21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

1965 yılında doğmuş, İlk orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlamıştır.  1986 yılında Kara Harp Okulu “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümünden “Topçu Subayı” olarak mezun olmuştur. 1987-1996 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik topçu birliklerinde takım komutanlığı, batarya subaylığı ve batarya komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılından itibaren 17 yıl Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı birimlerde görev yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine yurt içi ve yurt dışı görevlerde 27 yıl başarı ile hizmet ettikten sonra, 2013 yılında kendi isteği ile “Albay” rütbesi ile emekli olmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2004 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Tarih, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Dış Türkler (özellikle Irak, İran ve Suriye Türkleri), Ortadoğu, Kıbrıs, Türk Dış Politikası, Güvenlik, İstihbarat ve Terör Örgütleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 

Eğitim Durumu:

Lisans: Kara Harp Okulu (1986),

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016)

Yüksek Lisans: “Irak’ta Türkmen Politikası” (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-2004)

Doktora: “Körfez Savaşlarından Günümüze Türkmen Sorunu” (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-2010)

Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı. Tez konusu: “Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction”
Doktora Tezi: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı. Tez Konusu: “Definition and Classification of Turkish Nationalism”

 

Akademik Unvanlar

Doçent Doktor: 18 Mayıs 2018 UAK kararı ile
Yardımcı Doçent Doktor: 14 Kasım 2012 Fakülte Kararı ile- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi Doktor: Şubat 2012 tarihinden itibaren- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Araştırma Görevlisi: Kasım 2007 tarihinden itibaren – İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

İdari Görevler:

 

 • Bölüm Başkan Yardımcısı: Ocak 2013- İstanbul Kültür Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Kurul Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Sorumlusu
 • CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Doçent Üye Temsilcisi
  CEHAMER Danışma Kurulu Üyesi

 

YAYINLAR

1) Kitap

Yesevi, Ç.G. (2018). Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları. Ankara: Kripto Yayınevi.

Yesevi, Ç. G. (2015). İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri. Ankara: Kripto Yayınevi. ISBN:978-605-4991-22-8

Yesevi, Ç. G. (2015). Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler. İstanbul: Der’in Yayınevi. ISBN: 978-605-4993-40-6 (Burcu Yavuz Tiftikcigil’le birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Gezi Parkı’nda Ne oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi.  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN:978-605-4763-19-1 (Mensur Akgün, Burak Cop ve Yunus Emre ile birlikte).

2) Kitap Editörlüğü

Yesevi, Ç. G. (2014). Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.  ISBN: 978-605-4763-276. (Mensur Akgün ve Sylvia Tiryaki ile birlikte).

3) Uluslararası Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy and Climate Change Policies of Russia and China. In Filiz Katman (Ed.) Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability. (pp.165-182). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.  ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4 (with Ceren Uysal Oğuz). http://www.cambridgescholars.com/global-climate-change-environment-and-energy                                                               

Yesevi, Ç.G. (2014). Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective. (p.59-70). Oxford: Inter-disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-266-9                  

Yesevi, Ç.G. (2011), Classification of War, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (Eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future. (p.21-30). Oxford: Inter-disciplinary Press. Inter-Disciplinary, ISBN: 978-1-84888-084-9,

4) Ulusal Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç. G. (2015). İran Enerji Sektörü: İran’ın Akıllı ve Yumuşak Gücü. İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.)Enerji Diplomasisi. (s.441-469), İstanbul: Beta Yayınları. ISBN: 978-605-333-362-3                                                                                                                      

Yesevi, Ç. G. (2014). Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 87-103).  İstanbul:  İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü. İçinde Mensur Akgün, Çağla Gül Yesevi, Sylvia Tiryaki (Eds.)Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 2014 (s. 105-122). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4763-276.  

Yesevi, Ç. G. (2014). Avrasya Ekonomik Topluluğu, Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi İçinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım (Eds.) Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi. (s.479-501). ISBN: 978-605-333-198-8. İstanbul: Beta Yayınları

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail İstihbarat Örgütleri ve Mossad. İçinde Ümit Özdağ (Ed). İstihbarat Örgütleri.(217-270) Ankara: Kripto Yayınları.  ISBN: 978-605-4991-099

5) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergide Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç. G. (2015).Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis.  International Journal of Energy Economics and Policy 5(1), 2015, pp.27-44. ISSN: 2146-4553 ( (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union. Mediterrenean Journal of Social Sciences 5 (23), 1986-1994. ISSN 2039-9340 (print), Doi:10.5901/mjss.2014.v5n23p1986.

Yesevi, Ç.G. (2014). Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict in Energy Projects. Journal of Economics and Sustainable Development 5 (12), 56-69. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)  (Burcu YavuzTiftikcigil ile birlikte)

Yesevi, Ç. G. (2014). Female Terrorism. European Scientific Journal 10 (14). 579-594. ISSN:1857-7881, e-ISSN: 1857-7431.

6) Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç.G. (2018)Considering Pipeline Politcs in Eurasia: South Stream, TurkStream and TANAP. Bilge Strateji 10 (18). ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç.G. (2017). Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017/1 (33), 113-136. (Burcu Yavuz Tiftikcigil ile birlikte).

Yesevi, Ç.G. (2017). İsrail’in Devlet İmajının Şekillendirilmesi.Bilge Strateji Dergisi 9 (16), 97-130, ISSN: 1309-212X.

Yesevi, Ç. G. (2017). Güvenlikleştirme Teorisi Açısından İsrail’in Türk Dünyası Politikası. Türk Dünyası Araştırmaları 115 (227). ISSN:0255-0644.

Yesevi, Ç. G. (2015). Irak’ın Enerji Denklemi: Türkiye’nin Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler 10. 63-106. ISSN:2147-3412                                                                            

Yesevi, Ç. G. (2014).İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askeri İstihbaratı.  Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (4). 107-144. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2014). İsrail Silahlı Kuvvetleri. Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi 1 (2). 123-168. ISSN:2148-0478

Yesevi, Ç. G. (2013). “Türkiye’nin Güvenliği: Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Yeniden Değerlendirilmesi” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1). 266-286. ISSN: 2146-782X

Yesevi, Ç.G. (2013). Security Threats in Central Asia”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5(2), ISSN: 1309-8063,  pp.26-38.

Yesevi, Ç.G. (2012), “Turkish Political Parties and Turkish Nationalism”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 4(1), ISSN: 1309-8063, pp.95-106.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Türk Milliyetçiliğinin Evrimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.4, No.2, ISSN: 1309-8012, s.75-85

7) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç. G. (2014). Türkiye’nin Enerji Politikaları: Kuzey Irak’la İşbirliği. In Mensur Akgün (Ed.) Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanul: Istanbul Kültür University. ss.3-20. ISBN: 978-605-4763-24-5.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da İşbirliği ve Bütünleşme Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü”. Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri (İstanbul, 22 Mart 2013) Türkiye ve Avrasya İlişkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, No:87, ss. 251-271. ISBN-13: 978-605-4303-250

Yesevi, Ç.G. (2012), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, May 2011 Izmir, Turkey, , s.145-155. ISBN:978-975-483-947-0

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Evilness in the Beauty Mothers for Peace and Destroyers of Life”Human Security: New Challenges, New Perspectives Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.349-363

8) GPOT Papers

Yesevi, Ç.G. (2013). “Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği”, GPOT Çalışma Kağıdı No:4, Ocak 2013.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü”, GPOT Policy Update, Nisan 2013.

9) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç.G. (2017). Energy Relations in Eurasia. 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, 2017 at Casa Convalescència of  Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Yesevi, Ç. G. (2015). Considering Pipeline Politics in Eurasia: TANAP, South Stream and Turkish Stream. II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium held by Bülent Ecevit University and St. Petersburg State University of Economics.  9-13 November 2015, St. Petersburg, Russia, p.8.

Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Economic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK(with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit Proceedings, ISBN:-10:0615846882 ISBN-13:978-0-615-84688-0, p.38. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç. G. (2013). “Turkish Energy Strategy: Current Status and Future Prospects. International Conference on Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. Istanbul Kultur University International Relations Department, 26-27 October 2013, Istanbul

Yesevi, Ç.G. (2011), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, 4-6 May, 2011 Izmir, s.47

Yesevi, Ç.G. (2011), “Classification of War”, 8th Global Conference: War and Peace
22- 24 May 2011, Warsaw, Poland

Yesevi, Ç.G. (2011), “Perceiving Peaceful and Secure Society: Being deaf, dumb and blind”, ISCAP II Conference:  International Conference on Intercultural Studies 25-27 May 2011, Porto, Portugal, s.24-25

Yesevi, Ç.G. (2011), “Reconciliation and Diversion in Turkish Politics: The Parameters of Democracy, Kemalism and Islamism” Cultural Difference and Social Solidarity: Dividing and Uniting Communities Beyond Multiculturalism Conference4-8 July 2011 Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus, s.28

Yesevi, Ç.G. (2011), “Humor and Danger: Reconstruction of order in world politics and in Turkish politics” ,Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.501.

10) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç. G. (2014). Energy Relations between Russia and Turkey. 2014 ISIS-Venice Academic Summit. 7-9 July 2014. Ca Fascori University, Venice, Italy. (with Burcu Yavuz Tiftikcigil)

Yesevi, Ç.G. & Uysal Oğuz, C. (2011), “Hot Issues: Relationship of Global Climate Change and Energy Policies”, EPPAM, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Russian Foreign Policy from the Russian Empire to the Russian Federation”, IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2011), “Comparative Oil Policies of Russia and Azerbaijan”,  IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2012) “Impacts of the Republican Meetings on Social Connectivity”, Connectivity in 21st Century Conference, Inter-disciplinary.net, Austria-Salzburg, 4-6 November 2012

Yesevi, Ç.G. (2013). “Securitizing Turkey: Re-Examining Turkish Energy Strategy, Cappodacia Series: International Conference on Energy Economics and Policy, Nevşehir University Institute of Social Sciences, 16-18 May 2013, Nevşehir.

Yesevi, Ç.G. (2013). “Security Threats in Central Asia”; International Conference on Social Sciences, SOSRES, 4-5 Ekim 2013, İzmir

11) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç.G. (2014). İsrail ve Türk Dünyası. Amasya 2. Türk Dünyası Çalıştayı: 11 Eylül Sonrasında Türk Dünyasında Gelişmeler. 24-26 Ekim 2014.

Yesevi, Ç. G, Akkaraca Köse, M. (2013). “Siyasi Psikoloji ve Davranışsal İktisat”,  Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,  19-22 Nisan 2013, Kıbrıs.

Yesevi, Ç.G. (2012). “Türk Milliyetçiliği’nin Evrimi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, SOBİAD, 28 Nisan 2012, İzmir.

12) Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlananlar,

Yesevi, Ç.G. (2013). “Mısır’ın Baharı ve Enerji Politikaları” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz, sayı.55, 28-33

Yesevi, Ç.G. (2014). Koruyucu Hat: Kara Operasyonu Tecrübesi ve Silah Ticareti. 21. Yüzyıl Dergisi, sayı.70, Ekim, 20-25

Yurtdışı Deneyimi:

Mayıs 1995: NATO stajı

14-18 Eylül 2009: İsveç, Malmö Üniversitesi Erasmus Staff Training

3-7 Mayıs 2010: Slovakya, Comenius Üniversitesi, Erasmus Staff Training

10-15 Mayıs 2015: Çek Cumhuriyeti, Metropolitan Prag Üniversitesi, Erasmus Plus Staff Mobility for Teaching (World Energy Politics lessons. Open Lecture: “Securitizing Turkey and the European Union: Re-Examining Energy Strategies and Pipeline Politics)

Üniversite Dışı Deneyim

2012- devam ediyor  21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sitesi,  Dış Politika Makale Yazarlığı

2012-2013 Enerjienergy.com sitesi Köşe Yazarlığı

2011-2013 Önce Vatan Gazetesi, Köşe Yazarlıgı,

2010-2013 Yesevi Dergisi, Makale Yazarlığı

 

Eğitim Programları:

1-Kış Okulu

9 Şubat-13 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen Orsam Kış Okulu’nda Enerji Politikaları dersini vermiştir. https://www.youtube.com/watch?v=A-5_GQOtY9k

2-Uluslararası Yaz Okulu:

22 Temmuz- 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

14-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 2. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3 -14 Ağustos 2015 2014 tarihleri arasında İstanbul‘da InterCultur Gemeinnützige GmbHKarlshochschule International University, Istanbul Kültür Universitesi  ve Türk Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Stiftung Mercator’un desteklediği 3. Summer Academy on Sustainability from an Intercultural Perspective adlı Yaz Okulu programında, 16 saatlik“Regional energy politics in a comparative perspective“  adlı dersi vermiştir.

3- İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı:

10-11 Aralik 2016 tariheri arasında, İstanbul’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Gaziantep’te, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri: Mossad, Shin Bet, Aman dersini vermiştir.

28-29 Mart 2015 tarihleri arasında, Ankara’da,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Dünya İstihbarat Örgütleri Örgütleri Sertifika Programı’nda,   İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

22-23 Mart 2014  tarihleri arasında, Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

25-26 Ocak 2014 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  “İsrail İstihbarat Örgütleri“ eğitimini vermiştir.

14-15 Aralık 2013 tarihleri arasında,  Ankara’da, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nda,  İsrail İstihbarat Örgütleri eğitimini vermiştir.

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler:

1. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü , Danışman , 2012

2. Siyasi İlimler Türk Derneği, Üye , 2014

Hakemlikler:

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bilge Strateji

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Alınan Ödül:

Best Paper Award: Yesevi, Ç. G. (2015). Political and Ecomic Analysis of Turkey Azerbaijan Energy Relations. Energy Relations. The Clute Institute 2015 International Busness  Education Conferences, June 7-11, 2015 held in London , UK

Çetin Güney 1964 Yılında Muş’un Bulanık İlçesinde doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde maliye dalında lisans, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tez konusu “Demokrat Partiye Basın Muhalefeti: Akis Mecmuası Örneği” dir. 1992-1999 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve Buca Belediyesinde de memur olarak çalıştı.

1999-2008 arasında Ankara Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Türkiye Uzmanı, 58. ve 59. Hükümetlerde sosyal politikalar konusunda danışmanlık yaptı. 2008 – 2011 yılları arasında Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen Bölgesel Kalkınma, Göç, Entegrasyon, Stratejik Planlama, Kent Ekonomileri konulu projelerde görev aldı. Halen Türkiye’nin İktisadi ve Sosyal Tarihi, Kurumlar Tarihi ve Biyografi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Alanıyla ilgili yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi biriminde Türk siyasi hayatı, seçmen davranışı, siyaset teorisi bağlamında siyasal partiler, yerel yönetimler, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal sorunları hakkında raporlar hazırlamaktadır.

Eğitim Durumu:

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Kadıköy’de yapmış olup, Bakırköy lisesi mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Üretim Yönetimi Bölümü’nde okumuş, ancak 1980’de tezini tamamlayamayarak yurtdışına çıkmıştır. 1980’de Almanya Köln Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ne yazılmış iki yıllık öğrenimi sonrası Aachen’e geçmiştir. 1982’de Aachen Teknik Üniversitesi’ne (RWTH) kayıt yaptırmış, Makine Fakültesinde Ön Diploma, Metalürji Fakültesi’nde ise yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.

Akademik ve Mesleki Kariyeri:

Öğrenimi boyunca  diploma, tez, çalışma tezi, staj  ya da gelir sağlama amaçlı olarak çalıştığı firmalar ya da kuruluşlar:  İTÜ Atölye Stajı - 1974, SEKA / İzmit Stajı - 1975, Kral Kimya ve Boya A.Ş/ İstanbul -1976, Gebr.Schmidt GmBH/Köln/1980, PEKA- Vehicle Construction GmBH/Karlsruhe/1981, ESTA- İndustriemontagen GmBH/Köln/1982, Prepols&Co.K.G/ Aachen/1983, WZL - Mechanical  Engineering  Laboratory/Aachen/Almanya/ 1984-1985

Yüksek lisans diploma tezini otomobiller için alternatif elektro motor teknolojisinin geliştirilmesine ilişkin olarak Philips Şirketinde (Eindhoven – Hollanda) yapmıştır. 1986’da Aachen’da Metalürji Fakültesi’nde (Teknik Cam-Seramik Enstitüsü’nde) asistan olarak göreve başlamış, bilimsel araştırma, geliştirme ve değişik endüstri projelerinde çalışmış ve baş asistanlığa kadar yükselmiştir. Doktora tezi çalışmasına 1987’de B.V De Sphinx  (Maastricht-Hollanda) şirketiyle ortak yürütülecek seramik bazlı kalıp teknolojisinin geliştirilmesine ilişkin olarak başlamış, ancak uzun ve ilginç çalışma süreci sonrası ortaya çıkan buluşların patenti konusunda Firma ve Enstitü ile yaşadığı manidar anlaşmazlık sonrası görevini bırakmıştır. Bilim adamlığı yıllarında Elektron Mikroskopu ile “mikro” alanda kristal ve atom yapılarını incelerken, “makro” alanda Kozmos ile olan benzerliklerini araştırmaya da merak sarmıştır.

1992 yılında üniversitedeki çalışmalarına son verip özel sektöre geçmiş, o zamanlar Türkiye’nin uluslararası en büyük Türk-Alman şirketi olan Şahinler Holding’te uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Türkiye’de o zamanların en büyük özel sektör sanayi projesi sayılan Avrupa Serbest Bölgesi (ASB) gibi önemli endüstri projelerine üst düzey yönetici olarak ciddi katkılarda bulunmuş, birçok seminer ve konferanslar vermiştir. 2005‘te yine o zamanlar Türkiye’de finans sektöründe dahi yeteri kadar tanınmayan global piyasaların “kral disiplini” sayılan Foreks piyasalarına ilişkin olarak Global FX İstanbul A.Ş şirketini kurmuştur. Bu alanda dünyanın en büyük Online Bankalarından birisi olan İsviçre Saxo Bank’ın ve daha sonra İsviçre Mig Bank’ın Türkiye temsilcilik ve danışmanlığını yapmış, bu piyasalarının tanıtımı için bankalarda toplantılar düzenlemiş ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Ancak bu piyasalara ilişkin yetkilerin banka ya da banka aracı kurumlarına devredilmesi sonucu şirket faaliyet alanlarında değişiklik yapmak zorunda kalmıştır. Foreks piyasalarına ilişkin bu faaliyetler sırasında başta Londra ve New York olmak üzere uluslararası Broker’lar ile haberleşirken global ekonomide “buzdağının altında görünmeyen yüzünü “ keşfetmiş ve dünyadaki birçok politik gelişmeleri bu “Mega Piyasaların” nasıl güçlü etkilediğini ve nasıl inanılmaz paralel gelişimler gösterdiğini bizzat gözlemlemiştir. Bu çalışma süreci içerisinde Global Ekonomi, Global Sistem ve 21.Yüzyıl alanlarında uzmanlığını derinleştirirken bilgi ve tecrübelerini yazdığı yazılarla kamuoyu ile paylaşmaya başlamıştır. Dünyada ekim -2008’de patlak veren mega krizi Türkiye’de çok önceden  Adım adım global krize giden süreç (13.02.2008)   yazısı ile ilk tahmin eden kişiler arasında olup, sonraki yazılarında gelen “bu küresel fırtınadan” Türk kamuoyunu uyarmaya ve bilgilendirmeye çalışmıştır.

Diğer uzmanlık alanı aile şirketleri üzerine olup, halen yönetim danışmanlığı da yapmaktadır.  Eğitim ve çalışma hayatı boyunca iş, kültür ya da gezi amaçlı 40’a yakın ülkede bulunmuştur. Aikido Sho Dan Ho sahibidir.  

Bildiği Yabancı Diller :
 
Almanca  (çok iyi) 
 
İngilizce   (çok iyi)  
 
Hakkında diğer bilgiler ve yayınları : 
 

Uzmanlık Alanları

Stratejik Yönetim, Stratejik Analiz, İş Geliştirme, Savunma Yönetimi,

İktisat Tarihi, Askeri Tarih, Konvansiyonel Olmayan Silahlar, Oyun Teorisi

 

Biyografi

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1998 senesinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki lisans eğitimine başlamıştır. İktisat alanında lisans diplomasını 2002 senesinde aldıktan sonra 2003 – 2005 yılları arasında Pfizer İlaçları Ltd. Şti’de satış temsilcisi olarak görev yapmış ve lisansüstü eğitim için satış mesleğinden ayrılmıştır. 2007 senesinde Başkent Üniversitesi’nden iktisat alanında yüksek lisans diplomasını aldıktan sonra 2008 senesinde doktora çalışmaları için Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’ne girmiştir ve 2012 yılında Savunma Yönetimi doktorasını birincilikle alarak mezun olmuştur.

Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra 2013 Ocak ayında Enstitü’deki görevine başlamıştır. İdari sorumluluklarının yanında akademik çalışmalarına da devam eden Aşcı’nın bazı makaleleri de 21. Yüzyıl Dergisi’nde yer almaktadır.

 

Yabancı Diller

İngilizce ÜDS : 90
Almanca (Başlangıc seviyesi)
İtalyanca (Başlangıç seviyesi)
Latince (Akademik kullanım)

 

Projeler

107K073 Nolu Tübitak Projesi: Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 

Burs ve Başarılar

 • Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Başarı Bursu ( 3.34 / 4 ortalama )
 • TÜBİTAK Doktora Bursiyeri
 • Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü 2011-2012 Dönemi Doktora Birincisi
 • Üniversite Mezuniyet Derecesi – Fakülte 3. sü
 • Lise Mezuniyet Derecesi – İlk 20 Mezun, 13. sü
 • Ted Ankara Koleji Vakfı Lisesi Şeref Listesi - 1998, 1997, 1996
 • Ted Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu Şeref Listesi - 1995, 1994, 1993

 

Eserleri

 • Eğitim İstihdam İlişkisi Çerçevesinde Savunma Sanayi Analizi – Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Türkiye’nin 150 Yıllık Borç Serüveni – Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Makaleleri

Hakemli Dergiler

 

Süreli Yayınlar

 • Yeni Nesil Savaş: Psikotronik Savaşlar, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2013.
 • Kimyasal Silahlar: Toplumsal Olaylara Biber Gazı, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2013.
 • Elektromanyetik Silahlar ve HAARP, 21. Yüzyıl Dergisi, Mart 2013.

28 Haziran 1968’de Ankara’da doğdu. Özel İnal Ertekin İlkokulu'nu, Bursa Anadolu Lisesi’ni, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nu bitirdi.

Gazeteciliğe 1991’de Cumhuriyet'te başladı. Daha sonraları Türk Haberler Ajansı, BRT TV, Akşam ve Tercüman gazetelerinde dış politika muhabiri ve yazar olarak çalıştı.

ABD işgali öncesinde ve sonrasında Irak’ta bulundu. Kürt devletinin kurulma sürecini izledi. 2004 yılında Annan Planı’nın halkoylamasına sunulmasından önceki süreçte Kıbrıs’ta görev yaptı. İsrail’in 2006’daki Yaz Yağmurları operasyonunun sonlarına doğru Lübnan’a gitti; gelişmeleri haber ve söyleşilerle Türkiye’ye duyurdu.

“Çekiç Güç’ün Gölgesinde Kürt Devleti”, “Kardak Krizinin Perde Arkası”, “Ortadoğu’nun Kanayan Yarası Lübnan”, “Radikal İslam'ın Kıskacı'ndaki Ülke: Pakistan” ve daha birçok yazı dizisini yayınlandı.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda, “Değişen Dünya ve Türkiye”, “Diplomasi Gündemi” programlarının yapımcılığını üstlendi.

Halen Cumhuriyet’te dış politika muhabiri olarak çalışan DİLEK’in, Irak, İran, Tunus, Cezayir, Fas, Pakistan ve Malezya'nın rejimlerinin ABD tarafından siyasal İslam'a doğru evirilmesini inceleyen “Küresel Tuzak Ilımlı İslam” kitabı şubat 2008'de; Rodos ve İstanköy'deki Türk azınlığın ortadan kaldırılması çabalarını ve bu adalardaki Osmanlı vakıflarının yağmalanmasını konu konu alan ikinci kitabı “Ege'nin Unutulan Türkleri” (Cumhuriyet Kitapları) aynı yılın haziran ayında ilk baskılarını yaptı. Bahadır Selim Dilek'in, AKP'nin Kürt politikasını irdeledeği AKP'nin Kürt Açmazı kitabı da 2009 yılının kasım ayında çıktı.

DİLEK, Irak Türklerine ilişkin yazıları nedeniyle 2000 yılında Irak Türkmen Cephesi’nin verdiği Onur Ödülü'ne, Küresel Tuzak Ilımlı İslam çalışmasıyla da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2008 Yılı Başarılı Gazeteciler-Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü, kendisine “Ege'nin Unutulan Türkleri” kitabı nedeniyle, Rodos ve İstanköy Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce Rodos Fahri Hemşehrisi beratı verildi.

Doğum Yeri:   Eskişehir
Eğitim Durumu: Doktora
İlk Öğretim-Lise:  Muğla Anadolu Lisesi
Üniversite: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Kamu Hukuku
Doktora: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Kamu Hukuku 
Uzmanlık Alanı: Balkanlar, Kıbrıs, Etnik Sorunlar, Soykırım Hukuku, Azınlık Hakları, Göç ve İltica, Teostrateji kapsamında Ortodoksluk, Ortodoks Dünya ve Patrikhaneler

Bildiği Diller: İngilizce, Almanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

TÜRKSAM  (2009-2010)
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi  Stratejik Araştırmalar Uzmanı  (Balkan ve Kıbrıs Masası Başkanı)

TUSAM (2004-2009)
Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi  Stratejik Araştırmalar Uzmanı (Balkan ve Kıbrıs Masası Başkanı)

Ayrıca:
TÜBİKAM(Türkiye Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Merkezi bünyesinde düzenlenen “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu”nda strateji, güvenlik ve uluslararası ilişkiler dersleri verdi).
BAŞKENT TV (2007-2008) (“Dünya Gündemi” isimli haftalık dış politika ve dünyadaki siyasi gelişmeleri irdeleyen bir programın yapımcılığı ve sunuculuğu).
AVRASYA TV (ART) (“Akıl Oyunları” isimli ve Ankara-Lefkoşa hattı formatıyla  Kıbrıs konusu ağırlıklı olmak üzere dünya siyasetine yön veren gelişmelerin irdelendiği bir programın yapımcılığı ve sunuculuğu 2008-2009 yayın yılında Prof. Dr. Ata ATUN’la birlikte  üstlenildi).
AVRASYA TV (ART) (2010-2011 yayın yılında 21. Yüzyılda Dünya isimli haftalık dış politika programının yapımcılığı ve sunuculuğu)
YİSAV (2002-2003)
Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı  Stratejik Araştırmalar Uzmanı Türkiye Masası Sorumlusu                                                                  


Yayınlar:

Yayınlanmış Bazı Dergi Makaleleri:

Patrikhane’nin Hukuki Statüsü, Cumhuriyet Strateji, Sayı 2, 2004
Bulgaristan’da El Kaide Tehdidi, Cumhuriyet Strateji, Sayı 5, 26 Temmuz 2004
Stability in the Balkans: UN's Deficiency, United Nations Association of Turkey Bulletin, Number 12 - Autumn 2005
ICTY Problem in Balkans, United Nations Association of Turkey Bulletin, Number 12 - Autumn 2005
An Era Ends in the Balkans, United Nations Association of Turkey Bulletin, Number 14 - Autumn 2006
Balkanlar’da Bir Dönem Kapanıyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 91, 27 Mart 2006
Türkiye Yeni Sorunlarla Karşı Karşıya: Pontus’u Canlandırma Hayali, Cumhuriyet Strateji, Sayı 99, 22 Mayıs 2006
Balkan Haritası Yeniden Şekilleniyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 100, 29 Mayıs 2006
Lozan’dan İntikam Alınmak İsteniyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 108, 24 Temmuz 2006
Sırplara AB Havucu, Cumhuriyet Strateji, Sayı 110, 7 Ağustos 2006
Ekümenikliği Kabul Ettirme Çabaları Artıyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 111, 14 Ağustos 2006
İstekler Fanteziye Dönüşüyor: AB İlerleme Raporu, Cumhuriyet Strateji, Sayı 116, 18 Eylül 2006
Kosova’da Türkçe’nin Mücadelesi, Cumhuriyet Strateji, Sayı 118, 2 Ekim 2006
Hedef Ada’daki Türk Askeri: Kıbrıs’taki Lokmacı Tartışmalarının Arkasındaki Gerçek, Cumhuriyet Strateji, Sayı 134, 22 Ocak 2007
Batı Trakya’da Bizans Oyunları: Türk Azınlığa Hakları Tanınmıyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 135, 29 Ocak 2007
Sırbistan’ın Kosova’da Zor Kararı, Cumhuriyet Strateji, Sayı 136, 5 Şubat 2007
Kosova’ya Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyet Strateji, Sayı 137, 12 Şubat 2007
Türk Boğazları Devre Dışı: Rus Petrolü Bulgaristan ve Yunanistan Üzerinden Batıya Taşınacak, Cumhuriyet Strateji, Sayı 138, 19 Şubat 2007
Bulgaristan’da Ayrımcılık, Cumhuriyet Strateji, Sayı 139, 26 Şubat 2007
Bilim Dünyası KKTC’yi Tanıdı, Cumhuriyet Strateji, Sayı 140, 5 Mart 2007
Batı Kirli Ruhunu Temize Çekti: Bosna-Hersek v. Sırbistan Davası, Cumhuriyet Strateji, Sayı 141, 12 Mart 2007
Batı’nın Çifte Standardı: Kosova ve KKTC, Cumhuriyet Strateji, Sayı 142, 19 Mart 2007
Balkanlar’da Enerji Sıkıntısı: Kozloduy Kapatılıyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 143, 26 Mart 2007
Medeniyetler Çatışırken Yakınlaşan Kiliseler, 2023 Dergisi, Sayı 68, Aralık 2006
Neighborliness Approach in Neighbor Countries: Expansionism, United Nations Association of Turkey Bulletin, Number 16 - Autumn 2007
The Srebrenica Decision : The World Was Acquited, United Nations Association of Turkey Bulletin, Number 15 - Spring 2007
Srebrenitsa Kararı: Dünya Aklandı, 2023 Dergisi, Sayı 72, Nisan 2007
Yeni Yunan Tragedyası: Gagavuzlar, 2023 Dergisi, Sayı 73, Mayıs 2007
KKTC’de İktidar Zor Durumda Kıbrıs Türkleri Türkiye’deki Seçime Kilitlendi, 2023 Dergisi, Sayı 75, Temmuz 2007
Yunan Milliyetçiliğinde “Rum Gölü-Karadeniz” ve “Pontus Devleti” Hayalciliği, 2023 Dergisi, Sayı 76, Ağustos 2007
Balkanlar’da Hileli Oyun: ABD ve Rusya Kosova Üzerinden Mücadele Ediyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 148, 30 Nisan 2007
Sırp Milliyetçiliği Yükselişte, Cumhuriyet Strateji, Sayı 150, 14 Mayıs 2007
Romanya’da Basescu Krizi, Cumhuriyet Strateji, Sayı 153, 4 Haziran 2007
Cumhurbaşkanı Seçimi: Dünyadan Örnekleri ve Sistem Tartışmaları Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Halkoyuyla Seçilmesi, Cumhuriyet Strateji, Sayı 154, 11 Haziran 2007
AB Rumlara Mahkum, Kıbrıs’ta Mülkiyet Türklerden Çıkıyor, Cumhuriyet Strateji, Sayı 155, 18 Haziran 2007
Arnavutluk’ta Bush Sevgisi: Protesto Edilmediği Tek Ülke, Cumhuriyet Strateji, Sayı 156, 25 Haziran 2007
Kosova’nın Görünmez Tarafları, Cumhuriyet Strateji, Sayı 157, 2 Temmuz 2007
New Kosovos of the World : A Cyprus in the Making?, United Nations Association of Turkey Bulletin,Number 17 - Spring 2008
Kosova’nın Bağımsızlığının Etkileri, Parlamento Dergisi, Sayı 246, Ocak-Mart 2008 (söyleşi)
“Kıbrıs’ta Bir Rüya Sona mı Eriyor?”, 2023 Dergisi, Sayı 96, Nisan 2009
"Ulus Devletler Küreselleşmenin Ya Hedefi Ya Ortağı", 2023 Dergisi, Sayı 100, Ağustos 2009 (söyleşi)
Batı Trakya’da Bizans Oyunları: Mütekabiliyet İlkesi Ne Kadar Gerçek?, 2023 Dergisi, Sayı 105, Ocak 2010
Uluslararası Adâlet Divanı’nın Kosova Kararı ve Etkileri, 2023 Dergisi, Sayı 112, Ağustos 2010
Türkiye’nin Bosna-Hersek Macerası, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010
Bağımlı Bağımsızlıktan Tam Bağımsızlığa Kosova: Levizja VETEVENDOSJE, 2023 Dergisi, Yıl 11, S. 129, ss. 64-76
Boşnakların Tamamı Birbirine Bağlanacak, 2013 Dergisi, Temmuz 2011
Doğu Akdeniz Ekonomi Jeopolitiğinde Filistin ve Kıbrıs, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 69, Eylül 2014
Batı Trakya’da Azınlık Anaokulları Meselesi, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 69, Eylül 2014 (Dergi Özel Eki)
Balkanlar’da IŞİD Depremi, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 70, Ekim 2014
Mütekabiliyet İlkesi Çerçevesinde Batı Trakya Türklerinin Hakları, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 70, Ekim 2014 (Dergi Özel Eki)
ATUN: Türkiye ve KKTC Derhal "Serbest Ticaret Bölgesi" İlan Etmeli, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 71, Kasım 2014
Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan Stratejisi: Tehditle Egemenlik Tesisi, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 71, Kasım 2014 (Dergi Özel Eki)

SİTE MAKALELERİ

Bir Futbol Maçı ve Artan Bölge Nabzı, 15 Ekim 2014, 21.yyte.org
Kıbrıs Rum Tarafı Masadan Kalktı, 8 Ekim 2014, 21.yyte.org
Bulgaristan Seçimleri ve Yeni Kriz Dönemi, 8 Ekim 2014, 21.yyte.org
Karaciç Davası’nda Sona Yaklaşıldı, 1 Ekim, 2014, 21.yyte.org
Soykırımın 19. Yılı: Ölüm Yolunda Barış Yürüyüşü, 10 Temmuz 2014, 21.yyte.org
Müslüman Kadınları Kim Koruyacak, 30 Mayıs 2014, 21.yyte.org
AİHM Kararına İtiraz, 14 Mayıs 2014, 21.yyte.org
AİHM’den Darbe Gibi Karar, 12 Mayıs 2014, 21.yyte.org
Ermeni İddialarını Kabul Eden Ülkeler: 20+ 41 ABD Eyaleti, 1 Mayıs 2014, 21.yyte.org
Bosna Hersek Protestoları: Bosna Baharı mı Dayton Revizyonu Girişimi mi?, 10 Şubat 2014, 21.yyte.org
29 Ocak Milli Direniş Günü, 29 Ocak 2014, 21.yyte.org
Son Milli Kahraman: Rauf Denktaş, 13 Ocak 2014, 21.yyte.org
KKTC: Bağımsızlığının 30. Yılını Kutlarken Rumlarla Birleşmeyi Konuşmak, 8 Ocak 2014, 21.yyte.org
Kıbrıs’a Yeni Plan: Ban Ki Moon ya da Revize Annan Planı, 23 Aralık 2014, 21.yyte.org
Sırbistan’ın Arap Yatırımcıları, 8 Ekim 2014, 21.yyte.org
Sonbahar Protestoları Oreşarski Hükümetini Düşürebilir, 9 Eylül 2013, 21.yyte.org
KKTC Seçimlerinde Türkiye’nin Parmağı mı Var?, 11 Ağustos 2013, 21.yyte.org
Preşova Vadisi’nde Anıt Krizi, 6 Mart 2013, 21.yyte.org
Balkanlarda Pekiştirilen Türkiye Karşıtlığı, 21 Kazım 2012, 21.yyte.org
Bosna Seçimleri ve Srebrenitsa Anneleri, 10 Ekin 2012, 21.yyte.org
Kıbrıs’ta Neler Oluyor?-2-, 25 Eylül 2014, 21.yyte.org
Kıbrıs’ta Neler Oluyor, 19 Eylül 2012, 21.yyte.org
Teröristlere Devlet Madalyası, 31 Ağustos 2012, 21.yyte.org
Balkan Benelüksü ve Büyük Arnavutluk Tartışmaları, 13 Ağustos 2014, 21.yyte.org
Sırbistan’da Yeni Dönem: Post Tadiç, 22 Mayıs 2014, 21.yyte.org
Yunanistan Yeniden Sandığa: Kaos Oylanacak, 16 Mayıs 2014, 21.yyte.org
Yunanistan Seçimleri ve Türkler, 3 Mayıs 2014, 21.yyte.org
Sancak’ı Belgrad’da Temsil Edeceğiz, 29 Nisan 2012, 21.yyte.org
Müftü Cumhurbaşkanı Adayı Olursa, 26 Nisan 2012, 21.yyte.org
Sırbistan’da Seçim Öncesi Siyasi İklim, 21 Nisan 2012, 21.yyte.org
Albin Kurti: Tek Devlet Yolunda Self Determinasyon, 12 Nisan 2012, 21.yyte.org
Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Hukuk, 1 Mart 2012, 21.yyte.org
Hocalı’da Yaşananlar Soykırımdır, 25 Şubat 2014, 21.yyte.org
Bağımlı Bağımsızlıktan Tam Bağımsızlığa Kosova, 22 Şubat 2012, 21.yyte.org
Batı Trakya’da Mütekabiliyet Gerçek mi?, 21 Aralık 2011, 21.yyte.org
Akdeniz’de Gerginlik! Rumlar Neyin Peşinde?, 25 Eylül 2011, 21.yyte.org
İsrail İşin İçinde, Yunanistan Temkinli, 23 Eylül 2014, 21.yyte.org
Hriistofyas’ın Krizden Çıkış Formülü: Müzakereleri Dondurmak ve Türkiye’yi Sıkıştırmak, 20 Eylül 2011, 21.yyte.org
Eylül’ün 10. Yılında Kıbrıs, 11 Eylül 2011, 21.yyte.org
Bitmeyen Savaş: Kosova-Sırbistan, 24 Ağustos 2011, 21.yyte.org
Zukorlic: Sırbistan Yarın Bizimle İşbirliği Yapmak Zorunda Kalacak, 26 Temmuz 2011, 21.yyte.org
Kıbrıs Türkleri Şafak Nöbetinde, 21 Temmuz 2011, 21.yyte.org
Mavi Kelebeğin İzinde Bosna-Hersek, 11 Temmuz 2011, 21.yyte.org
Cenevre Zirvesi’nin Ardından Kıbrıs, 10 Temmuz 2011, 21.yyte.org
Ölüm Yürüyüşü, 9 Temmuz 2011, 21.yyte.org
Balkan Siyaseti Sil-Baştan: Boşnak Siyasi ve İlimler Akademisi, 15 Haziran 2011, 21.yyte.org
Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi Soykırım Enstitüsü, 8 Haziran 2011, 21.yyte.org
Balkanlar’daki Nüfus Sayımları ve Arnavutluk’taki Din Eksenli Bölünme, 11 Mayıs 2011, 21.yyte.org
Kıbrıs’ta Kilise Siyaseti, 4 Mayıs 2011, 21.yyte.org
Kuzey Afrika’dan Sonra Sıra Balkanlarda mı?, 18 Nisan 2011, 21.yyte.org
İflasın Eşiğindeki Yunanistan, 13 Nisan 2011, 21.yyte.org
Bulgaristan’da Başmüftülük Krizi, 8 Nisan 2011, 21.yyte.org
Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Demokrasi, 6 Nisan 2011, 21.yyte.org
Arnavutluk Olaylarının Tehdit Boyutu, 5 Nisan 2011, 21.yyte.org
Ege İsrail’le Isınıyor, 16 Şubat 2011, 21.yyte.org
Arnavutluk Siyasi Krizle Sarsılıyor, 23 Ocak 2011, 21.yyte.org
Merkel’in Kıbrıs Çıkarması, 13 Ocak 2011, 21.yyte.org
Kosova Seçimlerinin Ardından, 14 Aralık 2010, 21.yyte.org
Komşuda Komşuluk Anlayışı: Yunanistan, 10 Kasım 2010, 21.yyte.org
Bosna Hersek’te Seçim Süreci, 2 Ekim 2010, 21.yyte.org
Kosova’nın ve Dünya’nın Kader Günü, 22 Temmuz 2010, 21.yyte.org
Şafak Nöbeti’ndeki Kıbrıs Türkleri ve Toplu Mezarlarda Kimliklerini Bekleyen Boşnaklar, 20 Temmuz 2010, www.turksam.org-TÜRKSAM
Srebrenitzsa’ya Doğru Ölüm Yürüyüşü, 11 Temmuz 2010, www.turksam.org
Ekonomi Tedbirlerinin KKTC’deki Yansımaları, 2 Temmuz 2010, www.turksam.org
KKTC’de Yerel Seçimlerin siyasete Etkisi, 29 Haziran 2010, www.turksam.org
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi, 24 Haziran 2010, www.turksam.org
Bosna-Hersek’Te AB-Batı Balkanlar Zirvesi, 1 Haziran 2010, www.turksam.org
Kıbrıs Müzakereleri Yeniden Başlarken Tek Egemenlik Farkı, 24 Mayıs 2014, www.turksam.org
Limanların Açılmasına Karşılık Tayvanlaştırılmış KKTC mi?, 24 Mayıs 2010, www.turksam.org
Yunan Açılımında İlk Fiyasko, 20 Mayıs 2010, www.turksam.org
Atina Uçuşu Yunan Açılımı, 14 Mayıs 2010, www.turksam.org
Arnavutluk Siyasi Krizler Sarsılıyor, 5 Mayıs 2010, www.turksam.org
KKTC Cumhurbaşkanını Değiştirdi: KKTC’de Fark Var, 18 Nisan 2010, www.turksam.org
KKTC Cumhurbaşkanı Değişiyor mu?, 16 Nisan 2010, www.turksam.org
KKTC’de Yarış Zamanı; Müzakerelerin Hız Vakti, 15 Mart 2010, www.turksam.org
Mülkiyet Sorununu KKTC Çözüyor, 8 Mart 2010, www.turksam.org
Karaciç Versus Batılı Liderler, 3 Mart 2010, www.turksam.org
Bağımsızlıkta Üçüncü Yıla Girerken Kosova, 21 Şubat 2010, www.turksam.org
İflasın Eşiğindeki Yunanistan, 14 Şubat 2010, www.turksam.org
Bosna-Hersek Zirvesi: Beşinci “Üçlü Danışma Toplantısı-Ankara, 10 Şubat 2010, www.turksam.org
Sırbistan Kosova’dan Vazgeçmiyor, 28 Ocak 2010, www.turksam.org
Radovan Karaciç Mahkeme Önünde 27 Ekin 2009, www.turksam.org
Papandreu Döneminde Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Beklentiler, 19 Ekim 2009, www.turksam.org
Bosna-Hersek’te Siyasi Gerginlik Ciddi Boyutlara Ulaştı, 19 Ekim 2009, www.turksam.org
Yunanistan Seçimlerinde Türklerin Başarı İhtimali, 28 Eylül 2009, www.turksam.org
Yunan Dış Politikasında Makedonya, 9 Eylül 2009, www.turksam.org
Hristofyas Masadan Kaçtı, 3 Eylül 2009, www.turksam.org
Müzakere Sürecinde Mülkiyet Davaları: Aleksandru Kararı Ne Getirir?, 1 Ağustos 2009, www.turksam.org
Kıbrıs Müzakerelerinde Sıra Güvenlik ve Garantiler Başlığında: Bundan Sonra Ne Olacak?, 24 Temmuz 2009, www.turksam.org
KKTC’de Yeni Referandum, 2 Mart 2009, www.turksam.org

Bojidar Çipof 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi Ege Makedonya’sından İstanbul’a göç etmiş bir ailedir.

1993 yılından, 2007 yılına kadar Bulgar Ortodoks Kiliseleri Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bu süre içinde Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı 1996 (Eski TCK 175.1) ve 2007 (Yeni TCK 115) yıllarında açtığı iki dava, konusundaki ilk Yargıtay İçtihatları haline geldi.

2007’de sonuçlanan dava 2007’den itibaren sekiz sene Türkiye’nin AB İlerleme Raporlarında tenkit olarak yer aldı. Bağımsız yargı söyleminde olan AB’nin, Yargıtay 4. Dairesi’ne karşı yaptığı bu tenkit ülkemize yapılan çifte standarta bir örnek teşkil etti. Bahsi geçen dava İstanbul Barosu tarafından ise “Yerel Bir Mahkemenin Kararı” adı altında dergi olarak yayınlandı.

Bojidar Çipof 2010’da “Bojidar Çipof Kitapları” adlı bir yayınevi kurmuş ve ilk kitabı olan “Patrikhane ile Mücadelem”i yayınlamıştır. Halen basıma hazır kitapları vardır. 

“2023 Dergisi” ile “Diplomatik Gözlem” dergilerinde ve birçok haber portalında yayınlanmış teostrateji alanında makaleleri bulunmaktadır ve çok sayıda televizyon ve radyo programına da katılmıştır.

2003'te Kadir Has Üniversitesi’nde 'Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyomu'nda  sunduğu “Haliç'teki Demir Kilise’nin ve Bulgar Cemaati’nin Tarihi” başlıklı tebliği basılmıştır.

2010’da, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından tertiplenen “Çok Dilli İletişimin Merkezi: İstanbul” panel ve sergisine Osmanlı Döneminde İstanbul’da basılan Bulgarca gazeteleri koleksiyonuyla katılmıştır.

2014’te İstanbul Üniversitesi’nde yapılan “1989-Bulgaristan Göçünün 25. Yılı Sempozyomu'nda konuşmacı olarak yer almıştır.

Bojidar Çipof Teostrateji konulu makalelerini yayınlamaya 2009-2010 yıllarında Türksam’da başladı. 2011’den itibaren ise makaleleri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde yayınlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Uluslararası İlişkiler, Essex Üniversitesi’nden Avrupa Politikası alanlarında yüksek lisans derecelerini almıştır.

Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalında almıştır.

Avrupa Birliği ve Ortadoğu konusunda çalışmalar yapan ve çok sayıda makalesi yayınlanan Dilek Yiğit, halen Atılım Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Esma Özdaşlı, 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans öğrenimini ‘’Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) İlişkileri (1991-1999)’’ isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamladı.  Doktora öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında ‘’Stratejik Ortaklık Kavramı ve İsrail’in Azerbaycan Politikası’’ isimli tezi ile 2012 yılında tamamladı.

YAYINLAR

KİTAP

Timuçin Kodaman ve Esme Özdaşlı, “Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail- Azerbaycan İlişkileri, Orion Kitabevi, Ankara, 2016.

MAKALELER

1.Esme ÖZDAŞLI, "Çin ve Rusya Federasyonu’nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, ss. 108-122. (2012)
2.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “HAMAS (Hareket’ül İslamiye-İslami Direniş Hareketi)”, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 177-197,2006.
3.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “Geçmişten Günümüze Irak Türkleri (Türkmenler)”, Global Strateji, Yıl 3, Sayı 9, ss. 153-172, Nisan 2007. (2007)
4. Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, ss. 201-227, Mayıs 2008. (2008)
5. Esme Özdaşlı, "Key trends, ıssues and Solution Offers of International Relations Education in Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences,174, 2015, pp. 2934 – 2939. (2015)
6. Esme Özdaşlı, "Ermeni Açılımı Sonrası Azerbaycanlı Üniversite Öğrencilerinin Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013907, Cilt 8, Sayı 40, Ekim 2015. (2015)
7. ESME Özdaşlı, "Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri", Turkısh Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879rn (2015)
8. Esme Özdaşlı, “Kafkasya’nın Çernobil’i Metsamor Nükleer Santrali”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 50, ss. 45-64, Yaz 2016.
9. Esme Özdaşlı, “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, Volume 10/14 Fall p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879, 2015.
10. Esme Özdaşlı, “Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1) . ss. 135-146, 2016.
12.Esme Özdaşlı, “İsrail’in Yeni Çevre Stratejisinde Güney Kafkasya”, BİLİG, Sayı 82, ss. 175-200, Yaz 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Mahkum Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın: Bahtiyar (Hayatı, Fikirleri Ve Türkiye’ye Bakışı), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, ss. 222-231, Mart 2016.
14. İsa Burak Gonca ve Esme Özdaşlı,  “Kazakistan'ın Dış Politika Önceliklerinin Şekillenmesinde Bir Faktör Olarak Çin'in Enerji Talebi”, Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies (AVİD), V/1, ss. 147-166, 2016.
15. Esme Özdaşlı ve Timuçin Kodaman, “İsrail’in İslam Dünyası İle İlişkileri, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı-V, Sayı 86, Ocak-Haziran 2016.
16. Ali Asker ve Esme Özdaşlı, “Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve Kanlı Senelerin Bitmeyen Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 59, 2018.
17. Esme Özdaşlı ve Ali Asker, “Bir Bütünün Parçaları: Ermeni Açılımı Politikası ve Azerbaycan Topraklarının İşgali”, Qarabağ, Dünen, Bu Gün ve Sabah,14-cü Elmi-Emeli Konfransının Metarialları, Qarabağ Azatlıq Teşkilatı, Bakı, 2015.

TEBLİĞLER

1.Esme Özdaşlı, "KEY TRENDS, ISSUES AND SOLUTION OFFERS OF INTERNATIONAL RELATIONS EDUCATION IN TURKEY", INTE 2014rnInternational Conference on New Horizons in Education, 24-28 June 2014, Paris. (2014)
2.Esme Saraç, “Uluslararası Gelişmeler Işığında 19. Yüzyıl Boyunca Rusya’nın Ermeni Sorununa Bakışı”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, 2009. (2009)
3.Filistin Sorunu Bağlamında İsrail’in Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri (Türk Tarih Kurumu-Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sorunu Sempozyumu, Ankara 2013 (2013)
5.Esme Saraç, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Kültürel Boyutu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22-24 Ekim 2008.rn (2008)
6.Esme Saraç, ”Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşılaştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 25-29 Mayıs 2008. (2008)
7.Esme Özdaşlı "Türk Dünyası Kadın Hareketi Öncüsü: Şefika Gaspıralı", Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde 2014 (2014)
8.Esme Özdaşlı, "Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Fikirleri ve Türkiye’ye Bakışı", Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahabzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur 2014 (2014)
9."Ermeni Açılımı Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Bir Adım Geri İki Adım İleri", Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2015)
10. Esme Özdaşlı ve Diren Şahin, “ SSCB Dönemi Milliyetler Politikası ve Rusya Yahudi Özerk Oblastı: Birobidzhan”, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017.
11. Esme Özdaşlı ve Hasan Fatih Seval, “Rusya Müslümanlarının Bolşevik Devrimi'ne Katkıları ve Mirsaid Sultan Galiyev, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2017.

ANALİZLER

1.Esme Özdaşlı, "Yeni Büyük Oyunda Yeni Perde: İsrail-Kazakistan İlişkileri Üzerine Bir İnceleme", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/04/10/7534/yeni-buyuk-oyunda-yeni-perde-israil-kazakistan-iliskileri-uzerine-bir-inceleme, Yayın Tarihi: 10 Nisan 2014. (2014)
2.Esme Özdaşlı, "Ermenistan’daki Saatli Bomba: Metsamor", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/05/11/7589/ermenistandaki-saatli-bomba-metsamor, Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2014. (2014)
3.Esme Özdaşlı, "Çin’in Gölge Politikası: Uluslararası Sistemde Paralel Yapılar ve Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi, Yayın Tarihi:18 Kasım 2014. (2014)
4.Esme Özdaşlı, "Hoş geldin Hemreylik Günü", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 31 Aralık 2013, http://tursam.org/?p=1394 (2013)
5.Esme Özdaşlı, "Pakistan’da Muhammet İkbal Ruhu Hala Canlı", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 2014, http://tursam.org/?p=1401 (2014)
6.Esme Özdaşlı, "From a Legend of the First Christian State to the Strategy of Occupation: Brief History of the Albanians", Newtimes, http://newtimes.az/en/experts/1605, 8 Mayıs 2013. (2013)
7.Esme Özdaşlı, "Son Türk Soykırımı: Hocalı", Dergi Ayrıntı, Cilt 3, Sayı 24, 2015. (2015)
8.Esme Özdaşlı, "25. Yılında Hocalı Soykırımını Uluslararası Alanda Ne kadar Tanıtabildik”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2017/02/28/8583/25-yilinda-hocali-soykirimini-uluslararasi-alanda-ne-kadar-anlatabildik, 28 Şubat 2017.
9.Esme Özdaşlı, "Osmanlı Devletinin Tehcir Kararı ve Bugüne Yansımaları", Gökkubbe Dergisi, Sayı 4, 2015. (2015).
10. Esme Özdaşlı, “Protokollere Son Veda: Serj Sarkisyan Türkiye İle İmzalanan Protokolleri İptal Ettiklerini Açıkladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ermenistan/2018/03/09/8835/protokollere-son-veda-serj-sarkisyan-turkiye-ile-imzalanan-protokolleri-iptal-ettiklerini-acikladi9, Mart 2018.
11. Esme Özdaşlı, “Güney Azerbaycan’da Türkçe Eğitim Başladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/guney-kafkasya-iran-pakistan-arastirmalari-merkezi/2017/02/07/8576/guney-azerbaycanda-turkce-egitim-basladi, 7 Şubat 2017.
12. Esme Özdaşlı, “İran Parlamentosunda Türk Kökenli Milletvekilleri Fraksiyonu Kuruldu”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/iran/2017/04/24/8611/iran-parlamentosunda-turk-kokenli-milletvekili-fraksiyonu-kuruldu, 24 Nisan 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Sınırsız Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa: Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Son Durum, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2016/05/10/8446/sinirsiz-kardesilikten-stratejik-ortakliga-turkiye-azerbaycan-iliskilerinde-son-durum, 10 Mayıs 2016.

 

KONFERANSLAR ve KATILDIĞI PROGRAMLAR

 1.  Türkiye'nin Balkan Politikası", Kosova Türkleri Milli Bayramı, 25 Nisan 2015, Kosova. (Yıl:2015)
  2. Dünya Bülteni Programı, TRT AVAZ, 16 Ekim 2015. (Yıl:2015)
  3. Esme Özdaşlı, "Dünden bugüne Türkiye-Azerbaycan İlişkileri’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 29 Aralık 2013 (Yıl:2013)
  4.Esme Özdaşlı, "Ermeni Sorunu ve Tehcir", II. Türk Dünyası Birlik Kurultayı, Isparta, 2014. (Yıl:2014)
  5.50 Dakika Programı, TRT AVAZ, 25 Aralık 2014 (Yıl:2014)
  6."Sözde Soykırımın 100. Yılı Gerçek Soykırımın 23. Yılı" Hocalı Soykırımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (Yıl:2015)
  7."Geçmişten Günümüze Türk Kadını" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2014. (Yıl:2014)
  8."Ermeni Sorunu", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2015. (Yıl:2015)

ULUSLARARASI JURİLİ ETKİNLİKTE ÖDÜL

1.Esme ÖZDAŞLI, Şərqdə ilk dünyəvi, demokratik respublikanın elan edilməsinin 95 illiyi münasibətilə "Newtimes.az” portalının keçirdiyi məqalə müsabiqəsi üçüncülük mükafatı, 8 Mayıs 2013. (2013)

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display