STAJ PROGRAMLARI KOŞULLARI

26 Nisan 2020

Staj programına katılanlara 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün sağlayacağı teknik ve fiziki şartlar ile kurumsal tecrübe neticesinde katılımcıların aşağıdaki amaçlara ulaşabilmesi hedeflenmektedir:

        1- AMACI:

Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde staj programlarını başarıyla bitirenlerin ilgili bölümlerde bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırması, araştırma faaliyetlerinde bulunarak analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi, stratejik raporların hazırlanması çalışmalarına katılması, yerel ve yabancı kaynaklara ulaşılması, araştırma metotlarının öğrenilmesi, toplanan ham ve yarı işlenmiş bilgilerin işlenerek birer stratejik bilgiye dönüştürülmesi metotlarının öğrenilmesi, strateji merkezlerinde çalışma tecrübesinin elde edilmesi gibi hedeflere ulaşmış olacaklardır.

        2- KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR ?

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde staj yapabilmek için Türkiye’de ve yurt dışındaki üniversitelerde aşağıda belirtilen Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencileri ve mezunları ile; 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün faaliyet alanlarına giren konularda bilgi ve tecrübelerini arttırmak isteyen istekli şahıslar staj için başvurabilirler.

 • Stajda öncelik eğitimini şu alanlarda alan ve/veya sürdürenlere verilecektir:

                               Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, İktisat, İşletme vb., Filoloji / Mütercim Tercümanlık

 • Yukarıda verilen bölüm isimleri bir öncelik sıralaması değildir. Bunların dışında başka bölümde okuyan öğrenciler de 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü faaliyetlerine uygunluk açısından ikna edici bulundukları takdirde staj programına kabul edilebilirler.
 • Ayrıca üniversitelerde eğitim almayan veya diğer kişilerin staj durumları başvuru sonrasında değerlendirilebilecektir.
 • En az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak,
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek.

        3- STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Niyet Mektubu (Adaylar hangi alanda staj yapmak istediğini belirtmelidir)
 2. Fotoğraflı özgeçmiş.
 3. Not dökümü (Transkript)
 4. Başvuru Formu (Aşağıda ekte verilmiştir)
 5. Fotoğraf (internet ortamında)
 6. Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)

 

        4- 21.YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ’NÜN SORUMLULUKLARI:

                Staj programı süresince 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, katılımcıların stajlarını yapabilmeleri için her türlü ofis malzemelerini ve teknik materyali sağlar. Staj programına katılanlara alanındaki tecrübeleri araştırmacılardan dönemsel dersler verilecek ve bir “Staj Bitirme Çalışması” hazırlanması istenecektir. Bu çalışmalardan başarılı bulunanların hazırlayacakları makalelerin 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü web sitesi ve dergilerinde yayınlanması imkânı da olabilecektir.

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü stajyerleri 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü birimlerinde akademik ve ofis çalışmaları yaparlar. Program bu alanlardan sadece bir tanesini kapsamaz. Yöntem konusunda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı yetkilidir.

                Katılımcıların staj yapacakları ülke ve/veya konu stajyerin yetenek ve ilgi alanı ile orantılı olmak kaydıyla 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından belirlenecektir.

                Katılımcılara stajlarını başarıyla tamamlamaları halinde bir “Staj Katılım Sertifikası” verilmektedir.

        5- STAJYERLERİN SORUMLULUKLARI:

                Staj programına katılanlardan istenen “Staj Bitirme Çalışması”nı hazırlamaları gerekmektedir. (Bu çalışmayı hazırlamayanlara staj bitirme belgesi verilmez ve stajları başarısız sayılır.)

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen her türlü toplantı, konferans ve uygulamalara katılırlar.

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanlığı’nca ve/veya danışman araştırmacılar tarafından kendilerine verilen 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü faaliyet alanları ile ilgili her türlü görevleri yerine getirirler.

                Katılımcılar 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uymak zorundadırlar.

                Katılımcılar 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün belirleyeceği çalışma saatlerine uymak durumundadırlar. Stajyerlerin başarı belgesi alabilmek için staj ve eğitim süresinin en az yüzde 75’ine katılması ve bu programı başarı ile tamamlaması gerekmektedir. 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde bulundukları süre boyunca 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün kurallarına uymayı kabul ederler.

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, katılımcıların başvuru esnasında verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda sorumlu değildir. Staj süresince veya sonrasında katılımcıların verdiği bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü her türlü hizmetini durdurabilir veya iptal edebilir. İlk bilgilere dayanan her türlü haklar ve belgeler de geçersiz hale gelebilir.

                Programa katılmış olan tüm stajyerler başvuru anındaki bilgilerinin doğru olduğunu kabul ederler ve 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde ki her türlü faaliyetlerinde kurumun kurallarına uymayı taahhüt ederler.

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Stajyerleri genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla mükelleftirler.

        6- STAJ PROGRAMI İÇERİĞİ:

                 Staj programının, öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Enstitümüzde düzenlenen yerel ve uluslararası toplantılara katılma,
 • Strateji, dış politika ve enstitü faaliyet alanlarında sunum yapma ve yazılar hazırlama,
 • Strateji, dış politika ve enstitü faaliyet alanlarına ilişkin Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon yazma,
 • Birinci yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden birinci yabancı dile tercüme yapma,
 • Strateji, dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgilenme,
 • Tecrübeli akademisyen, emekli bürokrat ve düşünce insanları ile buluşma ve deneyimlerini dinleme.

                21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Stajyerlerinin ilave görevleri şunlardır:

 • Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kütüphanesinin düzenlenmesi,
 • Yüzyıl Türkiye Enstitüsü arşivinde bulunan bilimsel dergilerin sıralanması ve ciltlenebilmesi için hazırlanması,
 • Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kütüphanesindeki kitapların bilgisayar ortamında fişlenmesi,
 • Günlük olarak Türk ve dünya basınının taranması ve çalıştıkları bölge haberlerinin e-posta ile uzmanlara yollanması,
 • Yüzyıl Türkiye Enstitüsü internet sitesine bilgilerin girilmesi,
 • Günlük gazetelerin 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü arşivi için kesilmesi, dosyalanacak hale getirmesi ve dosyalara yerleştirilmesi.

        7- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

 • Staj programlarına; belirlenen dönemler dâhilinde başvuru yapılabilmektedir.  
 • Staj süresi, gerek görüldüğü takdirde karşılıklı konuşularak uzatılabilir. Her başvurunun mutlaka başvurulmak istenen zaman diliminden en az 15 gün önce yapılması gerekmektedir.
 • Yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki dönem staj programı düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Enstitümüz çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Enstitümüzde staj süresi en az 10, en fazla 30 iş günüdür.
 • Stajların tam zamanlı olarak mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

        8- KONAKLAMA, ULAŞIM, YEMEK, STAJ ÜCRETİ, STAJ BELGESİ, DEVAMSIZLIK, KIYAFET:

 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Staj Katılım Belgesi
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde staj katılım belgesi verilmeyebilir.
 • Stajyerlerden, resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.

        9- YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ YÖNETMELİĞİ:

                Yabancı öğrenciler için yukarıdaki bütün şartlar geçerlidir. Buna ilave olarak yabancı öğrencilerin Türkçe bilmeleri tercih sebebi olacaktır. Yabancı öğrencilerin de ulaşım, konaklama, sağlık vs. gibi ihtiyaçları tamamıyla kendileri tarafından karşılanır.  

        10- DİĞER HUSUSLAR:

 • Yüzyıl Türkiye Enstitüsü bu yönetmelikte belirtilen kuralların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.
 • Her türlü anlaşmazlıkta Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
 • İletişim Bilgileri:

                               e-posta :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                               Telefon :+90 312 489 18 01        

                               Adres:   : Ahlatlıbel Mah. 1830 Sk. No: 39 İncek/Çankaya ANKARA

Staj Programı Başvuru Formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...

Error: No articles to display