×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 116

 Bu sayfayı yazdır

Düşman Sevindiren Savcılar

Yazan  27 Ağustos 2008
VURAL SAVAŞ - Ergenekon İddianamesi'ni, Enis Berberoğlu şöyle özetliyor (Hürriyet/9.08.2008): "İddianamede de­niliyor ki: 'Bu ülkede terör sorunu yok­tur ... Terörün sahibi ya sivil veya ünifor­malı devlettir.' Sizce de öyle mi?"

Elbette değil. Ancak bunun böyle ol­duğunu kanıtlamak için; Anayasamızı, hi­çe sayarak delil toplayan, vatan haini ol­duğundan kuşku duyulmayacak "gizli ta­nıklar"ın beyanlarından medet uman, polislerimiz ve savcılarımız olduğu, Erge­nekon İddianamesi'yle açık bir biçimde ortaya çıktı.

Burada sözü Mustafa Mutlu'ya bırakıyo­rum (Vatan Gazetesi/9.08.2008): "Er­genekon Savcısı'nın 'gizli tanıkları'ndan biri yanlışlıkla deşifre olmuş ... Biraz araş­tırılınca görülmüş ki; hayatlarını terörle mücadeleye adayan emekli generalleri akıl almaz bir şekilde suçlayan bu zat, bir zamanlar eli kanlı terörist başı Apo'nun sağ kolu, hatta tetikçisiymiş! ... Alman po­lisince yakalanıp Türkiye'ye teslim edil­miş. 2005'ten beri cezaevinde bulunuyor­muş! Eğer savcının diğer 'gizli tanıklar', bu tetikçi gibiyse, varın iddiaların ciddiye­tini siz düşünün!"

Ergenekon savcılarının, Kutlu Savaş'ın 1996 yılında yazdığı rapordaki, "Çok gizli devlet sırrı olduğu" gerekçesiyle hiçbir za­man açıklanmayacak olan, 12 sayfalık bö­lümü açıklamaları, Nazlı Ilıcak'ı bile çile­den çıkardı. "Devlet sırları işportada" baş­lıklı yazısında şöyle diyor (Sabah Gazete­si/ 12.08.2008):

"Susurluk raporunu hazırlayan Kutlu Savaş'ın 'Devlet sırrı' diye açıklamadığı 12 sayfanın kamuoyuna açıklanması tam bir felaket. Böylece, Türk devleti, şunları itiraf etmiş oldu: 'Azerbaycan'da darbe te­şebbüsüne karıştım; yurtdışında PKK'ya destek veren işyerlerine bombalı saldırılar düzenledim; ASALA terör örgütüne mu­kabelede bulunmak için Hollanda ve Fransa'nın değişik şehirlerde 20'ye yakın bombalama eylemi gerçekleştirdim; Ara Toranyan ve Henry Papazyan'ın otosundaki bombalar patladı; buna mukabil, Nubar Yalımyan öldürüldü. PKK'ya destek veren Yunanistan'a aynen karşılıkta bulundum; büyük orman yangınları çıkarttım. Bizim turizm bölgemizdeki eylemler­den sonra, Yunanistan'ın Girit ve Rodos gibi turistik şehirlerindeki patlamalarda benim parmağım vardır."

Can Ataklı'nın "Savcı Türkiye'yi terörist ülke yaptı" başlığıyla yazdıkları üzerinde, her vatansever Türk vatandaşı düşünmeli­dir: "...Bu belgeyle Türkiye hem 'terörist ülke' damgası yiyebilir, hem de pek çok uluslararası ilişkideki itibarını ve en önem­lisi inandırıcılığı kaybeder. Fransa 'Benim ülkemde bombalar patlattın, Ermeni soykı­rımı yapmadığına nasıl inanırım' derse ce­vabımız var mı? Ergenekon savcıları, aldık­ları destekle coşmuş ve uçuşa geçmiş.' Tür­kiye'ye ise geçmiş olsun."

Ergenekon İddianamesi'yle yapılan yasal ve anayasa ihlalleri, sadece "kınama" veya "eleştiriyle geçiştirilebilecek eylemlerden" değildir.

TCK'nın 329'ncu maddesinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yarar­lan bakımından niteliği itibariyle gizli kal­ması gereken bilgileri açıklayanların ceza­landırılacağı" hükme bağlanmıştır.

Başta Adalet Bakanı olmak üzere, tüm Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye­leri; yalnız anılan yasa maddesini değil, ki­şi hak ve özgürlüklerini güvenceye alan tüm yasa ve Anayasa maddelerini ihlal ederek soruşturma ve kovuşturma yapan ve yaptıran hakim ve savcıları görevde tu­tarak; bana göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmaktan çıkarılmasına ve Cumhuriyetimizi ayakta tutmaya çalışan tüm kişi ve kurumlarımızın yıpratılmasına maalesef katkı sağlıyorlar.