< < Suudi Arabistan ve IŞİD
 Bu sayfayı yazdır

Suudi Arabistan ve IŞİD

Yazan  27 Mayıs 2016

1.Dünya Savaşı sonlarında Britanya Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemencau’yu şu şekilde uyarıyordu; “Britanya Hükümeti Arap topraklarında çıkacak ciddi ve uzun süreli huzursuzlukların kolayca tüm İslam dünyasına yayılabileceğinden kaygılanmaktadır.” Lloyd George’nun o dönemde kendisini kaygılandıran öngörüsü doksan yılı aşkın bir süre sonrasında bile geçerliliğini korumaktadır. Zira 2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan halk hareketi, domino etkisi göstererek, tüm İslam coğrafyasına olmasa bile, tüm Arap coğrafyasına yayılmış ve “Arap Baharı” olarak yanlış adlandırılan bu süreçte çıkan iç çatışmalar bölge devletlerinin sınırlarını, ülkesel bütünlük ilkesinin aksine, sorgulatır hale getirmiştir.

Doç. Dr. Dilek Yiğit

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Bilimsel Danışmanı