< < İçki ve sigara üstüne!


İçki ve sigara üstüne!

Yazan  23 Temmuz 2009
Çok içen, içtikçe efkârlanan, efkârlandıkça da hem ağlayan hem de gülen insanlar vardır. Teselli bulmak için içtiğini söyleyenler, içtikçe de teselli arayanlar vardır.

Dicle ve Fırat'ı "viski ve şampanya" Kızılırmak'ı da kırmızı şarap olarak hayal eden sarhoşlar vardır. Sarhoşluk yalnızca "şişede balık olmak" düşü değildir.

Bütün insanlar bir şeyler içer. Ama içenlerin arasında sigara içenlerin sayısı çok daha fazladır. Sigara ya da içki içenlerin hepsi de eninde sonunda içtiğine de içeceğine de pişman olur, yine de içmeye devam eder. Ne kadar içen insan varsa; o kadar da içmeyi bırakmaya teşebbüs eden insan vardır.

İnsanların içmeye nasıl başladıklarını doğru dürüst açıklamaları söz konusu değildir. Kimisi çocukluğundan kimisi erkekliğinden içmeye başladığını ve sonra da bir türlü bırakamadığını söyler. İçenlerin hemen hepsi "içen ölmüş de içmeyen ölmemiş mi" cümlesini kullanılır. Kim bilir? Belki de içenlerin normal zamanda görmedikleri ilginin daha fazlasını içerken görmesi, onları içkiye yöneltmektedir. İçince insan olanlar, ağlayanlar, gülenler, küçülenler, büyüyenler vardır.

İçenler ve içmeyenler!

Hem "yar"dan hem "ser"den vazgeçebilenlerden, gözü karalardan, tek başına dava yüklenenlerden içkiye teslim olanların sayısı da oldukça fazladır. Sorunlarını içkiye, cüretini sarhoşluğa ve servetini şişeye borçlu olanlar da vardır. İçtiğini savunanlardan içtiğine bin pişman olanlardan da söz edilebilir. İçki, nice yuva yıkmıştır. Kimi zaman cılız bünyeleri filin gövdesine çevirmiş, kimi zaman dev bünyeleri bir deri bir kemiğe indirgemiştir. İntiharların, cinayetlerin, tecavüzlerin, trafik kazalarının, boşanmaların, bin bir çeşit kazanın ve daha bilmem ne kadar düşük insan tavrının baş sorumlularından birisi içkidir.

Sonuçta giderek içmeyenler içenlerden, dumanlı olanlar olmayanlardan özür dileyecek bir konuma geldiler. Sarhoşluğuyla övünenler ve sarhoşluğu savunanlar nutuk üstüne nutuk atarken, sarhoş olmayı bir türlü beceremeyenler savunmada kalmıştır. Artık modern hayat; içkisiz ve dumansız düşünülemeyen bir hayat tarzı olarak takdim edilmektedir. Dumansız olan ya da aklını yedeğe almayan bilinci açık insanlar, belki de kullanılma katsayısı düşük olduğundan itibarsızdırlar. Çünkü günümüzde malum sektör için, içmeye hazır insanlar gereklidir.

Tehlikeli kölelik!

Hâlbuki ancak hayatı duman üzerine kurmamış, inandığı yolda sağlıklı yürüyen, ayık kalmayı sarhoş olmaya tercih eden insanlar özgür olabilir. Sonuçta kölelik, yalnızca bir insanın bir başka insana boyun eğmesi, ona uşaklık etmesi değildir. En kötü kölelik efendiye değil de bireyin kendi sağlığı aleyhine edindiği alışkanlıklara hizmet etmesidir. İçmek uğruna özgürlüğün ve onurun yitirildiği dramatik birçok vakaya rağmen gözleri ve gönülleri açılmayanlar için söylenecek çok fazla bir şey yoktur.

Sigara yasağı, içenleri değil içmeye yeni başlayacak olanları caydıracağı için önemlidir. Dumanı köşeye sıkıştırmayı amaçlayan bu yasağı alkışlamak gerek. Sonuçta bu yasak bireyi, kendi sağlığı aleyhine edindiği bir alışkanlığa karşı korumayı hedef almaktadır. Keşke insanlar, kötü alışkanlıklarını kendi arzularıyla terk edebilselerdi.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.
21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Suinbay Suyundikov   - 05-07-2020

ABD ve Taliban Arasında Varılan Tarihi Uzlaşı Neleri Kapsar?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Taliban arasında varılan tarihi uzlaşı hayata geçirilmesinin yabancı askerlerin Afganistan topraklarından tamamen çekilmesine ve bu ülkede istikrara yol açmasını umduklarını ifade etti.