< < NAZARBAYEV VE KÜRESEL KRİZ


NAZARBAYEV VE KÜRESEL KRİZ

Yazan  18 Şubat 2009
Yaşanmakta olan küresel-ekonomik krizle ilgili olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Rusya Gazetesi”nde bu ayın başında bir makalesi yayınlandı.

Nazarbayev, küresel krizle ilgili olarak bu makalede çarpıcı tespitler yapmış ve aşağıdaki hususlara dikkat çekmiştir. "Ülkeler ve kıtalar ötesi olan küresel dünya krizi, insanoğlunun bugüne kadar bilmediği özel bir olaydır. Bu olay bütün iktisadi prensipleri ve dünya düzenini tamamen değiştiren ve dünya tarihinde benzeri bulunmayan olaylar kategorisine aittir. Bu nedenle olayın analizi, algılanması ve aşılması eski stereotipileri ve dogmaları yeniden gözden geçirebilecek özel bir yaklaşım gerektiriyor."

Nazarbayev, yaşanan krizin ciddi ve daha önce benzeri görülmeyen bir fenomen olduğunu eski dogmalarla işin içinden çıkılamayacağını söylüyor. Ona göre küresel kriz daha önce eşi benzeri yaşanmamış yeni bir durumdur. Bu nedenle de "Tamamen yeni, başka biçimde yapılandırılan dünya ekonomisi, siyaseti ve küresel güvenlik modeli kurma aşamasında olduğumuzu cesaretle itiraf etmeliyiz."

Nazarbayev, ancak bu şekilde "Yeni dünyayı inşa etmek veya eski dünyanın yetersizliklerini aşmak için eşsiz şansı etkin bir biçimde kullanabiliriz.../... Bizler küresel (veya büyük) transit olarak şimdilik adlandırabileceğimiz çok yeni mantık oluşturmalı ve yeni 'trafik kurallarını'üretmeliyiz" diye yazıyor.

- Avrasya'nın bir büyük düşünürü der ki "Dış güç; iç gücün sonucudur." Bu düşünceyi yeniden yapılandırdığımızda kesin olarak şu hükmü çıkarabiliriz ki, "Dış kriz, iç krizin sonucudur."

- Görünen o ki, günümüzde yaşanan küresel kriz herhangi bir doğal afet ve rastgele koşulların bir araya gelmesi değil, içteki derin kusurun mantıki dışa vurumudur.

Yine Nazarbayev'e göre küresel krizi, sistemin kusurları üretmiştir. Öncelikle krizin sebeplerini ve kaynaklarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki yedi soruyu sorarak cevaplarını arar.

1. Var olan dünya parası yasal olan de-jure midir?

2. Dünya parasının emisyonun gerçekleştirmesinin faaliyet prosedürü gerçekten demokratik midir? 3. Dünya parası arz ve talep denge mekanizması rekabet edebilir ve serbest midir?

4. Dünya para piyasası medeni midir?

5. Dünya parasının jenerasyon ve emisyon sistemi onun ana kullanıcı-sübjeleri (ülkeler, şirketler, vatandaşlar) ve genel olarak dünya topluluğu tarafından kontrol edilebilir mi?

6. Dünya parasının jenerasyon ve emisyon sistemi kullanıcı sübjeleri (ülkeler, şirketler ve vatandaşlar) ve tüm küresel topluma karşı sorumlu mudur?

7. Dünya para sistemi etkili ve verimli midir, yani tüm dünya ve insanlığın gelişimine uygun olan sonucu doğurur mu?

Ona göre, bu basit yedi soruya dürüstçe verilecek cevaplar yeniçağın tehditlerine karşı dünya parasının yeterliliğini sorgulamaya yetecektir. Nazarbayev "Bu sorular siyasi ve ekonomik organların, zirveler ve forumlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM özel toplantısı, G8 ve G20 ülkeleri, Davos Dünya Ekonomik Forumu vb.. gündemine girmelidir" der. Krizin çözümü için de "Radikal Yenilenme Planı" oluşturulması gerektiğine vurgu yapar.

Türkiye'nin başbakanı ise krizin Türkiye'yi "teğet" geçeceğine inanmaya devam ettiğinden, kriz yönetimiyle ilgili düşünmeye gerek duymuyor.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Suinbay Suyundikov   - 26-01-2021

Son Günlerde Rusya’da Neler Oluyor?

23 Ocak'ta Rusya şehri düzinelerce Alexei Navalny'yi desteklemek için mitingler düzenledi.  Noviçok sinir gazı ile zehirlenerek tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra 30 gün süreliğine gözaltına alındı.