2023 ve 2071 Vizyonu Ne Demek?

Yazan  16 Şubat 2013
Sadi Somuncuoğlu

Yani torunlarımızın torunları inşallah 2071 yılını farklı yaşayacak” dedi. İyi niyetli, bölgemizde ve ülkemizde kaynayan cadı kazanını, akan kanı ve tehlikeli amaçları yakından takip etmeyen insanlarımız, bu iki müjdeyi (!) duyunca çok memnun olabilirler. Perdenin arkasında neler var, bunu akıllarına bile getirmeyebilirler. Ancak biz, böyle hareket edemeyiz. 2023 ve 2071 hedefinin arkasında ne var, ne yok onu görmeye ve anlamaya çalışmak zorundayız. Bugün, idam mahkumu, cezaevindeki terör örgütünün başına gidilerek çözüm aranıyor; hatta ülkemizi bölecek, egemenliği Türk Milletinin elinden alacak şartlarda “mutabakat” sağlanıyorsa, endişelerimiz daha da derinleşiyor demektir. Bu açıdan bakarak önce 2023’e hangi hazırlıklarla gidiyoruz? Vizyondaki “şifreli” bazı adımları kısaca yorumlayalım: 1)Yeni bir anayasa hazırlanacak. “Yeni” anayasadan anladığımız; Türk Milleti kavramını anayasadan çıkararak, egemenliğin tapusunu Türkün elinden alıp, dağıtmak, çok ortaklı etnik devlet kurmaktır. 2) Nefret suçuna düzenleme yapılacak. TCK’nın “..sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılıklarını... kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeyi” suç sayan 216. Maddesi kaldırılacak. Kin ve düşmanlığa tahrik serbest olacak, ama ne demekse, nefret suçu önlenecekmiş. 3) Ana dilde savunma sorun olmaktan çıkacak. Geçenlerde yasalaştı. Yargımız da iki dilli oldu. 4)Ana dilde kamu hizmetlerine erişilebilecek. Devletin tüm kurumları çok dilli olacak. Dünyada bir örneği daha gösterilemez. 5) Kamuda Kürtçe tercümanlık getirilecek. Yerel dillerden yapılan müracaatları anlamak ve gereğini yapmak için tercüman istihdamı. Kadrolar çok dilli olacak. 6) Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunu kurulacak. 7. ve 8. maddelerdeki işlemlerin takibi, denetimi ve gereğinin yapılmasını sağlayacak komisyon kurulması. 7) Kamuda etnik ayrımcılığa son verilecek. Devlet kadrolarının etnik kimliklere göre yeniden tanzimi. 8) Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı ayıklanacak. Bütün kanunlardaki Türk Milleti, milli gibi, bir milleti çağrıştıran sözcüklerin ayıklanması. 9) Bağımsız kolluk denetimi kurulacak. Çok ilginç bir madde. Kapalı yazıldığı için açmalıyız: Bu maddenin 17 Aralık 2004 İlerleme Raporu’ndaki açık ifadesi aynen şöyle: “Gözaltı merkezlerinin bağımsız olarak denetlenmesi sisteminin kurulması, Türkiye’nin her yerinde, özellikle de uzak bölgelerinde faaliyet gösterebilecek yeterlilikte insan kaynağına sahip, geniş yetkileri haiz, istediği polis merkezini istediği an denetleme yetkisi olan, bağımsız özel bir insan hakları komiserinin otoritesi altında bağımsız bir teftiş mekanizması oluşturması.” Daha da ilginci, benzerinin Yunanistan’ın Sevr heyetine verdiği talep listenin 11. Maddesinde görülmesi. Şöyle ki: “Türkiye’de Milletler Cemiyeti’nden bir temsilcinin yerleşmesi, soy azınlıklarının haklarına ilişkin olay yerlerine giderek soruşturma yapması, aramalara girişebilmesi ve yerel makamların yardımlarından emin bulunmaları.” Evet, 2023 vizyonu/hedefi için hazırlanan 63 maddelik yol haritasının 9 maddesi böyle. 2002’den bu yana, bir olan millet bütünlüğünü ve üniter-milli devlet yapısını etnik gruplara paylaştırıcı düzenlemeleri hatırlayalım. Dibe vurmuş olan bölücü terörün, geleceğimizi belirleyecek konuma tırmandırılmasını ekleyelim. Ülkemizi, “Büyük Kürdistan”a göre bölünmüş gösteren BOP haritasını, ABD-AB ikilisinin PKK’yı nasıl besleyip koruduğunu dikkate alarak; 2023’deki manzaramızı hayal edip soralım: * Acaba 2023’te, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortada kalır mı? * T.C. yok olursa, 2071’de devletsiz bırakılan Türk milleti yaşayabilir mi? * Türklük yok olursa, İslam ve aziz vatan kimlere kalır? Uyuyanlar ve uyutulanlar buyurun söz sizin.

Sadi Somuncuoğlu

1940 yılında Aksaray’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1962 yılında mezun oldu. 1957-58 yıllarından itibaren Türk Ocakları’nın faaliyetlerine katıldı ve fikri yetişmesi de bu yıllarda başladı. Çeşitli devlet memuriyetlerinde bulundu. 1965 yılında Bab-ı Ali’de Sabah Gazetesi’nin yayımlanmasında görev aldı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Organizasyon ve Metot ile İdarecilik kurs ve eğitimi gördü.

1967 yılında MHP (CKMP) Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevi ile aktif siyasete başladı. 1969 yılında MHP Genel İdare Kurulu’na, arkasından da Genel Sekreter Yardımcılığına seçildi ve 12 Mart 1971’e kadar ülkücü gençliğin eğitim ve teşkilatlanma işlerini yürüttü.

Üniversite öğretim üyelerini bir araya toplayan ve gençliğin meseleleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapan “Kültür, Bilim ve Teknik Merkezi (KÜBİTEM)’nin kurulması ve faaliyet göstermesinde görev aldı. Devlet, Töre ve Bozkurt dergilerinin yayımında, aktif olarak çalıştı. Birçok yazı ve makalesi yayımlandı. Yurt içinde ve dışında konferanslar verdi.

1977 yılında Niğde Milletvekili seçilerek Parlamento’ya girdi. Demirel’in Başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Devlet Bakanı oldu. 12 Eylül 1980 darbesine kadar MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte tutuklandı. 6 yıl süren “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası”nda, 1 Nolu Mamak Askeri Mahkemesi’nde idamla yargılandı.  İki yıl tutuklu kaldıktan sonra, 7 Nisan 1987’de verilen kararla beraat etti.  

1988-1995 yılları arasında siyasetten uzak kaldı ve Türk Ocakları Genel Merkez Heyeti Üyeliği ile Türk Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1995 yılında ANAP Aksaray Milletvekili seçildi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeliği yaptı.  1,5 yıl sonra ANAP’tan ayrılıp MHP’ye katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden MHP Aksaray Milletvekili seçildi. 28 Mayıs 1999’da kurulan 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için 8 Mayıs 2000’de Devlet Bakanlığı görevinden azledildi. 2002’den itibaren iç/parti siyasetinden ayrılarak milli siyasetle uğraştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı.

Halen, Ankara’da faaliyet gösteren (Temmuz 2008) Milli Düşünce Merkezi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk sahibidir.

 

Yayımlanmış kitapları:

*   Avrupa Birliği Bitmeyen Yol (Ötüken Yayınları-Mart 2002),

* Gümrük’te Kuşatma (1.Baskı-ATO Yayınları/Temmuz 2002, 2. Baskı Yeni Avrasya Yayınları/Ağustos 2002),

*  Kıbrıs’ta Sirtaki (1.Baskı-Yeni Avrasya Yayınları/Eylül 2002, 2.Baskı-ATO Yayınları/Ekim 2002)

* Sorularla Belgelerle Kıbrıs/Çözüm mü Çözülme mi? (Türkiye Sağlık-İş Sendikası Yayınları/2003)

*  Avrupa Birliği Uyum Paketlerinden FEDERASYON’a / Etnik/Irkçı Siyasallaşma Projesi, (ATO Yayınları-2003),

Annan Planı Gerçeği ve KKTC’nin Kurtuluşu (Yeni Avrasya Yayınları-Haziran 2004)  

İstanbul’da Yeni Roma İmparatorluğu (Akçağ Yayınevi-2004),

Göre Göre KAPANA DÜŞTÜ TÜRKİYE’M (Bilgi Yayınevi-2005)

Son Haçlı Seferi-PKK Açılımı(Milli Düşünce Merkezi )

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR