Asya Kaplanlarının Başarılı Stratejileri ve 21.Yüzyıldaki Son Durumları

Yazan  30 Temmuz 2021

Derleyen: Beyza Nur Gültekin

1960'lı yıllar ile 1990'lı yıllar arasında hızla büyüyen Güneydoğu Asya ülkelerini ifade etmek için kullanılan kavramdır. Bu ülkeler 1980'li yıllarda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından diğer gelişmekte olan ülkelere model olarak da gösterilmiştir. Asya Kaplanları olarak yukarıda hızlı ekonomik büyüme gösteren ülkelerden Hong Kong ve Singapur birer bölgesel finansal merkezler olarak gelişme gösterirken, G. Kore ve Tayvan da özellikle elektronik alanında hızlıca büyümüşlerdir. İhracat ve hızlı sanayileşme ile beslenen Dört Asya Kaplanı, 1960'lardan bu yana sürekli olarak yüksek ekonomik büyüme seviyelerini korudu ve toplu olarak dünyanın en zengin uluslarının saflarına katıldı.Bu ülkeler ve bölgeler, özellikle 1960 ve 1990’lı yıllar arasında yüksek büyüme oranları ve hızlı endüstrileşmeleriyle bilinirler. 21.yüzyılda Asya Kaplanları olarak bilinen bu ülkeler gelişmiş ülkeler kategorisine son derece yaklaşmışlardır. 

Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore, ortak pazarlama ve ekonomi stratejilerine sahiptirler. Bu ekonomik yükselişleri bu ülkelere Asya Kaplanları ünvanını vermiştir. Dört Asya Kaplanını oluşturan ülkeler, ihracata keskin bir odaklanma, eğitimli bir nüfus ve yüksek tasarruf oranları gibi ortak özelliklere sahiptir. Dört Kaplanın ekonomileri, 1997 Asya Mali Krizi gibi yerel krizlere ve 2008 kredi sıkışıklığı gibi küresel şoklara dayanacak kadar dayanıklı olduklarını kanıtladılar.

ASYA KAPLANLARINDA 21.YÜZYILDAKİ SON DURUM

Güney Kore

1960'larda, Güney Kore'nin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası, Asya ve Afrika'daki en yoksul ülkelerle karşılaştırılabilir düzeydeydi.Ancak o zamandan bu yana kısmen yakın hükümet, yönlendirilmiş kredi ve ithalat kısıtlamalarından etkilenen önemli bir büyüme gözlemledi. Aralık 2020 itibariyle, Güney Kore'nin toplam GSYİH'sı 1,59 trilyon ABD doları ve kişi başına GSYİH'sı 30,640 ABD doları, büyüme oranı -%1,9 ve nüfusu 51,8 milyondu.

Tayvan

Çin ile çekişmeli ilişkisine rağmen, Tayvan son kırk yılda başarılı oldu. Aralık 2020 itibariyle, Tayvan'ın kişi başına düşen GSYİH'si 28.180 dolardı.Güvenilir bir ihracatçı olarak ortaya çıktı. . GSYİH'si %2,5'lik bir büyüme oranıyla 660 milyar dolardı ve bu ülkeyi 23.6 milyonluk nüfusuyla Asya'nın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirdi.

Hong Kong

Hong Kong, Çin'de özel bir idari bölge (SAR) olarak kabul ediliyor. Hong Kong ve Çin'in ilişkilerini yeniden değerlendireceği 2047 yılına kadar savunması dışında tüm faaliyetlerinde özgürlük tanıyor.Son raporlar, bölgenin ekonomik özgürlüğü ölçen ölçeklerde son derece yüksek olduğunu, Aralık 2020 itibariyle yaklaşık 340 milyar dolarlık bir GSYİH, 45.180 dolarlık bir kişi başına GSYİH,% 2,9'luk bir büyüme oranı ve 7,6 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor.

Singapur

Sadece 5,8 milyon vatandaşı olmasına rağmen, Singapur'un GSYİH'sı 340 milyar dolar, kişi başına düşen GSYİH Aralık 2020 itibariyle 58.480 dolar ve büyüme oranı -%6'dır.

Kaynak: investopedia, jstor

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR