Türkistan'da Bütünleşmenin Şifreleri

Yazan  07 Kasım 2012

Timur Devleti'nin 1507'de yıkılmasının ardından Türkistan'da başlayan işgaller, 20. Yüzyıl'da tamamlanmış ve Türkistan'da bağımsız bir Türk devleti kalmamıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması, Timur Devleti'nin yıkılmasıyla başlayan sürecin tersine döndüğü ve Türkistan'da yeniden Türk Devletlerinin bağımsızlıklarını kazandıkları yeni bir dönem olmuştur. Batı Türkistan'da bağımsızlığını kazanan dört Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, Türkistan'da bütünleşme sürecinin başlangıcıdır. Bu makalede Batı Türkistan'daki bütünleşme sürecini başarıya götürebilecek konular ve bütünleşmeyi engelleyecek sorunlar, 20. Yüzyılın en önemli bütünleşme modeli olan Avrupa Birliği ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Türk Cumhuriyetlerinde bütünleşme sürecinin hızlanması için öncelikle söylemde sık sık vurgu yapılan tarihi ve kültürel bağların bir bütünlük içinde güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin en iyi ve kalıcı şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken üç şey vardır. Bunlar, ortak dil ve alfabenin oluşturulması, tarih, edebiyat ve coğrafya dersleri için ortak müfredatın oluşturulması ve Türk Cumhuriyetleri arasında sistemli, yoğun bir öğrenci değişim programının uygulanmasıdır.

Batı Türkistan'da coğrafyanın geneline yayılmış ve hiçbir devletin tek başına aşamayacağı sorunlar mevcuttur. Bundan dolayı bu tip sorunlar, bütünleşme süreçleri için fırsatlara dönüşmektedir. Batı Türkistan'da bütünleşmeye fırsat yaratabilecek sorunlar dört ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki; nüfus ile coğrafya arasındaki orantısızlığın oluşturduğu jeopolitik sorundur. İkincisi; güvenlik sorunları, üçüncüsü; ekonomik temelli sorunlar ve son olarak da ekolojik sorunlardır.

Makalenin tamamı 21. Yüzyıl Dergisi'nin Kasım Sayısında


Dergimizin Türkiye'deki Satış Noktaları: http://www.21yuzyildergisi.com/satisnoktalari.html

Dergimize Abonelik : http://www.21yuzyildergisi.com/abonelik.html

Bilgi: Hülya Kocaoğlu

Tel: 0312 489 18 01

Faks: 0312 489 18 01

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Gözde Kılıç Yaşın   - 23-01-2021

Balkanlarda Pandora’nın Kutusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 14-15 Aralık 2020 tarihli Bosna-Hersek ziyareti, kritik gelişmelerin habercisi gibiydi. Ziyaret boyunca tartışma yaratan tüm hususlar Rusya’nın Balkanlardaki yeni bir girişimine işaret ediyor. Balkanlarda hâkimiyet kurma eskimeyen bir konu ve iki yüz yıl önces...