21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

1957 yılında Kırıkkale’de doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Kırkkale’de tamamladım. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden Fizik bölümünden Fizikçi ve 1981 yılında Fizik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 1980-2012 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda araştırıcı mühendis olarak çalıştım.

1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümünde Doktora eğitimimi tamamladım. 2001 yılında Üniversiteler arası Kuruldan Nükleer Fizik Doçenti unvanını aldım. 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne Nükleer Fizik Profesörü kadrosuna atandım.

Kastamonu Üniversitesinde Fizik Bölümü Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundum.

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda ve SCI, SCI-EXPANDED dergilerde yayınlanmış eserlerim mevcuttur. Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda ve üniversitede ulusal ve uluslararası projelerde görev aldım.

2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden emekli oldum.

Türkiye hızlanan bir tarzda ayrışmaya ve devamında kutuplaşmaya doğru yol almaktadır. Kutuplaşmanın bir adım ötesi özenle korumaya çalıştığımız toplumsal huzurun yok olmasıdır. Türk toplumunun ortak değerlerini aşındıran tasada kıvançta bir olma halini körelten bu sürecin durdurulması için başta iktidar olmak üzere toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye’nin normalleşmesi ve siyasetin doğal mecrasında devamı için siyasi kutuplaşmaların acilen dozunun düşürülmesi gerekmektedir.

Sait YILMAZ, 1961 yılında İzmit’te doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra babasının tayini nedeni ile liseyi memleketi olan ISPARTA-Yalvaç’ta bitirdi. 1982 yılında Kara Harp Okulu’ndan Piyade Teğmeni olarak mezun oldu. 1984’de Eğridir Komando Okulu’nu bitirdi, Bolu ve Hakkâri’de Komando Bölük Komutanlığı yaptı. 1988 yılında ABD-Virginia’da Havadan İkmal Kursu’nu tamamladı. 1991’de Kara Harp Akademisi’ni bitirdi.

BOSNA-HERSEK’de 1994 yılında BM UNPROFOR Türk Barış Gücü’nde Harekât Subayı ve 1996 yılında Saraybosna’da NATO-SFOR’da Sivil-Asker İşbirliği Uzmanı olarak görev yaptı. 1997 yılında İTALYA-Roma’da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 1998-2001 yılları arasında NATO (SHAPE) Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı BELÇİKA-Mons’da Kriz Yönetim Uzmanlığı görevi yaptı ve bu süre zarfında ALMANYA/Oberammergau’daki NATO Okulu’nda Kriz Yönetim Kursu Direktörü olarak “NATO’da Kriz Yönetimi” konferansları verdi. 

1998-2000 yılları arasında ABD-Oklahoma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Programı’nda MA Eğitimi’ni tamamladı. 2000-2005 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora Eğitimi yaptı.

2006 yılında Silahlı Kuvvetlerden kendi isteği ile emekli olmayı müteakip, 2006-2011 yılları arasında Yrd.Doç.Dr. olarak Beykent Üniversitesi’nde Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAM) Müdürü olan Sait YILMAZ, 2012 yılında Doçent oldu. 2014-2016 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar, Uluslararası Güvenlik, Terörizm konularında dersler verdi. 2017 yılında Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne Profesör kadrosu ile geçti.

Sait YILMAZ’ın güvenlik, savunma ve istihbarat konularında yayımlanmış 19 kitap ve 400’den fazla akademik makalesi bulunmaktadır.

 

Derece Alan Üniversite Yıl

LİSANS

İşletme

Kara Harp Okulu

1978-1982

YÜKSEK LİSANS

Strateji-Savunma

Kara Harp Akademisi

1989-1991

YÜKSEK LİSANS

Uluslararası İlişkiler

Oklahoma Üniversitesi

1998-2000

DOKTORA

Uluslararası İlişkiler

Gazi Üniversitesi

2000-2005

 

 

Ulusal Kitaplar:

[1]  YILMAZ S., “21 nci Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat”, 1. Baskı, ALFA Yayınları (İstanbul, 2006). 2. Baskı: Milenyum Yayınları, Kasım 2007.

[2]  YILMAZ S., SALCAN O., “Siber Uzayda Güvenlik ve Türkiye”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2008).

[3]  YILMAZ S., “Güç ve Politika”, ALFA Yayınları, (İstanbul, 2008).

[4] YILMAZ S., “Ulusal Savunma: Strateji, Teknoloji, Savaş”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2009).

[5] YILMAZ S., “Irak Dosyası”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2011).

[6] YILMAZ S. & Osman Akagündüz, “Kürtler Neden Devlet Kuramaz”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2011).

[7] YILMAZ S., “Terör ve Türkiye”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2011).

[8] YILMAZ S. “Uzay Güvenliği”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2012).

[9] YILMAZ S. “Akıllı Güç”, Kumsaati Yayınları, (İstanbul, 2012).

[10] YILMAZ S. “Amerikan İstihbaratı 1947-2013”, Kripto Yayınları, (İstanbul, 2013).

[11] YILMAZ S. “İstihbarat Bilimi”, Kripto Yayınları, (İstanbul, 2013).

[12] YILMAZ S. “Türkiye’deki Amerika İkili İlişkiler ve Amerikan Örtülü Operasyonları”, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013).

[13] YILMAZ S. “İstihbarat Dünyası”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2015).

[14] YILMAZ S. “Küresel Sermaye ve Türkiye”, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2015).

[15] YILMAZ S. “Uluslararası Güvenlik Teori, Pratik ve Gelecek” Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2017).

[16] YILMAZ S., ALAGÖZ İ. “CIA ve Orta Doğu”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2017).

[17] YILMAZ S. “Türk-İngiliz İstihbarat Savaşları Orta Doğu’yu Nasıl Kaybettik?”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2017).

[18] YILMAZ S. “Temel İstihbarat Toplama-Analiz-Operasyonlar”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2018).

Ulusal Kitap Bölümü:

[1] Edit.: ÖZTÜRK O.Metin, “Dış Politika ve Terör”, YILMAZ S., “11 Eylül Saldırıları ve Kriz Yönetimi”, Biltek Yayınları, (Ankara, 2003).

[2] Edit.: ÇAKMAK Haydar, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, YILMAZ S., “Türkiye İtalya İlişkileri”, Platin Yayınları, (Ankara, 2008).

[3] Edit.: ÇAKMAK Haydar, “Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012”, YILMAZ S., “Teorik Çerçevede Kriz Kavramı ve Kriz Yönetimi”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2012).

[4] Edit.: ÇAKMAK Haydar, “Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012”, YILMAZ S., “Füze Kalkanı Krizi”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2012).

[5] Edit.: ÖZKAN Abdullah, ÖZTÜRK Tuğçe Ersoy “Kamu Diplomasisi”, YILMAZ S., “ABD ve AB’de Kamu Diplomasisi ve Güç Projeksiyonu”, TASAM Yayınları, (İstanbul, 2012).

[6] Edit.: ÖZDAĞ Ümit “21. Yüzyılda Prens Devlet ve Siyaset Yönetimi”, YILMAZ S., “Jeopolitik ve Jeostrateji”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2012).

[7] Edit.: ÇAKMAK Haydar  “ABD’nin Askeri Müdahaleleri”, YILMAZ S., ‘ABD Hegemonya Sisteminde Silahlı Kuvvetlerin Rolü ve Askeri Müdahale Anlayışında Gelişmeler’, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013). ISBN: 978-975-343-768-4.

[8] Edit.: ÇAKMAK Haydar  ‘ABD’nin Askeri Müdahaleleri’, YILMAZ S., ‘ABD’nin Uruguay’a Askeri Müdahaleleri’, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013). ISBN: 978-975-343-768-4.

[9] Edit.: ÇAKMAK Haydar  ‘ABD’nin Askeri Müdahaleleri’, YILMAZ S., ‘ABD’nin Filipinlere Askeri Müdahaleleri’, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013). ISBN: 978-975-343-768-4.

[10] Edit.: ÇAKMAK Haydar  ‘ABD’nin Askeri Müdahaleleri’, YILMAZ S., ‘ABD’nin Guatemala’ya Askeri Müdahaleleri’, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013). ISBN: 978-975-343-768-4.

[11] Edit.: ÖZDAĞ Ümit “İstihbarat Örgütleri”, YILMAZ S., “Amerikan İstihbaratı-2014”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2014).

[12] Edit.: KARABULUT Bilal “Algı Yönetimi”, YILMAZ S., “Psikolojik Savaş Anlayışı ve İstihbarat Savaşları”, Alfa Yayınları, (İstanbul, 2014).

[13] Edit.: ÖZDAĞ Ümit “Milli Güvenlik Teorisi”, YILMAZ S., “Jeopolitik ve Jeostrateji”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2015), s.241-248. ISBN: 978-605-4991-26-6.

[14] Edit.: ÖZDAĞ Ümit “Teşkilatı Mahsusa’nın 100. Yılında Türk İstihbaratı”, YILMAZ S., “Devlet Adamı ve İstihbarat”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2015), s.295-320. ISBN: 978-605-4991-27-3.

[15] Edit.: ERMAĞAN İsmail “Dünya Siyasetinde Doğu Asya”, YILMAZ S.: "Emperyalizm İle Mücadelenin Yıkılmaz Kalesi Kuzey Kore", Nobel Yayıncılık, (Ankara, 2016), s.37-58. ISBN: 978-605-320-398-8

[16] Edit.: ERMAĞAN İsmail “Dünya Siyasetinde Afrika”, YILMAZ S.: "Afrika’da Büyük Güç Mücadeleleri: Yeni Emperyalizm", Nobel Yayıncılık, (Ankara, 2016), s.85-110. ISBN: 978-605-320-572-2

[17] Edit.: ERGEN Erdem, “Avrasya’nın Kilidi Türkiye”, YILMAZ S.: “JEOPOLİTİK VE BÜYÜK STRATEJİ”, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2017), s.163-187. ISBN: 978-605-182-056-9.

[18] Edit.: ERMAĞAN İsmail “Dünya Siyasetinde Latin Amerika”, YILMAZ S.: "ABD-Latin Amerika İlişkileri", Nobel Yayıncılık, (Ankara, 2017), s.85-110. ISBN: 978-605-320-662-0

[19] Edit.: ERMAĞAN İsmail “Dünya Siyasetinde Afrika 4”, YILMAZ S.: "Afrika’da Terör: ‘Kara’ Kıtada Sessiz Paylaşım Savaşları", Nobel Yayıncılık, (Ankara, 2017), s.313-336. ISBN: 978-605-320-782-5.

Lisansını Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD’de tamamlamıştır. Yüksek lisansta “Latin Amerika'da Sol Liderlerin Yükselişi ve Uluslararası Politikaya Etkisi: Venezuela-Bolivya Örneği (Rising of the Left Leaders in Latin America and its Effects to International Politics: An Example of Venezuela-Bolivia)” başlıklı tezi hazırlayan Kaya, doktora eğitimine ise yine Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD’de devam etmektedir.

 

Yazarın başlıca çalışma alanları; Latin Amerika, Terörizm, Milli Güvenlik, Türk Silahlı Kuvvetleri, Askeri Tarih ve Stratejilerdir. Ayrıca küresel-bölgesel siyaset ve uluslararası ilişkiler teorileri hakkında okumalar yapmaktadır. Kaya’nın kitap ve dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 • Hugo Chavez’in Petrol Politikası ve ABD, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 31, Nisan 2014, ss. 193-208.
 • Modern Dünya-Sistem Teorisi Kapsamında ABD İle Küba Yakınlaşmasının Eleştirisi ve Latin Amerika'ya Olası Yansıması, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 57, Eylül-Ekim 2016, ss. 362-377.

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümleri:

 

 • “Çin ve İran’ın Orta Asya ve Güney Kafkasya Politikası”, Orta Asya- Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler 1991- 2010, Necati İyikan (ed.), Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 611-670. [“China And Iran’s Policies In Central Asia South Caucasus”, Central Asia South Caucasus Political Developments 1991- 2010, Necati İyikan (ed.), Gökhan Tezel-Rafet Şişman (çev.), Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011.]
 • “İran İslam Cumhuriyeti”, Gittik, Gördük, Yazdık, Orta Asya ve Kafkasya, Necati İyikan (ed.), Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 281-305.
 • “Guiana Bölgesi: Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika, İsmail Ermağan (ed.), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2017, ss. 72-102.
 • “Kara Devrimin Başarısız Ülkesi: Haiti”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, İsmail Ermağan (ed.), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • “Devrimin Direnen Simgesi Küba”, 21. Yüzyılda Latin Amerika, (Basım aşamasında).

 

Kitap:

 

 • Turan’a Otostop (yazım aşamasında).

1960 yılında Elazığ’da doğdum.                                                       

1979 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen olarak mezun oldum.

9 yıl süre ile Anadolu’nun değişik yerlerinde (Antalya,Nevşehir,Tunceli,Diyarbakır,Çanakkale,Van) Komd.,Eğt.,Asayiş  Bölük komutanlığı yaptım.

1992 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldum.

1992-1997 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Plan Prensipler Daire Başkanlığında, 5 yıl  Savunma, araştırma, inceleme Şube müdürü olarak görev yaptım.

1997-2000 yılları arasında Batman Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptım. Bölgede ağırlıklı olarak PKK ve Hizbullah Terör Örgütü operasyonlarını koordine ettim.

2000–2001 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı olarak görev yaptım.(Yurt içi Yurt dışı operasyonlar, Beyaz enerji  ve Mavi akım operasyonları)

2001–2003 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında  Kurmay Başkanı olarak görev  yaptım.

2003–2004 yıllarında Şırnak Uludere-Gülyazı  Taktik J.Sınır  Alay komutanı olarak görev yaptım. Bu  dönemde 19 Mayıs 2004 de Kuzey  Irak  topraklarında  PKK kamplarını gözetleyen emrimde görevli Türk Timimizi, birinci çuval hadisesindeki gibi  esir alarak Bağdat’a götürmeye gelen  60-70 kişilik Peşmerge grubundan  bir ABD li Alb. ve 5 CIA  Peşmergesini   esir alıp silahlarından arındırarak  soyundurtup (5) saat süreyle sorgulattırdım. Ancak Ankara’dan gelen telefon emri ile serbest bıraktırdım

2004-2005  yılları  arasında  Şırnak  J.Snr.Tüm.Kur.Bşk.nı olarak görev yaptım.

2005 yılında Kur.Alb. rütbesinde iken  FETÖ baskısı nedeniyle emekliliğe zorlanıp emekli oldum. Üç ay sonra Şemdinli iddianamesine dahil edilerek dönemin KKKnı Y.BÜYÜKANIT  ve 37 subay arkadaşım ile birlikte yargılandım. 2009 yılında bu davada beraat ettim. 2009 yılında Ergenekon davasına dahil edilerek Diyarbakır Özel yetkili Mahkemesinde  yargılandım.

Emekli olduktan sonra yurt içi ve yurtdışı firmalarda, Sistem Koordinatörlüğü, Güvenlik Koordinatörlüğü ve Danışmanlık görevlerinde bulundum.

Antalya’da ikamet ediyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Afrin Operasyonu, 19 Ocak 2018 günü başlamıştır. ZDH, Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan (FKO) sonra Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği 2. sınır ötesi askeri harekat olmuştur. Ortaya çıkışındaki stratejik yaklaşımlar açısından benzerlikler bulunsa da operasyonun zamanlaması, gerçekleştiği uluslararası konjonktür, karşılaşılan düşmanın niteliği, operasyon sahasının coğrafi özelliği gibi faktörler açısından her iki operasyon farklılıklar göstermektedir. Bu raporda, ZDH'nın kısa bir özeti yapılarak elde edilen sonuçlar incelenecektir.

Enstitümüzün 21. YÜZYIL TÜRKİYE BULUŞMALARI etkinlikleri kapsamında 13 Aralık 2018 günü saat 14.00-16.30 saatleri arasında "Her Yönüyle Türk Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir toplantı planlanmıştır.

Toplantıda Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ moderatörlüğünde konunun uzmanları Sn. Erman DİNÇEL, Sn. Okan OĞUZ ve Sn. Cem OBA tarafından sunumlar yapılacak, soru-cevap periyodunda konu tartışılacaktır.

Sınırlı katılımcıyla yapılacak kapalı toplantıya uzmanların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş hayatındaki derneklerin temsilcileri davet edilmiştir.

Katılım durumunuzun 12 Aralık 2018 günü mesai bitimine kadar telefon (312) 489 18 01 – 0553 594 39 35 veya e-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ile bildirilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

 

ÖĞRENİM dURUMU

 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - TODAİE, “Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı”.
 • Silahlı Kuvvetler Akademisi- İstanbul- Uluslararası İlişkiler
 • Deniz Harp Akademisi - Kurmay Eğitimi –“Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği, Tarih  -           Personel                 Yönetimi-Ulusal Güvenlik" Yüksek Lisansı.
 • Deniz Harp Okulu -Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

İŞ TECRÜBELERİ

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı/Komutan Yardımcısı (Üst düzey yönetim)
 • Başkanlık, Bölge Komutanlığı, Müdürlük, Grup Başkanlığı ve Bot Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri bölüm amirliği komutanlık. (Orta düzey yönetim)

KURS VE SERTİFİKALAR

 • Profesyonel Yöneticilik - Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığı
 • Problem Çözümünde Teoriler ve Sistem Dinamikleri Eğitimi- SATEM Komutanlığı - ANKARA
 • Yaratıcı Düşünce, Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri- SATEM Komutanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi- SATEM Komutanlığı
 • Kriz Yönetimi - SATEM Komutanlığı
 • Risk Yönetimi- SATEM Komutanlığı
 • Ekip Başarısında Kişilerarası İlişkiler ve Profesyonel Davranış Eğitimi- SATEM Komutanlığı
 • Kamu Diplomasisi Eğitimi- SATEM Komutanlığı
 • Stratejik İletişim Yönetim ve Planlama Eğitimi- SATEM Komutanlığı
 • Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - FBI-DEA Akademisi – Quantico / Virginia –USA

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan DİLEK son günlerde Atatürk'e yönelik artan saldırıları ve Diyanet İşleri başkanının tutumunu değerlendirdi ve uyardı: Tarihten ders almazsanız tekerrür eder. Camiye ve kışlaya siyaseti sokmayın. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin 2018'in 5 aylık döneminde toplam 481 milyar doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir aldığını ve bunun keskin bir artış olduğunu bildirdi. Raporda, G20 ülkeleri arasındaki yeni ithalat kısıtlayıcı tedbirlerin bir önceki döneme göre 6 kat artarak rekor seviyeye ulaştığı, bunun WTO'nun G20 ticaretini izlemeye başladığı 2012'den bu yana en yüksek oran olduğu vurgulandı.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display