< < 21. Yüzyıl'ın 68. Sayısı: IŞİD'in Dini ve Politik Kodları


21. Yüzyıl'ın 68. Sayısı: IŞİD'in Dini ve Politik Kodları

Yazan  24 Temmuz 2014
21. Yüzyıl'ın Ağustos 2014/68. sayısı 1 Ağustos'tan itibaren tüm seçkin kitapçılarda...

Dergi Bülteni için lütfen tıklayınız  /assets/uploads/files/21.%20Y%C3%9CZYIL%20B%C3%BClteni-%2068%20say%C4%B1.%283%29.pdf

Makale Özetleri

TÜRKİYE, ABD, İRAN VE BARZANİSTAN

 

Şanlı Bahadır KOÇ

 

Bu yazıda Irak’tan kopacak bir Kürt devleti ihtimali Türkiye, bölgesel dengeler ve ABD açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.Kısa vadede Irak’taki karmaşadan bir Kürt devleti ihtimali çıkması yüksek değil ama yükselen bir ihtimaldir. Kürtler en kötü ihtimalle bir sonraki krize argüman ve destek cephaneleri daha güçlü olarak gireceklerdir. "Kürt devleti"  meselesi artık bölgenin ve uluslararası siyasetin gündemine girmiştir ve “aşinalık” kazanmıştır. Kürt devletinin önünde güçlü bölgesel engeller olmakla beraber bunlar sanki artık bir parça daha aşılabilir hale gelmiştir.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

KDP-PKK-IŞİD ÜÇGENİ

 

Merve ÖNENLİ GÜVEN

 

Irak’ta IŞİD’in silahlı operasyonları çerçevesinde bölgedeki dengeler değişmektedir. Bölgedeki unsurların mevcudiyetlerini muhafaza etmenin yanı sıra aynı zamanda ortaya çıkan boşluktan yararlanarak daha da güçlü bir konum elde etme amacı içerisinde oldukları görülmektedir. IŞİD’in yarattığı ortamın dinamikleri, PKK’nın Irak’taki varlığı açısından önem arz etmektedir. Bu yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık ilanına ilişkin söylemleri çerçevesinde, Irak’ın kuzeyinde kurulabilecek olası bağımsız Kürdistan’ın, PKK’nın Irak’taki mevcudiyetini nasıl etkileyeceği, ne tür sonuçların ortaya çıkabileceği değerlendirilmiştir.

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

ÜÇÜNCÜ İMPARATORLUK VEYA 4. REİCH

 

Hasan KÖNİ

 

1991’de Sovyetlerin yıkılmasıyla süper imparatorluk olarak ortaya çıkan ABD’nin günümüzdeki iki rakibinden birincisi bir zamanlar Anglo-saksonların afyonlayarak ekonomisini ele geçirdiği Çin, diğeri ise ekonomiyi bir savaş olarak gören Alman şansölyesi Otto Von Bismark’ın ellerinde büyüyen Almanya. Almanya’nın Zollverein denilen, Alman prenslikleri arasındaki gümrük birliği daha o zamanlar bölgede bir serbest dolaşım ağı yaratmıştır. Bu ekonomik yapı Prusya etrafında Alman birliğinin oluşmasını sağlamıştır.. 1887’den itibaren İngiliz endüstrileri Alman mallarının İngiliz pazarlarını kapsamalarından korkmuşlardır.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

IŞİD AYAKLANMASININ SÜNNİ ARAPLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

Serhat ERKMEN

 

Irak'ta 10 Haziran 2014'te Musul'un Irak Şam İslam Devleti'nin eline geçmesiyle başlayan olaylar Irak'ın iç politikasında köklü değişiklikler yaratmıştır. İşgalden sonra etnik ve mezhepsel çizgiler üzerinde yeniden inşa edilen ülkede siyasetin ana aktörleri arasındaki ayrışma derinleşirken özellikle Iraklı Kürtlerin önemli bir kısmı bağımsızlık taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getirmeye başlamışlardır.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİNDEN İSLAM DEVLETİNE GİDEN SÜREÇ

 

Tarık Sulo CEVİZCİ

 

 Irak Şam İslam Devleti, Türkçe kısaltması IŞİD, Arapça adlandırılması Eddevletül Islemiyye Fil Iraki Vel Şam ve kısaltması(DAİŞ), ve İngilizce adlandırılması ise Islamic State In Iraq And Sham (LEVANT)kısaltması(ISIS) ya da kendi tabirleri kısaca EL-DEVLE olarak isimlendirdikleri cihatçı, selefi ve tekfirci anlayışa sahip, yer yüzünde hilafet devletini kuracağını ve İslami şeriat sistemini hakim kılacağını iddia eden silahlı, dünyanın birçok bölgesinden gelen milislerden oluşan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren ve birçok ülke tarafından terör listesine alınmış karanlık bir terör örgütüdür.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

NEO-HARİCİLER

 

İskender ÖKSÜZ

 

Seviye düştükçe nefret ve saldırganlık artıyor. Bunu siyasette görüyorsunuz. Sosyal medyada görüyorsunuz. Hele ikisi birleştiğinde, yani sosyal medyadaki siyasette “esfeli safilin”in manasını anlıyorsunuz. Muhaliflerine, muarızlarına sıfır-altı kalitede bir üslupla saldırıyorlar. Hadi onlar muhaliftir, olabilir diyelim. Fakat aynı düşüncede olanların birbirine hitabı bazen muarızlara yönelttiklerinden daha acımasız, daha edepsiz.   

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

IŞID’IN HİLAFET AÇIKLAMASINDAKİ DİNİ-POLİTİK KODLAR

 

Prof. Dr. Hilmi DEMİR

 

IŞİD, İslam Devleti kurduğunu açıkladı, bir de Halife atadı. Değişik dillerde çevirisi de yayımlanan bu hilafet beyanı ne anlama geliyordu? Açıklamada yer alan ideolojik ve sembolik ifadelerin dini-politik anlamları neydi? Bu soruların cevabını ararken aynı zamanda İD’in dayandığı dini politik ard alanı da anlama imkanı bulacağız. Çünkü Ortadoğu’da faaliyet gösteren dini içerikli örgütlerin kullandıkları ideolojik ve sembolik dilin şifrelerini çözmek ve anlamaya çalışmak onların dünya tasavvurlarını ve siyasi hedeflerini de anlamayı kolaylaştıracaktır.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

            KIZIL ELMA’NIN HEDEFİ AVRUPA BİRLİĞİ’DİR!

 

Dr. Halit KAKINÇ

Soyut’tan somut’a… Sembolizm’den realizm’e uzanan bir yol izleyelim. Nedir Kızıl Elma? Kızıl Elma, Türk Mitolojisi’nde Türkler için ulaşılması düşlenen bir hedef… Mutluluk sağlayacak kolektif bir amacın simgesidir. Tarihî akış içinde ilerlemenin sembolüdür.  Kızılelma, yorumlara göre kimi zaman bir belde… Kimi zaman ulaşılmaklığı gereken özlenen bir birlikteliktir.  Genelde hep Batı yönündedir… Toplumsal bir düşün pratiğe yansıması dileğidir.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN 40. Yılı: Kazanımlar ve Kayıplarla 40 Yılın Muhasebesi

 

Gözde KILIÇ YAŞIN

 

Kıbrıs'ta Türk varlığından haberdarız, değil mi? Kıbrıs'ta Türk Vakıf Malları olduğunu ve mücadelesini verebileceğimiz hukuki hususlardan haberdarız, değil mi? Hala müzakere edebilecek nüfus yoğunluğuna sahibiz değil mi? Kıbrıs'tan Türk vatanı olarak bahsedebiliyor, değil mi? Demek ki Kıbrıs, Girit olmamış. Daha ne olsun ki? Kıbrıs Bosna olmamış, Kıbrıs Filistin olmamış, Kıbrıs Kerkük olmamış, daha ne olacaktı?

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

BRICS: ASYA’DAN LATİN AMERİKA’YA UZANAN KÖPRÜ

 

Dr. Kubilayhan ERMAN

 

BRICS, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve SSCB’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan tek kutuplu uluslararası sisteme, yeni küresel aktörlerin katılmasıyla şekillenen konjonktürün yönlendirdiği ekonomik, sosyal ve siyasi bir eşgüdüm projesidir. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu bu yapı, son yıllarda artan ekonomik ve ticari girişimlerinin yanı sıra işbirliğine dayalı birliktelik nedeniyle gittikçe belirginleşen siyasi varlığı ve stratejik önemiyle dikkat çekmektedir.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN 89 GÖÇÜNÜ HAZIRLAYAN ERİTME POLİTİKASINA KARŞI DİRENİŞİ

 

Prof. Dr. Zeynep ZAFER

 

Bulgar siyasetçilerin, 1912’de patlak veren Birinci Balkan Savaşı’ndan 1985’e kadar belli aralıklarla yarattığı ve gerçekleştirdiği kitlesel “gönüllü” ve zorunlu Bulgarlaştırma hareketleri, 1877’de başlayan göçlerle bağlantılıdır ve bir bütün olarak incelenmelidir. 93 Harbi sırasındaki zorunlu göçü ve 1912 yılı zorunlu Hıristiyanlaştırma/Bulgarlaştırma uygulamaları,  Bulgar yetkilileri için ilk deneyimler niteliğini taşımakta ve daha sonraki süreçler için birer örnek teşkil etmektedir.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

TÜRK DÜNYASI AKADEMİSİ İŞLEYİŞ VE VİZYONU HAKKINDA GÖRÜŞLER -I-

 

Kemal ÜÇÜNCÜ

 

Türk ülkeleri arasındaki işbirliği ve entegrasyon imkânlarını araştırmak, bilimsel ve kültürel araştırmalara yön vermek ve politikaları belirlemek, bilgi temelli bir yeni vizyon çizmek üzere ortak bir akademik yapılanma zaruretine binaen Türkiye, önce Kazakistan’da Ahmed Yesevi Üniversitesini, ikinci olarak da Kırgızistan’da Manas Üniversitesini kurmuştur.                     

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

 

YÜKSEK ALGI, DERİN TARİH VE ŞEYH SAİD GERÇEĞİ

 

Zülküf SARITEPE

 

Derin Tarih Dergisi'nin "Resmi Tarihin Kara Deliği, Şeyh Said Gerçeği" şeklindekapak konusu yaptığı Şeyh Said hakkındaki dosya, algı oluşturma, yönlendirme ve yönetme çerçevesinde incelenecektir. "Resmi Tarihin Bir Çarpıtması Daha Çöküyor" spotu ile sunulan dosyayı okuyan ve konuyla alakalı detaylı bilgisi olmayan insanda "Şeyh Said'in samimi bir Müslüman olarak dini taleplerini Mustafa Kemal Paşa'ya iletmek arzusundan başka bir düşüncesi yokken, halkın talepleri ve rejimin uygulamaları Şeyh Said'i kıyama mecbur etmiş ve bu büyük alim ve gaziye büyük haksızlıklar yapılmış" şeklinde bir kanaat oluşuyor zihinde… Oluşturulmaya çalışılan algı bu; peki gerçek bu mu?

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

“DÜNYAYI KURTARAN CASUS”: OLEG PENKOVSKY

 

Mehmet TUZCU

 

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilim, 60’lı yıllara gelindiğinde arka arkaya yaşanan olaylarla tehlikeli bir tırmanışa geçer. 1 Mayıs 1960’da ABD’ye ait bir U-2 keşif uçağı Sovyetler Birliği semalarında düşürülür, uçağın pilotu sağ olarak ele geçirilir ve havadan çektiği resimlerle birlikte ifşa edilir. Nisan 1961’de John F. Kennedy başkanlığında Küba’ya düzenlenen Domuzlar Körfezi harekâtı başarısızlıkla sonuçlanır.

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

Tarihte Bu Ay

Türkistan Kurtuluş Mücadelesinde Bir Osmanlı Paşasının Şahadeti

4 Ağustos 1922

 

Türkler tarihte yaşadıkları göçlerle farklı coğrafyalara dağılmış olmalarına rağmen tarih, farklı coğrafyalardaki Türklerin birbirine bağlı ortak kaderlerinin varlığını göstermeye devam etmiştir.Mustafa Kemal Paşa yaşayarak, Cemal ve Enver Paşalar ölerek Ön ve Ortaasya İslam ve Türklerinin tarihinde 16. asırdan itibaren başlayan ikinci devrenin (inhitad devrinin) artık kapandığını ve üçüncü devrin, istiklal ve aktivite devrinin başlamış olduğunu gösterdiler

 

Devamı 21. Yüzyıl’da…

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display