< < AB Araştırmaları Merkezi'nden Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi'nde, 'Türk Dış Politikası Açısından Batı ile İlişkiler' Paneline konuşmacı olarak katıldı.


AB Araştırmaları Merkezi'nden Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi'nde, 'Türk Dış Politikası Açısından Batı ile İlişkiler' Paneline konuşmacı olarak katıldı.

Yazan  04 Mayıs 2012

AB Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi'nde 4 Mayıs 2012 Cuma günüsaat 14.00'da katıldığı 'Türk Dış Politikası Açısından Batı ile İlişkiler' Panelinde Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumunu değerlendirmiştir. Sunumunda, adaylık statüsünden müzakerelerin başlamasına, imtiyazlı ortaklık tartışmalarından'pozitif gündem'e kadarson dönem tartışmalara değinen Mercan, müzakerelerin mutlak birbelirsizlik içerisinde olduğunu vurgulamış ve 2000'lerin ortasındaki imtiyazlı ortaklık önerileriyle günümüz pozitif gündem oluşturma çabalarının aynı unsurlara dayandığını belirtmiştir.Fakat bunun,mevcut işbirliğini böyle bir ortaklığa taşıma şeklinde anlamlandırılmadığını ifade etmiştir. Pozitif gündemle birlikte 'sonuçtan ziyade sürece odaklanma' algısının pekiştiğini, bunun da sürece dayalı kalkınma ile bağdaştırıldığını ifade etmiştir. Yeni gündemin, AB'nin, ilişkilerdeki sorun alanlarından kendi aleyhinde olanları bertaraf etmek için bir güvenlik alanı yaratma çabasının sonucu olduğunuöne sürmüştür. İlişkilerdeki sorun alanları ve yeni gündemin bunu aşma potansiyeli tartışılmıştır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...