RUSYA-BELARUS: (KAVGALI) AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ


RUSYA-BELARUS: (KAVGALI) AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Yazan  18 Mayıs 2010
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusya ve Belarus arasındaki yakınlaşmalar iki ülkeyi 26 Ocak 2000’den itibaren “İttifak Devleti” adı altında bir araya getirdi.

Fakat Putin-Lukaşenko arasında zaman zaman doruğa yükselmiş tartışmalar "İttifak Devleti"nin adına uygun bir yapı olmadığını ortaya koydu. Sorunlar bugün de devam etmektedir. Rusya yetkilileri Belarus'u rahatlıkla sofraya otururken ortaya yemek koymayan asalak birisi olarak görmekteler. Belarus da Rusya'nın ortak değil de "ağabey" tavrı sergilediğinden rahatsızdır. Son dönemde Kırgizistan'da yaşanan olaylarla ilgili iki ülke yönetiminin farklı tutumları Rusya ve Belarus'u tekrar karşı karşıya getirdi. Bu süreçte Lukaşenko Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüyle ilgili de sert eleştirilerde bulundu. Bundan önce de Rusya'yı üzen başka bir konu Belarus'un Abhazya ve Osetya'nın bağımsızlığının tanınmaması olmuştur.[1] İki ülke arasındaki sorunlu konulardan biri de enerji güvenliği konusudur. Belarus Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için değişik yollar aramaktadır. Önceler Belarus'ta yapılacak (2010 ve 2018) nükleer enerji santrallerinin Rusya tarafından inşa edileceği dile getirilirken son dönemde Çin ve Fransa'nın adı da sıkça zikredilmektedir. Enerjiyle bağlantılı diğer önemli sorunlardan birisi de Gümrük Birliği konusudur. Rusya'nın Belarus'a sattığı petrolün gümrük anlaşması dışında tutması Lukaşenko'yu çileden çıkarmıştır. Zira bu uygulamanın Belarus'a maliyeti 2 milyar dolardır.[2] Bu tartışmalar sürerken Belarus Venezüella'yla anlaşma yaparak enerji güvenliğini bu ülkeden yapılacak petrol ithalatıyla çözmek istemektedir.[3]

İki ülke arasında son günlerde meydana çıkan önemli tartışma konularından biri de Rusya'nın Belarus'daki askeri üsleridir. Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz Filosunun kalış süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşma imzalandırdıktan sonra Belarus'daki askeri üsler konusu da gündeme gelmiştir. Zira Ukrayna söz konusu anlaşma karşılığında ucuz doğalgaz alarak on sende 4o milyar dolarlık tasarruf sağlayacaktır. Bunu gören Lukaşenko "ben de isterim" havasına girerek üslerin kira parasını gündeme getirmiştir. Hazırda Belarus'ta iki Rus askeri üssü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Vileyka 43. İletişim Kavşağı, ikincisi ise Gantseviçi (Baranoviçi)Münferit Radyoteknik Kavşakı'dır.Rusya Askeri Donanmasının bölgesel iletişim merkezi "Vileyka" (veya "Antey" radyo istasyonu) Minsk ili Vileyka ilçe merkezinden 10 km mesafede yerleşmiştir. Rusya Askeri Deniz Kuvvetleri İletişim Merkezinden gelen kodlaştırılmış sinyaller "Antey" aracılığıyla yeniden, neredeyse tüm okyanuslarda bulunan denizaltılara iletilir (geri iletişim dahil). Emirler "nükleer çantadan" da verilebilir. Alan arazisi 650 hektardır. Üste 350 subay ve astsubay görev yapmaktadır.[4] İkinci üs ise Gantseviçi (Baranoviçi) Münferit Radyoteknik Kavşağıdır. "Volga" tipli "Baranoviçi kavşağı" erken uyarı sistemi Baranoviç şehrinden 48 km mesafede yerleşmektedir. Baranoviçi üssü Rusya ve Belarus arasında 1995 yılında imzalanmış anlaşma gereği 25 yıllık bir süreyle kiralanmıştır. Fakat Rusya her hangi bir ödeme yapmamaktadır.[5] Lukaşenko üslerle ilgili hatırlatmada bulunarak Rusya'nın bugüne dek Belarus'a tek kuruş bile ödemediğini, Belarus ordunsun İttifak Devletinin batı sınırının korunmasında önemli rol üstlendiğini de ifade etmiştir.[6]

Lukaşenko'nun son günlerde üzerinde durduğu konulardan biri de Belarus'daki zenginleştirilmiş uranyum meselesidir. Lukaşenko bu ürünün Belarus'ta bulundurulacağını, bilimsel araştırmalar için kullanılacağını, bunun MAGATE'nin denetimi altında bulunduğunu, uranyum konusunda Rusya ve ABD'nin Belarusu köşeye sıkıştırdığını ifade etmiştir.

Belarus-Rusya arasındaki sorunların yakın dönemde çözüleceği ihtimal edilmemektedir gözükmemektedir. Bilakis yakın tarihte Gümrük Birliği ile ilgili sorunlar daha da artabilir. Bazı yorumcular son dönemde Rusya'nın Belarus üzerinde yoğun ekonomik ve siyasi baskısının söz konusu olduğunu söylemektedir. İki ülke liderlerinin kişisel duruş ve davranışları da iki ülke arasındaki sorunların armasına neden olmaktadır. Lukaşenko ve Putin'in birbirlerinden nefret duydukları bilinen bir gerçekliktir. Rusya ve Batı arasında "debge oyunu" kurmak isteyen Lukaşenko Batıda en fazla eleştirilen liderlerdendir. Buna rağmen Lukaşenko'nun iktidardan gitmesini Batı kendi açısından sakıncalı bulmaktadır. Lukaşenko'nun gitmesi sonuç olarak Batı yanlısı, liberal çizgili muhalefetin iktidara gelmesi sonucunu doğurmayabilir. Yeni iktidar daha fazla Rusya yanlısı bir kişi veya grup da olabilir. Belarus toplumunun yapısı da böyle bir senaryonun gerçekleşmesine müsaittir. Lukaşenko'nun kullanmak istediği başka bir taktik de Medvedev-Putin "rekabeti"ni kendi lehine dönüştürmektir: Yani Medvedev'i muhatap alarak birçok konuda anlaşmak ve dolayısıyla Putin'i devre dışı bırakmak. Mart ayında Putin Rusya-Belorus ilişkilerindeki sorunların çözülmesi amacıyla Minsk'e geldiği sırada Lukaşenko aniden Venezuela'ya seyahat etmiştir. Putin ise bunu bir provokasyon olarak algılamıştır.[7] Bazı siyasi yorumcular Yanukoviç'in de aynı taktiği, yani "cumhurbaşkanları düzeyinde işbirliği" taktiğini kullanarak Putin'i devre dışı bırakma isteğinde olduğunu yazmaktalar. Rusya'nın siyasal yönetim yapısı buna müsait değildir. Çünkü ülkeler arasındaki ikili ilişkilerde birçok konunun, özellikle enerji konusunun doğrudan muhatabı Putin'dir. Bazı yorumcular, Yanukoviç ve Lukaşenko'nun bunu idrak ettiklerini ve Putine'e karşı tabiri caizse bir nevi "başkanlar ligi"ni oluşturmağa çalıştıklarını, Medvedev'i de bu lige katmak istediklerini söylemekteler. Bu lig başarılı bir duruş sergilerse Yanukoviç ve Lukaşenko için enerji güvenliği sorununu çözmek, Medvedev'in de Putin'e karşı elini kuvvetlendirmek ihtimali büyüktür.[8] Fakat ilerideki ılımlı Medvedev'in koltuğuna sert Putin'in oturma ihtimali daha fazladır. Lukaşenko da 2010 yılında yeniden cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak. Demek ilerideki Putin-Lukaşenko iktidarları döneminde Rusya-Belarus ilişkilerindeki sorunlar davam edecektir. "İki koçun başı bir kazana sığmaz" misali Lukaşenko-Putin'in kafalarının ittifak kazanına sığması pek zor gözükmektedir.

 

 

 


[1] Нефть, грубость и непродуманность. Как обычно!

("Russia Profile",Россия). 18.03.2000.

[2] Виталий Портников, Президентская лига, ("Glavred",Украина)

http://inosmi.ru/belorussia/20100423/159507773.html

[3] Лукашенко нашел альтернативный источник энергии за океаном

("Наша Нiва",Белоруссия)

http://inosmi.ru/belorussia/20100316/158641862.html

[4] Военные базы РФ за границей. Справки, http://www.rian.ru/spravka/20100215/209344182.html

[5] Военные базы РФ за границей. Справки, http://www.rian.ru/spravka/20100215/209344182.html

[6] Александр Корчницкий, Лукашенко напомнил России о базах, http://www.utro.ru/articles/2010/04/26/890621.shtml

[7] Нефть, грубость и непродуманность. Как обычно!

("Russia Profile",Россия). 18.03.2000.

[8] Виталий Портников, Президентская лига,("Glavred",Украина), http://inosmi.ru/belorussia/20100423/159507773.html

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Suinbay Suyundikov   - 26-01-2021

Son Günlerde Rusya’da Neler Oluyor?

23 Ocak'ta Rusya şehri düzinelerce Alexei Navalny'yi desteklemek için mitingler düzenledi.  Noviçok sinir gazı ile zehirlenerek tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra 30 gün süreliğine gözaltına alındı.