TSK'nın yumuşak gücü!

Yazan  17 Temmuz 2009
Bosna Hersek, Prizren ve Kabil’de görev yapan Mehmetçiğin halkın ne kadar çok sevgi ve takdirini kazandığını, ancak bazı trajik olaylar meydana gelince öğreniyoruz.

Bu bağlamda görev yaptığı Afganistan'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Kurmay Albay Faruk Sungur'un ölümünün Afgan halkında yarattığı büyük üzüntüyü de basına yansıyan haberlerden öğrendik. Afganistan'da kadın ve çocukların Kabil'deki Türk karargâhının kapısında toplanıp, Türk albay için gözyaşı döktükleri bilgileri geliyor. Bu ilgi ve sevgi, doğal olarak ülkedeki yabancı komutanları da şaşırtmış. Türk Komutanın kazada vefat ettiğinin duyulmasının hemen ardından çok sayıda Afgan vatandaş, Kamp Doğan'da görev yapan Mehmetçiklere taziye ziyaretinde bulunmuşlar.

Uluslararası görev kapsamında bölgeye giden Mehmetçiğin yabancı komutanların aksine, halkla iç içe olması, çocuklara bir baba şefkatiyle yaklaşması, özellikle dini bayramlarda camileri ziyaret ederek, halkın bayramını kutsal mekânlarda tebrik etmesi, oradaki halkın gönlünü kazanmasına neden olmuş. Öyle ki halk Mehmetçikten duyduğu memnuniyeti göstermek için camiye ay ve yıldız motif bile yapmış. Kuşkusuz Mehmetçiğin halk üzerinde meydana getirdiği bu etki silahtan değil kültürden kaynaklanmaktadır. Bölgede bulunan yabancı silahlı güçlerden Türk askerinin farkı, Mehmetçiğin daha fazla insani davranmasıdır. Bölge halkı Mehmetçiği, yabancı askerlerle mukayese kabul etmez derecede kendisine yakın hissetmektedir. Bunun üzerine bir de Mehmetçiğin ülke halkının inançlarına, değerlerine, kutsallarına, namus anlayışına ve insanlıklarına saygılı davranmasının eklenmesi bu tür bir sonucun alınmasına neden oluyor. Bu ve benzeri gelişmelerden çıkarılması gereken sonuçlar şunlar olabilir:

Güç her şey değildir

-Halkı kazanmak, savaşı kazanmaktan daha önemlidir.

-Halkın içine girerek meram anlatmak megafonla mevziden halka hitap etmekten daha etkilidir.

-Hiçbir samimi sevgi ve yardım karşılıksız kalmamaktadır.

-Halkı kazanmanın yolu, güçten değil saygı duymaktan geçmektedir.

Pascal, "Güçsüz adalet, güçsüzdür; adaletsiz güç zorbalıktır" der. Galip gelenler elbette her zaman adiller değil, en güçlü olanlardır. Ancak her gücün bir zevalinin olduğu, eninde sonunda gücün kendisinden daha büyük başka bir güçle yerini değiştirdiğini de görmek gerekir. Elbette güç önemlidir. Ama adil güç daha da önemlidir. Kalıcı olmanın galip olmaktan daha arzu edilir olduğunu yazmaya bile gerek yoktur.

Mehmetçiğin hükmetmek için değil yardımcı olmak için ülkelerine geldiğinin farkında olanlar, davranışlarını da ona göre belirlemektedir. Türk kurmay heyetinde bulunanların değer, inanç, namus ve insanlık anlayışının o ülkede yaşayan insanlarınkiyle örtüşmesi, bu sonucun alınmasına neden olmaktadır. Bu aynı zamanda Türk askerinin daha doğrusu Türk kültürünün yumuşak gücünü göstermesi bakımından da önemlidir.

Sormadan geçemeyeceğimiz soru şudur: TSK, Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan'da yakaladığı halkla ilişkiler kalitesini Türkiye'de neden başaramıyor? Elbet yıllardır TSK'ya karşı "medya üzerinden yürütülen asimetrik psikolojik savaş" ın bunda etkisi vardır. Ama bu savaşın da Mehmetçik tarafından kazanılmaması için de hiçbir neden yoktur. TSK yalnız sert gücü (silah) değil aynı zamanda -Afganistan'da olduğu gibi- kültürel gücünü; yalnız fiziki değil aynı zamanda psikolojik yeteneklerini de devreye soktuğunda asimetrik psikolojik savaşı kazanacaktır. Bu da "TSK üzerinden elinizi çekiniz" demekle değil o elleri etkisiz kılarak başarılabilir.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 26-02-2021

Ay Vergisi

“Allah vergisi” der gibi güzel duyuluyor değil mi? Öyle şey olur mu demeyin. Büyük projeler büyük maliyetlere katlanmayı gerektirir. Tabii bir anda ortaya atılan projelerin niteliği, faydası ve amaçları tartışılabilir.