21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

Azerbaycan'ın COVİD-19 salgınına yaklaşımını anlatan Sayın Dr. Nazhanım Gasimova'ya 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak teşekkür ediyoruz.

21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları Kapsamında Bu Hafta “Koronavirüs Salgınının Küresel ve Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” Konusunu Değerlendirmeye Devam Ediyoruz

21. Yüzyıl Türkiye Buluşmaları Kapsamında Bu Hafta “Koronavirüs Salgınının Küresel ve Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” Konusu Değerlendirilecektir 

Gıda tedarik zinciri tarımsal girdiler, üreticiler, nakliye zincirleri, gıda işleyicileri, dağıtım sistemleri ile birlikte kompleks bir bütündür.

Ülkelerarası gıda ticaretinin yaygın oluşu; küresel ekonomik krizlerde düşen gelirler nedeniyle, insanların daha az harcama yaptıklarını, talebin azalmasıyla satışların buna bağlı olarak üretimin azaldığını göstermiştir. 

KONU

Koronavirüs Salgının yaşandığı günümüzdeki bu süreçte toplumsal, küresel ve bölgesel düzeyde, derin siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve teknolojik değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler dikkate alınarak stratejik düşünme ve karar verme süreci çerçevesinde “KORONAVİRÜS SÜRECİ SONRASINDA GELECEĞİ ANLAMA SENARYOLARI”nın belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, bahse konu bu makale çalışmaları Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu süreçte geleceğe yönelik bakış açılarımızın geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Yakın ya da uzak yarınların senaryolar vasıtasıyla tahmin edilmesinin güvenlik politikaları, dış politika ve ulusal çıkarlar açısından büyük önemi bulunmaktadır.

Bu senaryolar ile coronavirüs sonrasında ülkemiz olarak gelecekte karşılaşılabilecek olası tehlikelerin şiddeti, etki alanları ve yıkım gücü bu günden görülebilecek, bunlara karşın bugünden yeterli ve gereken önlemleri almak için imkân ve zamana sahip olunabilecektir. Senaryolarla, gelecek için uluslararası çıkarlarımızı en üst seviyede tutabilmek, ulusal güvenliğimizi her alanda mevcut veya olası tehditlerden koruyabilmek için ileriye dönük hedeflerin tespit edilmesi sağlanabilecektir. Ancak bu senaryolarda beklenen gelecek hakkında dikkatle üretilmiş çok değişik fikirler ve uygulama alanları içermesidir. Burada ana amaç geleceğe ilişkin yapısal, disiplinli bir düşünce ortaya çıkarmaktır. Bu şekilde gelecekle ilgili sorulara cevap bulmaya ve değişimi önceden fark etmeye çalışılacaktır.

21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, en az 4 yıllık lisans öğrenimi görmüş akademik çalışma yapan herkesi, koronavirüs süreci sonrasında ileriye yönelik okumalarını ve bu kapsamdaki senaryolarını ele alan geleceği anlama konusunda makaleler yazmaya davet etmektedir.

Yarışmaya gönderilecek stratejik anlamda geleceği öngören makalelerde, mevcut ve potansiyel sorunlarımızın stratejik bir çerçevede ele alınması beklenmektedir. Bu çerçevede makalelerde çok yönlü senaryo analizleri ile çevresel belirsizlikler karşısında geleceğe çok radikal ve değişik yaklaşımlar getirilmesi, gelecek koşulları hakkında sorular, tezleri araştırmak üzere kritik varsayım ve anlatıların kullanılması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, belirlenen strateji, komşularımız, yakın çevremiz ve dünyada yer alan ülkelerle olan ilişkilerimizi de irdelemelidir.  

DEĞERLENDİRME

Makalelerin değerlendirmesi 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanları ve akademisyenlerden müteşekkil bir akademik heyet tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği, savların özgünlüğü ve uygulanabilirliği dikkate alınacaktır.

KATILIM

Yazdığı senaryoya güvenen herkes yarışmaya katılabilir.

ÖDÜLLER

İlk üçe giren yarışmacılar 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün düzenleyeceği Safranbolu veya Antalya Çalıştaylarında misafir olarak yer alacak, ayrıca aşağıdaki para ödüllerinin sahibi olacaktır.

Birinci    : 2.500 TL

İkinci     : 1.500 TL

Üçüncü : 1.000 TL

MAKALE SON TESLİM TARİHİ: 1 Mayıs 2020

BAŞVURU ŞARTLARI VE YÖNTEMİ

  • Makaleler, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci belgesiyle birlikte “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.” e-posta adresine “21. YYTE Gençlik Makale Yarışması” konu başlığıyla gönderilmelidir. Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
  • Yarışma için hazırlanacak makaleler en az 3.000 en fazla 4.000 kelime olmalıdır. Makalelerin yazım dili Türkçedir.
  • Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ne aittir.

Makale Yarışması Jürisi:

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Devlet E. Bakanı Ayfer YILMAZ

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa ÖZKAN

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Enstitü Başkanı Mehmet Zeki BODUR

        21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Üyesi Şule Çakır TÜREL

KONU

Koronavirüs salgının yaşandığı günümüzde, küresel ve bölgesel düzeyde derin siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler dikkate alınarak, bu virüsün gençlerimizin hayatına nasıl etki ettiğine dair “Koronavirüs sürecinde mevcut durumun anlaşılmasına” ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, bahse konu makale çalışmaları Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu süreçte mevcut durumumuzun tespiti ile geleceğe yönelik bakış açılarımızın geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 24 yaş altındaki lisans öğrencilerini Koronavirüs sürecinde mevcut durumu anlamaları ve buna ilişkin okumaları ele alan makaleler yazmaya davet etmektedir.

Yarışmaya gönderilecek makalelerde, mevcut ve potansiyel sorunlarımızın stratejik bir çerçevede ele alınması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, belirlenen strateji, komşularımız, yakın çevremiz ve dünyada yer alan ülkelerle ne tür ilişkilerimizi de irdelemelidir.  

DEĞERLENDİRME

Makalelerin değerlendirmesi 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanları ve akademisyenlerden müteşekkil bir akademik heyet tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği, savların özgünlüğü ve uygulanabilirliği dikkate alınacaktır.

KATILIM

Üniversite öğrencisi olmak

ÖDÜLLER

İlk üçe giren yarışmacılar 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün düzenleyeceği Safranbolu veya Antalya Çalıştaylarında misafir olarak yer alacak, ayrıca aşağıdaki para ödüllerinin sahibi olacaktır.

Birinci    : 1 000 TL

İkinci     : 750 TL

Üçüncü : 500 TL

MAKALE SON TESLİM TARİHİ: 15 Mayıs 2020

BAŞVURU ŞARTLARI VE YÖNTEMİ

  • Makaleler, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci belgesiyle birlikte “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.” e-posta adresine “21. YYTE Gençlik Makale Yarışması” konu başlığıyla gönderilmelidir. Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
  • Yarışma için hazırlanacak makaleler en az 3.000 en fazla 4.000 kelime olmalıdır. Makalelerin yazım dili Türkçedir.
  • Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ne aittir.

Makale Yarışması Jürisi:

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Devlet E. Bakanı Ayfer YILMAZ

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa ÖZKAN

         21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Enstitü Başkanı Mehmet Zeki BODUR

        21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Üyesi Şule Çakır TÜREL

Son günlerde Kanal İstanbul Projesinin yine gündeme gelmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kanal İstanbul projesinin bu kadar tartışılmasının asıl sebebi, net bir şekilde neden gerekli olduğunun açıklanmasında zorlanılmasından kaynaklanmaktadır. Aslında projenin gerekliliği, gerekçeleri ile birlikte ortaya konmuş olsa tartışmalar biraz daha doğru bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

21.Yüzyıl Türkiye Buluşmaları Kapsamında Bu Hafta “Koronavirüs Salgınının Küresel ve Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” Konusu Değerlendirilecektir

Üyelerimize Özel ve Ücretli Olan Tüm Rapor, Bülten ve Dosyaları, Koronavirüs sebebiyle "Evde Kal" Çağrısına Uyan Ziyaretçilerimize Ücretsiz Erişime Açmış Bulunmaktayız

Geçici korunan Suriyelilerin Türk ekonomisi üzerinde şuan hesaplanabilen ve hesaplanamayan tahmini parasal maliyetleri bulunmaktadır. Hesaplanabilen parasal maliyetler; Cumhurbaşkanının ve Sağlık Bakanının resmi açıklamaları, AB fonlarından gelen yardımlar, Birleşmiş milletler fonları, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) fonları, Dünya Gıda Örgütü(FAO) fonlarından oluşmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Yavuz Selim Yıldız   - 08-04-2020

AB İÇİN TEHDİT VE FIRSAT ALANI OLARAK LİBYA

Ortadoğu’da dikta rejimlerine karşı 2011 senesinde başlayan Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte, Libya önce iç savaşla, daha sonra da dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır.