×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 116Düşman Sevindiren Savcılar

Yazan  27 Ağustos 2008
VURAL SAVAŞ - Ergenekon İddianamesi'ni, Enis Berberoğlu şöyle özetliyor (Hürriyet/9.08.2008): "İddianamede de­niliyor ki: 'Bu ülkede terör sorunu yok­tur ... Terörün sahibi ya sivil veya ünifor­malı devlettir.' Sizce de öyle mi?"

Elbette değil. Ancak bunun böyle ol­duğunu kanıtlamak için; Anayasamızı, hi­çe sayarak delil toplayan, vatan haini ol­duğundan kuşku duyulmayacak "gizli ta­nıklar"ın beyanlarından medet uman, polislerimiz ve savcılarımız olduğu, Erge­nekon İddianamesi'yle açık bir biçimde ortaya çıktı.

Burada sözü Mustafa Mutlu'ya bırakıyo­rum (Vatan Gazetesi/9.08.2008): "Er­genekon Savcısı'nın 'gizli tanıkları'ndan biri yanlışlıkla deşifre olmuş ... Biraz araş­tırılınca görülmüş ki; hayatlarını terörle mücadeleye adayan emekli generalleri akıl almaz bir şekilde suçlayan bu zat, bir zamanlar eli kanlı terörist başı Apo'nun sağ kolu, hatta tetikçisiymiş! ... Alman po­lisince yakalanıp Türkiye'ye teslim edil­miş. 2005'ten beri cezaevinde bulunuyor­muş! Eğer savcının diğer 'gizli tanıklar', bu tetikçi gibiyse, varın iddiaların ciddiye­tini siz düşünün!"

Ergenekon savcılarının, Kutlu Savaş'ın 1996 yılında yazdığı rapordaki, "Çok gizli devlet sırrı olduğu" gerekçesiyle hiçbir za­man açıklanmayacak olan, 12 sayfalık bö­lümü açıklamaları, Nazlı Ilıcak'ı bile çile­den çıkardı. "Devlet sırları işportada" baş­lıklı yazısında şöyle diyor (Sabah Gazete­si/ 12.08.2008):

"Susurluk raporunu hazırlayan Kutlu Savaş'ın 'Devlet sırrı' diye açıklamadığı 12 sayfanın kamuoyuna açıklanması tam bir felaket. Böylece, Türk devleti, şunları itiraf etmiş oldu: 'Azerbaycan'da darbe te­şebbüsüne karıştım; yurtdışında PKK'ya destek veren işyerlerine bombalı saldırılar düzenledim; ASALA terör örgütüne mu­kabelede bulunmak için Hollanda ve Fransa'nın değişik şehirlerde 20'ye yakın bombalama eylemi gerçekleştirdim; Ara Toranyan ve Henry Papazyan'ın otosundaki bombalar patladı; buna mukabil, Nubar Yalımyan öldürüldü. PKK'ya destek veren Yunanistan'a aynen karşılıkta bulundum; büyük orman yangınları çıkarttım. Bizim turizm bölgemizdeki eylemler­den sonra, Yunanistan'ın Girit ve Rodos gibi turistik şehirlerindeki patlamalarda benim parmağım vardır."

Can Ataklı'nın "Savcı Türkiye'yi terörist ülke yaptı" başlığıyla yazdıkları üzerinde, her vatansever Türk vatandaşı düşünmeli­dir: "...Bu belgeyle Türkiye hem 'terörist ülke' damgası yiyebilir, hem de pek çok uluslararası ilişkideki itibarını ve en önem­lisi inandırıcılığı kaybeder. Fransa 'Benim ülkemde bombalar patlattın, Ermeni soykı­rımı yapmadığına nasıl inanırım' derse ce­vabımız var mı? Ergenekon savcıları, aldık­ları destekle coşmuş ve uçuşa geçmiş.' Tür­kiye'ye ise geçmiş olsun."

Ergenekon İddianamesi'yle yapılan yasal ve anayasa ihlalleri, sadece "kınama" veya "eleştiriyle geçiştirilebilecek eylemlerden" değildir.

TCK'nın 329'ncu maddesinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yarar­lan bakımından niteliği itibariyle gizli kal­ması gereken bilgileri açıklayanların ceza­landırılacağı" hükme bağlanmıştır.

Başta Adalet Bakanı olmak üzere, tüm Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye­leri; yalnız anılan yasa maddesini değil, ki­şi hak ve özgürlüklerini güvenceye alan tüm yasa ve Anayasa maddelerini ihlal ederek soruşturma ve kovuşturma yapan ve yaptıran hakim ve savcıları görevde tu­tarak; bana göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmaktan çıkarılmasına ve Cumhuriyetimizi ayakta tutmaya çalışan tüm kişi ve kurumlarımızın yıpratılmasına maalesef katkı sağlıyorlar.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

  II.Mahmut, Vakay-ı Hayriye adıyla, Aksaray-Et Meydanı’ndaki yeniçeri kışlaları top ateşine tutularak 6.000'den fazla yeniçeri öldürülmüş ve isyana katılan yobaz takımı tutuklanmıştır. Askeri kuvveti çok zayıflayan Osmanlı’nın Donanması 1827’de Navarin’de sonra Sinop Limanında yakılınca Osmanlını...

Error: No articles to display