Aksakallılar Konseyi Başkent Aşkabat'ta Çalışmalarına Başladı.

Yazan  19 Eylül 2016

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Aksakallılar Konseyi çalışmalarına başladı. Konseyin açılışında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov bir konuşma yaptı. Türkmenistan Devlet Başkanı konuşmasında, Türkmenistan’ın bağımsızlığına kavuştuktan sonra geçen 25 yılda, siyasal, sosyal, ekonomik ve insani yardım alanlarda ülkenin başarılarının ve geldiği seviyenin geniş bir resmini sundu ve ülkenin ve toplumun mevcut durumunu değerlendirdi. Sosyo-ekonomik alanda kazanılan başarılara dikkat çeken Türkmenistan Devlet Başkanı, özellikle son 25 yıllık dönemde 144 milyar dolara ulaşan yatırımla ülkede 544 büyük, sınai ve sınai olmayan tesisin inşa edildiğini kaydetti. Sayın Berdimuhammedov konuşmasında “1995 yılı verileriyle karşılaştırıldığında Türkmenistan’ın dış ticaret hacmi 8 kat arttı. Türkmenistan, iki adet büyük ölçekli enerji projesini; Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattını hayata geçirdi. Aralık 2015’te Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı inşaatı da başlatıldı.” dedi. Devlet başkanı Berdimuhamedov, 2007 yılından beri ülkede milli ekonomi, finans ve bankacılık sistemlerinde temel reformların yapıldığını kaydetti. Böylece, bugün Türkmenistan’ın ağırlıklı olarak tarım ülkesi olmaktan çıkarak bir endüstriyel güç haline geldiğini, planlı ve sistemli bir şekilde gelişmiş sanayi devletine dönüşmek için ulusal düzeyde bir devlet stratejisinin hayata geçirildiğini ifade etti. Devletin, özel sektörü sanayi, tarım, inşaat, hizmetler alanlarında ve diğer alanlarda teşvik ederek geliştirdiğini söyleyen Berdimuhammedov, bugüne kadar, gayri safi yurtiçi hâsıla içinde özel sektörün payının % 68’e ulaştığını (yakıt-enerji sektörü hariç),devlet dışı işletmelerin toplam sayısı 25,000’e çıktığını sözlerine ekledi. Türkmenistan Anayasasında değişiklik yapan yasa tasarısı kabul edildi. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat şehrinde düzenlenen Aksakallılar Konseyinde devletin Anayasasının yeni halini onaylayan Anayasa kanunu kabul edildi. Kabul edilen Anayasa değişikliği yasa tasarısı sonucunda ülkedeki anayasal kurum ve kuruluşlar ile siyasal sistem daha işlevsel ve gelişmiş olacak, devletin ve toplumun aşama-aşama demokratikleşmesi sağlanacaktır. Yeni yapılan düzenlemeler, özellikle siyasi çoğulculuğun ve çok partili siyasal yaşamın mantıksal açıdan devamı niteliğindedir. Anayasa değişikliği yasa tasarısı ile getirilen düzenlemelerden birisi de, Türkmenistan’da – ülkenin tarihinde ilk defa – İnsan hakları konusunda tam yetkili Temsilcilik makamının oluşturulmasıdır. Yani, insan hakları konusunda yeni bir kurumsal yapı ihdas edilmiştir. Anayasada değişiklik yapan yasa tasarısı Aksakallılar Konseyinde kabul edilmeden önce, ülkenin siyasi partilerinde, sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde kapsamlı olarak tartışıldı. Vatandaşlardan gelen teklifler ve istekler de göz önünde bulunduruldu.

Cesurhan Taş

Eğitim:

ODTÜ İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (1991-1996)

Diller: 

İngilizce: İleri seviyede

Rusça: Orta seviyede

Arapça: Orta düzeyde

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 12-02-2024

Kahire Ziyareti Sisi’nin Ocağına Düşmek mi?

Türkiye 2022 yılından beri Mısır ile bozulan ilişkilerini düzeltme çabası içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır gezisinin hala bu kapsamda düşünülmesi ve bugüne kadar gibi sonuçlar alındığının değerlendirilmesi gerekir.

Error: No articles to display