Faili Meçhuller Dosyası

Türkiye Genelinde Faili Meçhullar

 

          Faili meçhul kalmış cinayetler ülkemizin gündeminde 1990’lardan buyana önemli bir yer işgal etmiştir. Ancak gündemdeki bu çok önemli konu ne yazık ki olması gerektiği gibi hukuk ve bilim açısından ele alınmamıştır. Aksine bu çok önemli insani boyutu olan konu gayri insani bir şekilde PKK terör örgütünün psikolojik savaş taktiklerine kurban gitmiştir.

         Terör örgütü tarafından ortaya atılan ve bilinçsiz-bilinçli değişik kaynaklar tarafından yüzlerce kez tekrarlanan bu yalana aklı başında olması gereken akademisyen, gazeteci, işadamı gibi insanlar bile sonunda inanmışlardır. İnanmakla kalmamışlar, hiç sorgulamadan televizyonlarda gazetelerde  veya toplantılarda kendileri de savunmuşlardır. Böylece bütün bir toplumun yanıltılmasına vesile olmuşlardır. 

        Bu araştırma ise “17.000 faili meçhul” gibi inanılması zor bir psikolojik savaş sloganının bir iddianın sorgulanması sonucu oluşmuştur. Çalışma eldeki kaynaklar esas alınarak 1984-2004 aralarındaki 20 yılı kapsamaktadır.  Faili meçhul cinayetlere kurban giden ve cesetleri bulunan kişilerin isimleri, nerede ve ne zaman öldürüldükleri, eğer onları öldüren örgüt belli ise hangi örgüt tarafından öldürüldükleri tek tek ortaya konmuştur.

       Ortaya çıkan sonuç, kamuoyunda dolaşan rakamlardan çok farklıdır. Anılan dönemde Türkiye’de cesedi bulunan ve herhangi bir örgüt tarafından öldürülmediği tespit edilen faili meçhul cinayet sayısı 840’dır. Öte yandan PKK dahil değişik terör örgütleri tarafından öldürülen ancak öldüren kişinin adının tespit edilemediği cinayet sayısı ise 1922’dir.  

        Herhangi bir örgüt tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyen ve en azından bir kısmı devlet görevlisi kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edilen 840 kişinin isimleri de bu çalışma çerçevesinde yer ve tarih verilerek ortaya konuşmuştur. Görülecektir ki terör örgütünün uyandırmak istediği intibaın tersine faili meçhul cinayetler sadece Güneydoğu Anadolu bölgesine değil, Türkiye’nin her yerinde işlenmiştir. Bunların bir bölümünün siyasi olmadığını düşünmek için önemli bir sebeptir. 

       Çalışmanın bir diğer bölümünü ise “kayıp kişiler” oluşturmuştur. Kayıp kişilerin bir kısmı faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Ancak henüz cesedi bulunamadığı için faili meçhul bir cinayetten söz etmek hukuken mümkün değildir. Bu kişilerin de isimleri bu çalışmada ayrı bir bölümde teker teker sayılmıştır. Bu kayıp kişilerin sayısı ise 795’dir.

      Bu çalışmanın amacı insani ve hukuki bir konuyu bir terör örgütünün propaganda amacı olmaktan çıkarmak ve kendi sahasına iade etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada bazı faili meçhul veya kayıp isimleri eksik olabilir. Bu isimler konusunda bize yardımcı olmak isteyenler için aşağıda verilen e posta her zaman açık olacaktır.

     Bu arada önemli bir hususta Türkiye’nin faili meçhuller konusunda tek olmadığıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 17.000 cinayet işlenmektedir. Bu cinayetlerden 6.000 tanesinin faili bulunamaktadır. 1980 ile 2008 arasında ABD’de faili meçhul cinayet sayısı 185.000’dir. Bu hususta göstermektedir ki, Türkiye tek başına değildir. Ancak durumun böyle olması özellikle maktüllerin aileleri açısından hiçbir şeyi değiştirmemektedir.

     Devletin var oluşunun nedeni öncelikli olarak can güvenliğini sağlamaktır. Can güvenliğinin sağlanamadığı yerde bir hukuk devletinin yapması gereken failin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması olmalıdır. Bu kitabın hukuk devletinin güçlenmesi konusunda küçük bir adım olması dileği ile…

                                                                                      Prof. Dr. Ümit Özdağ

 

Faili Meçhuller Veritabanı

 

Gözaltına Alındıktan Sonra Kaybolanların İsme Göre Sıralı Listesi

Gözaltında Alındıktan Sonra Kaybolanlar Şehirlere Göre Sıralı Listesi

Türkiye Genelinde Kaybolanlar

Terör Örgütlerince İşlenen Cinayetler

Faili Meçhuller Tarihe Göre Sıralı Liste

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi   - 17-01-2021

Türkiye – İsrail İlişkilerinde Normalleşme, (Yeniden) Dostluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2020 tarihinde, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini geliştirmek isteğini açıklamıştı.