< < Türklük ve İslamiyet


Türklük ve İslamiyet

Yazan  26 Haziran 2013

Muzaffer Özdağ

Muzaffer Özdağ, Mayıs 1933 Kayseri Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Babası Maliye memuru Kerim Özdağ, annesi ev hanımı Nuriye Özdağ’dır. Meslek olarak askerliği seçmiştir. 1950’de Kuleli Askeri Lisesini, 1952’de Kara Harp Okulunu birincilikle bitirmiştir. 1953-54 yıllarına Meslek Hazırlama sınıfını ve Piyade Okulunu birincilikle bitirmiştir. 1952’de Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki hukuk eğitimini 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır.

Kıt’a hizmetinde yoğun bir savaş eğitimi sürdürürken Ordu kurumu ve Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu üzerinde de çalışan Muzaffer Özdağ Kara Harp Akademisinden 1960 yılı Mayısında Cumhuriyet döneminin en genç kurmay subayı olarak mezun olmuştur.

Muzaffer Özdağ, üsteğmen rütbesinde Harp Akademisi öğrencisi iken demokratik düzeni korumak ve iç barışı güvene almak için yasal bir zaruret halini alan 27 Mayıs 1960 müdahalesinin planlama ve icrasında ön safta yer almıştır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra geçici olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yüklenen Milli Birlik Komitesi’nin de en genç üyesi olmuştur. Milli Birlik Komitesi için Yüzbaşı Numan Esin ile birlikte geçici anayasa ve iç tüzüğü hazırlamıştır. Milli Birlik Komitesi Başkanlık divanı üyesi ve basın sözcüsü olarak görevlenmiştir.

Milli Birlik Komitesinin partiler üstü tarafsız ve inkilâpçı bir çizgiden ayrılmaması görüşünü savunduğu için, 13 Kasım 1960’da gerçekleşen bir karşı darbeden sonra Türk siyasi tarihinde 14’ler diye anılan 14 ihtilalci-radikal reformist subaydan birisi olarak Japonya’da Türkiye Büyükelçiliği nezdine hükümet müşaviri ünvanı ile atanmış ve iki sene Japonya’ya sürgüne yollanmıştır.

Japonya’da bulunduğu 1960 sonu-1962 yılları arasında Japon modernizasyonunu incelemiştir. Türkiye için modern milliyetçi inkılâpçı bir siyasi parti programı üzerinde çalışmıştır. 1963 yılında Türkiye’ye dönmüştür. 1964 senesinde Alparslan Türkeş ve Dündar Taşer ile birlikte adı daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi olacak olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne girmiştir.

1965 yılında yapılan seçimde Afyon Milletvekili olarak parlamentoya giren Muzaffer Özdağ TBMM’ine sunduğu layıhalarla bütün partileri gençliğin sürüklendiği ideolojik buhran, örtülü saldırı ve bölücü ihanet tehdidi konusunda uyarmıştır. 1969 seçimlerine katılmayan Muzaffer Özdağ, siyasetten çekilmiş ve avukatlığa başlamıştır.

1990’lı yılların başında avukatlığı bırakan Muzaffer Özdağ, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneğini kurdu ve başkanlığını yapmıştır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi için çalışmıştır. Bu tarihten sonra Muzaffer Özdağ strateji, jeopolitik,   güvenlik bilimleri, Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği ile ve Türk Kültürü ile ilgili ilmi çalışmalara yönelmiştir. Yapmış olduğu strateji ve jeopolitik çalışmaları ile Türkiye’de bilimsel anlamda strateji ve jeopolitik bilinç ve bilginin oluşmasına katkı veren Muzaffer Özdağ, strateji ve jeopolitik ilkelerinin Türkiye ve Türk Dünyası’nın meselelerinin anlaşılmasında kullanılmasının da öncülüğünü yapmıştır.

Muzaffer Özdağ, 4 Şubat 2002’de geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucunda hayata veda etti.

Muzaffer Özdağ’ın Toplu Eserleri

 

1)Türklük ve İslamiyet, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları

2) Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları

3)Örtülü İstila ve Psikolojik Savaş, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları

4)Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları

5)Milli Güvenlik Yazıları, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları,

6)Devlet Notları, (derleyen) Çetin Güney, Avrasya Bir Vakfı Yayınları,

 

Ayrıca

 

1)Türk Aleviliğini Yükselişi, Avrasya Bir Yayınları, Ankara 2002

2)Stratejik Düşüncenin Sivil ve Askeri Hayatta Kullanılması, ASAM Yayınları, Ankara 2002

3)Milli Bütünlük ve Güvenliğimiz, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996

4)Göreve Çağrı, Ocak Yayınları, Ankara 1996

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR