shifts in Russian Nationalism",http://csis.org/blog/visit-seliger-2010-examining-shifts-russian-nationalism,20.07.2010

[10]Cartwright, a.g.m.

[11] Yakemenko bu miktarın devlet tarafından karşılanmadığını belirtmiştir fakat organizasyona fon sağlayan iş adamları Kremlin in desteğini arayan kişiler olmuştur. (Gary Cartwright ,Nashi Back on the Streets of Moscow", 01/23/2011, http://www.cartwright.eu.com/node/338)

[12] İkinci Hitler mi olacak?"http://haber.gazetevatan.com/0/129485/30/Haber,26.07.2007, Martinez,a.g.m.

[13]Edward Lucas,"Sex for the motherland:Russian youths encouraged to procreate at camp"http://www.dailymail.co.uk/news/article-471324/Sex-motherland-Russian-youths-encouraged-procreate-camp.html#,29.07.2007,OlıverHarvey"Babes'narms"http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/310194/Russia-Nashi-Army-Babes-n-arms.html,08.10.2007

[14]Lucas,a.g.m,Harveya.g.m.

[15]Russia:New Youth Movement Intends to Eliminate 'Regime of Oligarchic Capitalism',INTERFAX,http://www.cdi.org/russia/johnson/9122-14.cfm

[16] Cartwright, a.g.m.

[17] Gençlik Grupları Putin'e Hizmet Ediyor, (NYT, 8 Temmuz 2007, Youth Groups Created by Kremlin Serve Putin's Cause) http://www.ekopolitik.org/public/printnews.aspx?id=907, Cartwright, a.g.m.

[18] Martinez,a.g.m.

[19] Sinan Oğan, "Arap Baharı ve Rusya'nın Suriye Politikası" adlı Toplantı konuşması, 21. YYTE Ziya Gökalp Toplantı Salonu,20.04.2012

 

Dr. Merve Suna Özel Özcan

 
 
E mail:                                   mervesuna@yahoo.com
 
Eğitim Durumu
 
2010 -                                      Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Siyaset ve Sosyal Bilimler (Yüksek Lisans)
 
2008 - 2011                            Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih (Çift Anadal programı)
 
Bölüm Bitirme Tezi: Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri Kırılma Dönemleri (1960-1965)
 
2006 - 2010                            Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler (Lisans)
 
 
2002-2006                              Fethiye Yabacı Dil Ağırlıklı Lise
 
 
 
Yabancı Diller                                 İngilizce                                            
Rusça (Başlangıç)
Osmanlıca (Orta )
 
 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 29-11-2020

Türkiye’nin Afrika ve Libya Politikası

Türkiye’nin Afrika politikasını, daha çok Sahra Altı ülkeler ile ilişkiler açısından, Kuzey Afrika’yı ise, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) politikası olarak değerlendirmek bazı açılardan daha isabetli olabilir.