Yapısal bozukluk!

Yazan  30 Temmuz 2009
Bu ülkede başta siyaset olmak üzere birçok kurum yapısal olarak bozuk bir zihniyet üzerine ikame edilmiştir.

Hemen herkes birçok şeyin tepeden tırnağa bozuk olduğunu söyler ama hiç kimse düzeltmek için kılını bile kıpırdatmaz. Siyasetteki yapısal bozukluk toplumsal anlamda gelenekselleşmiştir. Söz gelimi Türkiye'de iç siyasetteki diyalogsuzluğa toplum alışmıştır. Hiç kimse bundan rahatsız olmamaktadır.

Yıllar öncesi Türkiye'de Başbakanlık koltuğunda oturan Ecevit, Yunanistan Başbakanı Karamanlis'le oturur görüşür hatta Onu, arabasının kapısına kadar giderek yolcu ederdi. Ancak Türkiye'ye dönünce Ana Muhalefet lideri Demirel'in elini dahi sıkmazdı. Hele hele Karaoğlan Ecevit'in Başbuğ Türkeş ile yan yana gelmesi dahi düşünülmezdi. Bu gelenek 12 Eylül darbesiyle birlikte bir süre bozuldu. Ama daha sonra Türkiye'de siyaset yine eski mecraına döndü. Bugünkü siyasilerin arasındaki hırs siyaseti bütün şiddetiyle devam etmektedir. İktidar partisinin genel başkanı ve Başbakan her hafta bir ülkeye gider elini sıkmadık yabancı devlet yetkilisi kalmaz. Onlar Türkiye'ye gelir, burada da doğal olarak oturur onlarla konuşur. Ama Sayın Başbakan ile Ana Muhalefet Lideri zorunluluk dışında bir türlü bir araya gelerek ülke sorunlarını konuşmazlar. Birbirlerine selam alıp vermezler. Bu durum da geniş ve yaygın bir kesim tarafından normal karşılanır haldedir.

Dışarıdan sorun ithal etmek!

Bir başka yanlış gelenek de Türk yetkililerin başka ülkelerin aralarındaki sorunları ithal etmeleridir. Bu yüzden başka ülkeler arasında vuku bulan birçok anlaşmazlıktan Türkiye zarar görür hale gelmiştir. Bütün bunların yanı sıra Türkiye'yi yönetenler, ülke sorunlarını ihraç etmekte, çözümlerini de alışkanlıkları gereği dışarıdan ithal etmeyi denemektedir.

Son zamanlarda birilerinin adını "Kürt Sorunu" olarak koyduğu olguyla ilgili olarak işin içine karıştırılmadık dış aktör kalmamıştır. Öyle ki, Barzani'nin sağ kolu KDP'nin Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Safin Dizai, "Sorun Silahla Çözülemez" diye Türkiye'ye akıl veriyor. Safin Dizai, doğru söylüyor da yanlış adrese söylüyor. Türkiye, yalnızca kendisine silahla dayatmada bulunan bir terör örgütüne karşı sınırlarını koruyor. Hepsi bu. Safin Dizai, hem silahlı terörist çeteleri bölgesinde barındırıyor hem de onlara karşı 'silahla bir şey yapılamaz, siyaset ile bu işi çözün'diyor. Türkiye'deki gazeteler de bunu manşet yapıyor.

Türkiye'yi çözecek çözüm!

Hapishanedeki mahkûm terörist başının 15 Ağustos'ta başlattığı kanlı saldırıların 25. yıl dönümü dolayısiyle ortaya koyması muhtemel yol haritasını merakla bekleyen gafillerin sayısı da az değil. Böylece ülkeyi yönetenler hem dışarıdan hem de hapishanelerden ülkemizin sorunları için çözüm ithal etmektedir. Bu boşluğu iyi değerlendiren Kandil'deki kanlı terör örgütünün başı bile, mevcut ortam ve imkânlardan yararlanarak sözde çözüm için Türkiye'ye dayatmada bulunuyor. Çok açıktır ki, bunlar Türkiye'yi çözmeyi amaçlayan çözümsüzlük dayatmalarıdır. Bütün bunlara bir de ülkeyi yönetenlerin, kurumları uyum içinde çalıştırmak yerine çatıştırarak güçten düşürüp etki altına almaya çalışması eklenince, durumun vahameti ortaya çıkmış oluyor. Çok yakın zamanlardaki TSK ile Hükümet; Adalet Bakanlığı ile HSYK; İktidar ile Muhalefet arasındaki çelişkiler, bu bağlamda her şeyi özetlemeye yetiyor.

Sonunda Cumhurbaşkanı Gül, "Meseleyi çözmek Türkiye'nin kendi inisiyatifinde" demek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı doğru söylüyor.

Türkiye başkalarının tarif ettiği, şekillendirdiği ve dayattığı sorunların ya da çözümlerinin peşine kapılmayacak kadar büyük bir ülke olduğunun farkına varmalıdır. Kuşkusuz bunu, yapısal bozukluğu her anlamda ortaya çıkan siyasi, entelektüel ve medyayla başarmak da mümkün değildir. O halde Anayasasından önce Türkiye bu yapısal anlamda bozuk zemini değiştirmeye gayret etmelidir. Her türlü çözüm buradadır.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.
21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

İsmail Hakkı Yücel   - 04-07-2020

Bilgi Çağında Rekabet Mücadeleye mi Evriliyor?

Kalkınma ve gelişme çabaları insanlığın var olduğundan beri devam etmektedir. Bu sürecin devam etmesi beklenir. Kalkınma ve gelişme süreçleri beraberinde rekabeti de getirmiştir.