Trump-Erdoğan Tercüme

Yazan  21 Mayıs 2017

 

Trump’ın kouşması

Çeviri simultane yapılıyor ve doğru yapılıyor

 

CB’ninki simultane yapılmıyor

Sırayla metinden okunuyor  

Neden?

http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/16/trump-erdogan-gorusmesine-dakikalar-kaldi

bu linkte (Sabah)  Trump’ın konuşması ve simultane çeviri veriliyor. Ama CB’nin konuşması verilmiyor. Sadece metin var.

Tam kayıt:
President Trump Joint Statement with President Erdogan of Turkey 5/16/17

https://www.youtube.com/watch?v=foR1FrksRCA

 

CB Söyledikleri

Söylenen İngilizce  Tercüme

İngilizce Tercümenin Türkçesi

 

Sayın başkan değerli dostum, değerli basın mensurları sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.

 

 

Mr. President, my dear friend, distinguished members of the press, at the outset I'd like to whole-heartedly salute you all.

 

 

 

 

Sayın başkan değerli dostum, değerli basın mensurları sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Öncelikle ABD Başkanı sayın Trump'a ve ekibine şahsım ve heyetime  gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım,  milletim adına şükranlarımı iletiyorum.

 

 

 

 

 

And I would like to take all this opportunity to thank President Trump and his team for the generous hospitality they have shown us upon arrival, not only to my personal self but to the entire members of my delegation.  On behalf of the entire Turkish nation, thank you, Mr. President.

 

Ve, bu vesile ile, ABD Başkanı sayın Başkan Trump ve ekibine; bize vardığımızdan beri şahsıma ve sadece şahsıma değil, delegasyonumun tüm üyelerine  gösterdikleri cömert misafirperverlik içinteşekkür ediyorum. ŞahsımTüm Türk Milleti  adına :
Teşekkürler Sayın Başkan

 

 

Bir kez daha sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum.

 

And once again, in your presence, I would like to congratulate President Trump for the legendary triumph that he has garnered in the aftermath of the elections.

 

 

Bir kez daha, huzurunuzda,Başkan  Trump'ı seçimlerin akabinde elde ettiği efsanevi zafer için kutluyorum.

 

 

 

 

 

Sayın başkanla az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik.

 

 

Quite recently, we've had bilateral discussions with President Trump, 

 

Oldukça yakın zamanda Başkan Trump’la ikili müzakerelerimiz oldu

 

 

Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık.

 

 

and we've had the opportunity to focus on the outstanding relations between Turkey and the United States that date back a long time in history, which are very well rooted and which have quite happily reached a level of strategic partnership.

 

 

Ve, Türkiye ile ABD arasında tarihte uzun bir geçmişe sahip olan, ve ne mutlu ki stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olan mükemmel ve derin köklü ilişkilere odaklanma fırsatı bulduk.

 

 

Türkiye ile ABD arasındaki bağlar, demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir.

 

 

The relations between Turkey and the United States have been erected upon common democratic values and common interests. 

 

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, müşterek demokratik değerler ve müşterek menfaatler üzerine inşa edilmiştir.

 

Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir

 

Keeping our outstanding relations stronger than ever will be very important not only for our common interests, but also stability of the globe and peace around the world.  

 

 

Aramızdaki mükemmel ilişkileri her zamankinden daha  güçlü tutmak, ortak çıkarlarımızın yanı sıra, dünyada istikrar ve küresel barış için de çok önemlidir.

 

Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır.

 

 

The close cooperation that both of the countries shall demonstrate, especially in the region, which is currently in turmoil, will be very important for the rest of the world. 

 

 

iki ülkenin, özellikle şu anda çalkantı (kargaşa) içinde olan bölgede, göstereceği yakın işbirliği, dünyanın geri kalan kısmı için de çok önemli olacaktır. 

 

 

Esasen, Amerika ile BM, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz.

 

 

 

 

 

And, primarily, we are alongside by each other as Turkey and the United States, under the roof of the United Nations, NATO, and the G20.

 

Ve öncelikle, biz Türkiye ve ABD olarak, Birleşmiş Milletler, NATO ve G20 çatısı altında, birbirimizin yanındayız.

 

(yakın işbirliği: “in close cooperation” – “alongside by each other” yan yana olmak- farklı anlamlar)

 

 

Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızın daha da arttırmanın kararındayız.

 

 

 

We have been enjoying a close cooperation in all of these platforms, in all of these fora around the world.  And in the future to come, we are going to focus on making sure that we're going to expand our close cooperation and build on the outstanding dialogue that we enjoy. 

 

 

We are determined to expand our relations

 

 

Biz tüm bu platformlarda,  dünyanın her köşesindeki tüm bu forumlarda, yakın işbirliğinin ayrıcalığından istifade ettik.  Ve önümüzdeki gelecektebizi mutlu eden bu yakın işbirliğimizin geniştletilmesinden  ve mükemmel diyaloğumuzun geliştirilmesinden emin olmaya odaklanacağız.

 

İlişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız.

 

 


Doğrusu ben bu ziyaretimizin bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum

 

 

 

, and I believe my current official visit to the United States will mark a historical turn of tide.

 

  

 

ben ABD’ye bu resmi ziyaretimin tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum

 

 

Gerek ikili görüşmemiz, gerekse biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmenin, geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum.

 

 

 Whether it be throughout our bilateral discussions, whether it be the discussions that we shall have between the delegations, I think weare going to enjoy some further gains in terms of the future of our relations.

 

Gerek ikili görüşmemizin, gerekse biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmelerin, ilişkilerimizin geleceği açısından, bazı kazanımlar elde etmemize fırsat tanıyacağını düşünüyorum.

 

 

Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğimizi arttırma noktasında hem fikiriz.

 

We seem to agree on expanding our relations in the field of economy, trade, reciprocal investments, energy, and defense industry.

 

 

Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğimizi arttırma noktasında hem fikir gibi görünüyoruz.

 

DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir.

 

 

It is going to be very important for us to forge a close solidarity and cooperation in the field of fighting terrorism, primarily with Daesh and all the other terrorist organizations in the region.  

 

 

DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ve işbirliği ortaya koymamız,  bizim için büyük önem ifade edecektir.

 

 

Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız

 

 

And we are committed to fighting all forms of terrorism, without any discrimination whatsoever, that impose a clear and a present threat upon our future. 

 

 

Ortak ve geleceğimize açık tehdit oluşturan terörizme karşı, herhangi bir ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız

 

 

Bölgemizin geleceğinde, terör örgütlerine yer yoktur.

 

 

There is no place for the terrorist organizations in the future of our region. 

 

 

Bölgemizin geleceğinde, terör örgütlerine yer yoktur

 


Özellikle YPG, PYD terör örgütünün, hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması, bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir.

 

 

Taking YPG and PYD in the region -- taking them into consideration in the region, will never be accepted, and it is going to be against a global agreement that we have reached.  

 

Özellikle  Bölgede YPG, PYD’nin  terör örgütünün dikkate  alınması (hesaba katılması), hangi ülke tarafından olursa olsun, hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, ve  bu konuda küresel düzeyde vardığımız  bir mutabakata kesinlikle uygun değildir.

 

Yani:
Bölgede YPG, PYD’nin dikkate  alınması  hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, ve  bu konuda küresel düzeyde vardığımız  bir mutabakata uygun değildir.

 

 

Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek,  bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz.

 

 

And we should never allow those groups to manipulate the religious structure and the ethnic structure of the region making terrorism as a pretext or an excuse.  

 

 

Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek,  bölgenin inanç ve etnik yapısını manipüle etmek isteyenlere de hiçbir zaman izin vermemeliyiz.

 

(değiştirmek: change, manipulate: yönlendirmek)

 

Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da ki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedecektir.

 

Those who are willing to turn to chaos in Syria, Iraq, Yemen, and Libya are bound to lose eventually. 
They will never be able to turn that chaos in that part of the world into an opportunity,

 

 

 

 

Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da kaosa çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedecektir.

Dünyanın o bölgesindeki kaosu hiçbir zaman fırsata çeviremeyecekler.

 

İki müttefikin yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kâfidir.

 

and the terrorist organizations with blood on their hands are bound to fail

 

 

 

eli kanlı terör örgütleri kaybetmeye mahkumdur

 

(“İki müttefikin yakın işbirliği kafidir” sözü yok olmuş)

 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, sayın başkana, 15.Temmuz darbe girişiminin faili  feto terör örgütü konusundaki  beklentilerimizi de  açıkça ifade edeceğim.

 

 

 

And as I have previously done so, I have been frankly communicating our expectations with regard to the Fethullahist Terrorist Organization, which we have notified our friends of their involvement in the failed coup of July the 15th in Turkey.  

 

 

Daha önce de yaptığım gibi, Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili beklentilerimizi açıkça ilettim,  Türkiye’de 15.Temmuz’daki başarısız darbe girişimine dahil olan Fethullahçı terör örgütü konusunda arkadaşlarımızı  bilgilendirmiştik.

 

(faili demiyor, “involvement” diyor “dahil olan- rol alan – katılan vs gibi anlamları olabilir  )

 

Suriye ve Irak’ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik.

 

 

And we have taken into consideration the joint steps that we can take forward in Syria and Iraq

 

 

Suriye ve Irak’ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik.

 

 

Tabii sayın Trump’ın seçim zaferi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır.

 

 

Of course, President Trump’s recent election victory has led to the awakening of a new set of aspirations and expectations and hopes in our region.  

 

Tabii sayın Trump’ın seçim zaferi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır.

 

 

Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkartmayacağına inanıyoruz

 

 

 

And we know that, by the help of the new U.S. administration, these hopes will not be lost in vain.  

 

Biz yeni ABD yönetiminin yardımı ile bu umutların boşa çıkmayacağını biliyoruz.

 

 

Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz

 

 

And we find that it was the most necessary answer to be given to the Syrian regime, especially in the aftermath of the recent chemical attacks that took place. 

 

 

 Özellikle,  gerçekleşen son kimyasal saldırısı sonrası Suriye rejimine verilen cevabın, en gerekli cevap  olduğunu  düşünüyoruz.

 

 

 

Terör örgütleri ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz.

 

 

And we know that, in terms of keeping up with the principled and committed fight against the terrorists organizations all around the world, we will not repeat the mistakes of the past, and we will continue down this path together.

 

 

Ve biliyoruz ki, dünyadaki tüm terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı mücadelenin devamı konusunda, biz geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız,  ve biz bu yolda beraber devam edeceğiz.

 

 

Bölgesel istikrar ve güvenliğin  temininde  Türkiye ABD işbirliği çok önemlidir.

 

 

In the restoration and the establishment of stability and security of the region in question, the alliance and this partnership and cooperation between the United States and Turkey is of vital importance

 

 

Mevzubahis bölgede istikrar ve güvenliğin tekrar tesisinde ve temininde, Türkiye ABD müttefikliği ve işbirliği hayati  önem taşımaktadır.

 

 

Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma işbirliğimizi ,

bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin, inanıyorum ki,   kararlılığı içindeyiz.

 

.

 I hope and pray that both of us will be committed to expanding further our cooperation in the future along with consulting each other more frequently. 

 

 Gelecekte, daha sık istişarede bulunmanın yanı sıra, işbirliğimizi genişletme konusunda ikimizin de kararlı olmasını ümit ediyorum ve bunun için dua ediyorum.

 

(pray for: burada duacı olmak, ya da yakarmak anlamında olabilir)

 

Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

 

We are laying the foundation of a new era between the two countries in terms of our relations.  I hope and pray that this new administration will bring forth auspicious results for the relations.

 

 

Bugün iki ülke arasında, ilişkilerimiz açısından yeni bir dönemin temellerini atıyoruzBu yeni idarenin, ilişkilerimize hayırlı sonuçlar getirmesi için ümit taşıyor, dua ediyorum .

 

(diliyorum: I wish that, I look forward, I hope.. gibi tercüme edilebilir, ikide bir bu dua etmek neden denir, anlamadım. Utandırıcı geldi, çünkü yakarmak gibi de algılanabilir -  anadili İngilizce olan birisine sormalı. Ben şimdiye kadar resmi dilde hiç duymamıştım- bilemedim) 

 

 

Sayın başkana nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini de en yakın zamanda ailesi ile birlikte ülkemde ağırlamaktan  memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

 

 

And I would like to thank President Trump for his very kind and cordial invitation, and I’m looking forward to hosting him in Turkey along with his entire family.

 

Başkan  Trump’a çok nazik ve samimi davetleri için teşekkür ediyorum. Ve kendilerini de tüm ailesi ile birlikte ülkemde ağırlamaktan  memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

 

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Tugay Uluçevik   - 20-09-2020

Kıbrıs İçin Federal Çözüm Arayışı Noktalanırken

Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A.A.'ya 18 Eylül 2020’de verdiği ve Kıbrıs konusunda "artık federasyon müzakere etmeyeceğiz" dediği demecini [i] Millî Dava Kıbrıs ve Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları adına ilk bakışta sevinçle karşıladım. ...