TARİHSEL-KÜLTÜREL ÖZDEŞLİKLER ÜZERİNDEN YUMUŞAK GÜÇ ÜRETİMİ: İSPANYA’NIN LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER’E YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ

02 Şubat 2024

İspanya’nın küresel ölçekte değerlendirme yapan Yumuşak Güç endekslerinde üst sıralarda yer alması ve trajik kolonyal hatıralara rağmen Latin Amerika ve Karayipler’de itibarının yükseliş eğilimini muhafaza etmesi, Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi modelinin ve bu çerçevede benimsenen politikaların dikkate değer olduğuna işaret etmektedir. İspanya Kamu Diplomasisinin LAK ülkelerine yönelik politikaları da kapsayan genel nitelikleri ve “ayrıcalıklı alan” kabul edilerek sıklet merkezi oluşturulan bu coğrafya için benimsenen özel bileşenleri konusunda aşağıdaki hususlardan söz etmek mümkündür:
• Fransa ve İngiltere Kamu Diplomasilerinden izler taşıyan kendine özgü ve pragmatik bir modeldir.
• Eski ve Yeni Kamu Diplomasisi (Geleneksel ve 21. yüzyıl Kamu Diplomasisi) türlerinin belirli yönlerini barındıran karma bir modeldir.
• Dış politikadaki Yapısal Diplomasi çerçevesinde şekillenmiştir.
• Hukuki ve politik açıdan güçlü bir altyapıyla desteklenmektedir.
• Devlet politikası olarak benimsenmiştir; yöntem ve güncellemeler dışında hükûmetlerin politik kimliğinden bağımsızdır.
• Dışişleri Bakanlığı liderliğinde gerçekleştirilen merkezî planlama ve yönetim ile dikey ve yatay iletişim/ilişkiler vasıtasıyla Kamu Diplomasisinin işleyişinde doğal bir koordinasyon ve uyum hali oluşturulmuştur.
• Kamu Diplomasisiyle ilgili tüm kamu kurumları, STK’lar ve özel şirketler güncel stratejik planlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nın direktif ve desteğine ya da yönlendirmesine maruzdur.
• Ülke adının markalaştırılmasına büyük önem atfedilmiştir.
• Ekonomik ve ticari girişimler ile eğitim ve kalkınma iş birliği vasıtasıyla nüfuzlu varlık göstermeye dayalı bir strateji benimsenmiştir.
• Eğitim ve kültürel alanda faaliyet gösteren Kamu Diplomasisi vasıtaları ciddi düzeyde kurumsallaşmış ve uzmanlaşmışlardır.
• Yöntem ve araçlar, gelişen teknoloji, politik ve ekonomik çerçeveye uyumla sürekli güncellenmektedir.
• LAK bölgesinde faaliyet gösteren itibarlı şirketler İspanya’nın imajına katkı yapmaktadır.
• LAK bölgesinde Kamu Diplomasisi faaliyet alanları geniş bir yelpazeye yayılmakta ve insan hayatının her alanına dokunmaktadır.
• LAK bölgesinde Avrupa Birliği üyeliği İspanya’nın LAK coğrafyasındaki imaj ve itibarı açısından çarpan etkisi yapmaktadır.
• Uluslararası kuruluşlar, başta İberamerika Konferansı olmak üzere LAK bölgesel kuruluşları ve stratejik ortaklarla ilişkiler İspanya’nın özgül ağırlığını ve hareket kabiliyetini artırmaktadır.
• LAK bölgesinde güncel vasıta ve yöntemlerle ortak bir popüler kültür yaratılmıştır.
• LAK bölgesinde genel olarak Kamu Diplomasisi ve özel olarak her türlü girişim, proje ve faaliyet kültür ve lisan ortaklığıyla ciddi olarak desteklenmektedir.

Latin Amerika ve Karayipler coğrafyasının tarihsel-kültürel bağlar ve stratejik çıkarlar açısından değişmez önemine bağlı olarak şekillenen “İspanya Modeli” ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda güncellenmekte, sürdürülebilir niteliği muhafaza edilmektedir. İspanya ve İberamerika’nın bir ortak dilde buluşması tarihsel köken-kültür hamasetiyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda ortak bir popüler kültür uzamında tarafların duygu dünyasındaki özdeşlik-yakınlık algısı pekiştirilme yoluna gidilmiştir. Bu olgu İspanya’ya Kamu Diplomasisi için önemli bir hareket ve iletişim kanalı sunmaktadır. İspanya’nın Latin Amerika ve Karayipler’de özellikle İspanyolca konuşulan ülkelerdeki varlık gösterme politikaları bahse konu coğrafyanın ABD hegemonyası, Çin ve diğer aktörlerin nüfuz kazanma politikalarıyla karşılaşmakla birlikte İspanya hükûmetleri tarafından bu sorunlu süreçlerin Avrupa Birliği’ne üyelik avantajı da kullanılarak yönetildiği dikkat çekmektedir.

RAPORUN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz: