Dışişleri Bakanlığı Sınavlarına Hazırlık Kursları

Yazan  31 Ocak 2017

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Siyaset,  Strateji ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Sınavına Hazırlık Kursu, 56 saat süreli olarak haftasonları (4 Şubat-25 Şubat 2017)  olmak üzere gerçekleştirilecektir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2016’da yayınlanan düzeltme metniyle evvelce 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenleneceği ilan edilen Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’nın yazılı aşamasının tarihi 11-12 Şubat 2017, anılan sınava başvuru tarihleri ise 4 Ocak-25 Ocak 2017 olarak değiştirilmiştir.  T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 30 Aralık 2016’da yaptığı diğer bir ilan da Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavının 4-5 Mart 2017’de gerçekleştirileceğini duyurmaktadır.  Kursun amacı Dışişleri Bakanlığı sınavına hazırlanan ve Bakanlığın ilanında belirttiği sosyal bilim alanlarından lisans düzeyinde mezun olmuş ve Dışişleri Bakanlığı’nca açıklanan şartlara sahip öğrencileri sınava hazırlamaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sınavına Hazırlık Kursu

 

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Siyaset,  Strateji ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınavına Hazırlık Kursu 4 hafta süreli olarak gerçekleştirilecektir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 30 Aralık 2016’da yayınladığı ilan Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı’nın 4-5 Mart 2017’de gerçekleştirileceğini duyurmaktadır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Siyaset,  Strateji ve Liderlik Okulu’nun düzenlediği kursun amacı Dışişleri Bakanlığı sınavına hazırlanan ve Bakanlığın ilanında belirttiği sosyal bilim alanlarından lisans düzeyinde mezun olmuş ve Dışişleri Bakanlığı’nca açıklanan şartlara sahip öğrencileri sınava hazırlamaktır.

 

Kurs Programı

4 Şubat- 25 Şubat 2017

 

*4 Şubat 2017 Cumartesi

Oryantasyon Emekli Büyükelçi Kemal Gür

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

Siyasi Tarih Prof. Dr. Yelda Demirağ

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*5 Şubat 2017 Pazar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Doç. Dr. Serhat Erkmen

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

Politik Ekonomi Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*11 Şubat 2017 Cumartesi

Kamu Diplomasisi Dr. Haluk Karadağ

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

Uluslararası Hukuk

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*12 Şubat 2017 Pazar

Uluslararası Hukuk

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*18 Şubat 2017 Cumartesi

Uluslararası İlişkiler Teorileri Doç. Dr. Kürşat Turan

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Sezgin Mercan

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*19 Şubat 2017 Pazar

Anayasa Hukuku Yrd. Dr. Mehmet Emin Akgül

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Kamu Hukuku Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

Öğle Arası: 13:15-14:15

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

 

*25 Şubat 2017 Cumartesi

Siyasi Tarih Prof. Dr. Yelda Demirağ

10:00-11:30

Kahve Arası 11:30-11:45

11:45-13:15

Öğle Arası: 13:15-14:15

14:15-15:45

Kahve Arası 15:45-16:00

16:00-17:30

Kursa katılmak için gerekli koşullar şunlardır:

     a. Kursa üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Sınavı’na katılma hakkına haiz 50 öğrenci kabul edilecektir. Bu rakam gerekirse artırılabilecektir.

     b. Öğrenciler başvuru sırasına göre önce ön kayıt şeklinde listelenecek, ilk 50 öğrenci asil, sonrakiler yedek kabul edilecektir. Kesin kayıt esnasında kayıt yaptırmayan asıl kayıtlıların yeri, kontenjanı sırası ile yedek listeden tamamlanacaktır.

    c. Kursun en az yüzde 70’ine katılma mecburiyeti vardır. Kurs sonunda bir bitirme belgesi verilecektir.

   d. Başvuru için şu bilgilerin iletilmesi gerekmektedir:

       -Adı-Soyadı

      - Bitirdiği Üniversite/Bölüm ve  Yıl

       -Temas Bilgileri (Telefon ve e-posta adresi)

    f. Başvuru ve bilgi için temas noktası:

       Bekir Ali Yüksel

       0554 281 91 73

 

Kurs Programı

Oryantasyon (2 Saat)

Bu derste sınava girecek adayların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, sınava ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanır. Sınav için gerekli olan “diplomatik yazışma” gibi uygulamalar da bu dersin parçasıdır.

Siyasi Tarih (9 Saat)

Siyasi Tarih dersi, dünya siyasi tarihi hakkında formasyon kazandırmayı, siyasal dönüşümlerin nedenlerine ve sonuçlarına işaret etmeyi ve siyasal gelişmeleri tarihsel bağlamları ekseninde değerlendirmeyi amaçlar. Ders, katılımcıları dünyanın farklı yerlerindeki siyasi sistemlerin karşılaştırılmalı analizine hazırlar. Bu amaçla farklı ülkelerin siyasi rejim ve kurumları; siyasi aktör ve sosyal hareketleri ve siyasi kültür ve gelişmişlik düzeyleri karşılaştırılarak incelenir.

Uluslararası Hukuk (12 Saat)

Dersin amacı, katılımcıları uluslararası hukukun tarihi arka planı, kaynakları, özneleri ve kuramsal doktrinleri hakkında bilgilendirmek ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimin anlaşılmasını sağlamaktır.

Uluslararası İlişkiler Teorileri (6 Saat)

Dersin amacı, uluslararası ilişkiler bilim dalının temel kavram ve ilgi alanları hakkında bilgilendirmek, bu kavramları kullanarak günümüz uluslararası ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri anlayıp analiz edebilecek yeteneklerle donatmaktır. Uluslararası ilişkiler bilim dalında oluşturulan çeşitli kuramsal yaklaşımlar, çatışma, işbirliği, çatışma çözümü, ekonomik ve siyasi entegrasyon, güçler dengesi, güç kullanımı, uluslararası hukuk, çevresel sorunlar, ve benzeri konular Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili sınavında daha önce çıkmış sorular kapsamında işlenecektir.

Anayasa Hukuku (6 Saat)

Anayasa Hukuku dersinde, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler gibi konular  Dışişleri Bakanlığı sınavlarında bu konuda daha önce çıkmış sorular temel alınarak işlenecektir.

Kamu Hukuku (6 Saat)

Kamu Hukuku dersinde, devletin temellerine, devlet kavramının oluşumu ve gelişimine; birey-devlet ilişkilerinin gelişimine, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkilere; insan hakları ve temel hak ve özgürlükler kavramlarına yer verilmektedir.

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar (6 saat)

Dersin amacı, dünyadaki hakim siyasi ve güvenlik yapılanmalarını tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından incelemek;  siyasete ve güvenlik pratiklerine yön veren faktörleri analitik bir düzlemde ve karşılaştırmalı olarak tartışmaktır.

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar (6 Saat)

Bu derste Türk dış politikasının temel esasları ve Türk dış politikasına yön veren ana unsurlar kuramsal bir bakış açısıyla incelenecek, Türk dış politikasının yapımında ve uygulanmasında etkili olan aktörler ve süreçler mercek altına alacaktır. Katılımcıların Türk dış politikasını özellikle son dönemde meşgul eden ana konularda, analitik ve karşılaştırmalı analizler yapabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Politik Ekonomi (3 saat)

Dersin amacı, katılımcılara siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin temel dinamiklerini anlama ve açıklama becerileri kazandırmaktır. Politik ekonomi tartışmalarına yön veren kuramsal yaklaşımlar,  küresel aktörlerin politik ekonomi anlayışları ve tarihsel akışa uyularak güncel gelişmelere uzanan bir süreçte ekonominin politika yapımına etkisi incelenecektir.

Kamu Diplomasisi (3 saat)

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR