Terörist üreten yapıyı yıkmak

Yazan  06 Ağustos 2009
Terörü üreten kaynaklar sayılamayacak kadar çok boyutludur. Terörizmi yalnızca demokratik hak ve özgürlükler sorunu olarak görmek yanlıştır.

Bu nedenle kimlik, temel hak ve özgürlüklerle ilgili önlemler düşünülürken terörü üreten sosyal, siyasal, ekonomik ve aile yapısının da mercek altına alınması gerekir. Kan davasının, töre cinayetlerinin, başlık parasının, ağa, şeyh ve bey baskısının insanlar üzerinde yarattığı travma iyi anlaşılmalıdır. PKK terörünün her ikisi de hapishanede tutulan bir ve iki numaralı isminin geçmişine göz ucuyla bakmak bile önemli ip uçları verecektir.

Öcalan'ın aradığı babayı bulması

Önce Türkiye'deki kanlı terörün bir numaralı organizatörü olan Öcalan'ın 1993'de M. Ali Birand'la yaptığı görüşmede söylediklerine bakalım: "Doğum tarihimi tam bilmiyorum. 1947/48 ya da 49. Üçünden biri. Ailemin en önemli özelliği, otoritesi son derece kırkılmış bir anne ve babanın bulunmasıydı. Kendimi bildim bileli aile içinde kavgacıydık. Şiddetli huzursuzluk vardı. Ailede... Köyden ilk ayrılışım aile içi kavgalar sonucu oldu. Ailede çok dayak yedim. Annem iki eliyle gırtlağımı sıkar, üç defa öylece kaldırır indirirdi. Tövbe de... 40 defa tövbe diyeceksin diye sıkıştırırdı. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım diyerek tövbe ederim. Tabi kurtulur kurtulmaz dışarı fırlar ve evi taş yağmuruna tutardım.../...Annemin anası Türk'tür. Kürtçeyi sonra öğrendim. Ben Kürt halkı için mücadeleye Kürt olduğum için değil, sosyalist olduğum için el attım".

Prof. Dr. Vamık Volkan, Abdullah Öcalan'ın hayat hikâyesi için şu değerlendirmede bulunur: "Yaşamı boyunca güçlü bir baba arar. Bilinçaltındaki 'baba', onun saldırganlığından memnun olacaktır" diyor. Öcalan'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı için şu tespitte bulunur: "Aradığı baba figürünü sonunda buldu! İçi rahatladı. Ellerini önüne kavuşturdu. Babasının, yani devletin önünde uslu bir çocuk gibi oturdu."

PKK'nın iki numaralı ele başı iken yakalanan Şemdin Sakık da Bilge Köyü katliamına ilişkin 2009 yılında hazırlanan rapor kapsamında Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği başkanıyla yaptığı görüşmede şunları söylüyor: "Mutlu bir aile ortamından gelip örgüte katılana rastlamadım. Örgüte katılanlar, benim gibi dışlanmış insanlardı". Eğitimine üvey kardeşi Sırrı Sakık yüzünden devam edemediğini belirten Şemdin Sakık "Bindiği uçağın parçalanmasını hayal ediyorum".

Kendi evini taş yağmuruna tutan ya da kardeşinin bindiği uçağın parçalanmasını şiddetle arzulayan bu yapıyı anlamak gerekir.

Şiddeti bilinçaltı yönetiyor!

İnsanlar seçtikleri büyük acıları ve büyük başarıları zamana karşı muhafaza ederler. Onları yaşadıkları acı gerçeği ya da mutlu anları bilinç altına yığarlar ve hiçbir zaman unutmazlar. Çoğu zaman çocuklukta karşılaştıkları travmaları iliklerine kadar sindirirler. Hatta bunları abartıp köpürterek mitleştirirler. Zamanı geldiğinde yaptıkları ya da yapacakları eylemler için seçilmiş travmalarını gerekçe olarak kullanırlar.

Öcalan ve Sakık gibi teröristler hayatta karşılaştığı bütün haksızlık, kötülük ve yetersizliklerin sorumlusu olarak başkasını görmüşlerdir. Onlar önyargılarının ürettiği günah keçisine saldırarak, aslında hiç farkına varmadan bir zamanlar bilinçaltlarına yerleştirdikleri ezilmişliğin ve başarısızlıkların intikamını alırlar.

Şiddeti sona erdirmek için siyasi paket hazırlığına girişenler öncelikle sorunun sosyo ekonomik ve psişik temellerinin bulunduğunu iyi görmeleri gerekir. Bölgenin ekonomik ve feodal yapısı, inanç sistemi, aile yapısı ve sosyolojik karakteri şiddeti bir anda bitirmeye müsait değildir. Bu yapı değiştirilip dönüştürülmeden istenilen sonucun alınması çok zordur. Alt yapı şiddet üreten fabrika kimliğinde olduğu sürece üst yapıda yapılan olumlu gelişmelerden istenilen sonuçlar alınmaz.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ersin Dedekoca   - 04-03-2024

2023 ve 2024 Işığında Kırılgan ve Sıkıntıda Bir Türkiye

Bu makalede, 2024 yılı 2023 verileri çerçevesinde Türkiye açısından siyasal, ekonomik, güvenlik, çevre ve uluslararası ilişkiler yönünden irdelenecektir. Türkiye için 2023 yılı, Yargıtay’da bir grup yargıç tarafından başlatılan bir “sivil darbe” ortamından geçtiği; dış politikada “U dönüşlerin” çoğ...