< < Geçici Koruma Altindaki Suriyelilerin Suç İstatistikleri


Geçici Koruma Altindaki Suriyelilerin Suç İstatistikleri

Yazan  15 Mart 2021

1. 2020 YILI İÇERİSİNDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SUÇ İSTATİSTİKLERİ (255 olay)

Türkiye’deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 24 Şubat 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 10 bin 968 kişi artarak toplam 3 milyon 656 bin 525 oldu. Bu verilere kayıtsız Suriyelileri de eklediğimizde sayı 5.3 milyona ulaşmaktadır. Hükümetin, Suriyeli bu nüfusun, suça karışma oranlarının düşük olduğunu iddia etmesi ile birlikte emniyetten gelen bilgilere göre, Suriyelilerin suç oranlarının gizli tutulması konusunda büyük bir titizlik mevcut.

Hükümetin bu gizleme politikasına karşın, yalnızca açık kaynaklardan elde edilen veriler bile bu oranların düşük olmadığının işaretçisi konumunda.

Açık kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, 2020 yılı içerisinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin asayişi farklı açılardan zedeleyen 255 olayıyla karşılaşılmıştır.

Bu olaylarda en büyük pay %34.3 (87’si) ile terör örgütleriyle bağlantılı kişilere yapılan operasyonlar sonucu yakalanan Suriyelilerin olmuştur.

Terörün finansmanı olan narkotik, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı ile birlikte değerlendirdiğimizde  bu oran % 46.97’ye ulaşmaktadır.

Gerek kendi içlerinde gerekse yerel halk ile yaptıkları kavga ve bu kavgalar sonucunda yaralama suçlarına karışma oranı ise %15,7 (40’ı) ile ikinci sırada yer almıştır.

(Narko-terör, dağılımda %45.3’e tekabül ediyor)

 

Kaçak geçişlerin önlenememesinin sonucu olarak görebileceğimiz, narkotik suçlardan yakalanan Suriyeliler ile ilgili olaylar ise %11 (28’i) ile üçüncü sırada yer almıştır.

Öte yandan bu sıralama, %8,3 (21’i)  ile hırsızlık-gasp, %7,9 (20’si) ile insan kaçakçılığı, %7,5 (19’u) ile cinayet, %6,7 (17’si) ile asayişi bozan diğer eylemler, %4,3 (11’i) ile dolandırıcılık, %2,8 (7’si) ile cinsel taciz ve %1,6 (4’ü) ile kaçakçılık şeklinde devam etmiştir.

 

2. 2012-2019 YILI İÇERİSİNDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SUÇ İSTATİSTİKLERİ ( 563 olay)

 

2012-2019 yılları arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin karıştığı suçlara ilişkin haberler derlendiğinde yukarıdaki tabloya ulaşılmıştır.

Açık kaynaklardan elde ettiğimiz verilerle oluşturulmuş bu tabloda 563 olay üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Bu olaylarda en büyük pay ise %20,1 (113’ü) yaralama ve kavga olaylarına aittir.

İkinci sırada, %11,7(83) ile kaçakçılık olayları bulunmaktadır.

Üçüncü sırada %12,1(68) ile terör bağlantılı Suriyelilerin yakalanması yer almaktadır.

Dördüncü sırada, %11,2 (63) ile hırsızlık ve gasp olayları bulunmakta ve onu %10,7 (60) ile dolandırıcılık olayları takip etmektedir.

Bu sıralama, % 9,2 (52) cinayet, %9,2 (52)  narkotik ve yine %9,2 (52) ile taciz olayları ile devam etmektedir.  Sıralamanın sonunda, %3,6 (20) ile fuhuş olayları yer almıştır.

Yukarıda söz edilen sıralamanın 2020 yılı sıralamasına göre değişiklik gösterdiği görülmüştür. Oranlama üzerinden baktığımızda ise dağılımın değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 2020 yılı itibari ile suç işleme oranlarının arttığı açık bir şekilde görülmektedir.

2020 yılı itibari ile narkotik %1,8, hırsızlık %2.8 ve özellikle terör örgütüne üyelikten yakalananların sayısında %22.2 gibi ciddi bir oranda artış gözlenmiştir.

Terör örgütüne üyelikte gözlenen bu artış Türkiye Cumhuriyeti için ciddi bir tehlike arz etmektedir.

 

2012-2020 ARASI GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERIN İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BAŞLIKLARA GÖRE DAĞILIMI (818)

2012-2020 yılları arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin karıştığı suçların toplamına ilişkin haberler derlendiğinde ise aşağıdaki tabloya ulaşılmıştır.

Bu tabloya göre, ilk sırada %19,7 (153) ile yaralama-kavga suçu yer almaktadır. Onu, %14,8 (115) ile terör, %13,8 (107) ile kaçakçılık, %10,8 (84) hırsızlık-gasp, %10,3 (80) ile narkotik, %9,1 (71) cinayet ve yine %9,1 (71) ile dolandırıcılık, %7,6 (59) ile taciz-tecavüz ve %4,8 (37) ile diğer suçlar takip etmiştir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...